De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Voorganger:ds. F.H. Folkerts Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Voorganger:ds. F.H. Folkerts Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Voorganger:ds. F.H. Folkerts Organist:br. Beamist:br. P. Wiltjer Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 15 september 09:15 Oppas (Martje & Irene) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Leesdienst: br Willem Schaaij maandag, 16 september 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Three in one (ouder: Tjeerd) 19:30 KP- 4 (19+) 19:45 Diaconie

3 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Agenda aanstaande week 2/2 dinsdag, 17 september 19:00 KP-3 (17-19jr) - God en het lijden 19:45 Moderamen zondag, 22 september 09:15 Oppas (Karel & Rieneke) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Leesdienst: br. A.Smit 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Kind van Gods liefde

4 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Jarigen aanstaande week 1/2 De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam. Op 15 september 2013 wordt Tjeerd Gorter 17 jaar. Op 16 september 2013 wordt Dorien Uneken 4 jaar. Op 19 september 2013 wordt Hilde Boersma 21 jaar.

5 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Jarigen aanstaande week 2/2 De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam. Op 21 september 2013 wordt Casper Zwart 10 jaar. Zr. T. Wagenaar-de Jong 65 jaar.

6 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

7 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

8 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

9 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 2Mij van Gods trouw bewust, sliep ik geheel gerust, tot ik verkwikt ontwaakte. De HERE was nabij, Hij ondersteunde mij, terwijl Hij mij bewaakte. Ik zal vol nieuwe moed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Al word ik opgejaagd, van elke kant belaagd, de HEER zal met mij wezen. Psalm 3: 2, 3

10 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 3Sta op, verlos mij, HEER! U hebt, uw naam ter eer, gesmaad de goddelozen. U toont uw grote macht, verbrijzelt door uw kracht de tanden van de bozen. Bij God, de HERE, is mijn hulp en troost gewis, al is mij alles tegen. Verlosser, blijf nabij; U redt en U maakt vrij. Schenk aan uw volk uw zegen! Psalm 3: 2, 3

11 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

12 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 2Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verand'ren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevang'nen zijn. Lied 435: 2, 5

13 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 5Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan. Lied 435: 2, 5

14 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

15 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Lezen 2 Kronieken 14: 1-4 1 Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de HEER, zijn God. 2 Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asjerapalen om. 3 Hij hield de Judeeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de HEER, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. 4 Uit alle steden van Juda liet hij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk.

16 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

17 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Lezen 2 Kronieken 14: 8-14 8 Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van duizend maal duizenden soldaten en driehonderd strijdwagens, en rukte op tot aan Maresa. 9 Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Sefata, bij Maresa.

18 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Lezen 2 Kronieken 14: 8-14 10 Hij riep de HEER, zijn God, aan met de woorden: ‘HEER, er is niemand die hulp biedt zoals u wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, HEER, onze God, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. HEER, onze God, sta niet toe dat een mens zich met u meet.’ 11 De HEER liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht

19 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Lezen 2 Kronieken 14: 8-14 12 en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Er sneuvelden zo veel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de HEER en zijn leger verpletterend verslagen. De Judeeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen. 13 Ze veroverden alle steden in de omgeving van Gerar, die door vrees voor de HEER waren bevangen, en plunderden die omdat er een rijke buit te halen viel.

20 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Lezen 2 Kronieken 14: 8-14 14 Ze overvielen ook de tenten van de veedrijvers en voerden een groot aantal schapen, geiten en kamelen weg. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem.

21 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

22 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 2Ik werd benauwd van alle zijden en riep den HEER ootmoedig aan. De HEER verhoorde en bevrijdde, Hij deed mij in de ruimte staan. De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De HEER wil mij tot helper wezen: ik zie op al mijn haters neer. Psalm 118: 2, 6

23 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 6Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood. Psalm 118: 2, 6

24 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

25 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Tekst 2 Kronieken 15: 1-7 1 Azarja, de zoon van Oded, werd gegrepen door de geest van God. 2 Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: ‘Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij! De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. 3 Lange tijd hebben de Israëlieten zonder de ware God geleefd, zonder priesters om hun de wet uit te leggen, zonder onderricht.

26 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Tekst 2 Kronieken 15: 1-7 4 Pas in hun rampspoed keerden ze terug naar de HEER, de God van Israël; ze hebben hem gezocht en hij heeft zich door hen laten vinden. 5 Wie in die tijd maar een voet buiten de deur zette werd belaagd, want overal heerste ontreddering. 6 Volken en steden raakten met elkaar slaags omdat God hen tot ontreddering bracht door hen met allerlei rampen te treffen. 7 Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden.’

27 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

28 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Preek

29 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

30 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 1Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, Heer. Ik wil mij in uw naam verblijden, U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 7Heer, die mij haten zijn mijn dood. Geef mij toch uitkomst uit de nood, geef mij een ingang der genade, dat ik mag zingen van uw daden. Psalm 9: 1, 7, 8 (NGK)

31 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 8Het volk dat val en strik zet, Godlof, valt in zijn eigen net! De HEER zal zich rechtvaardig tonen en ieder naar zijn werken lonen. Psalm 9: 1, 7, 8 (NGK)

32 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

33 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Collecte Zending & VSE

34 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

35 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 1Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. Psalm 18: 1, 9

36 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 9Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. Psalm 18: 1, 9

37 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9

38 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Amen A-men, a-men, a-men.

39 Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9


Download ppt "Liturgie Ps. 3: 2, 3 Ld. 435: 2, 5 Lz. 2Kro. 14:1-4 14:8-14 Ps.118: 2, 6 T. 2Kro. 15: 1-7 Ps.9: 1,7,8(ngk) Ps.18: 1, 9 Voorganger:ds. F.H. Folkerts Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google