De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Onderste Extremiteit”. Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Onderste Extremiteit”. Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe."— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Onderste Extremiteit”

2 Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe Heupspieren Laterale Heupspieren Mediale Heup- en bovenbeensp. Ventrale onderbeenspieren Oppervlakkige dorsale onderbeensp. Diepe dorsale onderbeenspieren Laterale onderbeenspieren Voetspieren afleiden van de functies:test je kennis van de functies: Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe Heupspieren Laterale Heupspieren Mediale Heup- en bovenbeensp. Ventrale onderbeenspieren Oppervlakkige dorsale onderbeensp. Diepe dorsale onderbeenspieren Laterale onderbeenspieren Voetspieren Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 extensie flexie m. tensor fasciae latae Omkerende functie door positieverandering art. genus in extensiestand: ( minder dan 30° flexie ) art genus in flexiestand: ( 30° flexie en meer ) in 30° flexiestand, werklijn exact door as : dan flexie-extensie Moment = 0 Tensor scherm 1 terug: Deze omkerende functie geldt ook voor de m. gracilis en de m. sartorius, waarbij geldt: Moment spier = 0 : m. gracilis bij 0° flexie m. sartorius bij 15° flexie werklijn ventraal van bewegingsas:werklijn dorsaal van bewegingsas: MENU

4 werklijn door bewegingsas( ),  (bewegings) Moment = 0, dus: GEEN flexie, GEEN extensie Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius preparaat van art. genus (mediaal aanzicht) tendo m. sartorius m. semitendinosus m. gracilus in flexiestand > 15 º: pees naar dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: flexie pes anserinus Functie: extensie tendo m. sartorius Een dergelijke redenatie geldt ook voor de m. gracilis en m. tensor fasciae latae, de m. semitendinosus blijft altijd dorsaal van de bewegingsas! scherm 2 van 2 sartorius scherm 1 terug : in ±15 º flexiestand: in extensiestand: pees beweegt naar ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: MENU

5 m. tensor fasciae latea m. iliopsoas Ventrale heup- en bovenbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. quadriceps femoris m. sartorius MENU

6 GEEN adductie of abductie, dus: uitsluitend anteflexie ! dus functie : anteflexie beide delen nagenoeg door sagittale as, dus: m. iliopsoas Klik voor afleiden van spierfunctie spier ligt ventraal van transversale bewegingsas van art coxae Bestaat uit : m. iliacus; m. psoas major en m. psoas minor m. iliacus m. psoas major m. psoas minor MENU

7 spier bestaat uit 4 delen benoem ze na verschijnen (in rechter afbeelding) en geef de functie : m. quadriceps femoris Klik voor afleiden van spierfunctie m. vastus medialis m. vastus lateralis m. vastus intermedius m. rectus femoris * * * * functie: extensie knie anteflexie art. coxae maar ook: scherm 1 van 2 naar: quadriceps scherm 2 MENU

8 GEEN abductie of adductie, maar uitsluitend anteflexie ! spier ligt ventraal van transversale bewegingsas, dus : anteflexie midden voor gewricht, dus door sagittale as, daarom: m. rectus femoris Klik voor afleiden van spierfunctie functie op art coxae: mm vasti uitsluitend functie op kniegewricht ! Verloopt over art coxae en over art. genus: functie op art genus: extensie scherm 2 van 2 quadriceps scherm 1 werklijn ventraal van transversale as, dus: MENU

9 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius functie art. coxae: ventraal en lateraal t.o.v. transversale en sagittale bewegingsas, dus: functie art. genus: in extensiestand: ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: anteflexie en abductie extensie endorotatie en flexie scherm 1 van 2 functionele bijzonderheid art. genus in flexiestand: MENU kruist ventraal van de longitudinale bewegingsas, dus: exorotatie

10 extensie abductie anteflexie Klik voor afleiden van spierfuncties m. tensor fasciae latae functie art. coxae: ventraal aanzichtlateraal aanzicht ventraal en lateraal t.o.v. bewegingsas, dus: functie art. genus: in extensiestand: ventraal t.o.v. bewegingsas, dus: flexie en in flexiestand: dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: scherm 1 van 2 exorotatie onderbeen uitleg ! MENU

11 m. gluteus maximus m. semimembranosus m. semitendinosus Dorsale heup- en bovenbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. biceps femoris MENU

12 retroflexie en exorotatie Klik voor afleiden van spierfuncties m. gluteus maximus adductieabductie functie art. coxae: overkruist dorsaal van transversale en longitudinale bewegingsas, dus: vezels mediaal t.o.v. sagittale bewegingsas, dus: maar ook: en.. vezels lateraal t.o.v. sagittale bewegingsas, dus: MENU

13 retroflexie en adductie art. genus: Klik voor afleiden van spierfuncties m. semimembranosus m. semitendinosus functie art. coxae: dorsaal en mediaal t.o.v. bewegingsas, dus: dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: dorsaal aanzicht flexie en mediaal van gewricht, dus: behoren tot de hamstrings art. genus in flexiestand: endorotatie en flexie MENU

14 Klik voor afleiden van spierfuncties m. biceps femoris retroflexie en adductie functie art. coxae: (uitsluitend caput longum) dorsaal en mediaal t.o.v. bewegingsas, dus: functie art. genus: (caput longum en caput breve) exorotatie ( in gebogen stand !) dorsaal t.o.v. bewegingsas, dus: dorsaal aanzicht flexie en lateraal van gewricht, dus: art. genus in flexiestand: MENU

15 m. obturatorius internus m. quadratus femoris m. gemellus superior m. gemellus inferior m. piriformism. obturatorius externus Diepe heupspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

16 abductie, Klik voor afleiden van spierfuncties m. piriformis functie art. coxae: craniaal en dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: aanzicht van dorsaal retroflexie en exorotatie MENU

17 exorotatie, Klik voor afleiden van spierfuncties m. obturatorius externus functie art. coxae: dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsassen, dus: retroflexie en adductie aanzicht van dorsaal MENU

18 exorotatie en Klik voor afleiden van spierfuncties m. gemellus superior m. gemellus inferior functie art. coxae: dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: aanzicht van dorsaal MENU Daar ze ook enigszins resp. boven en onder de sagittale as verlopen, kunnen ze ook aan resp. abductie en adductie bijdragen, dit is echter van weinig betekenis! retroflexie

19 exorotatie, Klik voor afleiden van spierfuncties m. quadratus femoris functie art. coxae: dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsas, dus: aanzicht van dorsaal retroflexie en adductie MENU

20 exorotatie, Klik voor afleiden van spierfuncties m. obturatorius internus functie art. coxae: dorsaal en caudaal t.o.v. bewegingsas, dus: aanzicht van ventraal adductie en enige retroflexie MENU

21 m. gluteus minimusm. gluteus medius Laterale heupspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

22 abductie + Klik voor afleiden van spierfuncties spieren lateraal van transversale as, dus: naast transversale as, dus ook: anteflexie m. gluteus medius bedekt de gehele m. gluteus minimus m. gluteus minimus ligt geheel bedekt door de m. gluteus medius anteflexie retroflexie of lateraal aanzicht functie art. coxae: m. gluteus medius m. gluteus minimus Let op: hoofdfunctie abductie is vooral: bekken stabiliseren bij stand op één been ! MENU

23 m. pectineus Mediale heup en bovenbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. adductor longus m. adductor brevis m. adductor magnus m. gracilus MENU

24 Klik voor afleiden van spierfuncties m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis functie art. coxae: m. pectineusm. adductor longusm. adductor brevis Alle drie de spieren hebben dezelfde functie, het “Moment” echter varieert. hoofdfunctie: adductie werklijnen mediaal van bewegingsas, dus: echter ook ventraal van gewricht (transversale as), dus ook: anteflexie omdat de spieren de longitudinale as snijden (en niet kruisen !), is er nauwelijks of geen rotatie! ligt achter m. adductor longus MENU

25 art. genus in flexiestand: Klik voor afleiden van spierfuncties m. gracilis functie art. coxae: functie art. genus: werklijn mediaal en ventraal van bewegingsas, dus: hoofdfunctie: adductie en werklijn dorsaal van transversale en mediaal van longitudinale bewegingsas, dus: flexie en endorotatie anteflexie MENU

26 Klik voor afleiden van spierfuncties m. adductor magnus inclusief m. adductor minimus functie art. coxae: werklijn mediaal en dorsaal van bewegingsas, dus: hoofdfunctie: adductie en rotatie is er nauwelijks of niet ! retroflexie MENU

27 m. extensor hallucis longus m. tibialis anterior Ventrale onderbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. extensor digitorum longus m. peroneus tertius groeps functie MENU

28 Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Ventrale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen lateraal over bewegingsas, dus: eversie (= pronatie) Let op: bij standsituaties (voet is punctum fixum) : onderbeen naar voet (= onderbeen naar ventraal ! ) Of: bij standsituaties (voet is punctum fixum): onderbeen naar voet (= onderbeen naar lateraal ! ) MENU

29 Klik voor afleiden van spierfuncties m. tibialis anterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn nagenoeg op bewegingsas, daarom: eversie of inversie afhankelijk van stand van voet (brengt voet terug naar neutrale positie, = tussen eversie- en inversiestand in) MENU

30 Klik voor afleiden van spierfuncties m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal van bewegingsas, dus: eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae teengewrichten : extensie MENU

31 Klik voor afleiden van spierfuncties m. extensor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal van bewegingsas, dus: eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae digiti I = grote teengewrichten : extensie MENU

32 Klik voor afleiden van spierfuncties m. peroneus tertius functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn ventraal van bewegingsas, dus: dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal van bewegingsas, dus: eversie voet (= pronatie) komt maar bij 10 % van de bevolking voor, ontspringt meestal van de m. extensor digitorum longus MENU

33 m. soleusm. gastrocnemius Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. plantaris groeps functie MENU

34 Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) MENU

35 Klik voor afleiden van spierfuncties m. gastrocnemius functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) functie art. genus: werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: flexie knie mediaallateraal MENU

36 Klik voor afleiden van spierfuncties m. soleus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) mediaallateraal MENU Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius

37 Klik voor afleiden van spierfuncties m. plantaris functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) functie art. genus: werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: flexie knie maar ook: endorotatie onderbeen, = exorotatie bovenbeen; Let wel: uitsluitend bij gebogen knie ! mediaallateraal MENU Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de m. gastrocnemius

38 m. tibialis posterior m. flexor hallucis longus Diepe dorsale onderbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie m. flexor digitorum longus m. popliteus groeps functie MENU

39 Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen kruisen mediaal en dorsaal over bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) MENU

40 Klik voor afleiden van spierfuncties m. popliteus functie art. genus: werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: flexie functie bij gebogen knie !! : werklijn via dorsaal naar lateraal langs bewegingsas, dus: endorotatie onderbeen dit is exorotatie bovenbeen !! MENU

41 Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal (= plantair) van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) functie op hallucis (= grote teen) werklijn kruist plantair over bewegingsassen, dus: flexie mtp, pip en dip gewrichten grote teen MENU

42 Klik voor afleiden van spierfuncties m. tibialis posterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) MENU

43 Klik voor afleiden van spierfuncties m. flexor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal (=plantair) van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn kruist mediaal ten opzichte van bewegingsas, dus: inversie (= supinatie) functie op digiti (tenen) werklijn kruist plantair over bewegingsassen, dus: flexie mtp, pip en dip gewrichten van de tenen MENU

44 m. peroneus brevism. peroneus longus Laterale onderbeenspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie groeps functie MENU

45 Klik voor afleiden van spierfuncties Groep: Laterale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijnen dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijnen lateraal over en vervolgens plantair onder pronatie/supinatieas dus: eversie (= pronatie) MENU

46 Klik voor afleiden van spierfuncties functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal over bewegingsas, dus: eversie (= pronatie) m. peroneus longus MENU

47 Klik voor afleiden van spierfuncties functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) werklijn dorsaal van bewegingsas, dus: plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) werklijn lateraal over bewegingsas, dus: eversie (= pronatie) m. peroneus brevis MENU

48 m. abductor digiti minimi en m. opponens digiti minimi Voetspieren klik op de afbeelding voor afleiden van de functie mm. lumbricales m. quadratus plantae m. adductor hallucis m. flexor digitorum brevis m. abductor hallucis en m. flexor hallucis brevis m. extensor digitorum brevis m. interossei palmares m. interossei dorsales m. abductor digiti minimi MENU

49 Klik voor afleiden van spierfuncties functie teen en middenvoetgewrichten: werklijnen plantair van bewegingsassen van tenen en middenvoet, dus: flexie tenen en “plantairflexie” in de voet (= is voetboog versterken!) m. flexor digitorum brevis spier direct onder aponeurosis plantaris, dus meest oppervlakkige spier aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

50 Klik voor afleiden van spierfuncties functie teen en middenvoet gewrichten: spier insereert aan pees van m. flexor digitorum longus. werklijn plantair van bewegingsassen in de voet, dus: Ondersteunt en versterkt actie van m. flexor digitorum longus, dus: invloed op flexie tenen, tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (=verdiepen) m. quadratus plantae of m. flexor accessorius aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

51 Klik voor afleiden van spierfuncties functie artt. interfalangeae: pezen stralen uit in dorsaalaponeurose van de tenen, dus werklijnen dorsaal van bewegingsassen, dus: extensie teenkootjes mm. lumbricales plantairflexie tenen functie artt. metatarsofalangeae: pezen plantair van bewegingsassen, dus: zie ook mm lumbricales van de hand! aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) Ontspringen aan pezen van m. flexor digitorum longus. MENU

52 Klik voor afleiden van spierfuncties functie art. metatarsofalangea hallucis: (= basisgewricht grote teen) werklijnen plantair en meer naar midden van voet ten opzichte van bewegingsassen, dus: flexie en adductie grote teen m. adductor hallucis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier meest diep gelegen MENU

53 Klik voor afleiden van spierfuncties m. abductor hallucis: functie art. metatarsophalangea I (= basisgewricht grote teen) werklijn plantair en lateraal van bewegingsassen, dus: flexie en abductie grote teen m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis m. flexor hallucis brevis: functie art. metatarsophalangea I (= basisgewricht grote teen) werklijn plantair van bewegingsas, dus: flexie grote teen aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

54 Klik voor afleiden van spierfuncties functie art. metatarsophalangea V: (= basisgewricht kleine teen) werklijn plantair en lateraal van bewegingsas, dus: flexie en abductie kleine teen m. abductor digiti minimi aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

55 Klik voor afleiden van spierfuncties Beide spieren: functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) werklijn plantair van bewegingsas, dus: flexie kleine teen m. flexor digiti minimi brevis (m. opponens digiti minimi) aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU De diepere vezels van de m. flexor digiti minimi brevis worden soms als aparte spier benoemd: m. opponens digiti minimi

56 Klik voor afleiden van spierfuncties functie artt. interfalangeae en artt. metatarsofalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) werklijnen dorsaal van alle bewegingsassen, dus: extensie tenen m. extensor digitorum brevis aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) MENU

57 Klik voor afleiden van spierfuncties extensie teenkootjes en mm. interossei dorsales functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) (analoog aan vingers, zie daar !) pezen hechten aan de zijkant van de proximale teenkootjes, werklijnen bij alle tenen terzijde van 2e straal en plantair van bewegingsassen, dus: aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) abductie tenen, dwz van 2e straal weg en : plantairflexie (= flexie) basisgewricht tenen MENU pezen hechten tevens in dorsaalaponeurose van de tenen ; werklijnen in alle teengewrichten dorsaal, dus:

58 Klik voor afleiden van spierfuncties pezen hechten aan zijkant proximale teenkootjes werklijnen plantair en mediaal in basisgewricht, dus: flexie en adductie (= naar 2e straal toe) in basisgewricht tenen mm. interossei plantares aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) (analoog aan vingers, zie daar !) extensie teenkootjes MENU tevens werklijnen in dorsaalaponeurose van de tenen, in kootgewrichtjes dus dorsaal ten opzichte van bewegingsassen, dus:

59 m. tensor fasciae latea m. iliopsoas Ventrale heup- en bovenbeenspieren m. quadriceps femoris m. sartorius klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

60 GEEN abductie en adductie, maar uitsluitend anteflexie ! anteflexie beide delen nagenoeg door sagittale as, dus: m. iliopsoas Klik voor benoemen van spierfunctie functie : MENU

61 m. quadriceps femoris Klik voor benoemen van spierfunctie m. vastus medialis m. vastus lateralis m. vastus intermedius m. rectus femoris * * * * functie: extensie knie anteflexie art. coxae maar ook: spier bestaat uit 4 delen benoem ze na verschijnen (in rechter afbeelding) en geef de functie : MENU

62 Klik voor afleiden van spierfuncties m. sartorius functie art. coxae: functie art. genus: in extensiestand: anteflexie, abductie en exorotatie extensie art. genus in flexiestand: endorotatie en flexie MENU

63 extensie abductie anteflexie en m. tensor fasciae latae functie art. coxae: ventraal aanzichtlateraal aanzicht functie art. genus: in extensiestand: flexie in flexiestand: Klik voor benoemen van spierfuncties MENU

64 m. gluteus maximus m. semimembranosus m. semitendinosus Dorsale heup- en bovenbeenspieren m. biceps femoris klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

65 retroflexie en exorotatie Klik voor afleiden van spierfuncties m. gluteus maximus adductie (onderste vezels) of abductie (bovenste vezels) functie art. coxae: maar ook: MENU

66 retroflexie en adductie art. genus: endorotatie Klik voor benoemen van spierfuncties m. semimembranosus m. semitendinosus functie art. coxae: dorsaal aanzicht flexie en art. genus in flexiestand: ventraal aanzicht MENU

67 Klik voor benoemen van spierfuncties m. biceps femoris retroflexie en adductie functie art. coxae: (uitsluitend caput longum) functie art. genus: (caput longum en caput breve) exorotatie dorsaal aanzicht flexie en art. genus in flexiestand: ventraal aanzicht MENU

68 m. obturatorius internus m. quadratus femoris m. gemellus superior m. gemellus inferior m. piriformism. obturatorius externus Diepe heupspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

69 abductie, retroflexie en exorotatie Klik voor benoemen van spierfuncties m. piriformis functie art. coxae: aanzicht van dorsaal MENU

70 exorotatie, retroflexie en adductie Klik voor benoemen van spierfuncties m. obturatorius externus functie art. coxae: aanzicht van dorsaal MENU

71 exorotatie en retroflexie Klik voor benoemen van spierfuncties m. gemellus superior m. gemellus inferior functie art. coxae: aanzicht van dorsaal MENU abductie en adductie zijn hier te verwaarlozen

72 exorotatie, retroflexie en adductie Klik voor benoemen van spierfuncties m. quadratus femoris functie art. coxae: aanzicht van dorsaal MENU

73 exorotatie, adductie en enige retroflexie Klik voor benoemen van spierfuncties m. obturatorius internus functie art. coxae: aanzicht van ventraal MENU

74 m. gluteus minimusm. gluteus medius Laterale heupspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

75 abductie (= bekken stabiliseren bij stand op één been) + Klik voor benoemen van spierfuncties m. gluteus medius m. gluteus minimus anteflexie m. gluteus medius bedekt de gehele m. gluteus minimus geheel bedekt door de m. gluteus medius anteflexie retroflexie of lateraal aanzicht functie art. coxae: MENU

76 m. pectineus Mediale heup en bovenbeenspieren m. adductor longus m. adductor brevis m. adductor magnus m. gracilus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies MENU

77 Klik voor benoemen van spierfuncties functie art. coxae: m. pectineusm. adductor longusm. adductor brevis Alle drie de spieren hebben dezelfde functie, het “Moment” echter varieert. adductie en anteflexie rotatie is er nauwelijks of niet ! m. pectineus m. adductor longus m. adductor brevis ligt achter m. adductor longus MENU

78 Klik voor benoemen van spierfuncties m. gracilis functie art. coxae: functie art. genus: hoofdfunctie: adductie en anteflexie flexie en art. genus in flexiestand: endorotatie MENU

79 Klik voor benoemen van spierfuncties m. adductor magnus functie art. coxae: hoofdfunctie: adductie en retroflexie geen rotatie ! MENU

80 m. extensor hallucis longus m. tibialis anterior Ventrale onderbeenspieren m. extensor digitorum longus m. peroneus tertius klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groeps functie MENU

81 Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Ventrale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie (= pronatie) MENU

82 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie of inversie afhankelijk van stand van voet (brengt voet terug naar neutrale positie, = tussen eversie en inversie in) Klik voor benoemen van spierfuncties m. tibialis anterior MENU

83 Klik voor benoemen van spierfuncties m. extensor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae teengewrichten : extensie MENU

84 Klik voor benoemen van spierfuncties m. extensor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie voet (= pronatie) functie artt. falangeae I grote teengewrichten : extensie MENU

85 Klik voor benoemen van spierfuncties m. peroneus tertius functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) dorsaalflexie voet functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie voet (= pronatie) komt maar bij 10 % van de bevolking voor, ontspringt meestal van de m. extensor digitorum longus MENU

86 m. soleusm. gastrocnemius Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren m. plantaris klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groeps functie MENU

87 Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Oppervlakkige dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) MENU

88 Klik voor benoemen van spierfuncties m. gastrocnemius functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie art. genus: flexie MENU

89 Klik voor benoemen van spierfuncties m. soleus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) MENU Deze spier wordt grotendeels bedekt door de m. gastrocnemius

90 m. plantaris functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie art. genus: flexie maar ook: endorotatie onderbeen, = exorotatie bovenbeen; Let wel: uitsluitend bij gebogen knie ! Klik voor benoemen van spierfuncties MENU Deze spier wordt geheel, inclusief lange pees, bedekt door de m. gastrocnemius

91 m. tibialis posterior m. flexor hallucis longus Diepe dorsale onderbeenspieren m. flexor digitorum longus m. popliteus klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groeps functie MENU

92 Klik voor benoemen van spierfuncties Groep: Diepe dorsale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) MENU

93 Klik voor benoemen van spierfuncties m. popliteus functie art. genus: flexie functie bij gebogen knie !! : endorotatie onderbeen dit is exorotatie bovenbeen !! MENU

94 Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor hallucis longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie op hallucis (= grote teen) flexie mtp, pip en dip gewrichten grote teen MENU

95 Klik voor benoemen van spierfuncties m. tibialis posterior functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) MENU

96 Klik voor benoemen van spierfuncties m. flexor digitorum longus functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) inversie (= supinatie) functie op digiti (tenen) flexie mtp, pip en dip gewrichten van de tenen MENU

97 m. peroneus brevism. peroneus longus Laterale onderbeenspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functies groeps functie MENU

98 Klik voor benoemen van spierfuncties Groep Laterale onderbeenspieren functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie (= pronatie) MENU

99 Klik voor benoemen van spierfuncties functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie (= pronatie) m. peroneus longus MENU

100 functie art. talocruralis: (= bovenste spronggewricht) plantairflexie functie art. talo-calcaneo-navicularis: (= onderste spronggewricht) eversie (= pronatie) m. peroneus brevis Klik voor benoemen van spierfuncties MENU

101 m. abductor digiti minimi en m. opponens digiti minimi Voetspieren klik op de afbeelding voor benoemen van de functie mm. lumbricales m. quadratus plantae m. adductor hallucis m. flexor digitorum brevis m. abductor hallucis en m. flexor hallucis brevis m. extensor digitorum brevis m. interossei palmares m. interossei dorsales m. abductor digiti minimi MENU

102 Klik voor benoemen van spierfuncties functie teen en middenvoetgewrichten: flexie tenen en “plantairflexie” in de voet (= voetboog versterken!) m. flexor digitorum brevis spier direct onder aponeurosis plantaris, dus meest oppervlakkige spier aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

103 Klik voor benoemen van spierfuncties functie teen en middenvoet gewrichten: Ondersteunt en versterkt actie van m. flexor digitorum longus, dus: invloed op flexie tenen, tevens voetboog ondersteunen cq. versterken (= verdiepen) m. quadratus plantae aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

104 Klik voor benoemen van spierfuncties functie artt. interfalangeae: extensie teenkootjes ! mm. lumbricales plantairflexie tenen functie artt. metatarsofalangeae: aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) Ontspringen aan pezen van m. flexor digitorum longus. MENU

105 Klik voor benoemen van spierfuncties functie art. metatarsofalangea hallucis: (= basisgewricht grote teen) flexie en adductie grote teen m. adductor hallucis aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) spier meest diep gelegen MENU

106 Klik voor benoemen van spierfuncties m. abductor hallucis: functie art. metatarsofalangea I (= basisgewricht grote teen) flexie en abductie grote teen m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis m. flexor hallucis brevis: functie art. metatarsofalangea I (= basisgewricht grote teen) flexie grote teen aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

107 Klik voor benoemen van spierfuncties functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) flexie en abductie kleine teen m. abductor digiti minimi aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU

108 Klik voor benoemen van spierfuncties Beide spieren: functie art. metatarsofalangea V: (= basisgewricht kleine teen) flexie kleine teen m. flexor digiti minimi brevis (m. opponens digiti minimi) aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) MENU De diepere vezels van de m. flexor digiti minimi brevis worden soms als aparte spier benoemd: m. opponens digiti minimi

109 Klik voor benoemen van spierfuncties functie artt. interfalangeae en artt. metatarsofalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) extensie tenen m. extensor digitorum brevis aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) MENU

110 Klik voor benoemen van spierfuncties plantairflexie (= flexie) in basisgewrichten tenen en extensie teenkootjes mm. interossei dorsales functie artt. metatarsofalangeae en artt. interfalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) aanzicht: dorsale zijde voet (voetrug) abductie tenen, dwz van 2e straal weg MENU

111 Klik voor benoemen van spierfuncties flexie en adductie (= naar 2e straal toe) in basisgewricht tenen en mm. interossei plantares aanzicht: plantaire zijde voet (voetzool) functie artt. metatarsophalangeae en artt. interphalangeae : (alle teengewrichten tenen I t/m IV) extensie teenkootjes ! MENU EINDE spieren Onderste extremiteit


Download ppt "Spierfuncties “Onderste Extremiteit”. Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep Ventrale Heup- en bovenbeensp. Dorsale Heup- en bovenbeensp. Diepe."

Verwante presentaties


Ads door Google