De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kivi 3 februari 2010 De Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Mr drs Arjan Driesprong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kivi 3 februari 2010 De Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Mr drs Arjan Driesprong."— Transcript van de presentatie:

1 Kivi 3 februari 2010 De Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Mr drs Arjan Driesprong

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit2Kivi 3 februari 2010 Inhoud 1.Voorgeschiedenis 2. Waarom? 3. Betalen per kilometer 4. Hoe werkt het? 5. Invoering 6. Mobiliteitsprojecten

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit3Kivi 3 februari 2010 2004: Platform Anders Betalen voor Mobiliteit In opdracht van minister Peijs Met bestuurders van maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten Onder leiding van oud-ANWB directeur Paul Nouwen Onderzoek naar 10 varianten van beprijzing

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit4Kivi 3 februari 2010 2005: advies Platform Anders Betalen voor Mobiliteit Invoering kilometerprijs naar tijd, plaats en milieukenmerken Afbouw vaste autobelastingen

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit5Kivi 3 februari 2010 Nota Mobiliteit 2005Advies Platform in Nota Mobiliteit Kilometerprijs onderdeel van breed pakket: bouwen, benutten én beprijzen 2006 Gezamenlijk onderzoek met maatschappelijke organisaties en decentrale overheden + marktconsultatie systeemkosten

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit6Kivi 3 februari 2010 Kabinet Balkenende 2007 Kabinet besluit kilometerprijs in te voeren 2008 Start certificerings- en aanbestedingstraject Start mobiliteitsprojecten Wetsontwerp naar Raad van State 2009 Wetsvoorstel kilometerprijs naar Tweede Kamer Start marktconsultatie certificering Start dialoog aanbesteding Gunning aantal mobiliteitsprojecten

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit7Kivi 3 februari 2010 De kilometerprijs Doel: Stimuleren bewuster autogebruik om: –Doorstroming op Nederlandse wegen te verbeteren –Milieu te ontlasten Uitgangspunten: –Betalen voor gebruik auto en niet langer voor bezit –Niet méér betalen, maar kosten anders verdelen –Betaalbaarheid (5% exploitatiekosten) –Voldoende draagvlak

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit8Kivi 3 februari 2010 Uitgangspunten Motorrijtuigenbelasting (MRB), provinciale opcenten en aanschafbelasting (BPM) vervallen Eurovignet (BZM) voor vracht wordt opgeschort Betalen per gereden kilometer In heel Nederland, op alle wegen Spitstarief op drukke trajecten Registratie met satelliettechniek Opbrengsten naar Infrastructuurfonds (o.a. voor onderhoud, nieuwe wegen, investeringen in openbaar vervoer)

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit9Kivi 3 februari 2010 Verwachte effecten in 2020 Aantal gereden kilometers-10 tot 15% Reistijd- 40-60% CO 2,fijn stof en Nox - 10 tot 20% OV-kilometers+ 6% Verkeersveiligheid+ 7% Wagenpark+ 2tot 3% Bron: Joint Fact Finding 2007 en Muconsult 2009

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit10Kivi 3 februari 2010 Internationale ontwikkelingen Duitsland: Maut (tol) voor vrachtverkeer op hoofdwegen > milieudifferentiatie tarieven Frankrijk: Ecotax voor vrachtverkeer op hoofdwegen > beoogd per 2011 Denemarken: ‘Anders betalen’ voor alle voertuigen > 2009 gestart Tsjechië/Slowakije: Satellietsysteem voor vracht op hoofdwegen > aanbesteding gestart Vlaanderen: Kabinet wil kilometerprijs voor vracht > beoogd per 2011 Engeland: Demonstratieprojecten en proeven, passageheffing Londen

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit11Kivi 3 februari 2010 Betalen per kilometer Wie doet mee? Tarieven Verdwijnen vaste autobelastingen

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit12Kivi 3 februari 2010 Wie doet mee? Nederlandse kentekenhouders, en buitenlandse vracht Uitzonderingen Blijven grotendeels hetzelfde (betalen nu ook geen MRB) –ambulances, brandweerauto’s, politieauto’s, taxi’s, voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuigen, gehandicaptenvoertuigen) Motorrijders –inbouw kastje te moeilijk (bescherming diefstal en slecht weer) Oldtimers van vóór 1 januari 1987 –vastgesteld in Belastingplan 2009

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit13Kivi 3 februari 2010 Tarieven Basistarief Voor elke gereden kilometer overal in Nederland Hoogte afhankelijk van CO 2 -uitstoot auto Aparte tarieven voor personenauto’s, bestelauto’s ondernemers en vrachtauto’s Verschil tussen auto’s op benzine, diesel of LPG Vaststelling in Wet kilometerprijs Spitstarieven Op drukke trajecten tijdens spitsuren Voor alle weggebruikers gelijk, maar kan verschillen per spitszone Vaststelling bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit14Kivi 3 februari 2010 Verdwijnen vaste autobelastingen Huidige vaste autobelastingen: –Voor personenauto’s: Motorrijtuigenbelasting (MRB) Provinciale opcenten Aanschafbelasting (BPM) –Voor vrachtwagens: Eurovignet (BZM) Inning provinciale opcenten op andere manier (nog niet bekend) BPM wordt stapsgewijs afgebouwd: –Voorkomen schokeffecten wagenpark –Gaat naar MRB / kilometerprijs

15 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit15Kivi 3 februari 2010 Uitgangspunten systeem Technisch haalbaar, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk Markt ruimte geven, tegelijkertijd zekerheid creëren voor overheid Kentekenhouder is verantwoordelijk voor betaling en werking kastje Vergoeding vanuit overheid voor inbouw en aanschaf eerste kastje Handhaving en supervisie blijft overheidstaak

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit16Kivi 3 februari 2010 Hoe werkt het?

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit17Kivi 3 februari 2010 Registratie Iedere auto krijgt registratievoorziening (‘kastje’) Kastje registreert aantal gereden kilometers tegen juiste tarief Alleen gecertificeerde bedrijven mogen apparatuur ontwikkelen, inbouwen en onderhouden Samen met bedrijfsleven uitdenken/ontwikkelen: –Kastje –Certificeringseisen

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit18Kivi 3 februari 2010 Privacy Systeem kan voertuig niet volgen, dus bescherming persoonsgegevens is gegarandeerd Alleen aantal kilometers en tarief wordt doorgegeven Niemand behalve automobilist kan verplaatsingsgegevens inzien Alleen automobilist zelf kan toestemming geven voor verstrekking extra gegevens Samenwerking met College bescherming persoonsgegevens

19 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit19Kivi 3 februari 2010 Fraude Kastje zelf wordt zo veilig mogelijk gemaakt –'Trusted Element' (TE): chip die zorgt voor beveiliging van gegevens die worden verzonden Agentschap Telecom houdt toezicht op: –Kwaliteit en verstoring signaal –Productie, handel en verkoop van storingsapparatuur Systeem van toezicht en handhaving –Administratieve controles –Mobiele en vaste controles langs de weg

20 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit20Kivi 3 februari 2010 Toezicht en handhaving

21 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit21Kivi 3 februari 2010 Toezicht en handhaving Om ervoor te zorgen dat iedereen betaalt vindt toezicht en handhaving plaats en kunnen sancties worden opgelegd Uitgevoerd door handhavingsbureau (RDW) en politie: –Grotendeels via controles op gegevens –Landelijk dekkend detectiesysteem met mobiele en vaste apparatuur langs de weg Sancties variëren van: –Geldboetes –Gevangenisstraf (in het uiterste geval)

22 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit22Kivi 3 februari 2010 Stappen Start Grote Praktijktest in 2011; test van systeem Invoering start met vrachtvervoer Daarna stapsgewijze invoering personenauto’s (circa 8 miljoen) Personenauto’s stappen a-select over op basis van eerste twee cijfers kenteken (dus geen vrijwillige keuze) Overgangsfase: sommige automobilisten betalen op oude manier (MRB), anderen betalen al kilometerprijs

23 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit23Kivi 3 februari 2010 6. Mobiliteitsprojecten in zes regio’s Metropoolregio Amsterdam: Proef betaald rijden (start begin ’10) Haaglanden: 2e proef spitsmijden (afgerond, evaluatie 08/’09) en beprijzingsproef (start begin ’10) Utrecht: Filemijden 2009 Beprijzingspilot 2010 Eindhoven/Den Bosch: Beprijzingsproef met VAS-elementen (operabel begin ’10) Rotterdam: Spitsmijden A15 (start 10-’09)en VAS project RITS Arnhem Nijmegen: SLIM Prijzen I SLIM Prijzen II (start begin ’10)

24 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Anders Betalen voor Mobiliteit24Kivi 3 februari 2010 Doel Door middel van prijsprikkels nu al bereikbaarheid verbeteren Automobilisten bewust maken van keuzes (thuiswerken, openbaar vervoer, eerder/later beginnen) Leren van gedrag van automobilisten Leerervaring opdoen met techniek Startmotor voor Multiple Service Providers markt


Download ppt "Kivi 3 februari 2010 De Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Mr drs Arjan Driesprong."

Verwante presentaties


Ads door Google