De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Onderste Extremiteit”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Onderste Extremiteit”"— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Onderste Extremiteit”

2 Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep
afleiden van de functies: test je kennis van de functies: Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe Heupspieren Laterale Heupspieren Mediale Heup- en bovenbeensp. Ventrale onderbeenspieren Oppervlakkige dorsale onderbeensp. Diepe dorsale onderbeenspieren Laterale onderbeenspieren Voetspieren Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe Heupspieren Laterale Heupspieren Mediale Heup- en bovenbeensp. Ventrale onderbeenspieren Oppervlakkige dorsale onderbeensp. Diepe dorsale onderbeenspieren Laterale onderbeenspieren Voetspieren Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 m. gracilis bij 0° flexie m. sartorius bij 15° flexie
Omkerende functie door positieverandering m. tensor fasciae latae Deze omkerende functie geldt ook voor de m. gracilis en de m. sartorius, waarbij geldt: Moment spier = 0 : m. gracilis bij 0° flexie m. sartorius bij 15° flexie art genus in flexiestand: ( 30° flexie en meer ) art. genus in extensiestand: ( minder dan 30° flexie ) flexie werklijn dorsaal van bewegingsas: werklijn ventraal van bewegingsas: extensie in 30° flexiestand, werklijn exact door as : dan flexie-extensie Moment = terug: Tensor scherm 1 MENU

4 preparaat van art. genus (mediaal aanzicht)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius scherm 2 van 2 preparaat van art. genus (mediaal aanzicht) Functie: in extensiestand: pees beweegt naar ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: in ±15 º flexiestand: werklijn door bewegingsas( ) ,  (bewegings) Moment = 0, dus: GEEN flexie, GEEN extensie tendo m. sartorius extensie tendo m. sartorius pes anserinus tendo m. sartorius m. gracilus m. semitendinosus in flexiestand > 15 º: pees naar dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: flexie terug : Een dergelijke redenatie geldt ook voor de m. gracilis en m. tensor fasciae latae, de m. semitendinosus blijft altijd dorsaal van de bewegingsas! sartorius scherm 1 MENU

5 Ventrale heup- en bovenbeenspieren
m. iliopsoas m. quadriceps femoris m. tensor fasciae latea m. sartorius klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

6 spier ligt ventraal van transversale bewegingsas van art coxae
Klik voor afleiden van spierfunctie m. iliopsoas Bestaat uit : m. iliacus; m. psoas major en m. psoas minor spier ligt ventraal van transversale bewegingsas van art coxae m. iliacus m. psoas major m. psoas minor dus functie : anteflexie beide delen nagenoeg door sagittale as, dus: GEEN adductie of abductie, dus: uitsluitend anteflexie ! MENU

7 spier bestaat uit 4 delen
Klik voor afleiden van spierfunctie m. quadriceps femoris scherm 1 van 2 spier bestaat uit 4 delen benoem ze na verschijnen (in rechter afbeelding) en geef de functie : * m. vastus medialis functie: extensie knie m. vastus lateralis * functie: extensie knie * m. vastus intermedius functie: extensie knie * m. rectus femoris functie: extensie knie maar ook: anteflexie art. coxae naar: quadriceps scherm 2 MENU

8 functie op art coxae: functie op art genus:
Klik voor afleiden van spierfunctie m. rectus femoris scherm 2 van 2 Verloopt over art coxae en over art. genus: functie op art coxae: mm vasti uitsluitend functie op kniegewricht ! spier ligt ventraal van transversale bewegingsas, dus : anteflexie midden voor gewricht, dus door sagittale as, daarom: GEEN abductie of adductie, maar uitsluitend anteflexie ! functie op art genus: werklijn ventraal van transversale as, dus: extensie quadriceps scherm 1 MENU

9 m. sartorius functie art. coxae: anteflexie en abductie exorotatie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius scherm 1 van 2 functie art. coxae: ventraal en lateraal t.o.v. transversale en sagittale bewegingsas, dus: anteflexie en abductie art. genus in flexiestand: kruist ventraal van de longitudinale bewegingsas, dus: exorotatie functie art. genus: in extensiestand: ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: endorotatie en flexie extensie functionele bijzonderheid MENU

10 m. tensor fasciae latae functie art. coxae: abductie anteflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. tensor fasciae latae scherm 1 van 2 functie art. coxae: ventraal en lateraal t.o.v. bewegingsas, dus: abductie anteflexie functie art. genus: flexie en in extensiestand: ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: extensie in flexiestand: dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: exorotatie onderbeen uitleg ! lateraal aanzicht ventraal aanzicht MENU

11 Dorsale heup- en bovenbeenspieren
m. gluteus maximus m. semimembranosus m. semitendinosus m. biceps femoris klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

12 m. gluteus maximus functie art. coxae: retroflexie en exorotatie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gluteus maximus functie art. coxae: overkruist dorsaal van transversale en longitudinale bewegingsas, dus: retroflexie en exorotatie en .. vezels lateraal t.o.v. sagittale bewegingsas, dus: maar ook: vezels mediaal t.o.v. sagittale bewegingsas, dus: adductie abductie MENU

13 m. semimembranosus m. semitendinosus functie art. coxae:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. semimembranosus m. semitendinosus dorsaal aanzicht behoren tot de hamstrings functie art. coxae: dorsaal en mediaal t.o.v. bewegingsas, dus: art. genus in flexiestand: retroflexie en adductie art. genus: dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: flexie en mediaal van gewricht, dus: endorotatie en flexie MENU

14 art. genus in flexiestand:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. biceps femoris dorsaal aanzicht functie art. coxae: (uitsluitend caput longum) dorsaal en mediaal t.o.v. bewegingsas, dus: retroflexie en adductie functie art. genus: (caput longum en caput breve) dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: art. genus in flexiestand: flexie en lateraal van gewricht, dus: exorotatie (in gebogen stand !) MENU

15 Diepe heupspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie
m. piriformis m. obturatorius externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. obturatorius internus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

16 retroflexie en exorotatie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. piriformis aanzicht van dorsaal functie art. coxae: craniaal en dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: abductie , retroflexie en exorotatie MENU

17 retroflexie en adductie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. obturatorius externus aanzicht van dorsaal functie art. coxae: dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsassen, dus: exorotatie, retroflexie en adductie MENU

18 m. gemellus superior m. gemellus inferior functie art. coxae:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gemellus superior m. gemellus inferior aanzicht van dorsaal functie art. coxae: dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: exorotatie en retroflexie Daar ze ook enigszins resp. boven en onder de sagittale as verlopen, kunnen ze ook aan resp. abductie en adductie bijdragen, dit is echter van weinig betekenis! MENU

19 retroflexie en adductie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. quadratus femoris aanzicht van dorsaal functie art. coxae: dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsas, dus: exorotatie, retroflexie en adductie MENU

20 m. obturatorius internus
Klik voor afleiden van spierfuncties m. obturatorius internus functie art. coxae: aanzicht van ventraal dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsas, dus: exorotatie, adductie en enige retroflexie MENU

21 Laterale heupspieren m. gluteus medius m. gluteus minimus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

22 abductie + m. gluteus medius m. gluteus minimus functie art. coxae:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gluteus medius m. gluteus minimus functie art. coxae: spieren lateraal van transversale as, dus: abductie + m. gluteus medius bedekt de gehele m. gluteus minimus m. gluteus minimus ligt geheel bedekt door de m. gluteus medius naast transversale as, dus ook: anteflexie retroflexie of anteflexie lateraal aanzicht Let op: hoofdfunctie abductie is vooral: bekken stabiliseren bij stand op één been ! MENU

23 Mediale heup en bovenbeenspieren
m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis m. gracilus m. adductor magnus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

24 m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis functie art. coxae:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis functie art. coxae: Alle drie de spieren hebben dezelfde functie, het “Moment” echter varieert. werklijnen mediaal van bewegingsas, dus: hoofdfunctie: adductie echter ook ventraal van gewricht (transversale as), dus ook: ligt achter m. adductor longus anteflexie omdat de spieren de longitudinale as snijden (en niet kruisen !), is er nauwelijks of geen rotatie! m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis MENU

25 art. genus in flexiestand:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gracilis functie art. coxae: werklijn mediaal en ventraal van bewegingsas, dus: hoofdfunctie: adductie en art. genus in flexiestand: anteflexie functie art. genus: werklijn dorsaal van transversale en mediaal van longitudinale bewegingsas, dus: flexie en endorotatie MENU

26 rotatie is er nauwelijks of niet !
Klik voor afleiden van spierfuncties m. adductor magnus inclusief m. adductor minimus functie art. coxae: werklijn mediaal en dorsaal van bewegingsas, dus: hoofdfunctie: adductie en retroflexie rotatie is er nauwelijks of niet ! MENU

27 m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus
Ventrale onderbeenspieren m. peroneus tertius m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus groeps functie m. extensor hallucis longus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

28 Groep: Ventrale onderbeenspieren
Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Ventrale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen ventraal van bewegingsas, dus: werklijnen lateraal over bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet eversie (= pronatie) Let op: bij standsituaties (voet is punctum fixum): onderbeen naar voet (= onderbeen naar ventraal ! ) Of: bij standsituaties (voet is punctum fixum): onderbeen naar voet (= onderbeen naar lateraal ! ) MENU

29 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. tibialis anterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet werklijn nagenoeg op bewegingsas, daarom: eversie of inversie afhankelijk van stand van voet (brengt voet terug naar neutrale positie, = tussen eversie- en inversiestand in) MENU

30 m. extensor digitorum longus
Klik voor afleiden van spierfuncties m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) dorsaalflexie voet werklijn lateraal van bewegingsas, dus: eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae teengewrichten : extensie MENU

31 m. extensor hallucis longus
Klik voor afleiden van spierfuncties m. extensor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) dorsaalflexie voet werklijn lateraal van bewegingsas, dus: functie artt. falangeae digiti I = grote teengewrichten : eversie voet (= pronatie) extensie MENU

32 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. peroneus tertius komt maar bij 10 % van de bevolking voor, ontspringt meestal van de m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal van bewegingsas, dus: eversie voet (= pronatie) MENU

33 Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren
m. plantaris m. gastrocnemius m. soleus groeps functie klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

34 Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren
Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) MENU

35 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gastrocnemius functie art. genus: werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: flexie knie functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: plantairflexie inversie (= supinatie) mediaal lateraal MENU

36 Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius
Klik voor afleiden van spierfuncties m. soleus Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) plantairflexie mediaal lateraal MENU

37 Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de
Klik voor afleiden van spierfuncties m. plantaris functie art. genus: werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de m. gastrocnemius flexie knie maar ook: endorotatie onderbeen, = exorotatie bovenbeen; Let wel: uitsluitend bij gebogen knie ! functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) mediaal lateraal MENU

38 m. flexor hallucis longus m. flexor digitorum longus
Diepe dorsale onderbeenspieren m. popliteus groeps functie m. flexor hallucis longus m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

39 Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren
Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie werklijnen kruisen mediaal en dorsaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) MENU

40 functie bij gebogen knie !! :
Klik voor afleiden van spierfuncties m. popliteus functie art. genus: functie bij gebogen knie !! : werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: werklijn via dorsaal naar lateraal langs bewegingsas, dus: flexie endorotatie onderbeen dit is exorotatie bovenbeen !! MENU

41 m. flexor hallucis longus
Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal (= plantair) van bewegingsas, dus: functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: functie op hallucis (= grote teen) inversie (= supinatie) werklijn kruist plantair over bewegingsassen, dus: flexie mtp, pip en dip gewrichten grote teen MENU

42 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. tibialis posterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

43 werklijn kruist plantair over bewegingsassen, dus:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal (=plantair) van bewegingsas, dus: functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: functie op digiti (tenen) werklijn kruist plantair over bewegingsassen, dus: inversie (= supinatie) flexie mtp, pip en dip gewrichten van de tenen MENU

44 Laterale onderbeenspieren
groeps functie m. peroneus longus m. peroneus brevis klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

45 Groep: Laterale onderbeenspieren
Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Laterale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: werklijnen lateraal over en vervolgens plantair onder pronatie/supinatieas dus: plantairflexie eversie (= pronatie) MENU

46 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. peroneus longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie werklijn lateraal over bewegingsas, dus: eversie (= pronatie) MENU

47 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. peroneus brevis functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie werklijn lateraal over bewegingsas, dus: eversie (= pronatie) MENU

48 Voetspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU
m. extensor digitorum brevis m. interossei dorsales m. interossei palmares Voetspieren mm. lumbricales m. flexor digitorum brevis m. quadratus plantae m. adductor hallucis m. abductor hallucis en m. flexor hallucis brevis m. abductor digiti minimi m. abductor digiti minimi en m. opponens digiti minimi klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

49 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor digitorum brevis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier direct onder aponeurosis plantaris, dus meest oppervlakkige spier functie teen en middenvoetgewrichten: werklijnen plantair van bewegingsassen van tenen en middenvoet, dus: flexie tenen en “plantairflexie” in de voet (= is voetboog versterken!) MENU

50 tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (=verdiepen)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. quadratus plantae of m. flexor accessorius aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie teen en middenvoet gewrichten: spier insereert aan pees van m. flexor digitorum longus. werklijn plantair van bewegingsassen in de voet, dus: Ondersteunt en versterkt actie van m. flexor digitorum longus, dus: invloed op flexie tenen, tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (=verdiepen) MENU

51 functie artt. interfalangeae:
Klik voor afleiden van spierfuncties mm. lumbricales Ontspringen aan pezen van m. flexor digitorum longus. aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. interfalangeae: pezen stralen uit in dorsaalaponeurose van de tenen, dus werklijnen dorsaal van bewegingsassen, dus: extensie teenkootjes functie artt. metatarsofalangeae: pezen plantair van bewegingsassen, dus: plantairflexie tenen zie ook mm lumbricales van de hand! MENU

52 spier meest diep gelegen
Klik voor afleiden van spierfuncties m. adductor hallucis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier meest diep gelegen functie art. metatarsofalangea hallucis: (= basisgewricht grote teen) werklijnen plantair en meer naar midden van voet ten opzichte van bewegingsassen, dus: flexie en adductie grote teen MENU

53 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) m. abductor hallucis: functie art. metatarsophalangea I (= basisgewricht grote teen) m. flexor hallucis brevis: functie art. metatarsophalangea I (= basisgewricht grote teen) werklijn plantair en lateraal van bewegingsassen, dus: flexie en abductie grote teen werklijn plantair van bewegingsas, dus: flexie grote teen MENU

54 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. abductor digiti minimi aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie art. metatarsophalangea V: (= basisgewricht kleine teen) werklijn plantair en lateraal van bewegingsas, dus: flexie en abductie kleine teen MENU

55 (m. opponens digiti minimi)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor digiti minimi brevis (m. opponens digiti minimi) aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) De diepere vezels van de m. flexor digiti minimi brevis worden soms als aparte spier benoemd: m. opponens digiti minimi Beide spieren: functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) werklijn plantair van bewegingsas, dus: flexie kleine teen MENU

56 aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. extensor digitorum brevis aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) functie artt. interfalangeae en artt. metatarsofalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) werklijnen dorsaal van alle bewegingsassen, dus: extensie tenen MENU

57 aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug)
Klik voor afleiden van spierfuncties mm. interossei dorsales aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) (analoog aan vingers, zie daar !) pezen hechten aan de zijkant van de proximale teenkootjes, werklijnen bij alle tenen terzijde van 2e straal en plantair van bewegingsassen, dus: abductie tenen, dwz van 2e straal weg en : plantairflexie (= flexie) basisgewricht tenen pezen hechten tevens in dorsaalaponeurose van de tenen; werklijnen in alle teengewrichten dorsaal, dus: extensie teenkootjes en MENU

58 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor afleiden van spierfuncties mm. interossei plantares aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) (analoog aan vingers, zie daar !) pezen hechten aan zijkant proximale teenkootjes werklijnen plantair en mediaal in basisgewricht, dus: flexie en adductie (= naar 2e straal toe) in basisgewricht tenen tevens werklijnen in dorsaalaponeurose van de tenen, in kootgewrichtjes dus dorsaal ten opzichte van bewegingsassen, dus: extensie teenkootjes MENU

59 Ventrale heup- en bovenbeenspieren
m. iliopsoas m. quadriceps femoris m. tensor fasciae latea m. sartorius klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

60 beide delen nagenoeg door sagittale as, dus:
Klik voor benoemen van spierfunctie m. iliopsoas functie : anteflexie beide delen nagenoeg door sagittale as, dus: GEEN abductie en adductie, maar uitsluitend anteflexie ! MENU

61 * * * * m. quadriceps femoris spier bestaat uit 4 delen
Klik voor benoemen van spierfunctie m. quadriceps femoris spier bestaat uit 4 delen benoem ze na verschijnen (in rechter afbeelding) en geef de functie : * m. vastus medialis functie: extensie knie m. vastus lateralis * functie: extensie knie * m. vastus intermedius functie: extensie knie * m. rectus femoris functie: extensie knie maar ook: anteflexie art. coxae MENU

62 art. genus in flexiestand:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius functie art. coxae: anteflexie, abductie en exorotatie art. genus in flexiestand: functie art. genus: in extensiestand: endorotatie en flexie extensie MENU

63 m. tensor fasciae latae functie art. coxae: anteflexie en abductie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. tensor fasciae latae functie art. coxae: anteflexie en abductie functie art. genus: in extensiestand: flexie in flexiestand: extensie lateraal aanzicht ventraal aanzicht MENU

64 Dorsale heup- en bovenbeenspieren
m. gluteus maximus m. semimembranosus m. semitendinosus m. biceps femoris klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

65 adductie (onderste vezels) of abductie (bovenste vezels)
Klik voor afleiden van spierfuncties m. gluteus maximus functie art. coxae: retroflexie en exorotatie maar ook: adductie (onderste vezels) of abductie (bovenste vezels) MENU

66 art. genus in flexiestand:
Klik voor benoemen van spierfuncties m. semimembranosus m. semitendinosus functie art. coxae: retroflexie en adductie art. genus in flexiestand: ventraal aanzicht art. genus: flexie en endorotatie dorsaal aanzicht MENU

67 art. genus in flexiestand:
Klik voor benoemen van spierfuncties m. biceps femoris functie art. coxae: (uitsluitend caput longum) retroflexie en adductie art. genus in flexiestand: ventraal aanzicht functie art. genus: (caput longum en caput breve) flexie en exorotatie dorsaal aanzicht MENU

68 Diepe heupspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie
m. piriformis m. obturatorius externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. obturatorius internus klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

69 m. piriformis functie art. coxae: abductie , retroflexie en exorotatie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. piriformis aanzicht van dorsaal functie art. coxae: abductie , retroflexie en exorotatie MENU

70 m. obturatorius externus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. obturatorius externus aanzicht van dorsaal functie art. coxae: exorotatie, retroflexie en adductie MENU

71 m. gemellus superior m. gemellus inferior functie art. coxae:
Klik voor benoemen van spierfuncties m. gemellus superior m. gemellus inferior aanzicht van dorsaal functie art. coxae: exorotatie en retroflexie abductie en adductie zijn hier te verwaarlozen MENU

72 m. quadratus femoris functie art. coxae: exorotatie, retroflexie en
Klik voor benoemen van spierfuncties m. quadratus femoris aanzicht van dorsaal functie art. coxae: exorotatie, retroflexie en adductie MENU

73 m. obturatorius internus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. obturatorius internus aanzicht van ventraal functie art. coxae: exorotatie, adductie en enige retroflexie MENU

74 Laterale heupspieren m. gluteus medius m. gluteus minimus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

75 (= bekken stabiliseren bij stand op één been) +
Klik voor benoemen van spierfuncties m. gluteus medius m. gluteus minimus functie art. coxae: abductie (= bekken stabiliseren bij stand op één been) + m. gluteus medius bedekt de gehele m. gluteus minimus geheel bedekt door de anteflexie retroflexie of anteflexie lateraal aanzicht MENU

76 Mediale heup en bovenbeenspieren
m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis m. gracilus m. adductor magnus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

77 rotatie is er nauwelijks of niet !
Klik voor benoemen van spierfuncties m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis functie art. coxae: Alle drie de spieren hebben dezelfde functie, het “Moment” echter varieert. adductie en anteflexie ligt achter m. adductor longus rotatie is er nauwelijks of niet ! m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis MENU

78 art. genus in flexiestand:
Klik voor benoemen van spierfuncties m. gracilis functie art. coxae: hoofdfunctie: adductie en anteflexie art. genus in flexiestand: functie art. genus: flexie en endorotatie MENU

79 m. adductor magnus functie art. coxae: retroflexie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. adductor magnus functie art. coxae: hoofdfunctie: adductie en retroflexie geen rotatie ! MENU

80 m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus
Ventrale onderbeenspieren m. peroneus tertius m. tibialis anterior groeps functie m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

81 Groep: Ventrale onderbeenspieren
Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Ventrale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) dorsaalflexie eversie (= pronatie) MENU

82 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. tibialis anterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) dorsaalflexie voet eversie of inversie afhankelijk van stand van voet (brengt voet terug naar neutrale positie, = tussen eversie en inversie in) MENU

83 m. extensor digitorum longus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) dorsaalflexie voet eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae teengewrichten : extensie MENU

84 m. extensor hallucis longus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. extensor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae I grote teengewrichten : extensie MENU

85 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. peroneus tertius komt maar bij 10 % van de bevolking voor, ontspringt meestal van de m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie voet (= pronatie) MENU

86 Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren
m. plantaris m. gastrocnemius m. soleus groeps functie klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

87 Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren
Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

88 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. gastrocnemius functie art. genus: flexie functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

89 Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius
Klik voor benoemen van spierfuncties m. soleus Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

90 Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de
Klik voor benoemen van spierfuncties m. plantaris functie art. genus: flexie Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de m. gastrocnemius maar ook: endorotatie onderbeen, = exorotatie bovenbeen; Let wel: uitsluitend bij gebogen knie ! functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

91 m. flexor hallucis longus m. flexor digitorum longus
Diepe dorsale onderbeenspieren m. popliteus m. flexor hallucis longus m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus groeps functie klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

92 Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren
Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

93 functie bij gebogen knie !! :
Klik voor benoemen van spierfuncties m. popliteus functie art. genus: flexie functie bij gebogen knie !! : endorotatie onderbeen dit is exorotatie bovenbeen !! MENU

94 m. flexor hallucis longus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie op hallucis (= grote teen) flexie mtp, pip en dip gewrichten grote teen MENU

95 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. tibialis posterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie inversie (= supinatie) MENU

96 m. flexor digitorum longus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie op digiti (tenen) flexie mtp, pip en dip gewrichten van de tenen MENU

97 Laterale onderbeenspieren
groeps functie m. peroneus longus m. peroneus brevis klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

98 Groep Laterale onderbeenspieren
Klik voor benoemen van spierfuncties Groep Laterale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie eversie (= pronatie) MENU

99 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. peroneus longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie (= pronatie) MENU

100 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. peroneus brevis functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) plantairflexie eversie (= pronatie) MENU

101 Voetspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU
m. extensor digitorum brevis m. interossei dorsales m. interossei palmares Voetspieren mm. lumbricales m. flexor digitorum brevis m. quadratus plantae m. adductor hallucis m. abductor hallucis en m. flexor hallucis brevis m. abductor digiti minimi m. abductor digiti minimi en m. opponens digiti minimi klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

102 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor digitorum brevis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier direct onder aponeurosis plantaris, dus meest oppervlakkige spier functie teen en middenvoetgewrichten: flexie tenen en “plantairflexie” in de voet (= voetboog versterken!) MENU

103 tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (= verdiepen)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. quadratus plantae aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie teen en middenvoet gewrichten: Ondersteunt en versterkt actie van m. flexor digitorum longus, dus: invloed op flexie tenen, tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (= verdiepen) MENU

104 Ontspringen aan pezen van m. flexor digitorum longus.
Klik voor benoemen van spierfuncties mm. lumbricales Ontspringen aan pezen van m. flexor digitorum longus. aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. interfalangeae: extensie teenkootjes ! functie artt. metatarsofalangeae: plantairflexie tenen MENU

105 spier meest diep gelegen
Klik voor benoemen van spierfuncties m. adductor hallucis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier meest diep gelegen functie art. metatarsofalangea hallucis: (= basisgewricht grote teen) flexie en adductie grote teen MENU

106 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) m. abductor hallucis: functie art. metatarsofalangea I (= basisgewricht grote teen) m. flexor hallucis brevis: functie art. metatarsofalangea I (= basisgewricht grote teen) flexie en abductie grote teen flexie grote teen MENU

107 aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. abductor digiti minimi aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) flexie en abductie kleine teen MENU

108 (m. opponens digiti minimi)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor digiti minimi brevis (m. opponens digiti minimi) aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) De diepere vezels van de m. flexor digiti minimi brevis worden soms als aparte spier benoemd: m. opponens digiti minimi Beide spieren: functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) flexie kleine teen MENU

109 aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug)
Klik voor benoemen van spierfuncties m. extensor digitorum brevis aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) functie artt. interfalangeae en artt. metatarsofalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) extensie tenen MENU

110 aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug)
Klik voor benoemen van spierfuncties mm. interossei dorsales aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) abductie tenen, dwz van 2e straal weg plantairflexie (= flexie) in basisgewrichten tenen en extensie teenkootjes MENU

111 mm. interossei plantares
Klik voor benoemen van spierfuncties mm. interossei plantares aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. metatarsophalangeae en artt. interphalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) flexie en adductie (= naar 2e straal toe) in basisgewricht tenen en extensie teenkootjes ! EINDE spieren Onderste extremiteit MENU


Download ppt "Spierfuncties “Onderste Extremiteit”"

Verwante presentaties


Ads door Google