De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20081 Beoordelen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20081 Beoordelen:"— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20081 Beoordelen: Cohort 2007 – Niveau III oogstweek periode 3 2007 – 2008 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”

2 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20082 Brondocumenten: – Kwalificatiedossier – Kwalificatieprofiel – Beroeps-Competentie-Profiel* – OER – brondocument LLB – handboek “waarderen” FC (panel) – handboek examinering FC-Lab*

3 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20083 Opleiding FC-Lab: 3 Fasen – Startbekwaam – Handelingsbekwaam – Beroepsbekwaam

4 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20084 Fase 1: Startbekwaam – Basiskennis – Basisvaardigheden – Oriëntatie op beroep > op school + korte bedrijfsoriëntaties

5 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20085 Fase 1: Startbekwaam – Basiskennis scheikunde theorie biomedische achtergronden microbiologische achtergronden wiskunde – basisrekenen natuurkunde – basis meten & app. lab-apparatuur, glaswerk, enz. nederlands – spelling, verslag, … engels – eenvoudige begrippen

6 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20086 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 1 werken met Word, Excel, PPT, fig. … rekenvaardig in de praktijk veiligheid op het lab – gevaarlijke stoffen (w.o. zuren, basen) – besmettingsgevaar (bloed, MO) – brand en calamiteiten – hulpmiddelen en bescherming – verbanden leggen – chemiekaarten – afvalverwerking

7 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20087 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 2 labapparatuur kunnen bedienden – maatglaswerk – pipetten (soorten, methoden)* – weegtoestellen* – centrifuges* – microscopen* – fotometer* – pH meter – wervelaar, roermotor, buret, pomp, …

8 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20088 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 3 algemene bekwaamheden – plannen, organiseren, netjes & overzichtelijk werken, … eenvoudige chemie – titreren, extraheren, indampen, … eenvoudige microbiologie – overenten, reinkweken, determineren, … eenvoudige bio-medische proeven – monsterbeh., kitjes, preparaten tekenen, …

9 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20089 Fase 1: Startbekwaam – Oriëntatie op beroep excursies, interviews, bezoeken, … – Persoonlijke vaardigheden communiceren, samenwerken, … – Goede beroepshouding flexibiliteit, enthousiasme, aannemen, presenteren, …

10 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200810 Fase 2: Handelingsbekwaam – School: theorie & oefenen – Prestaties: laten zien – Verschilt per type bedrijf / richting  keuze steeds duidelijker – Deelgebieden – Deel-beoordelingen

11 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200811 Fase 3: Beroepsbekwaam – BPV – Integreren – Gecompliceerd – Kritische situaties – Eigen (deel)onderzoek (*IV) – Proeve(n) van bekwaamheid – Eindniveau  examen

12 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200812 Hoe word je beoordeeld –om te leren ↔ om te beslissen –handelingsbekwaam ↔ beroepsbekwaam –op school ↔ in de beroeppraktijk Leren: is je niveau voldoende voor de fase ? Leren: waar sta je tussen start en finish ? Beslissen: mag je naar volgende fase ? Beslissen: voldoende in huis voor prestatie x ? Beslissen: diploma ?

13 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200813 Cohort 2007 Niveau III  proeve van bekwaamheid is verplicht

14 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200814 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses 2. Uitvoeren van analyses

15 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200815 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses 1.1 Plannen van eigen werkzaamheden 1.2 Ontvangen en registreren van monsters 1.3 Nemen van monsters 1.4 Voorbewerken van monsters (Assisteren bij) afname van humaan materiaal ???

16 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200816 Kerntaken Cohort 2007 2. Uitvoeren van analyses 2.1 Uitvoeren van basistechnieken 2.2 Uitvoeren van gestandaardiseerde analyses en testen 2.3 Beoordelen van meetwaarden 2.4 Meewerken aan voorraadbeheer 2.5 Schoonhouden en opruimen van werkplek en apparatuur

17 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200817 Competenties & kerntaken: Talen Nederlands III –Begrijpen Luisteren B1 Lezen B1 –Spreken Productie A2 Interactie A2 –Schrijven A2 niveau

18 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200818 Competenties & kerntaken: Talen Engels III –Begrijpen Luisteren A2 Lezen A2 –Spreken Productie A1 Interactie A1 –Schrijven A1 niveau

19 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200819 Competenties "2007" A.Beslissen en activiteiten initiëren B.Aansturen C.Begeleiden D.Aandacht en begrip tonen E.Samenwerken en overleggen F.Ethisch en integer handelen G.Relaties bouwen en netwerken H.Overtuigen en beïnvloeden I.Presenteren J.Formuleren en rapporteren K.Vakdeskundigheid toepassen L.Materialen en middelen inzetten M. Analyseren

20 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200820 Competenties "2007" N.Onderzoeken O.Creëren en innoveren P.Leren Q.Plannen en organiseren R.Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten S.Kwaliteit leveren T.Instructies en procedures opvolgen U.Omgaan met verandering en aanpassen V.Met druk en tegenslag omgaan W.Gedrevenheid en ambitie tonen X.Ondernemend en commercieel handelen Y.Bedrijfsmatig handelen

21 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200821 Competenties "2007"  identiek voor alle studies  gewicht verschilt per studie / niveau  matrix in OER: welke hoort bij welke kerntaak  matrix per richting "vakinhoudelijk"  matrix voor LLB (zie volgende dia) te vinden in kwalificatiedossier Laborant

22 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200822 Kerntaken LLB "2007“ 1. Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 2. Stuurt de eigen loopbaan 3. Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding 4. Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie 5. Functioneert als kritisch consument 6. Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte 7. Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)  uitwerking vind je in kerndocument LLB

23 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200823 Examendossier: –verzameling van bewijzen –aan de hand van formulier checken –controle vooraf aan examen –pas indien OK  panelgesprek zelf benodigde zaken aandragen!

24 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200824 Portfolio "school" beoordelingen  theorie (bij kerntaak onderbrengen) schriftelijke toets (resultaat) presentatie + vragen + beoordeling werkstuk + gesprek + beoordeling beoordeling van uitleg aan anderen (b.v. PR-activiteiten) poster, folder, video, …+ beoordeling  toepassen in de praktijk (bij kerntaak)

25 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200825 Portfolio "school" beoordelingen  praktijk (bij kerntaak onderbrengen)  bij start- of handelings-bekwaamheid  om te leren observatie tijdens praktijk / prestatie verslagen  methoden verzamelen! testpracticum beoordeling van projecten uitleg praktijk aan anderen

26 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200826 Portfolio "Bedrijfsbeoordelingen"  om te leren  van handelingsbekwaam naar beroepsbekwaam  van prestatie naar BPV (stage) behalen van de leerdoelen eindgesprek (per periode / prestatie) schriftelijk commentaar  aandachtspunten om te leren

27 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200827 Verzamelmap = "portfolio" per kerntaak of kerntaak aangeven competenties tot uitdrukking brengen ook LLB zaken !! └> tussenselectie: om je te presenteren └> eindselectie: DIPLOMERINGSDOSSIER

28 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200828 Hoe weet je hoe je er voor staat ? leerlijnen (kennis & ambachtelijke vaardigheden) –beginner - gevorderde - beroepsbekwaam ontwikkellijnen (pers. kwal. & comm. vaard.) –onbedreven - gevorderde – deskundig  kijk naar beoordelingscriteria examen (binnenkort in aanvulling OER)

29 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200829 Hoe weet je hoe je er voor staat ? resultaten / beoordelingen (portfolio) reflectieverslagen + groei commentaar van vakdocent / coach instapeisen voor prestaties beoordelingen van prestaties / BPV beoordelingen van proeven van bekwaamheid (tijdens stage)

30 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200830 Hoe weet je of je er bent ? eisen examendossier –kennis en vaardigheden: beoordelingen, reflectie –aantal uren stage / prestatie / BPV + beoordelingen –proeve(n) van bekwaamheid OK –beoordelingen per kerntaak (>75% voldoende!) panelgesprek –persoonlijke kwaliteiten –burgerschap –leren leren –loopbaan planning –taligheid

31 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200831 Vragen ….???


Download ppt "Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - cohort 2007 (niveau III) - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20081 Beoordelen:"

Verwante presentaties


Ads door Google