De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EUrbanis: Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit in Europa PBL Ruimteconferentie 2009 Judith Borsboom-van Beurden, Stefan Berghuis, Astrid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EUrbanis: Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit in Europa PBL Ruimteconferentie 2009 Judith Borsboom-van Beurden, Stefan Berghuis, Astrid."— Transcript van de presentatie:

1 EUrbanis: Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit in Europa PBL Ruimteconferentie 2009 Judith Borsboom-van Beurden, Stefan Berghuis, Astrid Brauer, Rob Folkert, Henk Ottens

2 2 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Europees beleid en andere initiatieven t.a.v. cohesie, ruimtelijke en milieukwaliteit in Europese steden  Lissabon Agenda, economische en sociale cohesie  Investeringen in transportnetwerken in TEN  Sustainable Development Strategy en Thematische Strategie voor de Stedelijke Leefomgeving  Territoriale Cohesie  European Spatial Development Perspective (1998)  Aalborg commitments, Leipzig Charter  EEA rapporten over urban sprawl (2007, 2009)  Doel: economisch vitale, sociaal coherente en gezonde steden die op een duurzame manier groeien

3 3 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Opzet Eurbanis  Op basis van grondgebruiksdata CORINE, ESPON database en aanvullende informatie Eurostat zijn 3 typologieën ontwikkeld:  Voor elk cluster in verstedelijkingstypologie representatieve stad gekozen, ook in Urban Audit  Leefomgevingskwaliteit uitgewerkt als concept  Interviews case study steden  Nadere analyses ontwikkeling grondgebruik en stedelijk groen

4 4 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Samenhang tussen energieconsumptie voor personenvervoer en stedelijke dichtheden American cities Canadian and Australian cities European cities Asian cities Source: Newman and Kenworthy (1999)

5 5 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Ontwikkeling stedelijk grondgebruik in 1990-2000 Source: NEAA (PBL) 2009

6 6 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Ontwikkeling stedelijk grondgebruik en dichtheden in 1990-2000 Source: NEAA (PBL) 2009

7 7 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Verstedelijkingspatronen  Gemiddeld voor Europa toename stedelijk grondgebruik (1% per jaar) en verdunning (-0.3% per jaar), ook bij bevolkingsafname  Voor het grootste gedeelte op landbouwgrond (83%) en bos/natuurgebieden (15%)  Toenemende polarisatie op verschillende schaalniveau’s

8 8 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 8 Grote lijnen Europese verstedelijking

9 9 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 9 Duidelijk relatie met migratie urbanisation and demography clear relationship

10 10 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 10 Complexe relatie met economische groei

11 11 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Maar ook aanzienlijke verschillen binnen Europa Planningscultuur & efficiency planning systemen Vastgoedmarkt Demografische ontwikkeling Woonvoorkeuren & ruimteconsumptie Mobiliteit Economische groei en connectie met globale netwerken

12 12 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Stedelijke verandering in case study steden  Erfurt: suburbanisatie naar omliggende dorpen maar ook re- urbanisation, herstructurering nog niet af  Madrid: suburbanisatie en congestie op ongekende schaal ondanks grote investeringen in transport systeem  Reims: weinig dynamiek, weinig problemen  Vilnius: kwaliteit woningvoorraad in “Plattenbau”  Rotterdam: herstructuring 60er-70er jaren hoogbouwwijken, mismatch woningmarkt en arbeidsmarkt, voortgaande suburbanisatie naar omliggende gemeente  Bologna: compacte stedelijke groei  Aarhus: succesvol compacte stad beleid

13 13 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Leefomgevingskwaliteit (Quality of place)

14 14 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Grootste problemen leefomgevingskwaliteit in case study steden  Erfurt: werkloosheid, ontvolking, voorzieningenniveau, brownfields  Madrid: luchtkwaliteit, congestie, behoud open ruimten, stedelijk groen  Reims: weinig problemen  Vilnius: economische basis grootste zorg, kwaliteit woningvoorraad  Rotterdam: sociale uitsluiting en segregatie, werkloosheid, brownfields & kosten herstructurering, criminaliteit, luchtkwaliteit, congestie, stedelijk groen  Bologna: betaalbare huisvesting, bereikbaarheid middeleeuwse binnenstad en luchtkwaliteit  Aarhus: draagvlak OV en voorzieningen in stand houden

15 15 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Waar zou beleid op in moeten zetten?  “Tamelijk” compacte stad beste uitgangspunt :  organisatie stedelijk transport en voorzieningen (congestie, luchtkwaliteit, geluid, maar ook CO2)  Bevordering aantrekkelijkheid herontwikkeling brownfields  Tegengaan verdere selective migratie waardoor verlies aan sociale cohesie en economische basis  Fragmentatie habitats en aantasting cultuurlandschap  Vanuit duurzaamheidscriteria beter voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen als electrificatie personenvervoer en andere energievoorziening  Ook ondergrenzen aan verdichting/compacte stad:  Soil sealing, aanwezigheid en bereikbaarheid stedelijk groen  Principes European Spatial Development Perspective (1998) staan nog overeind: m.n. polycentrisme

16 16 Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit Judith Borsboom, 3 november 2009 Wat kan Europees beleid doen  Opzetten monitoringssysteem  Bevorderen grotere rol ruimtelijke ordening  TEN investeringen: accent verschuiven van Europa naar agglomeratie/conurbatie – bijdrage zowel aan leefomgevingskwaliteit als duurzaamheid  Doorgaan met bronmaatregelen bij milieu maar ook aandacht voor efficiëntie ruimtelijke organisatie (milieu&ruimte label gebouwde omgeving?)  Duidelijker keuzen in Territorial Cohesion policy  Reanimatie Thematic Strategy Urban Environment?  Ontwikkeling beleid voor landschap naast biodiversiteit  Invullen kansen voor steden bij klimaat- en energiebeleid


Download ppt "EUrbanis: Verstedelijkingsdynamiek en leefomgevingskwaliteit in Europa PBL Ruimteconferentie 2009 Judith Borsboom-van Beurden, Stefan Berghuis, Astrid."

Verwante presentaties


Ads door Google