De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de praktijk-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de praktijk-"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de praktijk- door Leo Verton

2 Wat gaan wij vanavond doen? Audit i.r.t. kwaliteitsontwikkeling De weg naar PLUS De PLUS audit – het proces De PLUS audit – de inhoud De PLUS audit – de ervaringen van,….. Een rondje vragen Afsluiting HCA - RGF A'dam 21 april 2011

3 De audit in relatie tot kwaliteitsontwikkeling  De historie laat zien dat er vanaf 2003 al audits worden uitgevoerd  In 2005: de eerste HKZ audits  Vanaf 2006: intrede van vrije markt en komst van BONUS audits (Achmea stimuleert tariefsdifferentiatie)  In 2009 vervangen door PLUS audits  Vanaf 2011 “omarmen” andere verzekeraars deze ontwikkeling HCA - RGF A'dam 21 april 2011

4 Kwaliteitsontwikkeling Zicht op Kwaliteit van Zorg HCA - RGF A'dam 21 april 2011 moeten we dit ? willen we dit ?? U maakt de keuze !! PLUS Beheers

5 De weg naar de PLUS audit,… -wat er aan vooraf ging en de huidige stand van zaken-  Zorgverzekeraars hebben in de overeenkomst een kwaliteitsparagraaf opgenomen, waarin afspraken zijn vastgelegd om doelmatigheid en transparantie van fysiotherapeutische zorg te bewaken.  De reactie bij fysiotherapeuten in NL is verschillend: bedreiging vs kans HCA - RGF A'dam 21 april 2011 Wij snappen dit !!

6 De weg naar de PLUS audit -de afspraken-  Verzekeraars hebben een meetlat bepaald conform de richtlijnen van het KNGF als het gaat om inrichting, veiligheid, CKR, gebruik klachtenregeling en implementatie van richtlijnen.  Het KNGF is geen partner in het proces en niet actief betrokken.  HCA heeft PLUS audit product ontwikkeld passend bij het kwaliteitsbeleid van de verzekeraars en passend bij richtlijnen van de beroepsgroep.  HCA is de uitvoerder en “the messenger”. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

7 Conclusie Wilt u een PLUS zorgprofessional zijn en bent u veranderbereid ?? tip: REFLECTEER op uw EIGEN HANDELEN en trek conclusies. Bent u er klaar voor? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

8 De audit als kwaliteitsinstrument de PLUS – audit verkort vs regulier Op weg naar een gezonde toekomst,…… HCA - RGF A'dam 21 april 2011

9 de Plus - audit Het traject naar beloning van kwaliteit  Kent een wat afwijkende opbouw i.r.t. BEHEERSMODEL-audit.  Auditee neemt zelf initiatief en is kwaliteitsbewust.  Auditee wil zelf inzicht krijgen in kwaliteitsprocessen. PLAN ACT DO CHECK HCA - RGF A'dam 21 april 2011

10 Wat is een audit?  Een audit is een controlemoment waarop de auditee in staat wordt gesteld om positieve bewijslast te leveren aan brancheorganisatie(s), verzekeraar(s), overheid m.b.t. vastgelegde afspraken.  U krijgt via een audit de kans aan te tonen hoe u uw primaire zorgprocessen en evt.kwaliteitsprocesen heeft geborgd in het dagelijks handelen. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

11 De PLUS auditcriteria  De criteria zijn: 1.Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie, 2.Veiligheid, hygiëne en privacy, klachtenregeling, 3.Klachtenregistratie, 4.Methodisch handelen, 5.CKR-registraties en bij- en nascholing, 6.KNGF-richtlijnimplementatie. Centrale vraag: Hoe kunt u de door u geleverde kwaliteit inzichtelijk maken? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

12 Het audit stappenplan -de voorbereiding-  De voorbereiding door de auditee: - aanmelding via website - het invullen van de motivational paper(s)  De voorbereiding door de HCA auditoren oa. door: -beoordelen van de motivational paper(s) en geven van adviezen -advies wordt retour gezonden naar auditee  De auditee tekent een overeenkomst na de planning van de audit, waarbij afspraken worden gemaakt over privacy en over termijn van dossierinzage HCA - RGF A'dam 21 april 2011

13 Het audit stappenplan -de uitvoering-  Eén auditor toetst de criteria (kort vs regulier) en auditee wordt meegenomen in het audit- en beoordelingsproces. (MIDEZ)  Audit duurt 3 -5 uur en per dependance 1-2 uur  Er worden 10-15 dossiers at random geselecteerd van alle patiëntendossiers  De audituitkomsten en bevindingen worden door de auditoren vastgelegd op rapportblad/auditbevindingen formulier en scorelijst dossiers  Er wordt direct na afloop een audit beoordeling gegeven (de80% regel)  Na afloop worden uitkomsten met auditee besproken  Auditrapport wordt verzonden naar verzekeraar en deze kan in gesprek raken met praktijk over het maken van PLUS afspraken. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

14 De auditbeoordeling De normering per onderdeel is als volgt C=conform NC= niet conform Nvt=niet van toepassing O=opmerking HCA - RGF A'dam 21 april 2011

15 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 1 Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie -Toegankelijkheid -Is adequate behandeling mogelijk -Tarievenlijst (NzA) Beoordeling Criterium 1 en 2: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

16 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 2 Hygiëne - Privacy – Veiligheid -Algemene indruk -Schoonmaakorganisatie (schema) -Privacy patiënten i.r.t. 1:1 / groep / kleedruimten/ dossiers / reglement -Controle op installaties -Controle behandel- en oefenapparatuur -Calamiteiten, o.a. noodplan/ BHV/AED/EHBO -Ongevallen registratie HCA - RGF A'dam 21 april 2011

17 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 3 Klachtenregeling -Is er een klachtenregeling? -Zijn er klachten gemeld -zijn deze geregistreerd? -is er een evt. verbetertraject opgesteld? -Wordt klachtenregeling kenbaar gemaakt? Beoordeling Criterium 3: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

18 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 4 (2) Er wordt getoetst op 5 rubrieken: Rubriek 1 -Algemeen (na intake en na screening) 1.Verwijsgegevens 2.Conclusie screening 3.Rapportage aanwezig? 4.Is screening onderdeel van dossier? Beoordeling: Bij de vragen mag 1 onderdeel onder 80%(NC) zijn. HCA - RGF A'dam 21 april 2011 1.Algemeen 2.Diagnostisch proces 3.Therapeutisch proces 4.Evaluatief proces en rapportage 5.Klinisch redeneren en meetinstrumenten

19 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? vervolg criterium 4 (2) Rubriek 2 -Diagnostisch proces 1.Contactreden en hulpvraag 2.Verwachtingen 3.Aard/ernst van de problemen in het functioneren 4.Diagnostische bevindingen vastgelegd (M/G) 5.Is de conclusie/FT diagnose beschreven conform richtlijn Beoordeling: vraag 1 t/m 4 80% en 1 NC; vraag 5 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

20 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? vervolg criterium 4 (2) Rubriek 3 -Therapeutisch proces 1.SMART – doelstellingen 2.Tijdsgebonden prognose i.r.t. doelen en herstel 3.Aanwezigheid dagjournaals 4.Voldoen de dagjournaals aan de richtlijn 5.Is therapeutisch handelen inzichtelijk Beoordeling: vraag 3 t/m 5 80% en 1 NC; vraag 1 en 2 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

21 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? vervolg criterium 4 (2) Rubriek 4 -Evaluatief proces en rapportage 1.Is er een evaluatiesystematiek i.r.t. doelen aanwezig 2.Worden doelen bijgesteld i.r.t. actualiteit (zorgtrajecten > 3 maanden) 3.Tussentijdse rapportages (zorgtrajecten> 6 maanden) 4.Eindevaluatie bij afgesloten dossiers 5.Eindrapportages bij afgesloten dossiers Beoordeling: vraag 3 en 5 80% en 1 NC; vraag 1, 2 en 4 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

22 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? vervolg criterium 4 (2) Rubriek 5 -Klinisch redeneren en meetinstrumenten 1.Systematisch inzetten MI’s i.r.t. effectmeting 2.Relatie doelen en meetinstrumenten 3.Relatie evaluatie en meetinstrumenten 4.Tijdsgecontingeerde behandelprotocollen Beoordeling: vraag 3 en 4 80% en 1 NC; vraag 1 en 2 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

23 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 5 CKR -Inschrijving CKR -Voldoen aan de werkeis Beoordeling Criterium 5: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

24 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen? Criterium 6 KNGF richtlijnen -Systematisch gebruik van KNGF-richtlijnen (toetsen op 5 dossiers) Beoordeling Criterium 6: Bij een score < 80% wordt een NC gescoord. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

25 De bezinning na de PLUS audit,… Een blik naar de toekomst: “Fear of Hope”  Wat heeft de audit mij opgeleverd? -Is er noodzaak voor kwaliteitsontwikkeling !!  Zie ik voordelen/kansen die mij helpen bij de kwaliteitsontwikkeling van mijn praktijk?  Zie ik nadelen/bedreigingen die kwaliteitsontwikkeling onmogelijk maken? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

26 De beloning,…and the efforts Bedenk wel: U maakt zelf de keuze en maakt het daardoor mogelijk gekozen te worden !!  Een beter imago en klaar voor de toekomst.  Toename van tastbare professionaliteit.  Betere positie naar zorgpartners. (duurzame relatie/ zorgnavigering)  Hoger organisatieniveau van uw praktijk. Wat kost het,….Wat levert het op,…. -Véél tijd en véél geld.-Financiële beloning. -Gedragsverandering.-Arbeidssatisfactie. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

27 Tenslotte,…  Kwaliteitsontwikkeling is een dynamisch fenomeen.  Kwaliteitsontwikkeling zorgt voor toename van plezier in het werk.  Kwaliteitsontwikkeling biedt een regiefunctie in de zorg.  Kwaliteitsontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt door een audit. Ik dank u voor uw aandacht !! HCA - RGF A'dam 21 april 2011


Download ppt "Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de praktijk-"

Verwante presentaties


Ads door Google