De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemistry through Smart Logistics. Arthur Snel –Deputy Director Operations, BU Liquid Logistics –Specialist vervoer gevaarlijke stoffen –Veiligheidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemistry through Smart Logistics. Arthur Snel –Deputy Director Operations, BU Liquid Logistics –Specialist vervoer gevaarlijke stoffen –Veiligheidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Chemistry through Smart Logistics

2 Arthur Snel –Deputy Director Operations, BU Liquid Logistics –Specialist vervoer gevaarlijke stoffen –Veiligheidsadviseur Hans den Hartogh –Manager Trucking, BU Liquid + Gas Logistics –Veiligheidsadviseur

3 Chemistry through Smart Logistics Logistieke dienstverlener Ons bedrijf Bulk vloeibare chemicaliën en gas 1.045 medewerkers 30 vestigingen € 210 mln omzet 6.000 tank containers 350 tankopleggers 500 DH trekkers

4 Chemistry through Smart Logistics 4 Business Units Ons bedrijf Liquid Logistics Gas Logistics Global Tank Cleaning

5 Chemistry through Smart Logistics Ons bedrijf

6 Chemistry through Smart Logistics Ons bedrijf Onze vestigingen Rozenburg Singapore St. Petersburg Moscow Turku Warszawa Zabrze Zele İstanbul İzmir Helsinki Immingham Rotterdam Kiev Le Havre Longueil Sainte Marie Nikopol Tonsberg Parets del Vallès Houston Amiens Botlek Budapest Chiasso Coevorden Dordrecht Dubai Duisburg Fos Sur Mer Gothenburg

7 Chemistry through Smart Logistics Activiteiten Den Hartogh in Rozenburg: – Onderhoud/ keuring van trekkers en getrokken materieel (incl. wasstraat) – Keuring van tankwagens – Parkeerplaats (niet voor voertuigen beladen/ leeg ongereingd van ADR-producten) – Geen opslagactiviteiten meer in Rozenburg Rozenburg

8 Chemistry through Smart Logistics Rozenburg ADR alleen via Rozenburg in geval van noodzakelijke reparaties(conform artikel 4.3.2.4.3 ADR)

9 Chemistry through Smart Logistics Planningsysteem Produktregistratie

10 Chemistry through Smart Logistics Planningsysteem Tankindeling

11 Chemistry through Smart Logistics Planningsysteem Communicatie met chauffeurs

12 Chemistry through Smart Logistics Planningsysteem Als het toch mis gaat…

13 Chemistry through Smart Logistics Planningsysteem Action Reporting Registratie van: - problemen - incidenten - near misses - complimenten - verbetervoorstellen - overtredingen - afwijkingen

14 Chemistry through Smart Logistics Toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen Handhavingsconvenant – Toezichthouder IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport) – Systeemtoezicht in plaats van objecttoezicht – Direct melden van incidenten vanuit Den Hartogh naar IL&T (ook niet-melding plichtige incidenten) – IL&T krijgt inzage in interne documenten en managementrapportage DH – Bij overtreding wordt ook DH gewoon bekeurd

15 Chemistry through Smart Logistics Toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen Uitzending Zembla dd 12-10-2012 – Ja, wij hebben chauffeurs uit CEE-landen werkzaam in het internationale verkeer (125 trucks - 25%). – Nee, wij hebben geen illegale constructies om chauffeurs goedkoop aan het werk te zetten (volledige audit door IL&T over geheel Europa in jan-2013). – Nee, wij kennen geen voorbeelden van illegaal verkregen certificaten. – Ja, wij kennen voorbeelden van misbruik van de tachograaf. Betrokken chauffeurs zijn per direct ontslagen.

16 Chemistry through Smart Logistics Borging van veilig transport

17 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Daadwerkelijke ongevallen Potentiële situaties welke tot een ongeval kunnen leiden

18 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Incidenten zijn meestal gevolg van menselijke fouten. Deze worden vaak veroorzaakt door: Routine Haast Onwetendheid Gebrek aan concentratie Miscommunicatie Afleiding Niet enkel de chauffeur, maar ook als gevolg van mensen in zijn omgeving (medeweggebruikers, monteur, operator)

19 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Wettelijk verplichte opleiding: – Opleiding van chauffeurs conform de regels van het "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)”. – Splitsing in opleiding tussen basis (transport van stukgoederen) en tank (transport met tankvoertuigen) – Eventueel specialisatie klasse 1 & 7 (nvt voor Den Hartogh)

20 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid ADR opleiding: – elke 5 jaar herhaling – Behandelt alle wettelijke regels betreffende transport van gevaarlijke producten over land – Wordt afgenomen door aangewezen instantie (in Nederland is dit CCV) – Medewerkers kantoor ook elke 5 jaar op herhaling

21 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Eisen chemische industrie en transportbranche zijn echter hoger. ECTA en CEFIC hebben een “Behaviour Based Safety” (BBS) programma opgesteld.

22 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Sollicitatieprocedure (test ADR-kennis, taalkennis) Opleidingstraject onder begeleiding mentorchauffeur (4 weken) Zelfstandig uitvoeren werkzaamheden, regelmatige controle door mentorchauffeur (8 weken) voor contract Basisopleiding chemiechauffeur Vervolgopleidingen op het gebied van equipment, product, klanten (tijdsduur verschillend) Verbreding kennis

23 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Behaviour based safety – rijden training: – Theorie (4 uur) –Gedrag in het verkeer –Rijvaardigheid en invloed van chauffeur in het verkeer –Verkeersregels –Weeromstandigheden –Brandstofverbruik – Praktijk (4 uur) Elke 3 jaar herhaling voor chauffeur (praktijk + theorie) Theorie verplicht voor medewerkers kantoor (transport)

24 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid BBS-rijden opleiding

25 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Behaviour Based Safety – Laden/lossen training – Theorie (4 uur) –Technische kennis –Te volgen handelingsprocedures bij laden/lossen –“Non-standard operations” –Gevaren van vervoerde producten –Beschermingsmiddelen –Documentatie –Wat te doen in nood? – Praktijk (3 uur) – Elke 3 jaar theorie + praktijk voor chauffeur en medewerkers kantoor

26 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid BBS-Laden/Lossen

27 Chemistry through Smart Logistics Opleidingen na basisopleiding: – Transport van specifieke producten –Oa Hot-rosin/isocyanaten/gassen/acrylaten – Speciaal equipment –Oa kiep-chassis/pompen/vacuumwagen/verwarming – Speciale handelingen/opleidingen –Oa H2S gasmetingen/klantspecifieke opleidingen Borging van veiligheid

28 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid – ADR, BBS-rijden en BBS-Load/Delivery zijn verplichte trainingen voor elke chauffeur en worden regelmatig herhaald. – Andere methoden voor borging voorkomen foutief menselijk handelen: –Chauffeurshandboek –On-site chauffeursevaluatie –Jaarlijks chauffeursgesprek –Incidentanalyse en hieraan gekoppelde opvolging richting betrokken medewerker/ proces/ procedure –Sanctiebeleid

29 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid – Verplichte uitrusting chauffeur conform ADR – Persoonlijke beschermingsmiddelen

30 Chemistry through Smart Logistics Borging van veiligheid Al het transportmateriaal voldoet aan eisen vastgesteld conform ADR en worden regelmatig beproefd door aangewezen instantie (in NL is dit RDW): –Trekkers jaarlijkse keuring –Tankopleggers jaarlijkse keuring, tank elke 3 jaar –Containerchassis jaarlijkse keuring –Tankcontainer elke 2,5 jaar keuring Naast de verplichte keuringen vindt regelmatig technisch onderhoud van het transportmateriaal plaats.

31 Chemistry through Smart Logistics Dank voor uw aandacht. Vragen?


Download ppt "Chemistry through Smart Logistics. Arthur Snel –Deputy Director Operations, BU Liquid Logistics –Specialist vervoer gevaarlijke stoffen –Veiligheidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google