De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele bekostiging en Samenwerking juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele bekostiging en Samenwerking juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Functionele bekostiging en Samenwerking juni 2009

2 Doel van de avond  Informeren  Inzicht geven stand van zaken rond Functionele bekostiging  Discussiëren  Afspraken maken, gaan we op weg?  Vinden van kartrekkers Juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

3 Agenda  Wat is er al gebeurd?  Samen op weg  Korte eerste vragenronde  Met elkaar in gesprek: kansen, bedreigingen  Samenvatting, gaan we op weg?  Kartrekkers?  Vervolgafspraak plannen juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

4 Functionele bekostiging Wat zijn zorggroepen Zorggroepen zijn organisaties (overwegend 1 e lijnszorgaanbieders) die met zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.

5 Aanleiding Brief: Minister Klink  Dynamische 1 e lijn, nieuwe aanpak. Doel: Samenhang en kwaliteit van zorg verbeteren  ketenzorg / DBC. Veranderingen: Onderscheid 1 e – 2 e – 3 e lijn vervaagt, kans voor samenwerking Gemeenten: visie op 1 e lijn en wordt daarmee partner juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

6 Veranderingen in de zorgvraag  Vergrijzing / ontgroening  Toename chronische zieken  Meer complexiteit / multi-morbiditeit  Mondige patiënt juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

7 Huidige stand van zaken Fysiotherapie  Vaak onvoldoende kennis van kansen en bedreigingen  Geen centraal aanspreekpunt  Niet altijd uniforme werkwijze, ondanks richtlijnen en protocollen juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

8 Juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking Functionele bekostiging Nieuwe functionele bekostiging in de 1 e lijn vanaf 2010 Wenselijk dat fysiotherapeuten zich gaan organiseren in samenwerkingsverbanden regionaal. Geldt voor: * Diabeteszorg * COPD - zorg (Twente oktober 2009) * Cardio Vasculair Risicomanagement * Hartfalen

9 Wat is benodigde zorg? Staat beschreven in een zorgstandaard:  Geschreven voor professionals en patiënten  Welke zorg wordt er geleverd  Nivo van zorg dmv prestatieindicatoren  Niet: wie de zorg moet leveren juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

10 Zorgstandaarden ontwikkeld Diabetes COPD Cardiovasculair risicomanagement Hartfalen is in ontwikkeling Nieuwe zorgstandaarden: Arthrose: in oriëntatie Obesitas juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

11 Belangrijke stap Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie Met uiteindelijk doel Multidisciplinaire samenwerkings- verbanden, verbeteren van kwaliteit en efficiency van zorg. juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

12 MSF Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie  bijv. 50 praktijken in een geografisch gebied werken samen  vertegenwoordigers daarvan praten met b.v. Zorgverzekeraars en organisatie van huisartsen: inhoud FT-zorg, volume en prijs MSF:  organiseert onderling welke praktijken bepaalde zorg leveren  praktijken doen misschien niet allemaal hetzelfde juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

13 MSF Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie Toekomst:  meer specialisatie op bepaalde zorg  meer differentiatie in praktijken  startpunt van nieuwe organisatie FT 1e lijn juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

14 Voordelen van samenwerken Educatie van elkaar leren Verantwoordelijkheid verdeeld over meer schouders Synergie elkaars capaciteiten aanvullen Conflicten bron van verbeter-ideeen Beweging dynamiek versterkt zwakke schakels Werklast werk verdelen Saamhorigheid groepsgevoel en energie Lichtenvoorde, 16 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

15 Nadelen van samenwerken Educatie eigen kennis gaat op in groep Verantwoordelijkheid afschuiven Synergie wederzijdse afhankelijkheid Conflicten tijdverlies (polderen) Beweging nieuwe zwakke schakels Werklast sturing/communicatie kost tijd Saamhorigheid afname van mate van autonomie Lichtenvoorde, 16 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

16 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking Overzicht Indeling fysiotherapeuten in groepen; Afstemming met RGF Groot Gelre en Groot IJsselland 1 afgevaardigde van Bestuur / RK A. Hardenberg B. Deventer Salland C. Apeldoorn D. Achterhoek Oost Gelderland E. Twente

17 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

18 Belang van het oprichten van samenwerkingsverbanden nu Goede FT-zorg leveren per 1 januari met de functionele bekostiging (diabetes, copd, hartfalen, cardiovasculair risicomanagement) Opdoen van ervaring in communicatie en samenwerking met externen:  Zorgverzekeraars  Huisartsen Opdoen van ervaring naar intern:  organisatie van fysiotherapeutische samenwerking  taken verdelen en vaststellen van eigen eisen(b.v. inhoud, deskundigheid, outillage) juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

19 Rechtspersoon Goede structuur MSF:  afspraken  garanties  kwaliteit  betalingsverkeer Meest gekozen: BV Stichting Coöperatie juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

20 Tijdpad Zorgtrajecten (1 januari 2010) ??  COPD  Diabetes  Hartfalen  Cardiovasculair risicomanagement Na 2010: Geleidelijk hele 1e lijn in dbc`s / zorgtrajecten inrichten en bekostigen juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

21 Regionale bijeenkomsten HardenbergRGF Groot IJsselland Deventer / Sallandmaandag 15 juni Apeldoornmaandag 8 juni Achterhoek / Oost Gelderlanddinsdag 16 juni Twentedinsdag 30 juni

22 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking Functionele bekostiging Wat kunt u van het KNGF en het RGF bestuur verwachten. Ondersteuning bij het oprichten van een samenwerkingsverband fysiotherapie Wat gaan we doen (1): * In kaart brengen zorggroepen/samenwerkingsverbanden andere disciplines. * Organiseren regionale informatieavonden rond al bestaande zorggroepen. * Informatie via; E-nieuws, RGF bulletin, Fysiopraxis en Fysionet (themasite).

23 juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking Functionele bekostiging Wat kunt u van het KNGF en het RGF bestuur verwachten. Wat gaan we doen (2): Stellen praktische instrumenten beschikbaar Voorbeeldovereenkomsten Stappenplannen Beschrijvingen van “best practices” Faciliteren van procesbegeleiding bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.

24 Wat mag u verwachten van het KNGF?  Informatie via alle kanalen  Voorbeeldovereenkomsten  Stappenplan  Voorbeelden / best practices  Procesbegeleiding samenwerkingsverbanden  Juridische advisering en ondersteuning juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

25 Wat mag u verwachten van het RGF  Informatie en contact bijeenkomsten in uw regio  Faciliteren van kartrekkers  Begeleiden van het proces en het tot stand komen van samenwerkingsverbanden juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

26 Info KNGF  Themapagina Samenwerken en zorggroepen op www.fysionet.nl (A-Z dossier) www.fysionet.nl  Ondersteuning ( b.v. ook Ros)  Zorggroepen  Zorgstandaarden  Overzicht zorgketens/netwerken  Functionele bekostiging  Best practices  Literatuur en meest gestelde vragen  Links juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

27 Afspraken maken?! juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

28 Vragen? juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

29 Opdracht  Welke beelden heb je bij je toekomstige praktijk fysiotherapie?  Welke kansen zie je naar aanleiding van het verhaal dat je gehoord hebt?  Welke bedreigingen / belemmeringen zie je?  Wat heb je nodig om op weg te kunnen gaan? juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

30 Samenvatting. Gaan we op weg? Kartrekkers? Vervolg afspraken! juni 2009. Functionele bekostiging en Samenwerking

31 Bedankt voor uw aandacht veel succes


Download ppt "Functionele bekostiging en Samenwerking juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google