De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capaciteitsverdeling op het spoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capaciteitsverdeling op het spoor"— Transcript van de presentatie:

1 Capaciteitsverdeling op het spoor
Eric Thieme, tbv Railgoederen Congres 12 november 2009

2 ProRail Non-stop ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Zo’n 3200 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, reizigers en ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met ruim treinen over kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. ProRail - ambities in railinfra / 2

3 Wat doet ProRail? ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen. ProRail - ambities in railinfra / 3

4 Hoe doet ProRail dat? Samen met vervoerders en overheden werkt ProRail verder aan het beter benutten van het spoornetwerk. We zoeken naar manieren om meer ruimte op het spoor te creëren, zodat er meer treinen kunnen rijden en er meer reizigers en meer goederen vervoerd kunnen worden. Ons streven is om tot 2020 elk jaar 5 procent reizigersgroei te faciliteren, met elke tien minuten een reizigerstrein op belangrijke lijnen en een groene golf voor goederenvervoer.    ProRail - ambities in railinfra / 4

5 Capaciteitsverdeling
1995: strikte scheiding tussen Infrabeheerder en vervoerder EU Richtlijn 2001/14 2005: Nieuwe spoorwegwet Ministerie van V&W Beheerconcessie & Prestatiecontracten Vervoerconcessie & Prsetatiecontracten ProRail Vervoerders Toegangsovereenkomsten Netverklaring 5

6 Capaciteitsverdeling
36 Spoorwegondernemingen: 10 Reizigersvervoerders NS op het hoofdrailnet, concessie verleend door Min V&W Arriva, Connexxion, DB Regio NRW, Syntus, Veolia Vervoer op regionale lijnen, concessie verleend door regionale overheden HSA en Thalys, concessie verleend door Min V&W 2 speciaal vervoer (ski-, autoslaap- en vakantietreinen) 17 Goederenvervoerders 7 Spooraannemers 2 museum spoorwegondernemingen 6

7 Doelen Capaciteitsverdeling
Maximale benutting van het spoor binnen de grenzen van milieu en veiligheid. In goed overleg en in consensus de capaciteitsverdeling vaststellen (ook meer jaarlijks?). Voldoende capaciteit borgen voor de toekomst (PHS, Ruimte op de Rails) 7

8 Capaciteitsverdeling tussen Verkeer en Beheer
Ontwerp Uurpatronen Jaardienst -verdeling Ad Hoc- fase Verkeersvragen OHR, IO’s IO’s Beheervragen Voorbereiding OHR: Onderhoudsroosters Formele verdeling IO: Incidentele onttrekkingen ProRail - ambities in railinfra / 8

9 Dienstregelingen Basisuurpatronen: 60 min, spits- en daluren
Jaardienstverdeling: 7x24 (Basisdagen) Ad Hoc: Thursday 7 may 2009 (Specifieke dag)

10 Verdelingsproces jaardienst 2010
Juli feb: BUP onder regie van Sjaak Heystek door SpO Vanaf 1 november overdracht aan Relatiemanagement: verdeelde capaciteit tbv toegangsovereenkomsten

11 Mijlpalen jaardienst 2010 (1)
13 maart 2009: Kick Off Jaardienst 2010 Doel: voorbereiden van de spoorsector op het jaardienstverdelingsproces Hoe: gezamenlijke presentatie highlights jaardienstverdelingsproces Keyrail en ProRail aan alle spoorwegondernemingen ProRail - ambities in railinfra / 11

12 Mijlpalen jaardienst 2010 (2)
14 april 2009: Sluiting aanvraagtermijn JD2010 Doel: innemen capaciteitsaanvragen verkeer en capaciteitsaanvragen beheer. Hoe: Aanvraag via plansysteem indien nodig vergezeld van ingevuld RNe-formulier. NB: internationale aanvragen uiterlijk 13 april indienen i.v.m. de Europese sluitingsdatum 14 april 2009 in NL vanwege 2e Paasdag ProRail - ambities in railinfra / 12

13 Mijlpalen jaardienst 2010 (3)
6 juli – 6 aug 2009: Publicatie Ontwerp Drgl 2010 Doel: consultatie voorlopige verdeling 2010. Hoe: publicatie via Donna en swo-specifieke documenten (vervoerderstaatjes, grensstaatjes, etc). ProRail - ambities in railinfra / 13

14 Mijlpalen jaardienst 2010 (4)
21 augustus 2009: Publicatie Drgl 2010 Doel: informeren swo’s over verdeling JD 2010 Hoe: publicatie via Donna en swo-specifieke documenten. NB: start behandeling Ad Hoc-aanvragen ProRail - ambities in railinfra / 14

15 De Tafel van Verdeling Plaatje licht toe dat de Tafel dé plek is waar integraal (verkeer / beheer / milieu) de programmatie en coördinatie wordt afgehandeld. Alles wat in programmatie overleg kan worden opgelost wordt door de Tafel bekrachtigd. ProRail - ambities in railinfra / 15 15

16 De Tafel van Verdeling Alléén aan de Tafel worden formele standpunten gedeeld en besluiten genomen inzake het verdelingsproces; Voorzitterschap en verslaglegging van de Tafel wordt ingevuld door CV De Tafel werkt op basis van: Uitgewerkte en overeengekomen voorstellen vanuit de programmatie overleggen van beheer én verkeer Vanuit programmatie aangedragen onoplosbare conflicten De Tafel wordt vanuit het verdelingsproces gevoed door de verdelingscoördinatoren; Aan de Tafel nemen alleen gemandateerden van gerechtigden en ProRail plaats, anderen kunnen op uitnodiging van ProRail de Tafel adviseren; De Tafel komt vanaf 21 april elke dinsdag van tot uur bijeen. Dus: geef de gemandateerden aan!! ProRail - ambities in railinfra / 16

17 Insteek Jaardienstverdelingsproces
Door middel van programmatie en coördinatie verdelen van capaciteit waarbij steeds gestreefd wordt naar overeenstemming tussen de capaciteitsvragers. Uiteindelijke doel is het maximaal aantal treinen faciliteren binnen de grenzen van milieu en spoorwegveiligheid. Integraal CapaciteitsManagement (ICM) ProRail - ambities in railinfra / 17

18 Toets op spoorwegveiligheid
De verdeling wordt getoetst op risico’s m.b.t.: Treinbotsingen op emplacementen (STS), Tunnelveiligheid, Overwegveiligheid, Transfer- en perronbezetting, Aanrijdingen met spoorbeëindigingconstructies, Toets vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de afspraken die ProRail ikv veiligheidsmanagementsysteem ProRail - ambities in railinfra / 18

19 Toets op milieubeperkingen
De verdeling wordt getoetst op beperkingen m.b.t.: Geluid op baanvakken (BGh, wordt binnenkort GPP’s) Geluid op emplacementen (WMb, lokale regelgeving) Externe veiligheid op emplacementen (WMb, Lokale regelgeving) Externe veiligheid op baanvakken (binnenkort Basisnet) WMb: Wet Milieubeheer, BGh: Besluit Geluidhinder ProRail - ambities in railinfra / 19

20 Insteek Ad-Hoc verdelingsproces
In de capaciteitsverdeling in de ad hoc fase geldt steeds dat nieuwe aanvragen of mutaties op reeds verdeelde aanvragen moeten passen binnen de nog beschikbare capaciteit (FCFS). Ook hier geldt dat niet alleen de lengte van het spoor bepalend is, maar ook de beschikbare milieuruimte en spoorwegveiligheid. Integraal CapaciteitsManagement (ICM) ProRail - ambities in railinfra / 20


Download ppt "Capaciteitsverdeling op het spoor"

Verwante presentaties


Ads door Google