De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capaciteitsverdeling op het spoor Eric Thieme, tbv Railgoederen Congres 12 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capaciteitsverdeling op het spoor Eric Thieme, tbv Railgoederen Congres 12 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Capaciteitsverdeling op het spoor Eric Thieme, tbv Railgoederen Congres 12 november 2009

2 ProRail - ambities in railinfra /2 ProRail Non-stop ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Zo’n 3200 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met ruim 6.000 treinen over 6.830 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

3 ProRail - ambities in railinfra /3 Wat doet ProRail? ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

4 ProRail - ambities in railinfra /4 Hoe doet ProRail dat? Samen met vervoerders en overheden werkt ProRail verder aan het beter benutten van het spoornetwerk. We zoeken naar manieren om meer ruimte op het spoor te creëren, zodat er meer treinen kunnen rijden en er meer reizigers en meer goederen vervoerd kunnen worden. Ons streven is om tot 2020 elk jaar 5 procent reizigersgroei te faciliteren, met elke tien minuten een reizigerstrein op belangrijke lijnen en een groene golf voor goederenvervoer.

5 5 Capaciteitsverdeling  1995: strikte scheiding tussen Infrabeheerder en vervoerder  EU Richtlijn 2001/14  2005: Nieuwe spoorwegwet Ministerie van V&W ProRail Vervoerders Vervoerconcessie & Prsetatiecontracten Beheerconcessie & Prestatiecontracten Toegangsovereenkomsten Netverklaring

6  36 Spoorwegondernemingen: 10 Reizigersvervoerders NS op het hoofdrailnet, concessie verleend door Min V&W Arriva, Connexxion, DB Regio NRW, Syntus, Veolia Vervoer op regionale lijnen, concessie verleend door regionale overheden HSA en Thalys, concessie verleend door Min V&W 2 speciaal vervoer (ski-, autoslaap- en vakantietreinen) 17 Goederenvervoerders 7 Spooraannemers 2 museum spoorwegondernemingen 6 Capaciteitsverdeling

7  Maximale benutting van het spoor binnen de grenzen van milieu en veiligheid.  In goed overleg en in consensus de capaciteitsverdeling vaststellen (ook meer jaarlijks?).  Voldoende capaciteit borgen voor de toekomst (PHS, Ruimte op de Rails) 7 Doelen Capaciteitsverdeling

8 ProRail - ambities in railinfra /8 Capaciteitsverdeling tussen Verkeer en Beheer Ontwerp Uurpatronen Jaardienst -verdeling Ad Hoc- fase OHR: Onderhoudsroosters OHR, IO’s Voorbereiding IO: Incidentele onttrekkingen Formele verdeling Beheervragen Verkeersvragen IO’s

9  Basisuurpatronen: 60 min, spits- en daluren  Jaardienstverdeling: 7x24 (Basisdagen)  Ad Hoc: Thursday 7 may 2009 (Specifieke dag) Dienstregelingen

10 Verdelingsproces jaardienst 2010

11 ProRail - ambities in railinfra /11 Mijlpalen jaardienst 2010 (1) 13 maart 2009: Kick Off Jaardienst 2010  Doel: voorbereiden van de spoorsector op het jaardienstverdelingsproces  Hoe: gezamenlijke presentatie highlights jaardienstverdelingsproces Keyrail en ProRail aan alle spoorwegondernemingen

12 ProRail - ambities in railinfra /12 Mijlpalen jaardienst 2010 (2) 14 april 2009: Sluiting aanvraagtermijn JD2010  Doel: innemen capaciteitsaanvragen verkeer en capaciteitsaanvragen beheer.  Hoe: Aanvraag via plansysteem indien nodig vergezeld van ingevuld RNe-formulier. NB: internationale aanvragen uiterlijk 13 april 2009 indienen i.v.m. de Europese sluitingsdatum

13 ProRail - ambities in railinfra /13 Mijlpalen jaardienst 2010 (3) 6 juli – 6 aug 2009: Publicatie Ontwerp Drgl 2010  Doel: consultatie voorlopige verdeling 2010.  Hoe: publicatie via Donna en swo-specifieke documenten (vervoerderstaatjes, grensstaatjes, etc).

14 ProRail - ambities in railinfra /14 Mijlpalen jaardienst 2010 (4) 21 augustus 2009: Publicatie Drgl 2010  Doel: informeren swo’s over verdeling JD 2010  Hoe: publicatie via Donna en swo-specifieke documenten. NB: start behandeling Ad Hoc-aanvragen

15 ProRail - ambities in railinfra /15 De Tafel van Verdeling

16 ProRail - ambities in railinfra /16 De Tafel van Verdeling  Alléén aan de Tafel worden formele standpunten gedeeld en besluiten genomen inzake het verdelingsproces;  Voorzitterschap en verslaglegging van de Tafel wordt ingevuld door CV  De Tafel werkt op basis van: Uitgewerkte en overeengekomen voorstellen vanuit de programmatie overleggen van beheer én verkeer Vanuit programmatie aangedragen onoplosbare conflicten  De Tafel wordt vanuit het verdelingsproces gevoed door de verdelingscoördinatoren;  Aan de Tafel nemen alleen gemandateerden van gerechtigden en ProRail plaats, anderen kunnen op uitnodiging van ProRail de Tafel adviseren;  De Tafel komt vanaf 21 april elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur bijeen.

17 ProRail - ambities in railinfra /17 Insteek Jaardienstverdelingsproces Door middel van programmatie en coördinatie verdelen van capaciteit waarbij steeds gestreefd wordt naar overeenstemming tussen de capaciteitsvragers. Uiteindelijke doel is het maximaal aantal treinen faciliteren binnen de grenzen van milieu en spoorwegveiligheid. Integraal CapaciteitsManagement (ICM)

18 ProRail - ambities in railinfra /18 Toets op spoorwegveiligheid De verdeling wordt getoetst op risico’s m.b.t.:  Treinbotsingen op emplacementen (STS),  Tunnelveiligheid,  Overwegveiligheid,  Transfer- en perronbezetting,  Aanrijdingen met spoorbeëindigingconstructies,

19 ProRail - ambities in railinfra /19 Toets op milieubeperkingen De verdeling wordt getoetst op beperkingen m.b.t.:  Geluid op baanvakken (BGh, wordt binnenkort GPP’s)  Geluid op emplacementen (WMb, lokale regelgeving)  Externe veiligheid op emplacementen (WMb, Lokale regelgeving)  Externe veiligheid op baanvakken (binnenkort Basisnet)

20 ProRail - ambities in railinfra /20 Insteek Ad-Hoc verdelingsproces In de capaciteitsverdeling in de ad hoc fase geldt steeds dat nieuwe aanvragen of mutaties op reeds verdeelde aanvragen moeten passen binnen de nog beschikbare capaciteit (FCFS). Ook hier geldt dat niet alleen de lengte van het spoor bepalend is, maar ook de beschikbare milieuruimte en spoorwegveiligheid. Integraal CapaciteitsManagement (ICM)


Download ppt "Capaciteitsverdeling op het spoor Eric Thieme, tbv Railgoederen Congres 12 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google