De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. HJ (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog - Fysiotherapeut

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. HJ (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog - Fysiotherapeut"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. HJ (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog - Fysiotherapeut

2 Trends / Taakherschikking
Nieuwe beroepen Nurse practioners / physician assistent Taakherschikking en fysiotherapie Taakherschikking m.n. in 2e lijn DTF Bedreiging en kans Waar onderscheidt zich de FT in ziekenhuiszorg Afstoten en ….. (proactief versus volgend) Taakherschikking in de gezondheidszorg (RVZ, 2002) Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken tussen beroepen. Wie wat doet in de gezondheidszorg, en waarom, is namelijk historisch bepaald. De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om taakherschikking tussen zorgverleners mogelijk te maken” Taakherschikking in de gezondheidszorg (RVZ, 2002) 2

3 Rapport: Het Nederlandse ziekenhuislandschap 2020 als geheel (in aantallen, soorten, onderlinge afhankelijkheden) zal vooral bepaald worden door een drietal grote bewegingen: 1. Buurtgezondheidscentra: de verschuiving van derde en tweedelijnszorg naar zoveel mogelijk lokaal georganiseerde anderhalvelijnszorg. Deze beweging biedt grote voordelen op kwaliteit en kosten maar stuit in de praktijk ook op forse barrières. 2. Portfoliokeuzes: concentratie en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen. Ook hier zijn zowel de mogelijkheden als de praktische belemmeringen groot. De huidige praktijk biedt echter niet veel perspectief. 3. Risicodragend kapitaal: er zal meer privaat kapitaal (middels eigen vermogen) de zorg instromen maar hoe en waar kan zeer verschillen. Verschillende investeerders hebben verschillende verdienmodellen die leiden tot verschillende investeringsopties. Wel is duidelijk dat naarmate het reguliere aanbod beter is georganiseerd, private investering minder aantrekkelijk wordt. Deze bewegingen leiden tot een variëteit aan mogelijke landschappen. Afhankelijk van ontwikkelingen die zich sneller of langzamer zullen voordoen, rollen die actoren al dan niet op zich Ziekenhuislandschap 2020: Niemandsland of Droomland? RVZ, 2011 3

4 Trends Taakverschuiving Patiënt centraal Kortere opname duur
Ketenzorg Transmurale zorg Zorgpaden Kortere opname duur Herschikking van zorg  2e lijn naar 1e lijn (1,5e lijn) Specialisatie / profilering Toenemende zorgkosten Meer opnames/minder ligdagen in ziekenhuizen > > gaat nog steeds door 4

5 Specialisatie “Ook voor andere zorg dan ziekenhuiszorg kan meer vrijheid leiden tot specialisatie en differentiatie, met als gevolg meer maatwerk en keuzes voor de patiënt, hogere kwaliteit en meer doelmatigheid.”

6 Kwaliteit & Specialisatie
Ontwikkeling bij zorgverzekeraars NRC 26 /01/2011 “Ziekenhuizen die patiënten met borstkanker of darmkanker opereren, moeten dat vanaf januari volgend jaar minimaal vijftig keer per jaar doen”. “Oktober vorig jaar bleek al dat een groot deel van de ziekenhuizen zal moeten ophouden met de behandelingen. De Nederlandse vereniging van oncologen, Soncos, zei dat eenderde van de negentig ziekenhuizen die nu borstkankerzorg aanbieden, de norm van vijftig operaties niet haalt. De helft van de ziekenhuizen die longkanker behandelen aanbieden, komt ook niet aan de nieuwe norm”. 6

7 Kwaliteit & Specialisatie
Specialisatie in de fysiotherapie rondom patiëntencategorieën is gerealiseerd (een van de 10 speerpunten voor 2012 uit ‘Gedrag en Gezondheid’/KNGF) 7

8 Genetisch (overerving) Voeding, psychische en sociale situatie
Toronto Model Genetisch (overerving) Fysieke activiteit huishoudelijk vrije tijd hobby / sport Fysiek fitheid uithoudingsvermogen kracht / snelheid lenigheid coördinatie Gezondheid welzijn morbiditeit mortaliteit Voeding, psychische en sociale situatie First, this consensus model gives us a reference frame. This model has been presented at the International Congress about Physical activity, Fitness, and Healt, that took place in Toronto in 1992. You can already notice the arrows. Of course I will show you the boxes one by one. Physical activity can be defined as any body movement produced by the skeletal muscle resulting in a substantial increase over the resting energy expenditure. We consider energy expenditure during occupational work, leisure time, sports and other chores modifying total daily energy expenditure. Physical activity is a continouing proces. Heakth-related fitness refers to those components of fitness that are affected by physical activity and relate to the health status at a given time point. It has been defined as a state characterized by (1) the ability to perform daily activities with vigor and (2) demonstration of capacities that are associated with a low risk of premature development of hypokinetic diseases and conditions. Fitness is best understood in terms of morphological, motor, cardiorespiratory and metabolic components. (Bouchard & Shephard, 1994) 8

9 Age related decline in exercise capacity in men and women.
~30% ADL problemen

10

11 English KL, Paddon-Jones D.
Protecting muscle mass and function in older adults during bed rest. Curr Opin Clin Nutr Metab Care Jan;13(1):34-9. Review.

12 Inspanningslimitatie?
Butcher, 2006 Page 12

13 Zuurstof Flux

14 Inspanningsfysiologie & Prestatie
Hart Bloed en longen Spier Dichtheid van de capillairen Oxidatieve enzymen HFmax SVmax [Hb], %SaO2 Max A-V O2verschil HMVmax Efficiëntie VO2max VO2max op AT Snelheid op AT Basset, DR and Howley, ET, (1997) Maximum oxygen uptake: “classical versus contemporary viewpoints. Med Sci Sports Exerc. Vol 29 (5), pp Prestatie

15 The muscle hypothesis heart failure

16 Pulmonary Manifestations of Chronic Heart Failure
J Cardiopulm Rehabil Mar-Apr;18(2):89-93

17

18

19

20 Circulation May 1;103(17):2153-8

21 ROC for Pi-max for prediction of survival at 12 months
AUC= 0.82 AUC= 0.68 Circulation May 1;103(17):2153-8

22 Inspiratory Muscle Training

23

24

25 Patients With Chronic Congestive Heart Failure
Benefit of Selective Respiratory Muscle Training on Exercise Capacity in Patients With Chronic Congestive Heart Failure (Circulation. 1995;91: )

26 Vragen?

27


Download ppt "Dr. HJ (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog - Fysiotherapeut"

Verwante presentaties


Ads door Google