De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Voorganger:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Voorganger:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Voorganger:br. D. Wagenaar Organist:br. Beamiste:zr. S. Spriensma Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 10 november 09:15 Oppas (Geertruida & Renske) 09:30 Leesdienst - Br. D. Wagenaar (Drachten) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds J.A. Vos (Grijpskerk-Niezijl) 15:00 KP-1 “Geestkracht” (koek: Martin) 19:30 Gemeentekring zo-2 maandag 11 november 18:30 KP-2 (15-17jr.) - Jezus, redder of rechter (ouder: Irene) 19:00 Kruispuntmateriaal inname/uitgifte (Oudercommissie & KP-leiding) 19:45 Diaconie & Kerkenraad (smal)

3 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Agenda aanstaande week 2/2 dinsdag 12 november 20:00 Gemeentekring di vrijdag 15 november 19:30 KP "Ik belijd“ zaterdag 16 november 19:00 JCH Voetbaltoernooi zondag 17 november 09:15 Oppas (Rieneke & Gerrie) 09:30 Kerkdienst - ds C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00 Kerkdienst: ds J. van de Wetering (Nieuwleusen)

4 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Thema : Wie is God voor jou? Knutselmiddag voor de kinderen! Waar? Kruiskerk! Hoe laat? 15:00 Wanneer? 23 november 2013

5 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Jeugddienst - 24 nov. Wie is God voor Jou? Ds. van ‘t Zand Band: Line up Aanvang 14:00

6 SUPPORTERS GEZOCHT! A.S. ZATERDAG IS ER WEER HET JCH VOETBALTOERNOOI! DE KERKENRAAD ZAL MEEDOEN MET EEN TEAM!! OM WEERSTAND TE KUNNEN BIEDEN TEGEN DE JEUGD HEBBEN ZIJ UW AANMOEDIGING HARD NODIG! KOMT DAT ZIEN! EERSTE WEDSTRIJD IS OM 19.00 UUR!

7 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Jarigen aanstaande week 10 november Daniël de Boer zr. J. Wiltjer-Rozema 13 november zr. S. van den Bosch-Boerma 16 november Mark de Boer De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

8 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Zaterdag 23 november is er geen verkoop van collecte munten

9 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Let op !!! Omdat er voor vanmiddag geen liturgie werd aangeleverd verzoeken we u om vanmiddag uw Bijbel en liedbundels mee te nemen.

10 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Koffiedrinken Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken

11 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

12 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

13 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

14 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang. 2Ik let op reine harten, rechte daden, HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid. Psalm 101: 1, 2

15 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

16 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus' naam geheel vervuld. 2't Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven die ons genezen heeft. Zijn liefde tot de zijnen brengt ons met Hem in 't reine, wij weten dat Hij ons vergeeft. Lied 365: 1, 2

17 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

18 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 28: 1 -10 1 David riep alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen: de stamhoofden, de hoofden van dienst, de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man, de opzichters over het vee en de bezittingen van de koning en zijn zonen, de kamerheren, de helden, kortom alle invloedrijke personen. 2 Koning David ging staan en zei: ‘Mijn broeders, mijn volk, hoor mij aan. Ik had graag zelf een tempel gebouwd waarin de ark van het verbond met de HEER, de voetenbank van onze God, een rustplaats zou vinden.

19 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 28: 1 -10 Ik was al met de voorbereidingen begonnen, 3 maar God zei tegen mij: “Jij zult voor mijn naam geen huis bouwen, want je hebt oorlogen gevoerd en bloed vergoten.” 4 De HEER, de God van Israël, heeft uit heel de familie van mijn vader juist mij gekozen om voor altijd koning van Israël te zijn. Hij koos immers Juda als leider, en uit de stam Juda de familie van mijn vader, en uit de zonen van mijn vader verkoos hij mij als koning van heel Israël.

20 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 28: 1 -10 5 En uit al mijn zonen – de HEER heeft mij immers veel zonen gegeven – verkoos hij mijn zoon Salomo om plaats te nemen op de troon van de heerschappij van de HEER over Israël. 6 Hij zei me: “Je zoon Salomo, die zal voor mij een tempel en tempelhoven bouwen. Hem heb ik als mijn zoon verkozen, voor hem zal ik een vader zijn. 7 En als hij mijn geboden en voorschriften steeds zo nauwgezet blijft naleven als hij nu doet, zal ik zijn koningschap voor altijd bestendigen.”

21 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 28: 1 -10 8 Welnu, ten aanschouwen van heel Israël, de gemeenschap van de HEER, en ten aanhoren van onze God, draag ik u op: houd u aan de geboden van de HEER, uw God, en richt u ernaar, opdat u dit goede land in bezit mag houden en het voor altijd aan uw nakomelingen kunt nalaten. 9 En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.

22 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 28: 1 -10 10 Zie, de HEER heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen die hem als heiligdom zal dienen. Ga dus vastberaden aan het werk.’

23 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

24 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 29 : 10 – 20 10 Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. 12 Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is. 13 Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam.

25 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 29 : 10 – 20 14 Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand. 15 Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. 16 HEER, onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op.

26 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 29 : 10 – 20 17 Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. 18 HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn.

27 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1 Kronieken 29 : 10 – 20 19 Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.’ 20 Daarna droeg David de gemeenschap op de HEER, hun God, te loven. Heel de gemeenschap loofde de HEER, de God van hun voorouders, en knielde neer en boog diep voorover voor de HEER en voor de koning.

28 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

29 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72: 1, 10

30 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 10De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER! Psalm 72: 1, 10

31 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

32 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Tekst: Romeinen 11: 36 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

33 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

34 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 34

35 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 35

36 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 36

37 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 37

38 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 38

39 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 39 WELK VERHAAL VERTEL JE?

40 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 40 WELK VERHAAL VERTEL JE?

41 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 41 WELK VERHAAL VERTEL JE?

42 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 42 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GÓD

43 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 43 Rom.11:36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

44 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 44 Rom.11:36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Alles is uit hem, door hem en voor hem. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

45 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 45 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD – ALLES UIT HEM, ALLES DOOR HEM, ALLES VOOR HEM.

46 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 46 David

47 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 47 David

48 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 48 David: ALLES UIT GOD

49 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 49 U / JIJ: ALLES UIT GOD

50 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 50 ALLES UIT GOD

51 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 51 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD – ALLES UIT HEM, ALLES DOOR HEM, ALLES VOOR HEM.

52 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 52 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD – ALLES UIT HEM, ALLES DOOR HEM, ALLES VOOR HEM.

53 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 53 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD – ALLES UIT HEM, ALLES DOOR HEM, door Christus ALLES VOOR HEM. Er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.1 Kor.8:6

54 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 54 U / JIJ: ALLES DOOR CHRISTUS

55 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 55

56 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 56

57 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 57

58 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 58 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD – ALLES UIT HEM, ALLES DOOR HEM, ALLES VOOR HEM.

59 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 59

60 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 60

61 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 61

62 VERTEL JE LEVENSVERHAAL ALS VERHAAL VAN GOD - ALLES UIT HEM, DOOR HEM, VOOR HEM. Rom.11:36 62

63 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

64 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. Gezang165

65 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

66 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden van die mij haten en bestrijden; red Gij mij, treed voor mij in 't veld, ontruk mij aan hun ruw geweld. Verlos mij van die kwaad bedrijven en die met bloed hun sporen schrijven. Zij zijn met al hun brute kracht alleen op mijn verderf bedacht. Psalm 59: 1, 7

67 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 7Ja, U mag ik mijn sterkte noemen, mijn vaste burcht, U wil ik roemen! O God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Psalm 59: 1, 7

68 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

69 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Collecte Zending & Eredienst

70 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

71 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 1Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde. Psalm 150: 1, 2

72 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 2Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE! Psalm 150: 1, 2

73 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2

74 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Amen A-men, a-men, a-men.

75 Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2


Download ppt "Liturgie Ps.101: 1, 2 Ld.365: 1, 2 Lz.1 Kronieken 28: 1 -10 29 : 10 – 20 Ps.72: 1, 10 T.Romeinen 11: 36 Gz.165 Ps.59: 1, 7 Ps.150: 1, 2 Voorganger:br."

Verwante presentaties


Ads door Google