De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1

2 Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort. Jongeren kunnen naar deze school voor een tussenjaar waarin ze werken aan geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling en hun studiekeuze. De EH wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van giften, daarom vragen wij u gul te geven voor dit goede doel! Wilt u meer weten over de EH? Martijn van Breden is daar student, vraag hem gerust!

3 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 11 mei Ophalen zusters: Wagenaar 09:15 Oppas (Riemco & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg 14:00 Jeugddienst: ds. J. Jongsma Koffiedrinken na de dienst Maandag 12 mei 19:15 KP-overleg Donderdag 15 mei 18:30 Slotavond jaarthema "God Centraal"

4 Agenda aanstaande week 2/2
Vrijdag 16 mei 21:00 Soos zondag 18 mei Ophalen zusters: de Vries/Boerma 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper

5 Lofprijs-aanbiddingsdienst
Wanneer: Zondag 18 Mei om uur Waar: Kruiskerk Thema: De Heilige Geest M.m.v.: Gospelkoor Jizrahja Groningen

6 Slotavond 15 mei -18:30 Broeders/zusters & jongens/meisjes, In een ontspannen sfeer het seizoen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor ieder voor zo’n 5/6 personen eten meeneemt + een bord en bestek !! Gevolgd door een kort programma ingevuld door diverse gemeentekringen en CKL. Ter versterking van de onderlinge band tussen broeders en zusters onder Gods zegen. Iedereen van harte welkom de Commissie kerkelijk Leven (CKL)

7 Jarigen aanstaande week 1
11 Mei Lieuwe Baron Rutger Smit 17 Mei Rieneke Spriensma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8

9 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.H. Soepenberg Organist: br. A. de Boer Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

10

11 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

12

13 Psalm 90: 1, 8 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

14 Psalm 90: 1, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

15

16 Gezang 176: 1, 2, 13 1 Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: 2 Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

17 Gezang 176: 1, 2, 13 13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

18

19 Prediker 2: 1-19 1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.

20 Prediker 2: 1-19 4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd.

21 Prediker 2: 1-19 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven.

22 Prediker 2: 1-19 Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. 12 Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht?

23 Prediker 2: 1-19 13 Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. 14 Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. 15 Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf, dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. 16 Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten, beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas.

24 Prediker 2: 1-19 17 Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. 18 Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger, 19 en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte.

25

26 1 Korintiërs 15: 1-9, 50-58 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,

27 1 Korintiërs 15: 1-9, 50-58 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.

28 1 Korintiërs 15: 1-9, 50-58 50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

29 1 Korintiërs 15: 1-9, 50-58 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

30 1 Korintiërs 15: 1-9, 50-58 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

31

32 E&R 84 Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want je weet dat je arbeid niet tevergeefs is in de Heer.

33 E&R 84 Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer.

34

35 Tekst 1 korintiërs 15: 58 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

36

37 een ‘duikbootgeloof’

38 Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1
Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1 door zijn opstanding sta je sterk 2 door zijn opstanding ga je aan het werk

39 Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1
Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1 Door zijn opstanding sta je sterk

40 verstrekstation + eindstation

41 koers en stabiliteit

42 Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1
Christus’ opstanding geeft je kracht voor elke dag 1 Door zijn opstanding sta je sterk 2 Door zijn opstanding ga je aan het werk

43 zin ↔ zinloos

44 zet je altijd volledig in

45 werk van de Heer = 1 het werk in de kerk

46 werk van de Heer = 1. het werk in de kerk 2. het werk dat Jezus op
werk van de Heer = 1 het werk in de kerk 2 het werk dat Jezus op aarde deed

47 werk van de Heer = 1. het werk in de kerk 2. het werk dat Jezus op
werk van de Heer = 1 het werk in de kerk 2 het werk dat Jezus op aarde deed 3 werk dat de Heer zelf mogelijk maakt

48

49 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 1: 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

50 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Groep 1: Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

51 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Groep 1: 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

52 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Groep 1: 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

53 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Groep 1: 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

54 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Groep 1: Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

55 Gezang 167: 1, 2, 3 Groep 2: Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer

56

57 beheer & administratie & verplichtingen kerkverband
Collecte beheer & administratie & verplichtingen kerkverband

58

59 Lied 477: 1, 2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

60 Lied 477: 1, 2 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

61 Lied 477: 1, 2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

62 Lied 477: 1, 2 Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

63

64 Amen A - men, a - men, a - men.

65

66 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google