De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit is: zorgen voor tevreden klanten De essentie van kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit is: zorgen voor tevreden klanten De essentie van kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit is: zorgen voor tevreden klanten De essentie van kwaliteit

2 LeverancierKlant resultaat, prijs, tijd risico, kosten, continuïteit Kwaliteit is: zoeken naar evenwicht

3 Verwachtingen Eisen Product Referentiekader Bouw Omzettin g Kwaliteitsbeleving Naar Zevenberg Onbewust proces Kwaliteitsbeleving

4 EIS Onvoldoende Te veel en te duur Niet gebruikelijk Gevraagd Kwaliteit is goed (voldoet aan eisen) of niet goed (voldoet niet aan eisen) tolerantie BETER DAN GOED BESTAAT NIET! Kwaliteitsbegrip: voldoen aan eisen

5 Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften. Bron: ISO 8402 Definitie kwaliteit

6 Opdrachtnemer PROCES PRODUCT KWALITEIT Opdrachtgever Statisch Dynamisch Informatie Kwaliteitsdimensies

7 Informatie- systeem- ontwikkeling Informatie- voorziening Besluit- vorming Primair proces Info.- systeem Infor- matie Besluit Product I. Proceskwaliteit (SO) II. Statische productkwaliteit (OO) III. Dynamische productkwaliteit (VO/GO) IV. Kwaliteit van de informatie (GO) I II III IV Informatievoorziening in relatie tot het primaire proces

8 Kwaliteitsvoorwaarden • Kwaliteitsmetriek • Vakbekwaamheid • Methode voor opdracht/contractmanagement • Methode voor projectmanagement • Rolverdeling • Methode voor uitvoering (systeemontwikkeling, etc.) Kwaliteitsborging Continuïteit Volledigheid van dienstverlening Uitbesteding en verantwoordelijkheid Attributen van proceskwaliteit

9 is een discipline die erop gericht is op een beheersbare wijze te voldoen aan de behoeften van de gebruikers de kans op fouten en het effect ervan te beheersen (fouten-management) Kwaliteitszorg

10 De elementen van kwaliteitszorg kwaliteitsbeleid en -organisatie kwaliteitssysteem kwaliteitsverbetering hoe gaan we om met kwaliteit? hoe bereiken we kwaliteit? hoe kan het beter?

11 De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg. ISO 8402 Kwaliteitssysteem

12 Zeg wat je doet Doe wat je hebt gezegd Toon aan dat je dat hebt gedaan Het devies van een kwaliteitssysteem

13 KWALITEITSVOORWAARDEN KWALITEITSMETRIEK VAKBEKWAME MEDEWERKERS METHODE VOOR OPDRACHTMANAGEMENT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT METHODE VOOR ONTWIKKELING VAN INFORMATIEVOORZIENING PROJECTSPECIFIEK KWALITEITSSYSTEEM SCENARIO VOOR PROJECT UITVOERING VAN ONTWIKKELPROCES PROJECTINTERNE KWALITEITSZORG ONAFHANKELIJKE CONTROLE KWALITEITS-AUDITS: PROJECTDIAGNOSE KWALITEITSSYSTEEMINSPECTIE PRODUCT-AUDIT PROJECTMANAGEMENT-AUDIT PROJECTEVALUATIE KWALITEITSSYSTEEM KWALITEITSBELEID en KWALITEITSORGANISATIE KWALITEITSVERBETERING De onderdelen van een kwaliteitssysteem

14 ISO 9001 PROJECT- SPECIFIEK KWALITEITS- SYSTEEM Toegesneden op klant en project KWALITEITS- SYSTEEM KLANT PROJECT- SPECIFIEKE BEHOEFTEN KWALITEITS- SYSTEEM SOFTWAREHUIS Projectspecifiek kwaliteitssysteem

15 opdracht/contractmanager project- manager audits verificatie & validatie testen & reviews audit-plan opdracht- voorbereiding project- voorbereiding project- afronding opdracht- afsluiting project- voering en -uitvoering risico- bepaling projectintern kwaliteits- plan Kwaliteitszorg op een project

16 De opbouw van een kwaliteitssysteem kwaliteits beleid kwaliteits- organisatie procedures (algemeen) werkinstructies checklists formulierentoolsstandaardshandboekenrichtlijnenvoorbeelden procedures (specifiek)

17 Hiërarchie van kwaliteitsdocumenten Kwaliteits- handboek Vastgelegde kwaliteitssysteem procedures Andere kwaliteitsdocumenten (werkinstructies, formulieren, checklists, etc.) gedetailleerde werkdocumenten beschrijft het kwaliteitssysteem beschrijft de activiteiten in het kader van het kwaliteitssysteem

18 Een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de kwaliteitsactiviteiten en de resultaten hiervan overeenkomen met vastgelegde regelingen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht, alsmede geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Bron: ISO 8402 Kwaliteitsaudit

19 audits opdracht- management project- management systeem- ontwikkel- proces audit- plan kwaliteits- eisen toetsen / bijsturen Auditing

20 kwaliteits- systeem- inspectie product- audit project- management- audit projectdiagnose projectevaluatie Vóór het project: Tijdens het project: Na het project Soorten audits

21 CON- TRACT CON- TRACT FUNC- TIONEEL DATA- MODEL FUNC- TIONEEL DATA- MODEL BASIS- ONT- WERP BASIS- ONT- WERP 25% BUDGET 25% BUDGET ACCEP- TATIE ACCEP- TATIE EINDE PROJECT EINDE PROJECT PROJECT- DIAGNOSE PROJECT- DIAGNOSE KWALITEITS- SYSTEEM- INSPECTIE KWALITEITS- SYSTEEM- INSPECTIE KWALITEITS- SYSTEEM- INSPECTIE KWALITEITS- SYSTEEM- INSPECTIE PRODUCT- AUDIT PRODUCT- AUDIT PROJECT- MANAGE- MENT-AUDIT PROJECT- MANAGE- MENT-AUDIT PROJECT- EVALUATIE PROJECT- EVALUATIE Een audit-plan

22 Toetsen Specificatietest Structured walk-through Prototyping Proeftuin Testen Structured walk-through Desk checking Unittest Integratietest Overall systeemtest Acceptatietest Statisch Dynamisch Overzicht toetsen en testen

23 Structured walk-through/ Desk Checking Specificatie- test Handmatige procedures Hand- leidingen Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Programma- dossier Programma Geteste programma’s Systeem volgens T.O. Systeem validatie verificatie Testen Unittest Integratietest Systeemtest Structured walk-through

24 TUSSEN- PRODUCT EISEN EIND- PRODUCT VERIFICATIE VALIDATIE Verifiëren en valideren

25 Kwaliteit is duur Absoluut kwaliteitsbegrip (productkwaliteit) maar verdient zichzelf terug: kwaliteit is een investering Wat kost kwaliteit? Quality is free (Crosby) Kwaliteitszorg als discipline Kwaliteitskosten (1)

26 correctiekosten detectiekosten preventiekosten Initt amma is m te of de totale e van het regenval tijdens de droge periode meer bedraagt dan de sneeuwval Progr Dit Kwaliteitskosten (2)

27 voor'na' Kosten Correctie kosten Detectie kosten Preventie kosten Effect van kwaliteitszorg Kwaliteitskosten (3)

28 Kwaliteit is de meest winstgevende manier van bedrijfsvoering Belang van kwaliteit (voor opdrachtnemer)


Download ppt "Kwaliteit is: zorgen voor tevreden klanten De essentie van kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google