De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. F.H. Folkerts Organist: br. M. Jansma br. M. van den Bos Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 15 december 09:15 Oppas (Geertruida & Renske) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: kand. J. Jongsma 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Bidden, maar hoe? (koek: Hendrik) 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 16 december 18:30 KP-2 (15-17jr.) - Uw wil geschiede (ouder: Jesse) 19:30 KP-4 (19+)

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 17 december 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Bidden en bidden is 2 20:00 Gemeentekring di woensdag 18 december 20:00 Gemeentekring wo zondag 22 december 09:15 Oppas (Hennie & Wietse) 09:30 Leesdienst: br. J. Meijer 14:00 Kerkdienst: ds. P. Groen (Heerenveen)

4 Jarigen aanstaande week
Op 15 december 2013 wordt jarig Trudy van den Bosch. Op 16 december 2013 wordt jarig Daniek Plas; Egge Rouwhorst; Peter Wagenaar. Op 17 december 2013 wordt jarig Sophie van den Bos. Op 21 december 2013 wordt jarig Wisse Rouwhorst.

5 Uitleg bloemstuk De bloemen zijn nu roze van kleur. Het licht dat voorzichtig doorbreekt in het duister wordt zichtbaar. Roze is een tussenkleur. Het verbindt het paars van de advent met het wit van de kerst. Het thema in deze adventstijd is Uitzicht. We verwachten de Messias. Micha 7: 7: Maar ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

6 BOWLING Het is alweer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowlingavond
komt er weer aan ! Jij gaat toch ook ?! Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna Soos Waar? Op de bowlingbaan te Eelde Wanneer? Vrijdag 27 December Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? € 10,-- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

7

8 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

9

10 Lied 126: 1-3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

11 Lied 126: 1-3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

12 Lied 126: 1-3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

13

14 Psalm 130: 3, 4 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen - de morgen, o wanneer!

15 Psalm 130: 3, 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

16

17 Lezen Jesaja 7: 1-17 Het teken van Immanuel 7 1 In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. 2 Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. 3 Toen zei de HEER tegen Jesaja:

18 Lezen Jesaja 7: 1-17 ‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. 4 Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. 5 Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: 6 ‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken,

19 Lezen Jesaja 7: 1-17 het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – 7 maar dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. 8 Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin. – Nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. –  9 Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand.”’

20 Lezen Jesaja 7: 1-17 10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

21 Lezen Jesaja 7: 1-17 15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 17 En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’

22

23 Lied 125: 1, 2 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.

24

25 Tekst Jesaja 7: 14 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

26

27 Preek

28

29 Gezang 125: 3, 4 3 O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 4 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!

30

31 Eredienst & Energiekosten
Collecte Eredienst & Energiekosten

32

33 Gezang 28: 1-3 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert.

34 Gezang 28: 1-3 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

35 Gezang 28: 1-3 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

36

37 Amen A - men, a - men, a - men.

38


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google