De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Billiet PVOC Antwerpen UNIVERSITEIT ARBEIDSMARKT BUITENLAND MASTER BACHELOR 2011-2012 WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? HOGESCHOOL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Billiet PVOC Antwerpen UNIVERSITEIT ARBEIDSMARKT BUITENLAND MASTER BACHELOR 2011-2012 WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? HOGESCHOOL."— Transcript van de presentatie:

1 Tom Billiet PVOC Antwerpen UNIVERSITEIT ARBEIDSMARKT BUITENLAND MASTER BACHELOR 2011-2012 WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? HOGESCHOOL

2 Tom Billiet PVOC Antwerpen Het studiekeuzeproces  Kiezen: meerdere betrokkenen  Kiezen vraagt tijd  Kiezen is een werkwoord

3 Tom Billiet PVOC Antwerpen Een goede studiekeuze: Jezelf kennen met je sterktes en zwaktes

4 Tom Billiet PVOC Antwerpen Een goede studiekeuze vraagt horizonverruiming: onderzoek in de breedte

5 Tom Billiet PVOC Antwerpen Een goede studiekeuze vraagt ook diepgaand onderzoek

6 Verder studeren in het gewoon voltijds hoger onderwijs (BaMa-structuur)

7 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur  Eenvormigheid binnen Europa  Flexibiliteit  Systeem van studiepunten

8 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur PROFESSIONELE BACHELOR (180 stp.) ACADEMISCHE BACHELOR (180 stp.) MASTER Ma na Ma Ba na Ba Doctor HOGESCHOOL UNIVERSITEIT HOGESCHOOL VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA SCHAKEL- PROGRAMMA (45 – 90 stp) Tewerkstelling VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA

9 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur: toelatingsvoorwaarden  Diploma SO, graduaatsdiploma (HBO5), gelijkwaardig buitenlands diploma  Extra voorwaarde 1: Toelatingsexamen Arts/tandarts  Extra voorwaarde 2: toelatingsproef voor Audiovisuele en beeldende kunsten Audiovisuele en beeldende kunsten Muziek en podiumkunsten Muziek en podiumkunsten

10 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur: 3 soorten contracten 1. Het diplomacontract 2. Het creditcontract 3. Het examencontract

11 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur: Enkele termen  Het behalen van een creditbewijs  Trajectbegeleiding  EVC’s en EVK’s  Enkel aan de KUL: Diplomaruimte Diplomaruimte Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) Tolerantiekrediet Tolerantiekrediet

12 Tom Billiet PVOC Antwerpen De BaMa structuur: Het leerkrediet  Wat?  Waarom?  Gevolgen als niet toereikend

13 De BaMa structuur: Het leerkrediet – enkele vbn

14 Tom Billiet PVOC Antwerpen (Studeren in) het buitenland Eén jaar buitenland Volledige opleiding Een deel van de opleiding in de Europese onderwijsruimte Andere mogelijkheden

15 Tom Billiet PVOC Antwerpen Studeren kost geld…

16 Tom Billiet PVOC Antwerpen De studietoelage  Wanneer heb je er recht op?  In de ganse Europese onderwijsruimte  Bedragen Externen: 234-2174 Euro Externen: 234-2174 Euro Kotstudenten: 234-3622 Euro Kotstudenten: 234-3622 Euro Uitzonderlijk een verhoogde toelage mogelijk Uitzonderlijk een verhoogde toelage mogelijk  Beperkt aantal studietoelagekredieten

17 Tom Billiet PVOC Antwerpen Studiekosten: Inschrijvingsgeld  Beursstudent: ca 100 Euro  Bijna-beursstudent: ca 350 Euro  Geen beursstudent: ca 560 Euro

18 Tom Billiet PVOC Antwerpen Studiekosten  Cursussen en materialen: ca 500 Euro  Huur van een kot: 2000 à 4000 Euro  Reiskosten, leefgeld, …

19 Tom Billiet PVOC Antwerpen Slagen aan de universiteit…  Vorig jaar in het nieuws: “Universitaire mislukking voorspelbaar” De helft zal zakken! De helft zal zakken! Slaagkansen zijn voorspelbaar vanuit vooropleiding Slaagkansen zijn voorspelbaar vanuit vooropleiding Ook het onderwijsnet lijkt een rol te spelen Ook het onderwijsnet lijkt een rol te spelen  Bijgevolg kwam de discussie over toelatingsproeven terug op tafel.

20 Tom Billiet PVOC Antwerpen Slaagpercentages na het eerste jaar hoger/universitair onderwijs vanuit ASO ASO-richtingen: Ac. Bachelor univ Prof. Bachelor hogeschool Lat Wi, GrWi, GrLat, GrWe 70,4% ± 80% WeWi, Latijn- wetenschappen 60,1% ± 85% La-Ta, MT-wi, Ec-Wi 51,3% ± 75% Andere ASO- richtingen 34,6% ± 65% Cijfers gebaseerd op onderzoek UA 2006 en op studie onderwijsinspectie 1998

21 Tom Billiet PVOC Antwerpen Slaagpercentages na het eerste jaar hoger/universitair onderwijs vanuit ASO Slaagcijfers: gemiddeld 10% lager voor mannelijke studenten Slaagcijfers: gemiddeld 10% lager voor mannelijke studenten Cijfers gebaseerd op onderzoek UA 2006 en op studie onderwijsinspectie 1998 ‘Geslaagd zijn’ is een relatief begrip geworden ‘Geslaagd zijn’ is een relatief begrip geworden

22 Tom Billiet PVOC Antwerpen Is er nog werk na de crisis?

23 Tom Billiet PVOC Antwerpen Percentage werkzoekenden één jaar na afstuderen: Gegevens uit studie VDAB 2008-2009 over àlle schoolverlaters juni 2008

24 Tom Billiet PVOC Antwerpen Trends in tewerkstelling: Toppers op de arbeidsmarkt DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZEER GOED:  Gezondheidszorg (PBa, Masters)  Godgeleerdheid (Aba, Master)  Toegepaste wetenschappen (vooral Masters)  Industriële wetenschappen en technologie (vooral Masters)

25 Tom Billiet PVOC Antwerpen Trends in tewerkstelling: Minder gegeerd op de arbeidsmarkt DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZWAKKER:  Audiovisuele en beeldende kunst (alle niveau’s)  Architectuur (vooral PBa)  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen  Geschiedenis  Archeologie en kunstwetenschappen  Diergeneeskunde  Muziek en podiumkunsten

26 Tom Billiet PVOC Antwerpen Studie VDAB knelpuntberoepen 2010...  Ingenieurs  Informatici  Verplegend personeel  Opvoeders  Boekhouders en gespecialiseerde bedienden  Leerkrachten basis- en secundair onderwijs  Kinesisten, ergotherapeuten

27 Tom Billiet PVOC Antwerpen Het zalmprincipe

28 Tom Billiet PVOC Antwerpen Het zalmprincipe…  Wanneer interessant?  Voordelen

29 Tom Billiet PVOC Antwerpen Opleidingen buiten de “normale” BaMa structuur  = alle opleidingen waarbij je niet gewoon (overdag) naar hogeschool of univ. trekt  Waarom deze opleidingen bekijken?  8 EQF kwalificatieniveau’s

30 Tom Billiet PVOC Antwerpen Opleidingen buiten de normale BaMa structuur: Aanbod  Hoger beroepsonderwijs (EQF niveau 5)  Herdoen 3de graad SO  Secundair na secundair (Se-n-Se)  Voorbereidende jaren  Secundair volwassenonderwijs  Uniformberoepen  Syntra-opleidingen

31 Tom Billiet PVOC Antwerpen Opleidingen buiten de normale BaMa structuur: Aanbod  Kerkelijk hoger onderwijs  Privé-onderwijs  VDAB-opleidingen  Open Universiteit  Open Hoger onderwijs

32 Tom Billiet PVOC Antwerpen Tot slot… Waar vind je informatie?  Eén basiswebsite: www.onderwijskiezer.be www.onderwijskiezer.be  Brochure: “Wat na het secundair onderwijs?”  Opendeur- en kennismakingsdagen, Rotary- avond, Sid-in dagen (8-10 maart 2012) in Antwerpen Expo.  Website VDAB: Info over beroepen, zelftests,…: http://vdab.be/cobra/ http://vdab.be/cobra/

33 Tom Billiet PVOC Antwerpen Hulp nodig? Je bent welkom bij het CLB!

34 Tom Billiet PVOC Antwerpen Bedankt voor uw aandacht!  Vragen? Confucius Chinees filosoof (551 v.C. - 479 v.C.) Confucius Chinees filosoof (551 v.C. - 479 v.C.) "Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit." Confucius - Chinees filosoof (551 v.C. - 479 v.C.) Wellicht geldt dat ook voor de (studie)keuze die je zal maken? "Twijfel is het begin van wijsheid." René Descartes Frans filosoof, wetenschapper (1596- 1650)


Download ppt "Tom Billiet PVOC Antwerpen UNIVERSITEIT ARBEIDSMARKT BUITENLAND MASTER BACHELOR 2011-2012 WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? HOGESCHOOL."

Verwante presentaties


Ads door Google