De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 3 opgave 11 t/m 15 Kennisvragen WERKBOEK blz 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 3 opgave 11 t/m 15 Kennisvragen WERKBOEK blz 11."— Transcript van de presentatie:

1 Les 3 opgave 11 t/m 15 Kennisvragen WERKBOEK blz 11

2 2 vraag 11a Berekenen vaste activa Gebouw + machines = =

3 3 vraag 11b Berekenen kort vreemd vermogen de helft van graan ad € moet je nog betalen: € 1.000

4 4 Vraag 11: Balans Vaste activaEigen verm Gebouw ( ) Machine Vlottende activaLang vreemd verm. Graan2.000 Lening Liquide activaKort vreemd verm Bank375 crediteuren Kas125 Totaal Totaal

5 5 Vraag 12: Res.rekening Ink waarde Omzet Loon Huur1.000 Pacht4.000 Saldo winst Totaal Totaal

6 6 vraag Verdiende inkomen zie vraag 10c 2. Omzet – inkopen zie vraag 10b

7 7 vraag 14 Pijlen omhoog: geldstroom Pijlen omlaag: goederenstroom Rondjes: markten

8 8 vraag 15a Toegevoegde waarde meelfabriek = Omzet – inkopen meelfabriek = – =

9 9 vraag 15b Toegevoegde waarde bedrijfskolom = =

10 10 vraag 15c Toegevoegde waarde = alle inkomens bij elkaar valt niet uit te leggen

11 11 vraag 15d Toegevoegde waarde = niet optellen alle omzetten bij toegevoegde waarde moet je steeds inkopen eraf halen

12 12 Kennisvraag 1 Productiefactoren arbeid kapitaal ondernemerschap natuur (F)

13 13 Kennisvraag 2 Door geld vermindert ruil in natura (C)

14 14 Kennisvraag 3 Primair inkomen is inkomen door mee te werken aan de productie (B)

15 15 Kennisvraag 4 Primair inkomen is inkomen door mee te werken aan de productie (B)

16 16 Kennisvraag 4 Vast kapitaalgoed is een goed dat wordt ingeschakeld om te kunnen produceren (B)

17 17 Kennisvraag 5 Toegevoegde waarde = omzet – inkopen = – – € (B)

18 18 Kennisvraag 6 Omzet = toegevoegde waarde + verbruik gr/hulpstoffen = = € (C)

19 19 Kennisvraag 7 Eigen vermogen is geld dat de eigenaren in bedrijf hebben zitten = vermogen Jansen en Janssen = 20 mln+15 mln = 35 mln (B)

20 20 Kennisvraag 8 Nationaal inkomen = optelsom toegevoegde waarden OF optelsom primaire inkomens dus A

21 21 Kennisvraag 9 Waarde overheidsproductie = het bedrag dat de overheid betaalt aan ambtenarensalarissen

22 Huiswerk Inzichtvragen H1 (1 t/m 3) blz 15 & 16


Download ppt "Les 3 opgave 11 t/m 15 Kennisvragen WERKBOEK blz 11."

Verwante presentaties


Ads door Google