De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom H oger #4 Waar de kerk behoort te zijn. Lucas 9:37-43 37 En het geschiedde, toen zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat een grote schare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom H oger #4 Waar de kerk behoort te zijn. Lucas 9:37-43 37 En het geschiedde, toen zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat een grote schare."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kom H oger #4 Waar de kerk behoort te zijn.

3 Lucas 9:37-43 37 En het geschiedde, toen zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat een grote schare Hem tegemoet kwam. 38 En zie, een man uit de schare riep, zeggende: Meester, ik smeek U naar mijn zoon om te zien, want hij is mijn enige, 39 en zie, een geest grijpt hem en dan schreeuwt hij plotseling en hij doet hem stuiptrekken, dat hem het schuim op de mond staat, en als hij hem mishandelt, laat hij hem nauwelijks los.

4 40 En ik heb uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven en zij hebben het niet gekund. 41 Jezus antwoordde en zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. 42 En nog terwijl hij naderbij kwam, wierp de boze geest hem op de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en Hij genas de knaap en gaf hem terug aan zijn vader. 43 En allen stonden verslagen over de majesteit Gods.

5 BELIEVEST.THOU.THIS_ TULSA.OK 1960-2 april Gelooft Gij Dit? We're living a million miles under our privilege tonight, of privileges of Christians to be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions, and the sickness, and the troubles that's going on right now. We leven een miljoen mijlen onder onze voorrechten, voorrechten die de Christen zich in kan verheugen. Ik voel mij beschaamd als ik om mij heen kijk en de instellingen zie, en de ziekte en de moeites die er gaande zijn.

6 Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God;

7 en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt,

8 Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God; en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb;

9 Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God; en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

10 BELIEVEST.THOU.THIS_ TULSA.OK 1960-2 april Gelooft Gij dit? Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be done, a doing. Onze gemeente behoorde op de straten te wandelen, de zieken genezen, de doden opwekken, de duivelen uitwerpen, tekenen en wonderen doen, zodat de gehele wereld zich zou realiseren dat Jezus Christus leeft. Dat worden wij verondersteld te doen.

11 BELIEVEST.THOU.THIS_ TULSA.OK 1960-2 april Gelooft Gij Dit? Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asks today, "What--what happened to the God of history?" He's waiting for His people to call Him on the scene. Waar is de vreugde van de Here? Waar is de kracht van de Here? De kerk vraagt vandaag: “Wat gebeurde er met de God uit de geschiedenis?” Hij wacht dat Zijn mensen Hem op het toneel roepen.

12 BEHOLD.A.GREATER.THAN.SOLOMON.IS.HERE_ COLUMBIA.SC 1962-12 juni E-81 The Holy Spirit with Bible evidence has come into the church, and showing the signs and powers of the resurrected Jesus right among us now, a greater than Solomon. The immortal Spirit of God is working not just with one; He's working in the entire church, showing signs and wonders, healing the sick, raising the dead, casting out devils, speaking with tongues, giving interpretation, pouring down powers, converting sinners. Zie iemand groter dan Salomo is hier. De Heilige Geest met Bijbelse bewijzen is de kerk binnengekomen en toont tekenen en krachten van de opgestane Jezus juist hier onder ons, een groter dan Salomo. De onsterfelijke Geest van God werkt niet slecht met één; Hij werkt in de gehele kerk, toont tekenen en wonderen, geneest de zieken, laat de doden opstaan, werpt duivelen uit, spreekt met tongen en geeft uitleggingen, giet krachten uit en bekeert zondaren


Download ppt "Kom H oger #4 Waar de kerk behoort te zijn. Lucas 9:37-43 37 En het geschiedde, toen zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat een grote schare."

Verwante presentaties


Ads door Google