De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister."— Transcript van de presentatie:

1 Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister

2 Een verlenging van het centraal aanmeldingsregister werd goedgekeurd door het Lokaal Overlegplatform (LOP) in september 2010 Voor wie? Alle kleuter- en lagere scholen op het grondgebied Antwerpen Waarom? Om alle vrije plaatsen op een eerlijke manier te verdelen

3 Doel?  Gelijke kansen verhogen  Wachtrijen aan de schoolpoort vermijden Voordelen?  Evenveel kans om in te schrijven in een school van uw keuze  Rechtvaardig en duidelijk  Geen wachtrijen meer

4 Wie kan zich aanmelden?  Alle kinderen geboren in 2009  Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan (2008, 2007, 2006)  Alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan in het schooljaar 2011-2012 Alle kinderen die naar een nieuwe lagere school gaan Alle kinderen die zich moeten herinschrijven in dezelfde school  Alle kinderen die naar een nieuwe kleuterschool of lagere school gaan ! Kinderen die voor dit schooljaar willen starten, kunnen nu ingeschreven worden.

5 EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

6 Aanmeldingsperiode is opgesplitst in: aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven

7 Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven Stap 1: Meld uw kind aan 19 januari (14u)-9 februari meldjeaan.antwerpen.be Ouders kunnen hun kind enkel aanmelden voor een school waar reeds een broer of zus is ingeschreven Let op! Vergeet het rijksregisternummer van het kind niet Stap 2: ontvangen brief/email Voor 15 februari Hierin staat of ouders hun kind kunnen inschrijven in de school van broer/zus Let op! Als er geen vrije plaats is voor het kind, contacteert de studiewijzer voor 15 februari de ouders. Ze melden hun kind terug aan vanaf 16 februari. Stap 3: Schrijf uw kind in 2 maart – 11 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vragen een bewijs van inschrijving

8 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven Stap 1: Kies een school Voor de aanmelding Kies best vijf of meer scholen Zet ze in de volgorde van uw voorkeur Tip! U vindt de volledige scholenlijst in de scholenbrochure of op de website van de Studiewijzer Stap 2: Meld uw kind aan 16 februari (14u) – 16 maart meldjeaan.antwerpen.be lijstje met scholen rijksregisternummer van het kind Tip! Vul het invulblad in. Zo hebt u alle gegevens bij de hand

9 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven Stap 3: Ontvangen brief/e-mail Ten laatste op 30 maart Hierin staat in welke school het kind ingeschreven kan worden. Als er geen plaats is in de scholen van uw keuze, neem dan vanaf 23 mei contact op met de studiewijzer. Zij kunnen u vanaf dan vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn. Stap 4: Schrijf uw kind in 4 april – 11 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vragen een bewijs van inschrijving

10 Belangrijke weetjes Ouders worden begin december geïnformeerd:  2009: brief + brochure in de brievenbus  2005: brief in de brievenbus + brochure in de school De brochure wordt vertaald in 13 verschillende talen. U vindt deze terug op www.antwerpen.be/studiewijzer. Er worden infosessies voor ouders georganiseerd in den Bell (Wat moet ik doen? Hoe ziet de website eruit?).  16 december 15u-17u11 januari 20u-22u  16 december 20u-22u 17 januari 15u-17u  21 december 20u-22u17 januari 20u-22u

11 Belangrijke weetjes Er zullen handige hulpmiddelen ter beschikking gesteld worden:  Invulblad (dit kan op voorhand door de ouders ingevuld worden)  Scholenbrochure  Studiewijzer website Tijdens de piekmomenten van de aanmeldingen worden we ondersteund door vele collega’s.  Infolijn voor ouders  Infolijn voor scholen  Infolijn voor aanmeldpunten

12 Belangrijke weetjes Gebruikersnaam en paswoord kunnen ouders zelf kiezen. Het paswoord moet minimaal 6 tekens hebben. Ouders kunnen aanpassingen maken tot en met de laatste dag van de periode. Ouders geven best minstens 5 scholen op. Zo hebt u meer kans op een plaats in een school van uw keuze. Kinderen die geen rijksregisternummer hebben, kunnen enkel aangemeld worden bij een school of aanmeldpunt.

13 Belangrijke weetjes Aanmeldpunten Geopend op: 19/0113u-20u16/0213u-20u 20/019u-17u17/029u-17u 21/019u-17u18/029u-17 Daarna volgens hun openingsuren. Enkel geopend op: 19/0113u-20u 16/0213u-20u Studiewijzer (Den Bell) 2018 Ontmoetingscentrum NOVA2020 Atlas – Inburgering Antwerpen2060 Centrum De Wijk-Inloopteam Samik 2060 De Shelter – De82140 FMV2140 DSKO2030 Buurtsecretariaat2050 Buurthuis Dinamo2100 Buurthuis ‘t Pleintje2100 Digipunt Atel2170 Buurtwerk Posthof2600

14 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? Enkel wanneer aanbod > vrije plaatsen Volgens de wet hebben 2 groepen kinderen voorrang bij de inschrijving:  Kinderen met een broer of zus hebben die al is ingeschreven dezelfde school  GOK-leerlingen of niet-GOK-leerlingen, als de school hiervoor kiest Volgens criteria die bepaald zijn in het LOP:  Afstand (minimum 30%) oDe afstand van de school tot de woonplaats van het kind (75%) oDe afstand van de school tot de werkplaats van moeder en/of vader (25%)  Tijdstip het tijdstip waarop de school wordt bewaard

15 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?  26 broers en zussen melden aan  16 plaatsen worden vrijgehouden voor gok-leerlingen  10 andere plaatsen worden verdeeld op basis van de criteria afstand en tijd o5 afstand - 4 afstand woonplaats - 1 afstand werkplaats o5 tijdstip maximumcapaciteit: 52 Afstand: 50% tijdstip: 50% 30% voorrang GOK

16 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? voorbeeld De school heeft, na het verdelen van broers en zussen en de eventuele plaatsen voor GOK/niet-GOK, nog 10 plaatsen vrij. Er melden 12 kinderen aan. De school kiest voor 50% afstand, 50% tijd A woon A werk T ijd ToewijzingWeigering Julie Ahmed Sinon Elke Memmet Cinthia Jolien Jelle Namina Maarten Leen Jousef Simon Memmet Cinthia Leen Julie Jolien Maarten Jousef Jelle Ahmed Elke Namina Memmet Jolien Simon Jousef Maarten Cinthia Ahmed Jelle Julie Elke Leen Namina Memmet Jolien Simon Jousef Cinthia Julie Ahmed Elke Jelle Maarten Leen

17 Belangrijke weetjes Een kind is een GOK-leerling wanneer het antwoord op één of meer vragen ‘ja’ is. Is het antwoord overal ‘nee’? Dan is uw kind een niet-GOK-leerling.  Ontvangt uw gezin een schooltoelage?  Heeft de moeder van uw kind geen diploma secundair onderwijs?  Is het kind (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen?  Behoren de ouders tot de trekkende bevolking? Wonen ze bijvoorbeeld op een schip, in een woonwagen of caravan?  Spreekt uw kind met ouders broers, zussen of vrienden een andere taal dan Nederlands? Vul het werkadres in wanneer u er een heeft. Het zal nooit in uw nadeel spelen. Elk criterium (tijd, afstand (woon en werk)) telt.

18 Wat doet u wanneer? december Voor 15 december stuurt u een mail naar Studiewijzer met: Het profiel van uw school: - Capaciteit per leerjaar - Capaciteit per leefgroep - Dubbele capaciteit Maximumcapaciteit Naam directie (aanmaak paswoord)

19 Wat doet u wanneer? januari In de week van 3 januari ontvangt u uw paswoord. Van 10 januari – 17 januari kan u inloggen en uw gegevens bekijken. Is er iets fout? Stuur een mail naar Studiewijzer.

20 Wat doet u wanneer? februari Van 1 februari – 9 februari kan u in het systeem alle aangemelde broers en zussen bekijken. Is er iets fout? Stuur een mail naar Studiewijzer. Voor 3 februari vult u uw bezette plaatsen in. Nog veranderingen aan uw maximumcapaciteit? Stuur een mail naar Studiewijzer.

21 U kan met uw vragen terecht bij Studiewijzer: Tot 25 december:Vanaf 1 januari: Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Website: www.antwerpen.be/studiewijzer Telefoon: 03 338 33 66 Mail: studiewijzer@stad.antwerpen.be Open op: maandag 13u-18u Dinsdag – vrijdag 13u-16u

22 meldjeaan.antwerpen.be

23 Belangrijke weetjes website Log je steeds in als bestaande gebruiker. Zo kan je kinderen zonder rijksregisternummer aanmelden. Vul alle gegevens van boven naar onder in. Sommige velden worden automatisch ingevuld (uit het rijksregisternummer wordt de geboortedatum gehaald). Als ouders werk hebben, vul het werkadres zeker in. Het zal nooit in hun nadeel spelen. Als je ouders wil opvolgen bij de inschrijvingen, kan je hun dossier opnieuw bekijken als je je inlogt met je inloggegevens.

24 Belangrijke weetjes website De knop ‘volgende’ heeft de functie van een ‘bewaartoets’. Pas dan zijn uw gegevens van die pagina opgeslagen. Druk je op de knop ‘vorige’ zonder eerst op ‘volgende’ te duwen, ben je al je gegevens van die pagina kwijt (bijvoorbeeld GOK-vragen). Zoek eerst alle scholen van een bepaalde postcode en voeg deze toe (ongeacht de volgorde). Verwijder de scholen door op ‘verwijder’ te duwen en vervolgens op het.

25 Belangrijke weetjes website Bij ‘scholen ordenen’ kan je de scholen van plaats veranderen. De tijd van de scholen blijft dezelfde. Achteraf kan je kinderen koppelen op schoolniveau.

26

27 Log u aan met de gegevens die u krijgt.

28

29

30 Belangrijke weetjes website scholen De directie krijgt een persoonlijk wachtwoord. Hiermee kunnen ondermeer:  de schoolgegevens nagekeken worden  de bezette plaatsen opgegeven worden  kinderen aangemeld worden (+dossiers beheerd worden)  aangemelde broers/zussen geraadpleegd worden  aangemelde kinderen ingeschreven worden Er wordt een login voor een schoolmedewerker voorzien. Hiermee kunnen:  kinderen aangemeld worden (+ dossiers beheerd worden)  aangemelde kinderen ingeschreven worden

31 U kan met uw vragen terecht bij Studiewijzer: Tot 25 december:Vanaf 1 januari: Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Website: www.antwerpen.be/studiewijzer Telefoon: 03 338 33 66 Mail: studiewijzer@stad.antwerpen.be Open op: maandag 13u-18u Dinsdag – vrijdag 13u-16u


Download ppt "Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister."

Verwante presentaties


Ads door Google