De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Zavel, net een beetje anders… 17 december 2012 Goudblomme – De Swane – De Zavel – De Eeckhof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Zavel, net een beetje anders… 17 december 2012 Goudblomme – De Swane – De Zavel – De Eeckhof."— Transcript van de presentatie:

1 De Zavel, net een beetje anders… 17 december 2012 Goudblomme – De Swane – De Zavel – De Eeckhof

2 WZC De Zavel  vzw Goudblomme  fusie woonzorggroep GZA  centrum van Antwerpen – Seefhoek situering

3 Zorg op maat afgestemd op de specifieke noden van de doelgroep basisfilosofie

4 Empoweren van de zelfredzaamheid basisfilosofie

5 Vermaatschappelijking  integratie in de buurt basisfilosofie

6 de levenskwaliteit  het welbevinden  de sociale inclusie ondersteunen en/of bevorderen doelstelling

7 De Zavel is een open huis  ruimte voor ieders eigenheid - ook voor de meest geweerde bewoners  deur open voor ook niet- WZC- gerelateerde bezoekers  willen begrijpen, niet oordelen benaderingswijze

8  bewoners aanvaarden zoals ze zijn  bewoners zijn ‘mede-mensen’, die verlangen ergens bij te horen en van betekenis te zijn  bewoners sterk aanspreken op hun mogelijkheden en hen uitdagen deze verder te ontwikkelen  samenleven in groep en integratie in de buurt faciliteren en stimuleren benaderingswijze

9  een persoonlijke, vertrouwensvolle, veilige en respectvolle relatie opbouwen  trachten een positief zelfbeeld aan te reiken en de ruimte te laten ervaren om een eigen plek in te nemen binnen de leefgroep en het woon- en zorgcentrum benaderingswijze

10 begeleiding gericht op zo goed mogelijk laten functioneren van de bewoner in een voor hem/haar herkenbare, vertrouwde omgeving het ‘vreemde andere’ van de bewoner is een vaststaand gegeven waar wij bewust mee omgaan en wat wij niet zomaar willen veranderen of bijsturen benaderingswijze

11 Geen machtsposities  autoriteit niet op de voorgrond  ondergrens van regels is bepaald  als “maten” onder mekaar  onderhandelde én afgestemde zorg benaderingswijze

12  niet interventionistisch  ADL- ondersteuning  goede hygiëne en personenzorg  toezicht op de chronisch psychiatrische (al dan niet medicamenteuze) behandeling  ondersteunend en structuurbiedend  bevorderen van sociale en maatschappelijke redzaamheid benaderingswijze

13 bewoners niet terug ‘normaal’ willen maken, maar zichzelf laten worden en zijn ruimte en leefomgeving bieden om uit de - vaak jarenlang opgebouwde - patiëntenrol te stappen benaderingswijze

14 medewerkers  samen bewust werken aan een gemeenschappelijk doel  anderen meenemen in het enthousiasme  werken met gezond verstand - leren uit ervaringen en fouten - relativeringsvermogen  denken en doen  humor  mensen graag zien

15  durven proberen = durven én proberen - ruimte voor experiment - verrassing - wat we niet kunnen, kunnen we proberen en leren  veel mag en veel kan  duidelijke prioriteiten methodiek

16 Tegen de stroom in is er ook een weg! methodiek


Download ppt "De Zavel, net een beetje anders… 17 december 2012 Goudblomme – De Swane – De Zavel – De Eeckhof."

Verwante presentaties


Ads door Google