De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energielandschap 1: Riet en wilgen in het veen Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energielandschap 1: Riet en wilgen in het veen Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 Energielandschap 1: Riet en wilgen in het veen Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk

2 Heeft Nederland potentieel voor biobrandstoffen?

3 Vormen van bio-energie Biogas uit afval Biogas uit mest Ethanol uit maïs/bieten/tarwe Biodiesel uit koolzaad/zonnebloemen/soja Vaste biomassa Ethanol uit cellulose Ethanol uit algen

4 Riet en wilgen Riet en wilg: endogeen in natte gebieden Twee mogelijkheden Verbranding Ethanolproductie (op cellulosebasis) Combinatie met waterberging Additionele baten: waterzuivering, natuur

5 methode 1. Kosten-batenanalyse Opbrengst per hectare Energiewaarde Energieprijs Transport- en verwerkingskosten Baten waterberging 2. Ruimtelijke analyse RuimteScanner (grondgebruiksmodel) KBA als input Baten ruimtelijk variëren naar geschiktheid locatie

6 Twee scenario’s Perspectief 2050 Energieprijzen ($/bl) 101 198 (nu 68, in juli 2008 137) Klimaat G: <1° temperatuurstijging, iets meer neerslag in zomer en winter W+: >2° temperatuurstijging, nattere winters, drogere zomers Economie & demografie Global Economy scenario uit Welvaart & Leefomgeving Waterbeheer Pompen Verzuipen

7 Dus: In Scenario 2 zijn de energieprijzen hoger En de grondwaterstanden ook Daardoor neemt de winstgevendheid van grasland af En van riet + wilgen toe

8 Ethanol, scenario 1 Verbranding, scenario 2 Ethanol, scenario 2 Verbranding, scenario 1

9 scenario 1scenario 2 Rietteelt (verbranding) icm waterberging, 2050

10 Conclusies Teelt van riet en wilgen icm waterberging heeft potentieel in scenario’s met sterke klimaatverandering en hoge energieprijzen Als alternatief voor mn melkveehouderij Waar opbrengsten dalen door hogere grondwaterstand, verzilting en liberalisatie zuivelmarkt En dan met name in het veenweidegebied Waar dit ook een oplossing is voor de bodemdaling Op dit moment is alleen verbrandingspad (in electrische centrales) interessant Baten van waterzuivering en evt. natuur niet meegerekend

11 Dank voor de aandacht © Wageningen UR


Download ppt "Energielandschap 1: Riet en wilgen in het veen Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google