De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST. VMBO TL ► H AVO 4 Programma 26 januari 2009 19.30 – 20.15 V4 & OUDERS VOORLICHTING 20.15 – 20.30Pauze (naar de aula) 20.30 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIEZEN VOOR DE TOEKOMST. VMBO TL ► H AVO 4 Programma 26 januari 2009 19.30 – 20.15 V4 & OUDERS VOORLICHTING 20.15 – 20.30Pauze (naar de aula) 20.30 –"— Transcript van de presentatie:

1 KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

2 VMBO TL ► H AVO 4 Programma 26 januari 2009 19.30 – 20.15 V4 & OUDERS VOORLICHTING 20.15 – 20.30Pauze (naar de aula) 20.30 – 20.45Kort verslag leerlingen Havo 3 20.45 – 21.15PANEL STUDENTEN HBO ( aula)  21.00Einde avond

3 Traject voorbereiding MBO ! daarnaast Traject optie voor HAVO

4 HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD VOOR UITSTEL VAN KEUZE

5 Wat gedaan moet worden voor havo: Voorlichtingsavond havo profielkeuze Meeloopdag havo 4 Het blauwe keuzeboekje Gesprek decaan (108) bij voorlopige keuze Advies van vakdocenten Contact decaan & afdelingsleider bij definitieve keuze

6 Overgangsrichtlijnen van vmbo 4 naar havo 4 overgangsrichtlijnen 2009-2010

7 Een leerling kan slechts dan het profiel Cultuur en Maatschappij kiezen wanneer hij/zij een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) heeft gevolgd in V4. Een leerling kan slechts dan het profiel Economie en Maatschappij kiezen wanneer hij/zij wiskunde heeft gevolgd in V4. Een leerling kan slechts dan een Natuurprofiel kiezen wanneer hij/zij wiskunde, nask1 en nask2 heeft gevolgd in V4. Een leerling die in het Vmbo geen Frans heeft gevolgd kan dat vak niet kiezen in H4. Dit geldt ook voor het vak Duits.

8 Bij geen onvoldoendes op de examenlijst (6 examenvakken en maatschappijleer) en een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of hoger: toelaatbaar indien er een positief advies is van de docentenvergadering. Bij een gemiddeld eindcijfer op de examenlijst van minder dan 6,5 maar meer dan 6,0: toelaatbaar indien de leerling: a. een positief advies heeft van de docentenvergadering. b. niet gedoubleerd heeft op het Vmbo-tl. c. niet meer dan één 5 heeft. Een leerling afkomstig uit Vmbo-4 mag in H4 niet doubleren, tenzij met uitzonderlijke redenen na goedkeuring door de docentenvergadering. N.B. Een toelatingscommissie bepaalt formeel de toelating

9 DE TWEEDE FASE

10 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie De mentor Vakkenwijzer Profielkeuzeboekje

11 Tweede Fase Havo 4 – Havo 5 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL PROFIELDEEL VRIJE DEEL

12 Nederlands Engels Literatuur (GLO) Maatschappijleer Culturele en kunstzinnige vorming Lichamelijke Opvoeding Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Profielwerkstuk GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Totaal 1320 slu

13 4 profielen

14 Maatschappij CULTUUR profiel examenvak vrije deel * Duits of Frans (incl.lit.) 400 * Geschiedenis 320 Maatschappijvak: keuzevak 1 uit 2 * Aardrijkskunde 320 * Economie 400 Cultureel vak: keuzevak 1 uit 3 * Kunst-BV 320 * Duits (incl.lit.) 400 * Frans (incl. lit.) 400 Wiskunde A 320 Kunst-BV 320 Duits (incl.lit.) 400 Frans (incl.lit.) 400 Economie 400 M&O 320 Aardrijkskunde 320 Biologie 400

15 Maatschappij ECONOMIE profiel examenvak vrije deel * Wiskunde A 320 * Economie 400 * Geschiedenis 320 Keuzevak: 1 uit 4 * Duits (incl.lit.) 400 * Frans (incl.lit.) 400 * Aardrijkskunde 320 * M&O 320 Duits (incl.lit.) 400 Frans (incl.lit.) 400 Aardrijkskunde 320 Biologie 400 M&O 320 Kunst-BV 320

16 Natuur GEZONDHEID profiel examenvak vrije deel * Wiskunde B (of A  ) 360/320  * Scheikunde 320 * Biologie 400 Keuzevak: 1 uit 3 * Natuurkunde 400 * NLT 320 * Aardrijkskunde 320 Natuurkunde 400 NLT 320 Aardrijkskunde 320 Geschiedenis 320 Economie 400 M&O 320 Kunst-BV 320 Duits (incl.lit.) 400 Frans (incl.lit.) 400

17 Natuur TECHNIEK profiel examenvak vrije deel * Wiskunde B 360 * Natuurkunde 400 * Scheikunde 320 Keuzevak: 1 uit 2 * Biologie 400 * NLT 320 Biologie 400 NLT 320 Aardrijkskunde 320 Geschiedenis 320 Economie 400 M&O 320 Duits (incl.lit.) 400 Frans (incl.lit.) 400 Kunst-BV 320

18 COMBINATIECIJFER MAATSCHAPPIJLEER LEVENSBESCHOUWING LITERATUUR PROFIELWERKSTUK

19 activiteiten Opname in lesroosterBuiten lesrooster Drama60 Werkweek80 TopTalent boekje volgt nog 15 / 30 Oriëntatie op Informatica (OI) 60Maatschappelijke Stage 50 Andere activiteiten in overleg en na akkoord van de mentor

20 activiteiten na sollicitatie – screening - auditie Schoolkrant Deze superactiviteiten komen boven op je basisstudielast Musical Medezeggenschapsraad Leerlingenraad Leerlingenmentoraat Mediation

21 voorbeeld Gemeenschappelijk deel 1320 1.Profiel: NT* (WIS B – NA – SK) 1080 2.Profielkeuzevak: Biologie* 400 2.Keuze-examenvak: NLT* 320 subtotaal 3120 4. Activiteiten: Drama* presentatietechnieken 60 Werkweek* 80 totaal 3260

22 voorbeeld Gemeenschappelijk deel 1320 1.Profiel: CM* (GS + FRANS of DUITS*) 720 2.Profielkeuzevak MA: ECONOMIE* 400 2.Profielkeuzevak CULTUUR: KUNST* 320 4. Keuze-examenvak: WISKUNDE A* 320 subtotaal 3080 4. Activiteiten: OI * 60 MAATSCHAPPELIJKE STAGE * 50 TOPTALENT * 15 totaal 3205

23 PROGNOSES voor HAVO 4 ADVIEZEN VAN DE VAKDOCENTEN Capaciteit Inzet Haalbaarheid O T V G Beschikbaar tussen de voorlopige en definitieve keuze

24 1. PROFIEL INVULLEN 2. BIJ NG KEUZE MAKEN VOOR WISKUNDE A OF B 3. BIJ CM KEUZE MAKEN VOOR FRANS OF DUITS 4. BIJ EM, NG & NT 1 PROFIELKEUZEVAK INVULLEN 5. BIJ CM 2 PROFIELKEUZEVAKKEN INVULLEN 6. KEUZE-EXAMENVAK INVULLEN 7. ACTIVITEITEN INVULLEN Als je alles optelt moet dat tot 3200 of meer slu’s leiden STAPPEN

25 In het keuzeboekje staat een overzicht van vooropleidingseisen van Havo naar het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

26 Sector economie (HBO: instroom met havo-diploma) nrOpleidingenN+TN+GE+MC+M 1.Accountancyec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) 2.Bedrijfseconomieec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) 3.Bedrijfskundige informatica  (ec of m&o) + wi (a of b) 4.Bestuurskunde /overheidsmanagement ec  5.Boekhandel en uitgeverij ec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) 6.Commerciële economieec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) 7.Communicatieec of m&o  (ec of m&o of mw) + wi (a of b)

27

28 Mogelijkheden om informatie in te winnen Bezoek Open dagen Meeloopdagen Studentdagen Proefstuderen Kijk in bedrijfsleven LOB Corner Websites Vakdocenten Mentor Decanen Ouders Familie Vrienden Onder schooltijd in overleg met mentor en decanaat

29 komende maanden 2 februari Opleidingenmarkt 24 februari Voorlopige profielkeuze voor 24 maart Adviezen vakdocenten 17 maart Beroepenavond 24 maart Definitieve profielkeuze

30

31 www.schoolweb.nl Veel succes met het verzamelen van informatie en het nemen van de juiste beslissing!


Download ppt "KIEZEN VOOR DE TOEKOMST. VMBO TL ► H AVO 4 Programma 26 januari 2009 19.30 – 20.15 V4 & OUDERS VOORLICHTING 20.15 – 20.30Pauze (naar de aula) 20.30 –"

Verwante presentaties


Ads door Google