De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT-Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT-Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT-Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel Tel: +32 (0) Fax: +32 (0)

2 Okt 04 2 TETRA-Fonds Doel en werking Rol Gebruikerscommissie Andere steunvormen IWT-Vlaanderen KMO-Programma O&O-Programma Vlaamse Innovatie Samenwerking... Overzicht

3 Okt 04 3 TEchnologie TRAnsfer Fonds Voor hogescholen en universiteiten Voor onderzoeksachtige projecten Om bedrijven te helpen Reële interesse van bedrijven noodzakelijk TETRA...

4 Okt 04 4 Hogeschool : projectteam Hogeschool : projectteam Wetenschappelijke partner(s) Wetenschappelijke partner(s) Gebruikers- commissie Gebruikers- commissie IWT-Vlaanderen Vlaamse regering IWT-Vlaanderen Vlaamse regering Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel HOBU-project... 92,5% 7,5% TETRA-project...

5 Okt 04 TETRA: 92,5% steun voor … Onderzoek èn technologietransfer door Vlaamse instellingen hoger onderwijs Economische toegevoegde waarde op middellange termijn Interesse èn commitment van bedrijven en andere leden in de gebruikerscommissie Toegevoegde waarde voor hoger onderwijs en voor de versterking van Innovatie in Vlaanderen

6 Okt 04 6 Verspreiding van innovatieve technologieën naar bedrijven en andere organisaties, via onderzoek Technologie Verkenning, Vertaling, Verspreiding Focus op 3 V's en op resultaten... géén basisonderzoek (=  IWT SBO) géén IPR-belemmering (=  IWT Bedrijfs O&O) géén commerciële activiteiten, niet marktverstorend wel stimulerend … TETRA: Onderwerpen …

7 Okt 04 7 Actieve leden in GC: groep relevante KMO's uit Vlaanderen (min. 4) Maar (mag) ook: grote bedrijven social-profit organisaties koepels en federaties organisaties uit andere gewesten buitenlandse specialisten, mits Vlaams belang hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen,... Co-financiering 7,5% gezamelijk te dragen Projectleider stuurt binnenkort schuldvordering (copie IWT) GebruikersCommissie

8 Okt 04 8 De GebruikersCommissie … projectleider als coördinator en uitvoerder, externe wetenschappelijke partner(s), vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven en instellingen, adviseur van IWT-Vlaanderen, … volgt en stuurt het project.

9 Okt 04 9 Vergaderingen van gebruikerscommissie met voortgangsverslag en corrigenda eindverslag schuldvordering aan GC + overeenkomst + reglementen van orde 24 0 maanden Valorisatie B1B1B3B3B4B4B2B2B5B5 Opvolging en betalingen GC3 GC7 GC2GC1GC4GC5GC6

10 Okt Doel? – Gebruikerscommissie informeren, documenteren,... – IWT opvolging Wanneer? – Ontwerp voortgangsverslag (uiterlijk 1 week vóór GC) – Belangrijkste conclusies van vergadering GC (uiterlijk 1 week na GC) – Eindverslag (uiterlijk 2 maand na einde project) – Afsluitingsprotocol (intern IWT) – Valorisatieverslag ( op vraag IWT) Wat? – managementverslag (± 2 pagina's) – technisch verslag (± 5 pagina's, eventueel via bijlagen) – valorisatieverslag (max. 5 pagina's) Rapportering

11 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Steunmogelijkheden IWT-Vlaanderen i.h.b. voor bedrijfsprojecten

12 Okt IWT-Vlaanderen DienstenSubsidies Coördinatie Kerntaken van het IWT Bedrijven Onderzoeksinstellingen Beurzen Vlaams Contactpunt 6KP IRC-Vlaanderen Informatieloket IWT Observatorium home > Intermediairen

13 Okt Subsidie voor bedrijven … NV, BVBA, … gevestigd in Vlaams gewest Zowel KMO’s als grote bedrijven en multinationals Studies (enkel KMO’s) Prototype-ontwikkeling Basisonderzoek R&D opdat bedrijven kunnen groeien … KMO: tot 250 pers., max 25% controle door niet-KMO (Hogescholen e.a. kunnen de weg wijzen!)

14 Okt KMO-programma Innovatie studies Innovatie studies: 60% subs. type 1: max € 6.500, uitbesteed! type 2: max € , door bedrijf type 3: max € , door bedrijf en partner! type 4: max € , EU-voorbereiding type 5: max € , 1 aanwerving Innovatie projecten Innovatie projecten: 35% subs, lening tot 80% ontwikkeling door bedrijf en ev. partner max. 2 jaar max. € begroting => € subs => € len., € terug eventueel boni

15 Okt Voor grotere of high-tech ondernemingen (incl. KMO) Voor “grotere” projecten Subsidie 25% voor prototype ontwikkeling 50% voor basisonderzoek 38% voor gemengd onderzoek + boni B.v. gemengd project van € 1 mln => € subs Zwaardere procedure! O&O-programma

16 Okt Industrieel Basisonderzoek / Prototype ontwikkeling Projectduur : min. 1 jaar, max. 3 jaar 50% voor basisonderzoek: wetenschappelijk-technisch onderzoek gericht op het genereren van nieuwe kennis 25% voor prototype ontwikkeling: omzetten van technologische kennis in ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of gewijzigde producten,diensten of processen Subsidies > Bedrijven : A. O&O bedrijfsprojecten> Industrieel BO/PO

17 Okt Bijzondere thema’s of boni KMO: +10% subsidie KMO: kan achtergestelde lening (tot 80%) verkrijgen DTO: Duurzame Technologische Ontwikkeling (+10%) Landbouwkundig onderzoek Lucht- en ruimtevaart (+10%) Eureka: grensoverschrijdende samenwerking (+10%) EFRO (+5%, +15% mits samenwerking) Aanvragen en handleidingen... zie website

18 Okt Onderwijs & Onderzoeksinstellingen TETRA, HOBU – Toepassingen van vernieuwende kennis vnl. hogescholen SBO, GBOU, STWW – Strategisch BasisOnderzoek vnl. universiteiten Doctoraat- en postdoc-beurzen Individuele onderzoekers bij univ Zéér hoog steun% (92,5% - 100%), veel concurrentie, veel impact...

19 Okt Voor intermediairen Vlaamse Innovatie Stimulering (VIS) Programma Vlaamse Innovatie Stimulering (VIS) Projecten van 2 tot 4 jaar Collectief Onderzoek (50%) -> onderzoeksinstellingen WTCB, WTCM, Centexbel, … Technologische diensten (80%) Thematische Innovatie Stimulering - TIS (80%) Subregionale Innovatie Stimulering - RIS (80%) -> GOM, Strategisch Plan, … Interfacediensten univ's (100%)

20 Okt Enkele kerncijfers: evolutie van het steunvolume (M €) periode O&O-Bedrijfsprojecten (incl. KMO-Progr.) 76,33377,86172,554 VIS en Interface 10,78912,53334,772 HOBU-fonds 5,9325,9465,949 Doctoraatsbeurzen 17,20318,24719,910 Postdoctoraal onderzoek 0,8090,8151,500 GBOU 10,13920,27825,888 Landbouwonderzoek (+ verl. lopende proj.) 2,878 (+ 6,372) Subtotaal: 121,205135,680168,823

21 Okt Enkele kerncijfers: evolutie van het aantal behandelde steundossiers periode O&O-Bedrijfsprojecten (incl. KMO-Programma) VIS en Interface HOBU-fonds Doctoraatsbeurzen Postdoctorale onderzoeksmandaten GBOU 3166 Landbouwonderzoek (+ verlenging lopende proj.) 24 (+25) Initiatieven Vlaamse regering TOTAAL: (+25)

22 Okt > A. Vlaams Contactpunt 6KP > Nat. Contact Points > B. IRC-Vlaanderen > Eu. Technologiemarkt > C. Informatieloket > D. IWT Observatorium Diensten > A. Innovatie-netwerk > B. Aanbieden van e-netwerk > C. Overleg stimuleren > D. Ontwikkelingsprojecten en Tools Coördinatie IWT dienstverlening: doorverwijzing, advies, … Contacten onderhouden met specialisten èn Vlaamse regering Structurele contacten met EC en zuster-organisaties

23 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen !! Zie website IWT : "financiële steun"!! Algemene informatie: Peter Verstraeten Tel:02/ Directie: Paul Zeeuwts, Bernard De Potter, Leo Van de Loock, Michel Vandermeulen Tetra-Fonds: wetenschap. adviseur, Bruno Krekels


Download ppt "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT-Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door."

Verwante presentaties


Ads door Google