De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !!
-de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de praktijk- door Leo Verton

2 Wat gaan wij vanavond doen?
Audit i.r.t. kwaliteitsontwikkeling De weg naar PLUS De PLUS audit – het proces De PLUS audit – de inhoud De PLUS audit – de ervaringen van,….. Een rondje vragen Afsluiting HCA - RGF A'dam 21 april 2011

3 De audit in relatie tot kwaliteitsontwikkeling
De historie laat zien dat er vanaf 2003 al audits worden uitgevoerd In 2005: de eerste HKZ audits Vanaf 2006: intrede van vrije markt en komst van BONUS audits (Achmea stimuleert tariefsdifferentiatie) In 2009 vervangen door PLUS audits Vanaf 2011 “omarmen” andere verzekeraars deze ontwikkeling HCA - RGF A'dam 21 april 2011

4 Kwaliteitsontwikkeling
Zicht op Kwaliteit van Zorg U maakt de keuze !! de dingen die u doet, doet u zo goed mogelijk en maakt dit inzichtelijk !! Beheers PLUS moeten we dit ? willen we dit ?? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

5 De weg naar de PLUS audit,… -wat er aan vooraf ging en de huidige stand van zaken-
Zorgverzekeraars hebben in de overeenkomst een kwaliteitsparagraaf opgenomen, waarin afspraken zijn vastgelegd om doelmatigheid en transparantie van fysiotherapeutische zorg te bewaken. De reactie bij fysiotherapeuten in NL is verschillend: bedreiging vs kans Wij snappen dit !! HCA - RGF A'dam 21 april 2011

6 De weg naar de PLUS audit -de afspraken-
Verzekeraars hebben een meetlat bepaald conform de richtlijnen van het KNGF als het gaat om inrichting, veiligheid, CKR, gebruik klachtenregeling en implementatie van richtlijnen. Het KNGF is geen partner in het proces en niet actief betrokken. HCA heeft PLUS audit product ontwikkeld passend bij het kwaliteitsbeleid van de verzekeraars en passend bij richtlijnen van de beroepsgroep. HCA is de uitvoerder en “the messenger”. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

7 Conclusie Wilt u een PLUS zorgprofessional zijn en bent u veranderbereid ?? tip: REFLECTEER op uw EIGEN HANDELEN en trek conclusies. Bent u er klaar voor? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

8 De audit als kwaliteitsinstrument
de PLUS – audit verkort vs regulier Op weg naar een gezonde toekomst,…… HCA - RGF A'dam 21 april 2011

9 Het traject naar beloning van kwaliteit
de Plus - audit Het traject naar beloning van kwaliteit Kent een wat afwijkende opbouw i.r.t. BEHEERSMODEL-audit. Auditee neemt zelf initiatief en is kwaliteitsbewust. Auditee wil zelf inzicht krijgen in kwaliteitsprocessen. PLAN ACT DO CHECK HCA - RGF A'dam 21 april 2011

10 Wat is een audit? Een audit is een controlemoment waarop de auditee in staat wordt gesteld om positieve bewijslast te leveren aan brancheorganisatie(s), verzekeraar(s), overheid m.b.t. vastgelegde afspraken. U krijgt via een audit de kans aan te tonen hoe u uw primaire zorgprocessen en evt.kwaliteitsprocesen heeft geborgd in het dagelijks handelen. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

11 De PLUS auditcriteria De criteria zijn:
Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie, Veiligheid, hygiëne en privacy, klachtenregeling, Klachtenregistratie, Methodisch handelen, CKR-registraties en bij- en nascholing, KNGF-richtlijnimplementatie. Centrale vraag: Hoe kunt u de door u geleverde kwaliteit inzichtelijk maken? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

12 Het audit stappenplan -de voorbereiding-
De voorbereiding door de auditee: - aanmelding via website - het invullen van de motivational paper(s) De voorbereiding door de HCA auditoren oa. door: -beoordelen van de motivational paper(s) en geven van adviezen -advies wordt retour gezonden naar auditee De auditee tekent een overeenkomst na de planning van de audit, waarbij afspraken worden gemaakt over privacy en over termijn van dossierinzage HCA - RGF A'dam 21 april 2011

13 Het audit stappenplan -de uitvoering-
Eén auditor toetst de criteria (kort vs regulier) en auditee wordt meegenomen in het audit- en beoordelingsproces. (MIDEZ) Audit duurt 3 -5 uur en per dependance 1-2 uur Er worden dossiers at random geselecteerd van alle patiëntendossiers De audituitkomsten en bevindingen worden door de auditoren vastgelegd op rapportblad/auditbevindingen formulier en scorelijst dossiers Er wordt direct na afloop een audit beoordeling gegeven (de80% regel) Na afloop worden uitkomsten met auditee besproken Auditrapport wordt verzonden naar verzekeraar en deze kan in gesprek raken met praktijk over het maken van PLUS afspraken. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

14 De auditbeoordeling De normering per onderdeel is als volgt
C = conform NC = niet conform Nvt = niet van toepassing O = opmerking HCA - RGF A'dam 21 april 2011

15 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 1 Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie Toegankelijkheid Is adequate behandeling mogelijk Tarievenlijst (NzA) Beoordeling Criterium 1 en 2: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

16 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 2 Hygiëne - Privacy – Veiligheid Algemene indruk Schoonmaakorganisatie (schema) Privacy patiënten i.r.t. 1:1 / groep / kleedruimten/ dossiers / reglement Controle op installaties Controle behandel- en oefenapparatuur Calamiteiten, o.a. noodplan/ BHV/AED/EHBO Ongevallen registratie HCA - RGF A'dam 21 april 2011

17 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 3 Klachtenregeling Is er een klachtenregeling? Zijn er klachten gemeld -zijn deze geregistreerd? -is er een evt. verbetertraject opgesteld? Wordt klachtenregeling kenbaar gemaakt? Beoordeling Criterium 3: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

18 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 4 (2) Er wordt getoetst op 5 rubrieken: Rubriek 1 Algemeen (na intake en na screening) Verwijsgegevens Conclusie screening Rapportage aanwezig? Is screening onderdeel van dossier? Beoordeling: Bij de vragen mag 1 onderdeel onder 80%(NC) zijn. Algemeen Diagnostisch proces Therapeutisch proces Evaluatief proces en rapportage Klinisch redeneren en meetinstrumenten HCA - RGF A'dam 21 april 2011

19 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
vervolg criterium 4 (2) Rubriek 2 Diagnostisch proces Contactreden en hulpvraag Verwachtingen Aard/ernst van de problemen in het functioneren Diagnostische bevindingen vastgelegd (M/G) Is de conclusie/FT diagnose beschreven conform richtlijn Beoordeling: vraag 1 t/m 4 80% en 1 NC; vraag 5 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

20 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
vervolg criterium 4 (2) Rubriek 3 Therapeutisch proces SMART – doelstellingen Tijdsgebonden prognose i.r.t. doelen en herstel Aanwezigheid dagjournaals Voldoen de dagjournaals aan de richtlijn Is therapeutisch handelen inzichtelijk Beoordeling: vraag 3 t/m 5 80% en 1 NC; vraag 1 en 2 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

21 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
vervolg criterium 4 (2) Rubriek 4 Evaluatief proces en rapportage Is er een evaluatiesystematiek i.r.t. doelen aanwezig Worden doelen bijgesteld i.r.t. actualiteit (zorgtrajecten > 3 maanden) 3. Tussentijdse rapportages (zorgtrajecten> 6 maanden) 4. Eindevaluatie bij afgesloten dossiers 5. Eindrapportages bij afgesloten dossiers Beoordeling: vraag 3 en 5 80% en 1 NC; vraag 1, 2 en 4 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

22 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
vervolg criterium 4 (2) Rubriek 5 Klinisch redeneren en meetinstrumenten Systematisch inzetten MI’s i.r.t. effectmeting Relatie doelen en meetinstrumenten 3. Relatie evaluatie en meetinstrumenten Tijdsgecontingeerde behandelprotocollen Beoordeling: vraag 3 en 4 80% en 1 NC; vraag 1 en 2 80% en géén NC HCA - RGF A'dam 21 april 2011

23 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 5 CKR Inschrijving CKR Voldoen aan de werkeis Beoordeling Criterium 5: Er kunnen geen NC’s gescoord worden. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

24 De toetsing van de criteria -wat willen wij samen te weten komen?
Criterium 6 KNGF richtlijnen Systematisch gebruik van KNGF-richtlijnen (toetsen op 5 dossiers) Beoordeling Criterium 6: Bij een score < 80% wordt een NC gescoord. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

25 De bezinning na de PLUS audit,…
Een blik naar de toekomst: “Fear of Hope” Wat heeft de audit mij opgeleverd? -Is er noodzaak voor kwaliteitsontwikkeling !! Zie ik voordelen/kansen die mij helpen bij de kwaliteitsontwikkeling van mijn praktijk? Zie ik nadelen/bedreigingen die kwaliteitsontwikkeling onmogelijk maken? HCA - RGF A'dam 21 april 2011

26 De beloning,…and the efforts
Bedenk wel: U maakt zelf de keuze en maakt het daardoor mogelijk gekozen te worden !! Een beter imago en klaar voor de toekomst. Toename van tastbare professionaliteit. Betere positie naar zorgpartners. (duurzame relatie/ zorgnavigering) Hoger organisatieniveau van uw praktijk. Wat kost het,…. Wat levert het op,…. -Véél tijd en véél geld. -Financiële beloning. -Gedragsverandering. -Arbeidssatisfactie. HCA - RGF A'dam 21 april 2011

27 Ik dank u voor uw aandacht !!
Tenslotte,… Kwaliteitsontwikkeling is een dynamisch fenomeen. Kwaliteitsontwikkeling zorgt voor toename van plezier in het werk. Kwaliteitsontwikkeling biedt een regiefunctie in de zorg. Kwaliteitsontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt door een audit. Ik dank u voor uw aandacht !! HCA - RGF A'dam 21 april 2011


Download ppt "Kwaliteitsmeting binnen de fysiotherapie: een kwestie van kiezen en gekozen worden !! -de audit als instrument voor kwaliteitsontwikkeling binnen de."

Verwante presentaties


Ads door Google