De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Voorganger:br. A. Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Voorganger:br. A. Smit."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Voorganger:br. A. Smit Organist:br. M. Jansma Beamiste:zr. S. Spriensma Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 22 september 09:15 Oppas (Karel & Rieneke) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Leesdienst: br. A.Smit 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Kind van Gods liefde maandag 23 september 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Jezus, God of goeroe (ouder: Anniek) 19:00 Uitgifte materialen gemeentekringen (voor kringleiders) 19:30 KP- 4 (19+)

3 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Agenda aanstaande week 2/2 dinsdag 24 september 19:00 KP-3 (17-19jr) - Genade 19:45 Kerkenraad (breed) vrijdag 27 september 19:30 KP "Ik belijd“ zondag 29 september 09:15 Oppas (Elise & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper 14:00 Kerkdienst: ds G. Meijer (Assen-Zuid) 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Jezus; wat een leven! 19:00 Jongerenevent: Waarom God?

4 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

5 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Jarigen aanstaande week br. P. Wiltjer wordt op 22 sep 36 jaar br. Tj. van der Vaart wordt op 23 sep 60 jaar br. G. Reinders wordt op 26 sep 54 jaar Loïs Molenaar wordt op 28 sep 19 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

7 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

8 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

9 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 1Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Lied 285: 1, 3, 4

10 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 3Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Lied 285: 1, 3, 4

11 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 4Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! Lied 285: 1, 3, 4

12 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

13 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Jesaja 45: 20-25 20 Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet redt? 21 Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. 22 Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde;

14 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Jesaja 45: 20-25 want ik ben God, er is geen ander. 23 Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. 24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan. 25 Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen.

15 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

16 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 7Ik roep mijn God aan al mijn dagen, Hij luistert naar mij in mijn klagen. Want Hij verlost en geeft mij vrede. Van zware strijd word ik bevrijd. Hij geeft mij kracht, zodat de macht van velen mij niet zal vertreden. Psalm 55: 7, 9

17 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 9Werpt op de HERE al uw zorgen: uw leven is bij Hem geborgen. Hij zal de zijnen staande houden. Hij die u schraagt, uw leven draagt, laat nimmer toe, wat men ook doe, dat wie Hem vrezen wanklen zouden. Psalm 55: 7, 9

18 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

19 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan –

20 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.

21 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, 11 want er staat geschreven:

22 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. 13 Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. 14 Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt.

23 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 15 Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. 16 Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, 17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18 Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd.

24 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 19 Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 20 Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. 21 Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. 22 Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God.

25 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Romeinen 14: 1-23 Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, 23 maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.

26 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

27 Preek Romeinen 14,19 Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

28 Op weg naar vrede Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft! - Luc. 2:14 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. - Mat. 5:9

29 Op weg naar vrede Hoe doe je dat, in de kerk? Allerlei Joodse of heidense gewoontes vielen weg voor wie christen werd Vraag naar een vrij geweten

30 Op weg naar vrede Groep 1: Mijd die zondige wereld! Angst voor beïnvloeding Groep 2: Vrijheid in Christus! Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af – het zijn menselijke voorschriften en principes. - Kol. 2:21-22

31 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden Aanvaarden is niet hetzelfde als gedogen Van harte! Zonder oordeel over iemands motivatie Want God heeft hem/haar ook aanvaard! Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. - Rom. 15:7

32 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan - Rom. 14:10b Wij allen: samen Ik moet voor mijzelf verantwoording afleggen Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen - Rom. 14:5b Je overtuiging is allereerst een zaak tussen God en jou!

33 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Situatie gewetensbezwaarden in Rome anders dan gewetensbezwaarden nu in de kerk Maar ook wij mogen elkaar niet veroordelen of minachten! Samen onderweg: Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven - Rom. 14:11; verg. Jes. 45:23

34 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Question - What is the chief end of man? Wat is het hoogste doel voor een mens? Answer: Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever. Het hoogste doel is om God te verheerlijken en van God te genieten, voor altijd Westminster Shorter Catechism, 1674

35 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven …neem u voor, uw broeder of zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. - Rom. 14:13 Letterlijk: wees geen struikelblok waardoor je broeder of zuster ten val kan komen Want het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. - Rom. 14:17b

36 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Maar wat als ik gewoon gelijk heb? Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. - Marc. 7:15 Geen gewetensdwang vanuit het eigen gelijk!

37 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Moet de mening van iemand die gewetensbezwaard is doorslaggevend zijn in de gemeente? Nee, maar geen dwang om iets te doen met een bezwaard geweten

38 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. - Rom. 14:19 Maar waar liggen de grenzen? Zoeken naar eenheid in wat onopgeefbaar is, wat God wil of niet wil Gunnen van vrijheid in wat minder belangrijk is De weg van Christus gaan!

39 Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. - Rom. 14:8a Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. - Rom. 14:19

40 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

41 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 1Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Gezang 64: 1, 2, 3

42 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 2Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Gezang 64: 1, 2, 3

43 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 3Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Gezang 64: 1, 2, 3

44 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

45 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Gezang 179a

46 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Gezang 179a

47 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Gezang 179a

48 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen. Gezang 179a

49 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

50 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Collecte Kantoorkosten / Kerkblad & Rente en Aflossing

51 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

52 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 6Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. Psalm 89: 6, 7

53 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 7Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. Psalm 89: 6, 7

54 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7

55 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Amen A-men, a-men, a-men.

56 Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7


Download ppt "Liturgie Ld.285: 1, 3, 4 Lz.Jesaja 45: 20-25 Ps.55: 7, 9 Lz.Romeinen 14: 1-23 T.Romeinen 14: 19 Gz64: 1, 2, 3 Gz.179a Ps.89: 6, 7 Voorganger:br. A. Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google