De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sanerings- en renovatiecontract stad Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sanerings- en renovatiecontract stad Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Sanerings- en renovatiecontract stad Antwerpen

2 Wat Het betreft een premie van de stad
(project loopt nog tot eind 2012) Saneringscontract huurwoningen en studentenkamers (actieterrein grondgebied stad Antwerpen) privaat verhuurde woningen of via een sociaal verhuurkantoor (SVK) Renovatiecontract ook voor eigenaar bewoner (in bepaald gebied - momenteel Deurne-Noord / wijken Ten Eekhove, Conforta, Kronenburg)

3 Doelstelling en resultaat
Verhogen van het aantal kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen (veiligheid staat centraal) Aantal contracten over de periode 320 contracten afgesloten (155 san -165 reno) 220 gerenoveerd (115 san- 105 reno)

4 Maximum toelage en huurprijs
De maximum toelage en huurprijs bepaald aan de hand van het aantal slaapkamers. Voorwaarden gesteld aan bepaalde oppervlakten: Min netto-opp. wooneenheid : 35m² Min netto-opp. studentenkamer : 12m² Min netto-opp slaapkamer : 6,5 m²

5 Tabel maximum huurprijs en toelage
Minimum aantal slaapkamers Maximum huurprijs per maand (EUR) + 10 % max. voor gem. kosten Maximum toelage per wooneenheid: 50% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken tot maximum: Slaaphoek (studio) Tot 297,69 EUR 6 000,00 EUR 1 Tot 361,48 EUR 7 000,00 EUR 2 Tot 457,17 EUR 8 000,00 EUR 3 of meer Tot 680,44 EUR 9 000,00 EUR studentenkamer Tot 265,80 EUR 1 500,00 EUR

6 Maximum toelage en huurprijs(vervolg)
Samenwerking architect/ sociaal tewerkstellingsinitiatief : extra premie 1 000,00 EUR Verhuurd via SVK: huurprijs met hen te bespreken, niet boven opgelegde maxima Huurprijzen mogen jaarlijks geïndexeerd worden Werkelijke kosten (gas, elektriciteit, water …) niet in maximum huurprijs begrepen

7 Verbintenissen van de aanvrager
De woning dient 9 jaar lang verhuurd worden tegen de vastgestelde huurprijs. Bij elke nieuwe huurder dient een nieuw geregistreerd huurcontract voorgelegd worden. De eigenaar mag het pand gedurende deze negen jaar niet verkopen. Samenwerking architect: premie 1 000,00 EUR Verhuurd via SVK: huurprijs met hen te bespreken, niet boven opgelegde maxima Huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd

8 Voorwaarden woning - werken
De woning moet bestemd zijn voor verhuring als huisvesting aan particulieren (niet familie tot de 2e graad). Indien bouwvergunning vereist, te bekomen voor start werken. Er mogen geen bestaande bouwovertredingen vastgesteld zijn. De woning mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn, (tenzij het gaat om nieuwe eigenaar - max. 1 jaar - pand zo gekocht) Na de werken moet de woning in aanmerking kunnen komen voor een conformiteitsattest (voldoen aan Vlaamse wooncode).

9 Voorwaarden woning (vervolg)
Praktisch alle werken komen in aanmerking (zowel aan buitenzijde als aan binnenstructuur; alle technische installaties; alle afwerkingen; vaste inrichtingen- niet uitzonderlijke luxe, terrassen, en opritten). De werken moeten uitgevoerd worden door een officiële aannemer (aankoop van materialen wordt niet gesubsidieerd). Facturen die dateren na aanvraagdatum komen in aanmerking voor subsidie.

10 Voorwaarden aanvrager
De aanvrager is eigenaar van het pand (of heeft vruchtgebruik/ recht van opstal of recht van erfpacht) De aanvrager is een natuurlijk persoon (rechtspersoon enkel bij verhuur via SVK of in geval van studentenkamers)

11 Verschillende stappen
Aanvraag (in woonkantoor; nodige documenten: bewijs van eigendom- aankoopakte, identiteitskaart ) Plaatsbezoek (onderzoek woning, opmeting, geplande werken) Opmaak verslag (beschrijving pand, geplande werken, globale raming, foto’s, plan) Verslag wordt voorgelegd aan de stuurgroep (diensten Stedenbouwkundige vergunningen, monumentenzorg, pandtoezicht en woonadvies)

12 Verschillende stappen –vervolg
Indien gunstig advies – aanvraag naar college ter goedkeuring Contract afgesloten – 2 jaar tijd voor uitvoering Controle der werken (documenten o.a. facturen, geregistreerd huurcontract, keuringsattest gas en elektriciteit, EPC, …) Aanvraag tot uitbetaling naar college ter goedkeuring Uitbetaling van de premie (1x per pand) Start 9 jarige contractperiode (max huurprijs - niet verkopen)

13 Woning VOOR de verbouwing

14 NA de verbouwing

15

16

17

18

19 Onze zes woonkantoren Centrum Driekoningenstraat 41, 2600 Antwerpen
Deurne Stenenbrug 75, Antwerpen Noord Lange Beeldekensstraat 219, Antwerpen Zuid Abdijstraat 253, Antwerpen Binnenstad Sint-Jacobsmarkt 42, Antwerpen Ekeren Veltwijcklaan 31, Antwerpen Project loopt nog tot eind 2012, geen zekerheid voor 2013 Interesse? Snel aanvraag doen 19


Download ppt "Sanerings- en renovatiecontract stad Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google