De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. S. de Jong Organist: br. M. Jansma Beamist: br. P. Wiltjer Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Uitleg bloemstuk Dank U, God, voor alles wat U hebt gemaakt: - de blauwe luchten; - de schapenwolkjes; - de kleuren en geuren van bloemen; - de prachtige kleuren van de herfst, voor zoveel lekkere groenten en zoveel keus in fruit, broccoli, wortels, appels en peren, mandarijnen, ananas, enz. Dank U voor zoveel verschillende mensen, oud en jong. Dank U voor zusters en dokters en meesters en juffen. Dank U bovenal voor Jezus, onze redder en heelmaker.

3 Agenda aanstaande week
zondag 10 november 09:15 Oppas (Geertruida & Renske) 09:30 Leesdienst - br. D. Wagenaar (Drachten) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. J.A. Vos (Grijpskerk- Niezijl) 15:00 KP-1 (12-15 jr.) - Geestkracht (koek: Martin) 19:30 Gemeentekring zo-2

4 Jarigen aanstaande week
Op woensdag 6 nov is Thom Mulder jarig. Op vrijdag 8 nov is Mark Haarsma jarig. Op zaterdag 9 nov is Albert-Jan From jarig. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5

6 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Psalm 65: 1, 2, 5 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van 't gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die 't leven redt.

9 Psalm 65: 1, 2, 5 2 Een stroom van ongerechtigheden had d' overhand op mij, maar U verzoent ons overtreden en maakt van schuld ons vrij. Welzalig die U hebt verkoren om in uw heilig hof te wonen om uw heil te horen, te zingen tot uw lof.

10 Psalm 65: 1, 2, 5 5 Het land bezoekt U met uw zegen en schenkt het overvloed. U drenkt het met een milde regen, die 't zaad ontkiemen doet. Uw beek, vol water, vult de voren, U laaft het akkerland. Zo rust uw zegen op het koren, de gave van uw hand.

11

12 Lezen Deuteronomium 26: 1-13
Gebeden bij het afdragen van gaven; slotwoord van Mozes 26 1 Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. 2 U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen,

13 Lezen Deuteronomium 26: 1-13
3 en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienstdoet, zeg dan het volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik voor de HEER, uw God, dat ik het land waarvan de HEER onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan.’ 4 Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet,

14 Lezen Deuteronomium 26: 1-13
5 moet u het volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6 De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. 7 Toen klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan.

15 Lezen Deuteronomium 26: 1-13
8 En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 9 Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. 10 HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. 11 Daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.

16 Lezen Deuteronomium 26: 1-13
12 Als u in het derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad voldoende te eten hebben, 13 dan moet u tegenover de HEER, uw God, verklaren: ‘Ik heb niets van de gaven die de HEER toekomen achtergehouden. Ik heb alles aan de Levieten, vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, geheel overeenkomstig de geboden die u mij hebt opgelegd. Ik heb geen enkel gebod overtreden en ben in niets nalatig geweest.

17

18 Gezang 132: 1-6 1 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

19 Gezang 132: 1-6 3 Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. 4 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend'lijk woord.

20 Gezang 132: 1-6 5 Dank U dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U dat U uw woord wilt geven aan ons allemaal. 6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

21

22 Dankdag 2013 GKv Haulerwijk

23

24

25

26

27

28

29 DE DANKDAG-LITURGIE VAN ISRAEL
1. betreft een hele levensstijl; 2. wordt beheersd door genade; 3. is gericht op de ander.

30

31 'De tienden van de hele oogst (vs.12)
+ 'het eerste en het beste deel van alle vruchten van de bodem, die jullie hebben ingezameld van het land’ (vs.2).

32 (Overvloed van het leven)
Psalm 65 'ongerechtigheden hadden de overhand op mij; onze overtredingen - u verzoent ze'. (Genade) 'U bezoekt het land en verleent het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U bereidt hun koren, ja zo bereidt U alles'. (Overvloed van het leven)

33

34 Wat de HEER gegeven heeft
uit dankbaarheid doorgeven aan anderen

35

36 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

37 Psalm 134: 1, 2, 3 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

38

39 Collecte Kerk

40

41 Gezang 137 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij.

42 Gezang 137 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: Hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

43

44 Amen A - men, a - men, a - men.

45


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google