De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ledenvergadering van de Groep Technische Automatisering 10 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ledenvergadering van de Groep Technische Automatisering 10 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ledenvergadering van de Groep Technische Automatisering 10 november 2005

2 Agenda  Welkomstwoord voorzitter Hans van Wijk  Belang van onze industrie  Synergie beter benutten  Aanpak  Toekomst perspectief

3 Agenda Ingekomen stukken en mededelingen  Gta brochure  Notulen 12 mei 2005  Financiën

4 Financiën 2004

5  Verslag kascommissie (Peter Noordermeer)  Decharge 2004  Benoeming kascommissie 2005  Begroting 2006

6 Begroting 2006

7 GTA Integratie gedachten (Hans van Wijk Actemium)

8 Integratie gedachte Signalen uit de markt - Algemeen  Verschuiving economische waarden  Nederland nichemarkt: actief en innoverend industriebeleid  Ontwikkeling van de Nederlandse High Tech Industrie  Onderschatting belang van de techniek

9  Trend naar technische integratie  Behoefte samenwerking / nieuwe clusters  Efficiëntie en slagkracht  Onderwijs  Beurzen  PR  Markttrends Signalen uit de markt - In “onze” branches

10  Horizontaal: technische branches en vakgebieden die op elkaar aansluiten  Verticaal: binnen een bedrijfskolom  Combinatie van beiden Ontwikkelingsrichtingen voor clustervorming:

11 Het perspectief !  Nu is het moment voor vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden  Maximaal inspelen op de mogelijke kansen  Negatieve ontwikkelingen pareren  Heb het lef voor een bredere oriëntatie

12 Missie !  Op innovatieve en alerte wijze richting geven aan de positionering van de groep bedrijven en organisaties in de wereld van de Aandrijf- en Automatiseringstechniek  Door nauwere samenwerking innoverende technische en commerciële mogelijkheden bieden aan fabrikanten, leveranciers, procesbegeleiders en hun afnemers  De technologische ontwikkelingen op aansprekende wijze uitdragen

13 Enquêtecommissie Bestuur Technologiegroep Proces automatisering Regelkleppen Systeem integratoren Scada Technologiegroepen: Service & Onderhoud Hydrauliek Vacuüm Pneumatiek Industriële netwerken Technologiegroep Elektrische ADT Mechanische ADT Motion Control PLC HMI/IPC Vision Onderwijscommissie PR-commissie Cursuscommissie Beurscommissie

14 Visie hebben mensen die dingen zien als ze er nog niet zijn Leo van Wijk KLM

15 van product naar systeem naar proces KostprijsTechnische integratieInnovatiemanagement KwaliteitOne stop shoppingKetenoptimalisatie BeschikbaarheidAutomatiseringIntegraal ontwerpen StandaardisatieEngineeringKennis/competentie mngt. ModulariteitProjectmanagementLife cycle management Specalisatie

16 De aard van het innoveren is door de jaren heen geëvalueerd van een bedrijfsgerichte naar een meer ketengerichte en / of meer netwerkgerichte activiteit. Succesvolle innovaties ontstaan vooral tussen bedrijven. Innovatie is hiermee organisatie-, keten- en sector- overstijgend geworden en tast daarmee gevestigde structuren en dominante posities in organisaties en ketens aan. Anton ten Westenend

17 Ondernemers en managers zoeken naar wegen en omgevingen waar innovatief ondernemerschap meer kans krijgt. Aangezien de omgeving bij uitstek een netwerk is, is de Rol van de mens daarbij van fundamenteel belang

18 GTA groep Systeem Integratoren (Hans van Wijk Actemium)

19 GTA Systeem Integratoren  Groep systeem integratie(Hans van Wijk)  Arbeidsmarkt en onderwijs  Certificering  Verbeteren kwaliteitsimago  Werven Systeem Integratoren  Overeenkomst met Amerikaanse dochter organisatie

20  Ondertekening Agreement met CSIA Januari 2006  Werkgroep CSIA  Vertaling best practice handboeken  Uitrol medio 2006 onder de leden  Deelnemersovereenkomsten Stand van zaken CSIA

21 GTA vision (Henk van Gorp Isotron Systems)

22 GTA Vision  Groep Vision(Henk van Gorp)  GTA Vision informatie boekje  Beurscollectief  GTA leden met link op website  Opzet verzamelen omzet informatie

23 GTA B2B (Aart Pruysen Emerson process management)

24 GTA SLA (Peter Lanjouw Siemens Nederland)

25 Service Level Agreement  Historie in de tot stand komen  Europees branche overleg  Uitbouw van het Franse initiatief  Overleg met een aantal partijen in NL  Stappenplan:  Brochure  Opstellen deelnemers-overeenkomsten

26 GTA onderwijscommissie (Ries Luijsterburg ROC Eindhoven)

27 GTA Onderwijscommissie De partners  De Federatie Aandrijven en Automatiseren  Werkgeversvereniging in de metalelektro  Samenwerking met Landelijk Platform Mechatronica  Kenteq Gerealiseerde projecten Stichting Intech Ries Luijsterburg Unit directeur ROC Eindhoven

28 Stichting introductie nieuwe technologie  Doel van de stichting : innovatieve en nieuwe technologieën introduceren, integreren en implementeren in het technisch beroepsonderwijs  Verwezenlijking van dit doel door : -organiseren, opzetten en bewaken van projecten -ontwikkeld materiaal onderhouden en beheren -ontwikkelen en onderhouden van expertise

29 Probleemstelling en behoefte  nieuwe technologie, ICT en toepassingen  behoefte van het bedrijfsleven  behoefte aan meer technische instroom  behoefte aan integrale kennis  behoefte van het beroepsonderwijs  innovatief en uitdagend lesmateriaal  opdrachten, cases met praktijkrelevantie

30 Doelstelling van het project  Uitwisselen van kennis en know-how  Ontwikkelen website en lesbrieven  Ontwikkelen opdrachten en projecten  Implementeren en verspreiden van kennis  Organiseren van masterclasses  Organiseren van workshops  Structurele kennisuitwisseling met als doel van project naar proces

31 Resultaten Ontwikkeldeel  Informatieve website voor docenten en deelnemers: www.projectintech.nl  Productinformatie nieuwe technologie door de participerende bedrijven  30-tal lesbrieven m.b.t. industriële automatisering door werkgroepen van ROC’s en bedrijven  Opdrachten en bedrijfsprojecten  Lesmodellen met handleiding / lesbrieven  Nascholingsaanbod door de betrokken bedrijven

32 Resultaten Implementatiedeel  Website met huidige stand van de technologie  12 masterclasses, 2 x uitgevoerd  12 workshops, 2 x uitgevoerd  6 excursies op locatie in binnen- en buitenland  Opdrachten t.b.v. de lesmodellen  CD-Roms en hardcopy met productinfo  DVD’s met lessen en productinfo  Uitwisseling contacten en samenwerking met:  collega ROC’s  branches  zusterproject WBLIA

33 Geplande masterclasses en workshops  Siemens masterclass / workshop S7 in de praktijk  Vector masterclass / workshop Aandrijftechniek  Werkgroep InTech masterclass Telecom-ICT  Phoenix Contact masterclassEMC in de praktijk  Werkgroep InTech workshopASI-bus  Werkgroep InTech workshopProfibus  Werkgroep InTech workshopCSI - TES  Werkgroep InTech workshopHuidige consort. partners

34

35  Rondvraag  Datum volgende vergadering  4 april 2006 vanaf 14:00 uur  16 november 2006  Sluiting ledenvergadering  Dienstmededelingen  Lunch in het NEMO theater  Aanvang lezing 13:30 uur  Aanvang Workshops


Download ppt "Welkom op de ledenvergadering van de Groep Technische Automatisering 10 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google