De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Research & Development

Verwante presentaties


Presentatie over: "Research & Development"— Transcript van de presentatie:

1 Research & Development
Michiel Maerten Stage begeleider: Han Houdijk

2 Heliomare Research & Development
Doelen van Heliomare Research & Development. Lopende onderzoeken van R&D afdeling. Stage opdracht. Matlab opdracht. Vragen…

3 Heliomare Research & Development
Doelen van Heliomare Research & Development. Het doen van wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar de vraagstelling van mensen met een handicap. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere op wetenschap en onderzoek gerichte organisaties. Het bieden van een werk-/stageplek voor studenten van onderwijsinstellingen. Het ondersteunen van de behandelingen door het uitvoeren van metingen in de diagnosefase en outcome. Het ervoor zorgdragen dat de verkregen kennis wordt verspreid en ten dienste wordt gesteld voor patiënten en zorgverleners.

4 Heliomare Research & Development
Lopende onderzoeken van R&D afdeling. Gangbeeld analyses uitvoeren en uitwerken ter bevordering van behandeling met o.a. botox tegen spasticiteit en aanpassing aan evo of fro orthesen. Onderzoek naar het effect van handbiken op dwarslaesie patiënten. Inspanningstesten om de belastbaarheid van amputatie patiënten te bepalen. Onderzoek naar de uitlijning van been prothesen. Onderzoek naar de uitlijning van enkel-voet orthesen bij cp (cerebrale parese) patiënten. Diverse zorgvernieuwingsprojecten opstarten en begeleiden.

5 Heliomare Research & Development
Stage opdracht: Onderzoek het verschil in betrouwbaarheid van spierkracht metingen met behulp van een Hand Held dynamometer (HHD) ten opzichte van metingen met behulp van een gefixeerde dynamometer. Meting met een HHD Meting met het frame

6 Heliomare Research & Development
Het frame: Gemaakt door Herman Wortelboer (BT) in samenwerking met de afdelingen R&D en revalidatie-techniek van Heliomare

7 Heliomare Research & Development
Literatuuronderzoek 5 publicaties gevonden Allen vonden een goede interbeoordelaars betrouwbaarheid bij meten met de HHD 2 vonden een verbetering in interbeoordelaars betrouwbaarheid bij het meten met een verankerde dynamometer 1 vond een verminderde intra-beoordelaars betrouwbaarheid bij meten met een verankerde meter Eigen onderzoek Is nog aan de gang Eerste resultaten zijn verwerkt maar daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden

8 Heliomare Research & Development
Matlab opdracht: Schrijf een matlab routine ter bevordering van het analyseren van de grond-reactiekrachten tijdens het gaan. Eisen: X, y en z krachten in dezelfde grafiek. Signaal over dezelfde tijd plotten zodat de fases van het lopen gelijk zijn.

9 Heliomare Research & Development
-Krachten in z richting (verticale richting Fz) -Krachten in y richting (voor-achterwaarts, afzet) -Krachten in x richting (zijwaarts)

10 Heliomare Research & Development
Tweede programma waarin ook het EMG-signaal uitgelezen kan worden. Zal nog verder uitgewerkt worden om het EMG-signaal overeen te laten komen met 1 schrede. Forceplate signaal EMG-signaal behorend bij 1 pas (heel-strike tot toe-off)

11 Vragen ?


Download ppt "Research & Development"

Verwante presentaties


Ads door Google