De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat?"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna Soos Waar?Op de bowlingbaan te Eelde Wanneer? Vrijdag 27 December Hoe laat?19.30 uur verzamelen bij de kerk Kosten?Eur 10,- p.p. (incl. drankje) En nu?Inschrijven in de hal natuurlijk! Het is alweer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! Jij gaat toch ook ?!

2 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Snertactie

3 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Collectemuntverkoop Op zaterdag 28 december 2013 is er geen collectemuntverkoop in de kerk. Op 4 januari 2014 zijn de collectemunten weer verkrijgbaar. De koster wenst ieder een gezegende kerst en een goede jaarwisseling toe.

4 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Voedselbankcollecte Op Eerste Kerstdag wordt er een collecte gehouden voor de voedselbank in Oosterwolde. Ter aanvulling op deze collecte kunt u houdbare artikelen – al dan niet uit uw kerstpakket - ter beschikking stellen. Deze artikelen kunnen vandaag en/of Eerste Kerstdag worden afgegeven in de kerk.

5 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 22 december 09:15Oppas (Hennie & Wietse) 09:30Leesdienst - br. W. Schaaij 14:00Kerkdienst - br. I. van Apeldoorn woensdag 25 december 09:30Leesdienst - br. A. Smit donderdag 26 december 10:00Gemeentekerstfeest

6 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Agenda aanstaande week 2/2 vrijdag 27 december 19:30JCH: Bowlen en aansluitend soos zondag 29 december 09:15Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30Leesdienst - br. W. Schaaij 14:00Kerkdienst - ds. K.P.A. Moedt (Stadskanaal)

7 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Uitleg adventsstuk - Uitzicht Het is nu de 4de adventzondag. Het is nog voorbereidingstijd. De Messias is er nog niet, maar verheug je want Hij komt. We zien al een sprankje licht, het lichtroze, voor het naderend feest. Verwachten is hoopvol leven, uitzien naar een nieuwe toekomst. “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven.” J EREMIA 33: 14-15

8 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma br. M. van den Bos Beamist:br. D.D. Rouwhorst Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

9 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

10 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 1Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, Gij, 's werelds hoogst verlangen, des stervlings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaaglijk zij. Gezang 78: 1, 2

11 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 2'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten erven die nimmermeer vergaan. Gezang 78: 1, 2

12 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

13 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

14 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

15 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 1O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht. 2Kom Efraïm uw sterkte tonen, doe Benjamin weer veilig wonen. Bevrijd Manasse, wend ons lot, kom tot ons met uw heil, o God. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80: 1, 2

16 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

17 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Dageraad

18 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Ochtendgloren

19 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Vol belofte: het wordt licht!

20 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Namen Een paar namen: Laurens Lennart Nathan Sarah Bram

21 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Laurens… van ‘laurier’. Iemand, die een lauwerkrans draagt. Voor overwinnaars! “Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.” O PENBARING 3: 11

22 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Lennart… komt van Leonhard. Betekent ‘sterke leeuw’ of ‘dappere leeuw’. Ook ‘sterk door genade’. Nathan… komt van ‘Jonathan’. Dat is: ‘God heeft gegeven’; ‘geschenk’.

23 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Sarah… komt van Sjar en betekent ‘vorstin’, ‘prinses’. Zij was de vrouw van Abraham. Bram… komt van Abraham. En Abraham betekent: ‘vader van vele volken’.

24 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Jezus… komt van Jozua. Dat betekent: ‘de HERE redt’. Jesaja… ‘de redding komt van de HERE’. Het achtervoegsel ‘ja’ staat voor ‘Jahweh’. Denk aan ‘Elia’, dat is Elijah = mijn God is Jahweh.

25 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Tijd van Jesaja… Rond 700 voor Christus. Tijd waarin het rijk van Assur een voortdurende bedreiging vormt door zijn wrede oorlogen. Tijd van bloedvergieten. Stampende soldatenlaar- zen. Angst. Een donkere tijd. Jesaja voorzegt de ballingschap en de terugkeer uit de bal- lingschap. De dageraad.

26 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

27 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Lezen Jesaja 9: 1-9 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

28 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Lezen Jesaja 9: 1-9 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

29 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Lezen Jesaja 9: 1-9 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

30 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Lezen Jesaja 9: 1-9 De opgeheven hand van de HEER 7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen. 8 Het volk van Efraïm, de inwoners van Samaria, zij hebben het ondervonden. Hoogmoedig en verwaten zeiden ze: 9 ‘De gemetselde muren zijn ingestort, maar wij herbouwen met gehouwen steen; de vijgenbomen zijn geveld, maar wij planten ceders in hun plaats.’

31 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

32 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 1De mensen die gaan in het duister, die wonen in 't land van de dood, zij zullen een licht zien stralen; het hemelse morgenrood. 2Zij zullen weer zingen van vreugde, de angst en de nood zijn voorbij, geen vijand marcheert door de straten, de kinderen spelen weer vrij. 3De stok die hen sloeg is gebroken, geen mens wordt vertrapt of verdrukt. Zij krijgen weer tijd van leven, er is een begin van geluk! Gezang 27: 1-5

33 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 4Want er is een prins geboren, met prachtige namen gekroond. En hij is de vorst van de vrede, de God die bij de mensen woont. 5Hij brengt het leven op aarde terecht in zijn koninkrijk. De mensen die gaan in het duister, die worden de koning te rijk. Gezang 27: 1-5

34 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

35 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Tekst Jesaja 9: 5-6 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

36 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

37 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek

38 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Een kind is ons geboren! 1.Licht 2.Geschenk 3.Liefde

39 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek “Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.” J ESAJA 8: 21-23

40 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Een kind is ons geboren! 1.Licht 2.Geschenk 3.Liefde

41 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. (...) Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 1 K ORINTIËRS 1: 18-20

42 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Jezus nam het kruis op zich om de vreugde, die voor hem lag. H EBREEËN 12: 2

43 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Jezus nam het kruis op zich om de vreugde, die voor hem lag. H EBREEËN 12: 2 “U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.” J ESAJA 9: 2

44 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Een kind is ons geboren! 1.Licht 2.Geschenk 3.Liefde

45 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek Beijveren Hebreeuws: ‘qin’ath Jahweh’. Qin’a is letterlijk ‘jalousie’. Woord uit het woordenboek van de liefde. Willibrordvertaling (RK): “De ijverzuchtige liefde van Jahwe der legerscharen zal dit bewerken.”

46 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Preek “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” L UCAS 1: 30-33

47 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

48 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 1Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood. Lied 26: 1, 4

49 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 4O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid! Lied 26: 1, 4

50 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

51 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Collecte Onderhoud & Eredienst

52 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

53 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 1Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'. Opwekking 672: 1-4

54 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 2U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreek zonder woorden, vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid. Opwekking 672: 1-4

55 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 3In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is. Opwekking 672: 1-4

56 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 4Eeuwen komen eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal'. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Opwekking 672: 1-4

57 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672

58 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 Amen A-men, a-men, a-men.

59 Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672


Download ppt "Liturgie Gz.78: 1, 2 Ps.80: 1, 2 Lz.Jes. 9: 1-9 Gz.27 T.Jes. 9: 5-6 Ld.26: 1, 4 Opw.672 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat?"

Verwante presentaties


Ads door Google