De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Serie: Kom Hoger. 1 Korintiërs 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Serie: Kom Hoger. 1 Korintiërs 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het."— Transcript van de presentatie:

1 Serie: Kom Hoger

2 1 Korintiërs 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

3 Wanneer je je uitsluitend beperkt tot trouwe kerkgang, heb je alle kans dat je zonder kleerscheuren in de hemel belandt. Jan van Gijs

4 Storm in onze levens.

5 Marcus 4: 35 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. 36 En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. 37 En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep.

6 38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.

7 40 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? 41 En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

8 Het is nu eenmaal een geestelijke wet dat iedere zegen van God vooraf gegaan wordt door een donkere wolk.

9 1 Petrus 2: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;

10 We ask for comfort and peace; God gives us the best He could give us: Wij vragen voor gemak en vrede; God geeft ons het beste wat Hij ons kan geven:

11 We ask for comfort and peace; God gives us the best He could give us: trials and tribulations. That's better than comfort and peace. Our comforts is just beyond the river Wij vragen voor gemak en vrede; God geeft ons het beste wat Hij ons kan geven: beproevingen en verdrukkingen. Dat is beter dan gemak en vrede. Ons gemak in aan de andere kant van de rivier.

12 Mattheus 28: 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

13


Download ppt "Serie: Kom Hoger. 1 Korintiërs 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het."

Verwante presentaties


Ads door Google