De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT NA EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT NA EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?"— Transcript van de presentatie:

1 WAT NA EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?
SENSE ARBEIDSMARKT HBO5 SYNTRA Welkom aan alle aanwezigen. De presentatie kan beginnen. WAT NA EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?

2 Deze presentatie gaat over…
Hoe je een goede keuze maakt De stap naar de arbeidsmarkt: waarmee rekening houden? Studies en opleidingen: Binnen de BaMa structuur (hogeschool en universiteit) Buiten de BaMa structuur Flexibel studeren Het financiële aspect van verder studeren Overzicht van de onderdelen van de presentatie. Deze presentatie werd opgesteld voor leerlingen die op het einde van hun BSO- of praktische TSO-opleiding een keuze moeten maken. Vooreerst is er de keuze tussen tewerkstelling enerzijds en het volgen van een opleiding anderzijs. Bij studies binnen de BaMa structuur zal niet lang stilgestaan worden. In deze presentatie gaat er extra aandacht naar het verrassend rijke aanbod van praktijkgerichte opleidingen.

3 Het keuzeproces Kiezen: meerdere betrokkenen Kiezen vraagt tijd
Kiezen is een werkwoord Kiezen: Meerdere betrokkenen: De leerling moet een keuze maken, maar heel wat mensen zijn erbij betrokken: Ouders (o.m. ivm het bekostigen van de studies), leerkrachten (ze kennen je het best qua studieprestaties), vrienden (past een opleiding of een beroep bij jou volgens hen?), enz… Kiezen vraagt tijd: Soms kan een keuze snel gemaakt zijn, maar over het algemeen is er sprake van een proces. Je beslist niet even snel als wat je op je boterham gaat smeren dat je gaat stoppen met school of dat je net die of die opleiding gaat volgen. Je dient tijd te nemen om jezelf te leren kennen, om de mogelijkheden te onderzoeken, om een aantal mogelijke keuzes dieper te onderzoeken, enz… Het is belangrijk om die tijd te nemen en om uiteindelijk ook de tijd te nemen om een knoop door te hakken zonder paniekvoetbal te spelen. Kiezen is een werkwoord: Kiezen een werkwoord: Je moet een keuze voorbereiden door op onderzoek te gaan. Een goede keuze komt er niet vanzelf.

4 Een goede keuze: Jezelf kennen met je sterktes en zwaktes
Het is belangrijk om, zoals daarjuist al gezegd werd, jezelf te leren kennen. Waar ben je goed in. Wat zijn je talenten? Ben je je daarvan bewust? Wat zijn je interesses? Bijvoorbeeld: Je bent altijd al sterk geweest in techniek: Je herstelde fietsen en brommers alsof het niets is. Misschien is een opleiding in die sector dan wel je ding? Je vindt het fijn om vaak met mensen om te gaan en te praten: In welke beroepen komt dat het sterkst aan bod? Zijn er daarnaast mogelijke beperkingen? Wil je opvoeder worden, maar ben je er niet zeker of je genoeg gezag hebt om een groep jongeren te leiden? Wil je graag in de horeca, maar weet je niet zeker of je de werkdruk aan zal kunnen? Overweeg je een bouwkundig beroep, maar heb je nu al regelmatig rugproblemen en vraag je je af of dit dan wel een goede keuze is? Dat dien je te onderzoeken. Vaak door in gesprek te gaan mensen in je omgeving of met mensen uit die sector of opleiding.

5 Een goede keuze vraagt horizonverruiming: onderzoek in de breedte
Om een keuze te maken moet je eerst weten waaruit je kan kiezen. Als je maar 10 studierichtingen of beroepen kent, dan zal de keuzemogelijkheid erg beperkt zijn. Heb je de moeite al ‘ns gedaan om over het muurtje te kijken? Welke beroepen bestaan er allemaal en hoe kunnen die gekoppeld worden aan bepaalde opleidingen? Ga je daarbij subjectief te werk (bv enkel info zoeken bij 1 opleidingsinstituut), of ga je daarbij systematisch te werk (bv alle opleidingen of beroepen overlopen op …)?

6 Een goede keuze vraagt ook diepgaand onderzoek
Het is niet voldoende om alle keuzemogelijkheden oppervlakkig te kennen. Het is goed om voor die mogelijkheden die jouw interesse wegdragen, verder, diepgaand onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld: Praten met mensen die een bepaalde opleiding volgen. Een bezoek brengen aan een opleidingsinstituut. Praten met beroepsuitoefenaars, de SID-in bezoeken gewapend met een lijstje vragen waar je mee zit,…: Dàt is diepgaand onderzoek. Deze 3 elementen (jezelf leren kennen, mogelijkheden leren kennen en diepgaand onderzoek) zijn belangrijk om uiteindelijk tot een goed doordachte keuze te komen.

7 De stap naar de arbeidsmarkt
Een aantal van jullie kiest er misschien wel voor om meteen de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Voor je die beslissing neemt, is het goed om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

8 Is er nog werk na de crisis?
We leven in een tijd van besparingen en grote ontslagrondes. Die signalen moeten je niet persé afschrikken, maar het is wél goed om je ervan bewust te zijn dat werk vinden dat jou aanspreekt niet altijd vanzelfsprekend is.

9 Overwegingen bij de stap naar de arbeidsmarkt
Tewerkstellingskansen Je inkomen Arbeidsomstandigheden: Uurregeling Veiligheid Variatie in het werk Tewerkstellingskansen: Via onderwijskiezer kan je (door de link te volgen) nakijken of er in de afgelopen jaren goede tewerkstellingskansen waren voor afgestudeerden uit jouw studierichting. Of, als je geen diploma SO behaalt, voor leerlingen die zonder kwalificatie afstuderen. Opgelet: Deze tewerkstellingskansen zeggen niets over de inhoud van de job waarin je terechtkomt. Het kan bv best zijn dat iemand die BSO Kantoor met succes afrondde, enkel werk vindt in de lokale supermarkt als kassier(ster) of als rekkenvuller. Later in deze presentatie worden ook de knelpuntberoepen besproken. Dit zijn beroepen waarvoor men heel moeilijk geschikte kandidaten vindt op de arbeidsmarkt. Je inkomen: Gemiddeld verdien je meer geld als je een hoger diploma behaald hebt In sommige sectoren (chemie, metaal,…) is je loon hoger omwille van de gevaren en omstandigheden waarin je moet werken In bv de horeca kan je vrij veel geld verdienen, maar opgelet: Vaak ten koste van je vrije tijd! Sommige koks werken bv 60 tot 80 uur per week. Gewoon, omdat het restaurant geen goede koks vindt op de arbeidsmarkt. Je kan loonvoorspellingen doen per sector, bv adhv het salariskompas van Arbeidsomstandigheden: Uurregeling: Heb je er een idee van wat de werkuren zijn in de job die je zoekt? Is dat haalbaar, ook als je later een gezin wilt stichten? Veiligheid: Werken in een kerncentrale verdient als arbeider beter dan werken in de textielsector. Maar is dat de gezondheidsrisico’s waard? Je moet hier goed over nadenken. Variatie in het werk: Voor sommige jobs zoekt men vaak nieuw personeel, maar blijft de inhoud van een dergelijke job je voldoende aanspreken? Of heb je nood aan een job met meer afwisseling?

10 Overwegingen bij de stap naar de arbeidsmarkt
Financiële gevolgen Inschrijving VDAB Andere administratieve verplichtingen Financiële gevolgen: Als je gaat werken, krijg je een inkomen. Dat is mooi. Maar er kunnen ook negatieve gevolgen zijn: Woon je nog thuis? Weet dat je ouders de kinderbijslag, maar ook het fiscaal voordeel verliezen. Bespreek goed met je ouders welke bijdrage je eventueel moet doen voor de kosten die ze hebben. Vaak dragen werkgevers niet voldoende af aan de staat en krijg je een gepeperde belastingbrief. Zet geld opzij! Houd er rekening mee dat je weliswaar snel geld verdient als je onmiddellijk na het SO gaat werken, maar dat je inkomen gemiddeld een stuk lager ligt dan dat van mensen die verder gestudeerd hebben. Heb je een wagen nodig voor je werk? Hou rekening met een aanzienlijke meerkost! Inschrijving VDAB: Als je je studies beëindigd hebt en je hebt niet onmiddellijk werk, dan dien je je in te schrijven bij de VDAB (tegen 1/8 = ideaal) 12 maanden beroepsinschakelingstijd, voordat je recht hebt op een uitkering. Ook als je minstens 28 dagen gewerkt hebt en vervolgens zonder werk valt, is het goed om je (terug) in te schrijven bij de VDAB Heb je geen werk, of heb je een heel laag inkomen (<509€ bruto per maand), dan behoudt je het recht op kinderbijslag als je jonger bent dan 25 jaar. Andere administratieve verplichtingen Denk aan de verplichting om je aan te sluiten bij een ziekenfonds Denk ook bv aan het afsluiten van een hospitalisatieverzekering,…

11 Overwegingen bij de stap naar de arbeidsmarkt
Studie VDAB knelpuntberoepen 2011… Technici (in heel wat sectoren), schilders en technisch tekenaars Gespecialiseerde bouwberoepen (metsers, schrijnwerkers, loodgieters, dakdekkers,…) Verpleegkundigen, opvoeders en verzorgenden Informatici Vleesbewerkers, koks, kelners, Boekhouders en gespecialiseerde bedienden Chauffeurs en lesgevers autorijschool Meer info? Zie website onderwijskiezer: De VDAB lijst ook regelmatig de knelpuntberoepen op. Dit zijn beroepen waarvoor werkgevers zeer moeilijk geschikte kandidaten vinden. Soms is dit gebrek aan arbeidskrachten regiogebonden. En soms vraagt men mensen met heel specifieke opleidingsprofielen. Misschien zit hier een beroep bij dat je aanspreekt? Zo ja, dan kan je indien nodig bij de VDAB navraag doen naar bijscholingstrajecten. Voor knelpuntberoepen worden er immers heel wat initiatieven genomen om mensen op te leiden.

12 Overwegingen bij de stap naar de arbeidsmarkt
Voor welk beroep ga je? Kies je vanuit je vooropleiding? Solliciteer je voor de leukste/interessantste job? Voor welk beroep ga je? Kies je vanuit je vooropleiding? Het meest logische scenario is dat je kiest voor een beroep dat rechtstreeks aansluit bij je vooropleiding. Je zoekt bv naar een job als mecanicien nadat je mechanische technieken gevolgd hebt, of je solliciteert bij een bejaardentehuis nadat je een verzorgende opleiding afgerond hebt. Maar toch… in praktijk blijkt dat heel wat afgestudeerden in het TSO/BSO niet meer echt geïnteresseerd zijn om te werken in de sector waarvoor ze een opleiding gevolgd hebben. Hoor jij daarbij? - Kies je voor de leukste/interessantste job? Hou er rekening dat je nog heel wat jaren moet werken. Je kan dit maar volhouden als je voldoende motivatie hebt. Niet enkel motivatie om geld te verdienen, maar bij voorkeur ook de goesting om het werk waarvoor je gekozen hebt te blijven doen met plezier. Je wensen en interesses spelen dus ook een rol. Gezien de economische crisis kan het best zijn dat je én geen job vindt vanuit je vooropleiding én geen toffe job die aansluit bij jouw interesses. Soms is het een kwestie van aannemen wat er op de arbeidsmarkt te vinden is. Is dat het geval, dan is het wellicht goed om ‘ns te overwegen of het volgen van een verdere opleiding geen betere keuze is dan om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt. Het gaat immers over een groot stuk van de volgende 45 jaren van je leven!

13 Studies en opleidingen
Het volgende stuk van deze presentatie gaat over opleidingen die je in theorie kan volgen aansluitend op het secundair onderwijs. Er zal eerst heel kort ingegaan worden op de opleidingen binnen de BaMa structuur, in het ‘gewone’ systeem: Les volgen in een hogeschool of universiteit. De slaagkansen vanuit praktische BSO/TSO opleidingen zijn daar echter gemiddeld genomen niet gunstig. Vervolgens zullen we het hebben over praktische vervolgopleidingen en over het hoger beroepsonderwijs een nog vrij nieuwe trap op de onderwijsladder.

14 Studeren in het hoger onderwijs: BaMa structuur
Onderscheid professionele – academische bacheloropleiding Onderscheid bachelor – master Zalmprincipe Ter illustratie: Meest gekozen studiegebieden vanuit TSO/BSO: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen Onderwijs Heb je de ambitie om een bachelor-opleiding te volgen? Dit kan op 2 niveau’s: Een professionele bacheloropleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Er is een evenwicht tussen theoretische studie en het ontwikkelen van praktische vaardigheden (vroegere A1, hoger onderwijs korte type,…): Enkel in hogescholen. Een academische bacheloropleiding bereidt je in de eerste plaats voor op een masteropleiding. Er is een uitstroom naar de arbeidsmarkt, maar de opleiding is daarvoor niet echt bedoeld. De inhoud van de opleiding is zeer theoretisch. Je vindt dit niveau in hoofdzaak aan de universiteiten. Een master is het logische vervolg op een academische bacheloropleiding, maar onder bepaalde voorwaarden kan je ook vanuit een professionele bachelor overschakelen naar een inhoudelijk aansluitende masteropleiding (mits het volgen van een schakelprogramma). Dit noem men het zalmprincipe: I.p.v. eerst te kiezen voor het moeilijkste en dan te merken dat dit niet lukt ga je eerst kiezen voor het haalbare om bij succes alsnog een hoger niveau te proberen. Ter illustratie: Link naar leuk filmpje op youtube over Pba, Aba, master, zalmprincipe Leerlingen uit het TSO en BSO kiezen gemiddeld het vaakst uit richtingen in de studiegebieden ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’, ‘industriële wetenschappen’ en ‘onderwijs’.

15 Studeren in het hoger onderwijs: Professionele bacheloropleiding
55% van de ingeschrevenen komt uit TSO 9% van de ingeschrevenen komt uit BSO Slaagkansen vanuit TSO: ca 45% slaagkansen vanuit praktisch TSO zijn lager Slaagkansen vanuit BSO: ca 25% Slaagcijfers van jongens: gemiddeld 10% lager dan die van meisjes De slaagkansen vanuit BSO of TSO in een professionele bacheloropleiding zijn niet erg gunstig. Reken ook: Hoe praktischer de TSO opleiding, hoe lager de slaagpercentages. Daarbij doen meisjes het gemiddeld alsnog 10% beter dan jongens… De slaagpercentages vanuit TSO/BSO aan de universitaire opleidingen (academische bachelors) liggen gemiddeld nog een stuk lager.

16 Studeren in het hoger onderwijs: Academische bacheloropleiding
Gemiddeld zeer lage slaagkansen vanuit BSO en (praktisch) TSO Zijn de slaagkansen voor leerlingen uit het BSO en uit een praktische TSO opleiding laag als er gestart wordt in professionele bacheloropleiding, dan is dat nog klein bier in vergelijking met de slaagkansen aan een academische bacheloropleiding. Zeker in opleidingen met een groot pakket wiskunde of vreemde talen liggen de slaagkansen buitengewoon laag. Bezin eer je begint!

17 Zelftests Voorbereidende jaren
Zin om te studeren in het hoger onderwijs maar niet zeker van een voldoende vooropleiding? Zelftests Voorbereidende jaren ZELFTESTS: Heel wat hogescholen en universiteiten bieden zelftests aan, om na te gaan of je voldoende voorkennis hebt om te starten in een bepaalde opleidingen. Via kan je een overzicht vinden van dergelijke zelftests. Als blijkt dat je voor bepaalde vakken onvoldoende basis hebt, kan er soms ingeschreven worden voor een kort voortraject (bv chemie of statistiek). Informeer je goed bij de hogeschool of universiteit. VOORBEREIDENDE JAREN: Voor sommige leerlingen kan het volgen van een voorbereidend jaar (wetenschappelijke vorming of een artistieke optie) een mogelijkheid zijn om de kansen in het hoger onderwijs aanzienlijk te verhogen. Dit is vooral interessant voor leerlingen die op artistiek vlak of op het gebied van wiskunde /wetenschappen zeer goede capaciteiten hebben, maar die deze door omstandigheden onvoldoende ontwikkeld hebben in het secundair onderwijs.

18 Opleidingen buiten de BaMa structuur
Als je kiest voor een minder theoretische opleiding Slaagkansen beduidend hoger vanuit praktisch TSO en BSO Ongelooflijk verscheiden gamma aan opleidingen Als je kiest voor een minder theoretische opleiding. - Al te vaak wordt gekozen om naar een hogeschool of universiteit te gaan, terwijl er een geweldig interessant aanbod aan (meestal minder theoretische) opleidingen in het HBO, bij VDAB & Syntra, enz… bestaat. Mensen blijven gemotiveerd als ze succeservaringen opdoen. Je kan beter gemotiveerde leerling zijn voor een praktische opleiding dan gedemotiveerd rondlopen op een hogeschool of univ. Slaagkansen beduidend hoger vanuit praktisch TSO en BSO Het spreekt voor zich dat de slaagkansen in een meer praktijkgerichte opleiding beduidend hoger liggen voor leerlingen die uit een praktische TSO of een BSO- richting komen. Ongelooflijk verscheiden gamma aan opleidingen In het hoger onderwijs is er veel keuze. In het aanbod van praktische opleidingen is de keuze echter nog véél groter. Of je nu privédetective, bloemschikster, opvoeder, metser of automecanicien wilt worden: Het kan allemaal in de types opleidingen die we nu gaan bekijken.

19 Opleidingen buiten de BaMa structuur: Aanbod
Herdoen 3de graad SO Secundair na secundair (Se-n-Se) Secundair volwassenonderwijs Uniformberoepen Herdoen 3de graad SO: Niet vanzelfsprekend, wel een recht. Se-n-Se: Dit omvat de vroegere specialisatiejaren TSO en KSO. Sommige van deze specialisatiejaren zijn in theorie ook toegankelijk vanuit ASO. Bv de opleiding integrale veiligheid. Secundair volwassenonderwijs: De CVO’s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren deze opleidingen, die qua moeilijkheidsgraad gesitueerd kunnen worden op het niveau 2de/3de graad SO. Er zijn heel veel mogelijkheden en meestal wordt dit onderwijs modulair georganiseerd. Uniformberoepen: Indien je een opleiding wilt volgen bij defensie, politie, burgerluchtvaart of burgerzeevaart, dan kan je bij de opleidingsinstanties van deze sectoren terecht.

20 Opleidingen buiten de BaMa structuur: Aanbod
Syntra-opleidingen Korte en lange opleidingen Leertijd: Tot 25 jaar Ideaal als je een eigen zaak wilt starten Aanbod voltijdse dagopleidingen VDAB-opleidingen Voor werkenden en werkzoekenden Basis- én specialisatieopleidingen Vaak gericht op knelpuntberoepen Syntra-opleidingen: Dit betreft enerzijds de opleidingen in het kader van de leertijd (het vroegere leercontract) en anderzijds de ondernemersopleidingen. Opleidingen gaande van journalistiek tot fietsenmaker worden hier georganiseerd. Syntra biedt korte en langere opleidingen aan. In avond- of dagonderwijs. Voltijds of deeltijds. Ben je nog geen 25, dan is er ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen in het kader van de leertijd (het vroegere leercontract). Daarbij combineer je een dag opleiding met een tewerkstelling bij een werkgever. Zie voor een overzicht van de mogelijke opleidingen. VDAB-opleidingen Ook de VDAB biedt een ruim aanbod van opleidingen aan, zowel voor werkzoekenden als voor mensen die reeds werk hebben. Vaak zijn dergelijke opleidingen gericht op knelpuntberoepen. Informeer je beslist!

21 Opleidingen buiten de BaMa structuur: Aanbod
Hoger beroepsonderwijs Niveau: niet te onderschatten! Vroegere opleidingen in het hoger volwassenenonderwijs & 4de graad verpleegkunde Organisatie van de opleidingen Praktisch / financieel Kerkelijk hoger onderwijs Opleidingen binnen een bedrijf Hoger beroepsonderwijs: Dit is een nog jonge trap in het hoger onderwijs die qua moeilijkheidsgraad gesitueerd kan worden tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. Als je hoger onderwijs overweegt, maar je bent niet zeker van het feit of een bacheloropleiding wel een haalbare kaart is, overweeg dan zeker een HBO opleiding. Deze opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Maar onderschat het niveau zeker niet! Het HBO omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding Verpleegkunde (vroegere 4e graad BSO). In principe tellen deze opleidingen tussen 60 en 120 studiepunten (= voltijds 1 à 2 jaar studie). Meer en meer opleidingen worden niet enkel ‘s avonds of in het weekend, maar ook gewoon overdag aangeboden. Als je een opleiding volgt van 13u/week, kom je nog in aanmerking voor kinderbijslag, wat natuurlijk een voordeel is als je niet van plan bent om je opleiding te combineren met tewerkstelling. Kerkelijk hoger onderwijs: Voor opleidingen die voorbereiden op een beroep als leraar rooms katholieke of protestantse godsdienst, kerkelijk werker,… bestaan er specifieke opleidingsmogelijkheden. Dit geldt ook voor de priesteropleiding. Opleidingen binnen een bedrijf: Zijn ook een mogelijkheid om een bepaald beroep aan te leren. Niet voor elk beroep heb je vooraf een opleiding nodig.

22 Flexibel studeren binnen en buiten de BaMa structuur
Open Hoger onderwijs en open universiteit Flexibele trajecten op gewone hogescholen en universiteiten Ook VDAB, HBO5, kerkelijk hoger onderwijs, enz…: flexibele trajecten voor sommige opleidingen Open Universiteit: Deze Nederlandse universiteit organiseert een 6-tal academische bacheloropleidingen (cultuurwetenschappen, psychologie, informatica, bedrijfskunde, milieu- en natuurwetenschappen en rechten) en 15 aansluitende masteropleidingen via een systeem van afstandsonderwijs. Examens kunnen meestal afgelegd worden in de studiecentra van de OU in Vlaamse universiteiten. De opleiding kan op eigen tempo doorlopen worden. In principe zijn er afspraken over de gelijkwaardigheid van deze Nederlandse diploma’s, maar indien je daar zekerheid over wilt, dan kan je je best wenden tot Naric Vlaanderen. Open hoger onderwijs: Het is mogelijk om bv een opleiding leerkracht lager onderwijs te volgen via afstandsonderwijs. Uiteraard moet de student wel in staat zijn om vrij te nemen voor de stages e.d. en moet je af en toe aanwezig zijn op de hogeschool, bv voor het afleggen van examens en voor een aantal contactmomenten. Niet makkelijk, maar wel combineerbaar met een job of een gezin. Meer en meer hogescholen voorzien flexibele leertrajecten met het oog op het behalen van professionele bachelordiploma’s. VDAB, HBO5,…: Ook HBO5 opleidingen, VDAB-opleidingen, kerkelijke opleidingen, enz… worden vaak georganiseerd met flexibele mogelijkheden voor bv werkende studenten. Informeer je goed.

23 Verder studeren kost geld…
Inschrijvingsgeld? Bacheloropleiding: ca 560€ HBO: 1€ per lesuur – max 400€/jaar Syntra, VDAB: sterk afhankelijk van de opleiding Denk ook aan: Boeken Materialen, gereedschappen,… Vervoer, verblijf, maaltijden,…

24 Recht op een studietoelage?
Factoren die een rol spelen: Gezinssamenstelling Gezinsinkomen Studietoelagen hoger onderwijs Hoger Beroepsonderwijs: geen studietoelage! Syntra: Leertijd geeft recht op schooltoelage Andere opleidingen niet Teveel studenten die recht hebben op een studietoelage vragen deze nooit aan. Bijvoorbeeld omdat ze er in het secundair onderwijs toch geen recht op hadden. Factoren die een rol spelen Voor het hoger onderwijs liggen de toegestane inkomensgrenzen echter hoger. Het is dus de moeite om uit te zoeken of je recht hebt op een studietoelage. Of je er een krijgt hangt af van: Het gezinsinkomen Het aantal personen ten laste. Studietoelagen hoger onderwijs Deze studietoelage kan meegenomen worden voor BaMa opleidingen in de ganse Europese onderwijsruimte. Het bedrag hangt af van het aantal gevolgde studiepunten, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Je hebt tijd tot 30 juni van het lopende academisch jaar om de toelage aan te vragen. Hoe vaak kan je een studietoelage krijgen? Hier zit een beperking op. Je hebt recht op: 2 bachelorkredieten 1 masterkrediet 1 krediet voor het volgen van een voorbereidingsprogramma 1 krediet voor het volgen van een specifieke lerarenopleiding 1 jokerkrediet (in te zetten na een pechjaar bv). Hoger Beroepsonderwijs: Geen studietoelage! Hoewel de CVO’s vragende partij zijn, is er momenteel nog geen regeling om een studietoelage te ontvangen wanneer je je inschrijft voor het HBO. Syntra: Ook bij Syntra-opleidingen moet je rekening houden met het feit dat je geen studietoelage ontvangt, behalve als je een opleiding volgt in het kader van de leertijd (leercontract)

25 Tot slot… Waar vind je informatie?
Eén basiswebsite: Brochure: “Wat na het secundair onderwijs?” Opendeur- en kennismakingsdagen, Sid-in dagen (14-16 maart 2013) in Antwerpen Expo. Website VDAB: Info over beroepen, zelftests,…: Onderwijskiezer is dé website bij uitstek om informatie terug te vinden over het onderwijsaanbod in en buiten Vlaanderen. Je kan er ook een belangstellingsproef invullen, de “ZO BEST”, indien je er behoefte aan hebt om je interesses uitgebreid te verkennen. Daarnaast bevat de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs’ een volledig overzicht van alle bestaande BaMa-opleidingen. Daarnaast is het goed om je zo goed mogelijk te informeren op opendeurdagen, kennismakingsdagen, de rotary-avond, de SID-in dagen (in de provincie Antwerpen is deze beurs op zaterdag 10 maart (10-16u) gratis toegankelijk voor het ruime publiek – in de zalen van Antwerpen Expo). Wil je meer gericht informatie verzamelen over beroepen die je mogelijk interesseren, dan kan je terecht op de website van de VDAB. Je kan daar kiezen voor ‘beroepsoriëntering’, waarna je door het beantwoorden van een reeks vragen een lijst met beroepen krijgt die overeenkomen met jouw belangstellingsprofiel.

26 Je bent welkom bij het CLB!
Hulp nodig? Je bent welkom bij het CLB! Ten slotte kan je ook bij je CLB-begeleider terecht indien je ondersteuning wenst bij de studiekeuze. Daarvoor maak je bij voorkeur een afspraak.

27 Bedankt voor jullie aandacht!
"Twijfel is het begin van wijsheid." René Descartes  Frans filosoof, wetenschapper ( ) Heb je vragen? Nog een aantal nadenkertjes.      Confucius  Chinees filosoof (551 v.C v.C.)


Download ppt "WAT NA EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?"

Verwante presentaties


Ads door Google