De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrumentenkeuze bij klimaatadaptatie i Joost Tennekes, PBL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrumentenkeuze bij klimaatadaptatie i Joost Tennekes, PBL."— Transcript van de presentatie:

1 Instrumentenkeuze bij klimaatadaptatie i Joost Tennekes, PBL

2 Vraagstelling  (mogelijke) klimaatproblemen in kaart - oplossingen ook (adaptatie)‏  enorme hoeveelheid instrumenten (juridisch, communicatief, financieel)‏  welke te kiezen?

3 Korte titel – auteur, datum Drie vraagstukken Keuze voor instrument is keuze voor… verantwoordelijkheid overheid of burger verantwoordelijkheid centrale of decentrale overheid zichtbare output versus incrementeel leren

4 Verantwoordelijkheid overheid?  verantwoordelijkheid burger of overheid?  wat is het adaptieve vermogen van het maatschappelijk systeem?  waarborg alleen van het bestaande? zoet water landelijk gebied: recht op zoet water, verdringingsreeks, heffing, zoetwaterrechten

5 Beginselen  voorzorgbeginsel  proportionaliteitsbeginsel  rechtvaardige verdeling van risico  voorkomen van afwenteling  kosten-terugwinbeginsel  schadecompensatie

6 Centraal of decentraal?  Schaal  Tijdsschaal  Waar liggen de kansen?  Pluriformiteit bevordert leren Bouwbesluit of gemeentelijke bouwverordening?

7 moeten, willen, kunnen, weten Willen Moeten Weten Kunnen

8 Verantwoordelijkheid: drie aspecten  Bij wie ligt het initiatief (agendering)‏  Wie draagt de kosten?  Wie bepaalt inhoudelijk de maatregel? Keuze voor instrumenten is keuze voor antwoord op deze vragen

9 Conclusie: stelling  initiatief leggen bij lagere overheid en burger door middel van klimaattoets en subsidie  kostenterugwinning en doorberekening kosten bij baathebbers  niet inhoudelijk voorschrijven: lokaal leren faciliteren  wel monitoring en informatievoorziening


Download ppt "Instrumentenkeuze bij klimaatadaptatie i Joost Tennekes, PBL."

Verwante presentaties


Ads door Google