De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Voorganger:ds. S. Otten Organist:br. Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Voorganger:ds. S. Otten Organist:br. Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Voorganger:ds. S. Otten Organist:br. Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de contact persoon van het BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Agenda aanstaande week 1 zondag, 17. november 09:15 Oppas (Rieneke & Gerrie) 09:30 Kerkdienst - ds C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00 Kerkdienst: ds. S. Otten 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Mooier dan een droom (koek: Rutger) zondag, 24. november 09:15 Oppas (Elise & Oebele) 09:30 Leesdienst - br. I. van Apeldoorn 14:00 Jeugddienst: ds J.D. van 't Zand (Sneek) 19:45 Gemeentekring zo-1

3 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Jarigen aanstaande week 1/2 Vandaag is jarig: Zr.J.Reinders-Riedstra 18November is jarig: Jasper van der Vaart 19November zijn jarig: Dirk Jan van der Vaart br.J.de Vries De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Jarigen aanstaande week 2/2 21November zijn jarig: Peter van Dijk br.H.B.de Boer br.I.van Apeldoorn 22November is jarig: br.A.A. Barelds 23November is jarig: zr.B.Lengkeek-van de Molen De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Jeugddienst - 24 nov. Wie is God voor Jou? Ds. van ‘t Zand Band: Line up Aanvang 14:00

6 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Verkoop Munten !LET OP! As. Zaterdag 23 nov. is er geen verkoop van munten.

7 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Kruispunt 2 Deze week is er géén kruispunt voor Groep 2. Want Ineke Baron is afwezig

8 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

9 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

11 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 1Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden. 2Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed, waar ik mij veilig weet. U zult mij leiden en bewaren, behoeder van mijn leven, mijn steenrots, hoog verheven. Psalm 31: 1, 2

12 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

13 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Lezen Filippenzen 4: 4 - 23 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

14 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Dankbetuiging 10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12 Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Lezen Filippenzen 4: 4 - 23

15 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13 Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. 14 Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Lezen Filippenzen 4: 4 - 23

16 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 17 Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. 20 Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Lezen Filippenzen 4: 4 - 23

17 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 21 Groet alle heiligen in Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. 22 Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. 23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Lezen Filippenzen 4: 4 - 23

18 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

19 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 2Mij van Gods trouw bewust, sliep ik geheel gerust, tot ik verkwikt ontwaakte. De HERE was nabij, Hij ondersteunde mij, terwijl Hij mij bewaakte. Ik zal vol nieuwe moed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Al word ik opgejaagd, van elke kant belaagd, de HEER zal met mij wezen. Psalm 3: 2

20 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

21 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Tekst

22 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

23 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Preek Thema: De Alleskunner

24 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

25 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 5De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht! Psalm: 118: 5, 6

26 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 6Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood. Psalm: 118: 5, 6

27 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

28 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Ik vermag alle dingen ) in Hem die mij kracht geeft, )2x ik vermag alle dingen in Hem. ) Ik vermag alle dingen in Hem, alles in Hem, ja alles in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem. Opw. 122

29 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

30 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Collecte Kantoorkosten / Kerkblad & Rente & Aflossing

31 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

32 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 1Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren. Gezang 143: 1, 2, 4

33 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 2Wij hebben zelf geen tegenweer, 't gevecht was gauw verloren. Doch voor ons strijdt een sterke Heer, tot redder uitverkoren. Vraagt gij zijn naam? Weet dan dat Christus is die Man, De HERE Zebaoth, Hij is de Zoon van God: slechts Hij kan triomferen. Gezang 143: 1, 2, 4

34 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 4Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN. Gezang 143: 1, 2, 4

35 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4

36 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Amen A-men, a-men, a-men.

37 Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4


Download ppt "Liturgie Ps.31: 1, 2 Lz:Filip. 4: 4-23 Ps.3: 2 Ps. 118: 5, 6 Gz. 143: 1, 2, 4 Voorganger:ds. S. Otten Organist:br. Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google