De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2011-2012. ATHENEUM 4 26 JANUARI 2011 19.30 – 20.30 KEUZEVOORLICHTING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2011-2012. ATHENEUM 4 26 JANUARI 2011 19.30 – 20.30 KEUZEVOORLICHTING."— Transcript van de presentatie:

1 KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2011-2012

2 ATHENEUM 4 26 JANUARI 2011 19.30 – 20.30 KEUZEVOORLICHTING

3 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6

4 Activiteiten 2010 – 2011 Naar behoren in dossier SluAfgehandeld (paraaf mentor) Gesprek 1 met mentor over actieplan van LOB ♦ 1. Gesprek 2 met mentor over voortgang van LOB ♦ 2. Eigen LOB-Activiteit in overleg met mentorIn overleg3. Onderzoek in het OLC: LOB-CornerIn overleg4. Opleidingenmarkt College de Heemlanden1 februariMet verslag26. Beroepenavond in College De Heemlanden ( Mensen uit de praktijk vertellen over hun beroep en carrière) 16 maart ♦ Met verslag1 ronde = 1 2 rondes = 2 3 rondes = 3 7. Bezoeken van open dag, inclusief voorbereiding ♦ Met verslag48. Bezoeken van open dag, inclusief voorbereidingMet verslag49. Meeloopdag / studentdag / snuffelstage e.a.In overlegMet verslag4-810. Proefstuderen (eventueel via internet)Met verslagIn overleg11. Test je interesse bijvoorbeeld via je methode CD-rom www.beroepskeuze.pagina.nlwww.beroepskeuze.pagina.nl of www.toekomstdossier.nlwww.toekomstdossier.nl of www.schoolweb.nlwww.schoolweb.nl of www.fontys.nl ♦ Met uitdraai & actieplan 1 per uitgevoerde test 12. Studie-Interessewijzer en opleidingenwijzer LCDATA in computerruimtes en OLC Met uitdraai & actieplan In overleg13. TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE 4 5 6: totaal 100 slu VWO 4 PTA: 40 slu in VWO 4 40 slu in VWO 5 ; 20 SLU IN VWO 6 Verplicht = ♦ * het LOB-dossier maakt deel uit van het schoolexamen* voorbeeld

5 Tweede Fase Atheneum 4 - Atheneum 5 - Atheneum 6 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL PROFIELDEEL VRIJE DEEL

6 Nederlands Engels 2de moderne vreemde taal Literatuur Algemene Natuurwetenschappen (ANW) Maatschappijleer Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) Lichamelijke Opvoeding Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Drama (presentatietechnieken) Profielwerkstuk Maatschappelijke stage GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

7 Maatschappij CULTUUR profiel examenvak vrije deel * Wiskunde C (of A  ) 480/520  * Geschiedenis 480 Maatschappijvak: keuzevak 1 uit 2 * Aardrijkskunde 440 * Economie 480 Cultureel vak: keuzevak 1 uit 3 * Kunst-BV 480 * Duits (incl.lit.) 480 * Frans (incl. lit.) 480 Kunst-BV 480 Duits (incl.lit.) 480 Frans (incl.lit.) 480 Economie 480 M&O 440 Aardrijkskunde 440 Biologie 480 Spaans (incl.lit.) 480

8 Maatschappij ECONOMIE profiel examenvak vrije deel * Wiskunde A (of B  ) 520/600  * Economie 480 * Geschiedenis 480 profielkeuzevak: 1 uit 4 * Duits (incl.lit.) 480 * Frans (incl.lit.) 480 * Aardrijkskunde 440 * M&O 440 Kunst-BV 480 Duits (incl.lit.) 480 Frans (incl.lit.) 480 Aardrijkskunde 440 Biologie 480 M&O 440 Spaans (incl.lit.) 480

9 Natuur GEZONDHEID profiel examenvak vrije deel * Wiskunde B (of A  ) 600/520  * Scheikunde 440 * Biologie 480 profielkeuzevak: 1 uit 3 * Natuurkunde 480 * NLT 440 * Aardrijkskunde 440 Natuurkunde 480 NLT 440 Aardrijkskunde 440 Geschiedenis 480 Economie 480 M&O 440 Kunst-BV 480 Spaans (incl.lit.) 480

10 Natuur TECHNIEK profiel examenvak vrije deel * Wiskunde B 600 * Natuurkunde 480 * Scheikunde 440 profielkeuzevak: 1 uit 2 * Biologie 480 * NLT 440 Biologie 480 NLT 440 Aardrijkskunde 440 Geschiedenis 440 Economie 480 M&O 440 Kunst-BV 480 Spaans (incl.lit.) 480

11 COMBINATIECIJFER ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN MAATSCHAPPIJLEER LEVENSBESCHOUWING LITERATUUR PROFIELWERKSTUK

12 1. Schoolkrant (dhr. Van Dongen) 2. Musical (dhr. Hounjet) 3. Medezeggenschapsraad (dhr. Van Rijen) 4. Leerlingenraad (llraadheemlanden@gmail.com) 5. Leerlingenmentoraat (mevr. Van Dijk) 6. Mediation (mevr. Staal) 7. Internationalisering (dhr. Van Rooijen) activiteiten buiten lesrooster

13 Keuzes voor A5 & A6 minimaal 3200 slu Nog te doen in het gemeenschappelijk deel 1280 1.Kies Frans of Duits in het Gemeenschappelijk Deel 2.Kies Profiel en Profielkeuzevakken 3.Denk hierbij ook aan Eisen van vervolgstudies

14 -M&O - EC - KUNST - SPAANS nu geen dan ook niet in het toekomstige pakket

15 Profiel CM WIS A*360 WIS C*315- GS400 totaal760 Profielkeuzevakken MA: keuze 1 uit 2 AARD440- EC350 CULT: keuze 1 uit 3 KUNST420 FA335- DU335- totaal 770 ↑ ↑ Keuze-examenvak KUNST420 - DU335 - FA335 - EC350 - M&O360 AARD440 BIO480 - SPAANS310- totaal 440 ↑ Gem. Deel: 1280 Subtotaal CM:1970 TotaalA5 & A63250

16 Profiel NT WIS B440 NA350 SK440 totaal 1230 Profielkeuzevakken keuze 1 uit 2 BIO480- NLT360 totaal 360 ↑ ↑ Keuze-examenvak BIO480 - NLT360 - AARD440 - GS400 - EC350 M&O360 - KUNST420 - SPAANS310- totaal 350 ↑ Gem. Deel : 1280 Subtotaal NT:1940 TotaalA5 & A63185

17 PROGNOSES voor ATHENEUM 5 ADVIEZEN VAN DE VAKDOCENTEN Capaciteit Inzet Haalbaarheid O T V G beschikbaar op de site vanaf 4 april

18

19 Mogelijkheden om informatie in te winnen Bezoek Open dagen Meeloopdagen Studentdagen Proefstuderen Kijk in bedrijfsleven LOB Corner Websites Vakdocenten Mentor Decanen Ouders Familie Vrienden Onder schooltijd in overleg met mentor en decanaat

20 komende maanden 31 januari Opleidingenmarkt 1 MAART Voorlopige profielkeuze 15 maart Beroepenavond 4 april (cijfersite) Adviezen vakdocenten 21 APRIL Definitieve profielkeuze

21

22 www.tkmst.nl Veel succes met het verzamelen van informatie en het nemen van de juiste beslissing!

23 Aanscherping exameneisen 2011- 2012 Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten voldoen aan de volgende eis: Het gemiddelde cijfer over alle vakken van het Centraal Examen (CE) moet voldoende zijn 2012- 2013 Voor havo en vwo leerlingen gaat het volgende gelden: Je mag maximaal één 5 als eindcijfer halen (het gemiddelde van SE en CE) voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde


Download ppt "KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2011-2012. ATHENEUM 4 26 JANUARI 2011 19.30 – 20.30 KEUZEVOORLICHTING."

Verwante presentaties


Ads door Google