De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie MVG - 27 januari 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie MVG - 27 januari 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie MVG - 27 januari 2004

2 De aanleiding... Beslissing VR 12/09/03 geen netto-aangroei personeel rapportering over personeelseffectief (hoofden en VTE) en loonkost:  per kwartaal (vanaf 3de kwartaal 2003)  coördinatie per departement  gegevens per administratie/VWI en per budgettaire aanrekening  verklaring van groei  aan functioneel bevoegde minister(s) + Vl. minister van Ambtenarenzaken en Begroting + Inspectie Financiën

3 Rapporteringsinstructies personeelseffectief kwartaal = gemiddelde over de 3 maanden npersoneel in dienst tijdens laatste volledige week

4 Rapporteringsinstructies personeelseffectief [werkdagen in dienst] - [dagen onbezoldigd afwezig] [theoretisch aantal te werken dagen] Bruto VTE =

5 Duiding bij de bruto VTE omwille van toetsing aan loonkost : financiële invalshoek -> bezoldigde dagen onbezoldigd / bezoldigd : codering op basis van een lijst van afwezigheidscodes (validatie door AAD’s) noemer varieert i.f.v. de referentieperiode (jaar - kwartaal - maand) verschillende “measures” in COGNOS-kubus

6 Rapportering loonkost Voor MVG+WI:  coördinatie per departement  uitsplitsing per administratie/VWI  uitsplitsing per budgettaire aanrekening voor VOI:  desgevallend uitsplitsing naargelang hun begroting cijfers=1; duiding=2  elke substantiële wijziging tov vorige kwartalen moet geduid worden

7 Welke zijn de looncomponenten? om de evolutie per kwartaal in 1 oogopslag te kunnen vergelijken werd de opdeling gemaakt:  normale budgetlast  vakantiegeld  eindejaarstoelage verdere detailering normale budgetlast via Cognos

8 Wat wordt er verwacht? rapportering op papier op basis van COGNOS  personeelseffectief : rapport niveau MVG (PDF)  loonkost : departementaal rapport + rapport per administratie / VWI met indeling volgens budgettaire aanrekening (Excel) nazicht rapporten + verklaring van ev. toename loonkost en/of personeelseffectief (verwijzing naar beslissingen) in overleg met de leidend ambtenaren (cfr. generieke doelstelling 2004) versturen aan actoren in beslissing VR 12/09/03 met kopie aan JM (AAZ) en LVH (APO)

9 Informatie / communicatie Website “Rapportering over kengetallen P&O” www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/kengetallen.htm nu : beperkt tot deze rapportering  alle beslissingen terzake  rapporteringsinstructies  praktische info (bvb. infosessies)  veel gestelde vragen toekomst : platform voor communicatie en interactie binnen VO omtrent andere P&O- rapporteringen (o.a. managementcode) Mailbox : kengetallen@vlaanderen.be

10 Varia Herstelwet - tenlasteneming vergoeding loopbaanonderbreking  aantal loopbaanonderbrekers naar statuut en arbeidsregime (beschikbaar)  aantal vervangers van statutaire loopbaanonderbrekers beperkte begrotingscontrole 2004 (binnen kader van beslissing VR 12/09/03)


Download ppt "Rapportering over loonkost en personeelseffectief beslissing VR 12/09/03 Infosessie MVG - 27 januari 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google