De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. S. Otten Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de contact persoon van het BeamTeam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. S. Otten Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de contact persoon van het BeamTeam:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. S. Otten Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de contact persoon van het BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1
zondag, 17. november 09:15 Oppas (Rieneke & Gerrie) 09:30 Kerkdienst - ds C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00 Kerkdienst: ds. S. Otten 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Mooier dan een droom (koek: Rutger) zondag, 24. november 09:15 Oppas (Elise & Oebele) 09:30 Leesdienst - br. I. van Apeldoorn 14:00 Jeugddienst: ds J.D. van 't Zand (Sneek) 19:45 Gemeentekring zo-1

3 Jarigen aanstaande week 1/2
Vandaag is jarig: Zr. J. Reinders-Riedstra November is jarig: Jasper van der Vaart November zijn jarig: Dirk Jan van der Vaart br. J. de Vries De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4 Jarigen aanstaande week 2/2
November zijn jarig: Peter van Dijk br. H.B. de Boer br. I. van Apeldoorn November is jarig: br. A.A. Barelds zr. B. Lengkeek-van de Molen De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Wie is God voor Jou? Jeugddienst - 24 nov. Ds. van ‘t Zand
Ds. van ‘t Zand Band: Line up Aanvang 14:00

6 !LET OP! As. Zaterdag 23 nov. is er geen verkoop van munten.
Verkoop Munten !LET OP! As. Zaterdag 23 nov. is er geen verkoop van munten.

7 Kruispunt 2 Deze week is er géén kruispunt voor Groep 2. Want Ineke Baron is afwezig

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Psalm 31: 1, 2 1 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden. 2 Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed, waar ik mij veilig weet. U zult mij leiden en bewaren, behoeder van mijn leven, mijn steenrots, hoog verheven.

12

13 Lezen Filippenzen 4: 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

14 Lezen Filippenzen 4: 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Dankbetuiging 10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12 Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven.

15 Lezen Filippenzen 4: Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13 Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. 14 Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.

16 Lezen Filippenzen 4: 17 Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. 20 Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

17 Lezen Filippenzen 4: 21 Groet alle heiligen in Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. 22 Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. 23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

18

19 Psalm 3: 2 2 Mij van Gods trouw bewust, sliep ik geheel gerust, tot ik verkwikt ontwaakte. De HERE was nabij, Hij ondersteunde mij, terwijl Hij mij bewaakte. Ik zal vol nieuwe moed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Al word ik opgejaagd, van elke kant belaagd, de HEER zal met mij wezen.

20

21 Tekst <bijbelgedeelte>

22

23 Preek Thema: De Alleskunner

24

25 Psalm: 118: 5, 6 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

26 Psalm: 118: 5, 6 6 Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

27

28 Opw. 122 Ik vermag alle dingen ) in Hem die mij kracht geeft, )2x ik vermag alle dingen in Hem. ) Ik vermag alle dingen in Hem, alles in Hem, ja alles in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem.

29

30 Kantoorkosten / Kerkblad & Rente & Aflossing
Collecte Kantoorkosten / Kerkblad & Rente & Aflossing

31

32 Gezang 143: 1, 2, 4 1 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren.

33 Gezang 143: 1, 2, 4 2 Wij hebben zelf geen tegenweer, 't gevecht was gauw verloren. Doch voor ons strijdt een sterke Heer, tot redder uitverkoren. Vraagt gij zijn naam? Weet dan dat Christus is die Man, De HERE Zebaoth, Hij is de Zoon van God: slechts Hij kan triomferen.

34 Gezang 143: 1, 2, 4 4 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN.

35

36 Amen A - men, a - men, a - men.

37


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. S. Otten Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de contact persoon van het BeamTeam:"

Verwante presentaties


Ads door Google