De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. A. Smit Organist: br. M. Jansma Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. A. Smit Organist: br. M. Jansma Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. A. Smit Organist: br. M. Jansma Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 22 september 09:15 Oppas (Karel & Rieneke) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Leesdienst: br. A.Smit 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Kind van Gods liefde maandag 23 september 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Jezus, God of goeroe (ouder: Anniek) 19:00 Uitgifte materialen gemeentekringen (voor kringleiders) 19:30 KP- 4 (19+)

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 24 september 19:00 KP-3 (17-19jr) - Genade 19:45 Kerkenraad (breed) vrijdag 27 september 19:30 KP "Ik belijd“ zondag 29 september 09:15 Oppas (Elise & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper 14:00 Kerkdienst: ds G. Meijer (Assen-Zuid) 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Jezus; wat een leven! 19:00 Jongerenevent: Waarom God?

4

5 Jarigen aanstaande week
br. P. Wiltjer wordt op 22 sep 36 jaar br. Tj. van der Vaart wordt op 23 sep 60 jaar br. G. Reinders wordt op 26 sep 54 jaar Loïs Molenaar wordt op 28 sep 19 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Lied 285: 1, 3, 4 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

10 Lied 285: 1, 3, 4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

11 Lied 285: 1, 3, 4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

12

13 Jesaja 45: 20-25 20 Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet redt? 21 Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. 22 Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde;

14 Jesaja 45: 20-25 want ik ben God, er is geen ander. 23 Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. 24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan. 25 Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen.

15

16 Psalm 55: 7, 9 7 Ik roep mijn God aan al mijn dagen, Hij luistert naar mij in mijn klagen. Want Hij verlost en geeft mij vrede. Van zware strijd word ik bevrijd. Hij geeft mij kracht, zodat de macht van velen mij niet zal vertreden.

17 Psalm 55: 7, 9 9 Werpt op de HERE al uw zorgen: uw leven is bij Hem geborgen. Hij zal de zijnen staande houden. Hij die u schraagt, uw leven draagt, laat nimmer toe, wat men ook doe, dat wie Hem vrezen wanklen zouden.

18

19 Romeinen 14: 1-23 1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan –

20 Romeinen 14: 1-23 en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.

21 Romeinen 14: 1-23 8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, 11 want er staat geschreven:

22 Romeinen 14: 1-23 ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. 13 Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. 14 Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt.

23 Romeinen 14: 1-23 15 Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. 16 Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, 17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18 Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd.

24 Romeinen 14: 1-23 19 Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 20 Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. 21 Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. 22 Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God.

25 Romeinen 14: 1-23 Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, 23 maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.

26

27 Preek Romeinen 14,19 Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Slide 1 Preek Romeinen 14: 1-23 Broers en zussen in Christus, gasten in ons midden, Op weg naar vrede Slide 2/0

28 Eer aan God in de hoogste hemel
Op weg naar vrede Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft! - Luc. 2:14 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. - Mat. 5:9 Weet je nog, die engelen die zongen in de velden van Betlehem? Slide 2/1 Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft! Niet voor niets wordt Jezus de Vredevorst genoemd, Koning van de vrede. Hij bracht vrede in deze wereld, soms voor ons gevoel nog zo ver te zoeken. Toch is de weg naar vrede ingezet na Jezus’ komst op aarde. Uiteindelijk zal er alleen maar vrede zijn, lazen we in Jesaja 45. Soms zie je daarvan al tekenen in deze wereld. Slide 2/2 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Maar het gaat ook om vrede in de gemeente. Misschien daar wel in de eerste plaats. Want wij zijn geroepen door Jezus. Wij mogen leven van Zijn vrede, en daarover getuigen. Maar hoe doe je dat, samen op weg naar vrede? Slide 3/0

29 Vraag naar een vrij geweten
Op weg naar vrede Hoe doe je dat, in de kerk? Allerlei Joodse of heidense gewoontes vielen weg voor wie christen werd Vraag naar een vrij geweten Wat als er verschil van inzicht en beleving is? Wat is wezenlijk voor gemeente-zijn, en wat is minder belangrijk? Samen op weg naar vrede is minder makkelijk dan het klinkt in zo’n oneliner. Dat vraagt om liefdevolle aanvaarding van elkaar. De christenen in Rome worden door Paulus opgeroepen om samen op weg te zijn in vrede. Er was discussie in de gemeente over zaken als eten, drinken en speciale dagen. In onze tijd is het niet vreemd om vegetariër te zijn. Als dierenleed je raakt en je niet zonder gewetensbezwaar vlees kunt eten. En bijna elk restaurant heeft tegenwoordig vegetarische gerechten op de menukaart staan. Maar in Paulus’ tijd was een christen geen vegetariër vanwege dierenleed, maar om andere redenen. Zowel de Joden als de heidenen kenden allerlei regels over wat je wel en niet mocht eten en welke dagen je wel of niet moest onderhouden. Slide 3/1 Die regels vielen weg als je christen werd. Bovendien werd vlees in Paulus’ tijd soms eerst aan de afgoden geofferd in de afgodentempel, en daarna verkocht op de markt of opgediend in de restaurants in de buurt van de afgodstempel. Het vlees kon dus zijn toegewijd aan een afgod. Kan je als christen met een vrij geweten Slide 3/2 dat vlees eten, of wijn drinken waar normaal een wijnoffer mee werd gebracht aan de afgoden? Of moet je dat vermijden? Je had dus twee groepen in Rome, die Paulus de ‘sterken’ en de ‘zwakken’ noemt. Groep 1 bestond uit mensen die zeiden: als christen word je omringd door een slechte, zondige wereld. Die moet je mijden! Als je nog steeds dat vlees eet en die wijn drinkt die bij dat oude leven horen, kom je zomaar weer in verleiding om die afgoden. Slide 4/0

30 Groep 1: Mijd die zondige wereld! Angst voor beïnvloeding
Op weg naar vrede Groep 1: Mijd die zondige wereld! Angst voor beïnvloeding Groep 2: Vrijheid in Christus! Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af – het zijn menselijke voorschriften en principes. - Kol. 2:21-22 Kortom, angst voor beïnvloeding door die goden, angst om weer terug te vallen in dat heidense leven. Die oude heidense gewoonten hebben je zomaar weer in de greep. Groep 2 bestond uit mensen die zeiden: voor een christen is God de Schepper van alle dingen. Slide 4/1 Alles is door Hem gemaakt, ook het vlees dat je koopt en de wijn die je drinkt. Slide 4/2 Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af – het zijn menselijke voorschriften en principes. Mijn heiligheid voor God hangt niet af van wat ik eet of drink. Ik ben helemaal vrij daar in! Stel je voor dat een broeder uit groep 1 een zuster uit groep 2 de markt af ziet lopen met afgodenvlees, dan denkt hij: Moet je zien, dat kan toch niet maken als christen… En als de zuster uit groep 2 die broeder uit groep 1 ziet staan, denkt ze: Och, ik zie die veroordelende blik alweer. Man, doe niet zo moeilijk. De ene groep veroordeelde, de andere groep minachtte. En dan op weg naar vrede… Hoe doe je dat? Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden Slide 5/0

31 begint met elkaar aanvaarden
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden Aanvaarden is niet hetzelfde als gedogen Van harte! Zonder oordeel over iemands motivatie Want God heeft hem/haar ook aanvaard! Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. - Rom. 15:7 Paulus laat duidelijk merken dat hij aan de kant staat van hen met een sterk geloof, dat zijn de mensen die alles eten en drinken zonder gewetensbezwaar. Die zich vrij voelen in Christus. De mensen die dat niet deden vanuit gewetensbezwaar, noemt hij de mensen met een zwak geloof. Want, als zij vlees eten of wijn drinken, dan voelen ze nog de dreiging van de afgodendienst. Overigens speelde hierbij ook of je je aan speciale dagen moest houden. Dat ging in Rome waarschijnlijk niet zozeer over de sabbat of de zondag, maar om dagen die speciale kracht werden toegekend. Stel dat je je hele leven ervan overtuigd bent geweest dat vrijdag de 13e een ongeluksdag is, waarop je beter maar thuis kunt blijven. En dan word je christen, en geldt dat opeens niet meer, omdat alle dagen van God zijn. Kan je dat bijgeloof dan loslaten? Voor sommigen was dat moeilijk. Maar dan roept Paulus de sterken in het geloof op om de zwakken te aanvaarden. En aanvaarden, dat betekent niet dat ze hen moeten gedogen. Slide 5/1 Het woord dat Paulus hier gebruikt betekent in zijn taal dat je iemand hartelijk tegemoet treedt, van harte aanneemt, iemand met zorg omarmt. Dus niet met tegenzin. Maar van harte. Slide 5/2 En je moet daarbij ook niet de geloofszwakte van die persoon gaan bestrijden. Veroordeel zo iemand niet! Slide 5/3 Dat kan heel gemakkelijk in de gemeente. Als iemand ergens gewetensbezwaard over is, terwijl een ander dat helemaal niet is. Dan kan je zomaar willen overtuigen, en dan is het zo makkelijk je oordeel al klaar te hebben. Maar dat mag niet, zegt Paulus. Wie ben jij om een oordeel te vellen, als God die broeder of zuster heeft aanvaard? Slide 5/4 En daar zit iets heel dieps in. Als broers en zussen in Christus moeten we allereerst beseffen dat God ons heeft aanvaard. Hij gedoogt ons niet, maar aanvaard ons. Beter nog: God heeft mij aanvaard. Betrek het maar op jezelf. God heeft mij aanvaard. God aanvaardt mij als zondig, eigenwijs, tegendraads mens. Wie ben ik dan om mijn broeder of zuster de les te lezen? In Romeinen 15:7a schrijft Paulus: Slide 5/5 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Laat dat maar op je inwerken. Hoe heeft Jezus jou aanvaard? En wat heeft Hem dat gekost? Dat deed Hij toch door te dienen, door te lijden voor anderen, door te sterven aan het kruis? Dat deed Hij toch door Zijn armen voor mij weid open te doen aan het kruis, terwijl ik vanuit mezelf tegen Hem kies? Als Christus mij zo heeft liefgehad, hoe kijk ik dan naar mijn broer of zus in de kerk? Ook al zijn er verschillen in inzicht en beleving... Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Slide 6/0

32 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan - Rom. 14:10b Wij allen: samen Ik moet voor mijzelf verantwoording afleggen Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen - Rom. 14:5b Je overtuiging is allereerst een zaak tussen God en jou! Paulus zet het gemeenteleven dus in een veel breder kader. Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan… Slide 6/1 En daarmee maakt Paulus twee dingen duidelijk. Namelijk: wij zullen samen voor Gods rechterstoel staan. Slide 6/2 Of je nou een sterk of een zwak geloof hebt. Neem elkaar dus niet de maat, veroordeel elkaar niet. En twee: Je zult zelf voor God verantwoording moeten afleggen, niet voor de ander. Slide 6/3 Kan jij met jouw overtuigingen voor God verschijnen? Als Paulus in vers 5 dus schrijft: Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen, Slide 6/4 dan bedoelt hij dus niet: ieder zijn eigen mening! Ik mijn mening, jij jouw mening. Zolang we elkaar maar vrijlaten, is er niets aan de hand… Nee, hij bedoelt daar: als je een overtuiging hebt, heb die dan voor God. Slide 6/5 Als je je vrij voelt om vlees te eten en wijn te drinken en als je je vrij voelt op die speciale dagen, doe dat dan voor God. Maar als je dat eten of die wijn laat staan, eer God dan ook. Omdat je weet dat je anders een bezwaard geweten krijgt, omdat je dan telkens bezig bent met die afgoden. Je zult zelf voor God verantwoording moeten afleggen. De vraag is natuurlijk, hoe je dat toepast op ons gemeenteleven nu. Het is goed om je te bedenken dat het hier gaat om zaken uit een leven voordat ze christen waren geworden. Het gaat hier om bijgeloof, om verleiding weer terug te vallen in het heidense leven. Maar ook wij kennen in onze kerken en in onze gemeente mensen die gewetensbezwaard zijn. Bijvoorbeeld over het zingen van bepaalde liederen. Of over de vraag of vrouwen predikant mogen worden of ouderling. Over de vraag of je kinderen moet laten dopen en zo niet, wat daar de gevolgen van zijn. Let op: ik zeg niet dat dit dus allemaal voorbeelden zijn van een zwak geloof. Je kunt die situatie in Rome niet één op één toepassen op alle gewetensbezwaarden nu bij alle onderwerpen. Slide 7/0

33 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Situatie gewetensbezwaarden in Rome anders dan gewetensbezwaarden nu in de kerk Maar ook wij mogen elkaar niet veroordelen of minachten! Samen onderweg: Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven - Rom. 14:11; verg. Jes. 45:23 Maar wat we wel ter harte kunnen nemen, is dat Paulus oproept om elkaar niet te veroordelen en elkaar niet te minachten. Slide 7/1 Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het zingen van Opwekkingsliederen. Zij worden al gauw in een hokje geplaatst en geminacht. Anderen zingen het liefst alles wat maar mogelijk is, met alle mogelijke instrumenten. Zij worden al gauw veroordeeld als vrijzinnig. Maar, zegt Paulus, stop met elkaar te oordelen en te minachten. Je bent samen onderweg met Christus. Het gaat om je band met Hem. Hij gaat uit boven alle verschillen die er zijn in de gemeente. Op weg naar vrede, dat betekent elkaar aanvaarden in Christus. In zorg naar elkaar omzien. En dan haalt Paulus in vers 11 Jesaja 45 aan. Slide 7/2 Dat toekomstbeeld, waarin iedereen zal erkennen dat er geen afgoden zijn, dat er buiten God geen andere god is. Dan zal iedereen erkennen dat alleen bij de HEER gerechtigheid en macht gevonden kan worden. Voor Hem zal elke knie zich buigen, en elke mond zal Hem belijden. Dat is waar wij naar onderweg zijn, die wereld van de Koning van de vrede. Dat geeft richting aan het gemeenteleven. We zijn onderweg met Christus. Dat we aan elkaar verbonden zijn is niet een noodzakelijk kwaad, waarbij we elkaars verschillen maar moeten gedogen. Nee, we zijn in Christus aan elkaar verbonden als kinderen van God, op weg naar vrede. En geroepen om elkaar in vrede te aanvaarden. In de Westminster Shorter Catechism, een catechismus uit 1674, is de eerste vraag: Slide 8/0

34 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus Question - What is the chief end of man? Wat is het hoogste doel voor een mens? Answer: Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever. Het hoogste doel is om God te verheerlijken en van God te genieten, voor altijd Westminster Shorter Catechism, 1674 Question: What is the chief end of man? Waar gaat het om in een mensenleven, wat is uiteindelijk je doel? Slide 8/1 Answer: Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever. Het gaat er om dat we in ons leven God verheerlijken en van God genieten. En, zegt Paulus, dat kan en mag door met een vrij geweten dat vlees te eten en die wijn te drinken. Maar als dat juist averechts werkt, laat het dan staan en dank God. Op weg naar vrede begint met aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Slide 9/0

35 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven …neem u voor, uw broeder of zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. - Rom. 14:13 Letterlijk: wees geen struikelblok waardoor je broeder of zuster ten val kan komen Want het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. - Rom. 14:17b Paulus schrijft in vers 13: Slide 9/1 neem u voor, uw broeder of zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Zoals het hier is vertaald, lijkt het alsof je er voor moet zorgen dat je je broeder of zuster niet mag irriteren. Maar daar gaat het niet om. Hij zegt letterlijk dat je geen struikelblok Slide 9/2 mag zijn voor je broeder of zuster in wat je doet. Want wie wandelt in een zwak geloof, kan ook snel struikelen. Dat betekent concreet in Rome dat als men een gemeentemaaltijd had, iemand niet werd gedwongen om dat vlees te eten en die wijn te drinken. Geen druk uitoefenen op wie dat lastig vindt! Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Daar gaat het uiteindelijk niet om! Slide 9/3 Het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Maar, konden die christenen in Rome zich afvragen, heb ik dan geen gelijk als ik dat vlees eet en die wijn drink? Slide 10/0

36 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Maar wat als ik gewoon gelijk heb? Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. - Marc. 7:15 Geen gewetensdwang vanuit het eigen gelijk! Dat mag toch? Jezus had zelf alle voedsel rein verklaard, toen Hij zei: Slide 10/1 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. En dan zegt Paulus: Ja, je hebt zelfs Jezus aan je kant. En Paulus maakt er geen geheim van dat ook hij hoort bij hen die vlees eten en wijn drinken met een vrij geweten. Maar, zegt Paulus, dwing je broeder of zuster nergens toe. Pas geen gewetensdwang toe. Slide 10/2 Ook al heb je gelijk, en gelukkig ben je als je in vrijheid voor God kunt leven, houd rekening met je broeder of zuster! Tegelijk kan je je dan de vraag stellen of het in de gemeente altijd moet gaan om de mening van de mensen die bezwaard zijn over iets. Slide 11/0

37 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Moet de mening van iemand die gewetensbezwaard is doorslaggevend zijn in de gemeente? Nee, maar geen dwang om iets te doen met een bezwaard geweten Moet de hele gemeente zich aanpassen aan degene die ergens moeite mee heeft? Moet je je als gemeente altijd aanpassen aan de minderheid? Is dat wat Paulus bedoelt? Nee. Het gaat er niet om dat iemand ergens moeite mee heeft. Het gaat er om dat iemand niet ten val komt, dat jij niet een struikelblok bent voor een ander. Iemand mag zijn geloof niet verliezen omdat hij of zij gedwongen wordt dingen te doen met een bezwaard geweten. Slide 11/1 Dat is een belangrijk principe: er moet altijd vrijheid zijn om een andere mening te hebben. Aan de andere kant worden de zwakkeren in het geloof opgeroepen om niet te oordelen over wie wel in vrijheid vlees eet en wijn drinkt. Hoe kan je dat toepassen op onze gemeente nu? Wij hebben niet dezelfde hete hangijzers als de Romeinse christenen toen. Er is wel verschil van inzicht en beleving over allerlei zaken. Hoe kun je daarin samen op weg zijn naar vrede? Paulus schrijft: Slide 12/0

38 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. - Rom. 14:19 Maar waar liggen de grenzen? Zoeken naar eenheid in wat onopgeefbaar is, wat God wil of niet wil Gunnen van vrijheid in wat minder belangrijk is De weg van Christus gaan! Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Dat is een oproep aan al die christenen, met een sterk geloof én met een zwak geloof. Je bent samen gemeente, en daarin geef je elkaar ruimte om te geloven, ook als iemand dat anders invult dan jij. We zijn daarin geroepen om te zoeken naar wat opbouwend is voor elkaar en wat de vrede bevordert. En dat doen we ook in onze gemeente. Als het gaat over de invulling van de erediensten, als het gaat om commissies, als het gaat om de onderlinge zorg aan elkaar, we zoeken daarin naar wat de vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar. Dat betekent niet dat je het overal maar mee eens moet zijn en alles moet toejuichen. Het betekent wel dat we elkaar in dat proces niet mogen veroordelen en ook niet mogen minachten. Dat geldt ook wanneer iemand zijn geloof op punten anders invult dan jij. Ook al maak je zelf andere keuzes, je bent geroepen om de ander te aanvaarden. Dus niet te gedogen, maar hartelijk te omarmen als broeder of zuster. Je kunt je natuurlijk wel afvragen wat de grenzen daarvan zijn. Slide 12/1 Moet ik dan alles maar accepteren? We moeten elkaar toch ook kunnen vermanen als dat nodig is? Ja, het zoeken naar vrede en wat opbouwend is in een gemeente, betekent dat je je afvraagt welke dingen essentieel zijn, onopgeefbaar. Daarin moeten we zoeken naar eenheid. Slide 12/2 Als God iets gebiedt of verbiedt, dan moeten we daar voor staan. Dat vraagt dus ook om gesprek. Maar als iets minder belangrijk is, dan moet je elkaar vrijheid geven, ruimte. Slide 12/3 Dat is altijd belangrijk geweest in de Gereformeerde kerken. Bewust spreekt de kerk zich in haar belijdenis niet beslissend uit over alle denkbare onderwerpen. Zij laat binnen de grote lijnen die in de belijdenis zijn uitgezet alle ruimte voor gesprek en discussie en voor verschillende uitleg van teksten. Hoe maak je dat onderscheid, tussen wat wezenlijk en wat minder belangrijk is? Wie bepaalt wat de kern is van gemeente-zijn en wat meer aan de rand zit? Paulus wijst ons de weg van Christus. Slide 12/4 Wat we ook doen, we moeten dat doen voor Hem. Slide 13/0

39 begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus
Op weg naar vrede begint met elkaar aanvaarden want je bent samen onderweg met Christus geef elkaar daarom ruimte om te geloven Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. - Rom. 14:8a Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. - Rom. 14:19 Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. In alle gesprekken over wat moet en wat mag in de gemeente, zoeken we naar de navolging van Christus. Het is belangrijk om telkens weer dat gesprek met elkaar aan te gaan. Slide 13/1 Zo mogen we op weg zijn naar vrede, zoekend naar wat de vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar. Amen.

40

41 Gezang 64: 1, 2, 3 1 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u.

42 Gezang 64: 1, 2, 3 2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

43 Gezang 64: 1, 2, 3 3 Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest

44

45 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

46 Gezang 179a Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

47 Gezang 179a Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

48 Gezang 179a Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

49

50 Kantoorkosten / Kerkblad & Rente en Aflossing
Collecte Kantoorkosten / Kerkblad & Rente en Aflossing

51

52 Psalm 89: 6, 7 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

53 Psalm 89: 6, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

54

55 Amen A - men, a - men, a - men.

56


Download ppt "Welkom Voorganger: br. A. Smit Organist: br. M. Jansma Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de."

Verwante presentaties


Ads door Google