De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Welkom Voorganger:ds. T. Dijkema Organist:br. Beamist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Welkom Voorganger:ds. T. Dijkema Organist:br. Beamist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Welkom Voorganger:ds. T. Dijkema Organist:br. Beamist:br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Agenda komende week

3 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Agenda komende week

4 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

5 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

6 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

7 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 96: 1 1Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

8 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

9 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 102: 13 13Gij, dezelfde, gistren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

10 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

11 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 19: 4, 6 4De dienst van God de Heer / verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet / die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, / maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, / vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning. 5Het woord van uw vermaan / neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, / zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat / van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, / o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden. 6Houd alle overmoed, / die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; / dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg / en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt / en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

12 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 19: 4, 6 6Houd alle overmoed, / die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; / dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg / en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt / en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

13 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

14 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 Uitzending van de twaalf 35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

15 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 10 1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 2 Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

16 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 3 Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4 en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. 5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. 6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. 7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

17 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, 10 schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien.

18 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 11 In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12 Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. 13 Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

19 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 15 Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. 16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. 17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.

20 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 18 Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

21 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Lezen Mattheüs 9:35-10:23 21 De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

22 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

23 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 166: 1-4 1Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

24 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 166: 1-4 2Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal.

25 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 166: 1-4 3Gij aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft, of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft, gij, alle zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht, in 't voeden, hoeden, sterken de goedheid zijner macht.

26 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 166: 1-4 4Roem, christen aan mijn linker- en rechterzijd' is God! Waar 'k machtloos nederzinke of bitter lijd', is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

27 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

28 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Tekst Mattheüs 10: 16 16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.

29 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

30 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Preek

31 Schaap - slang - duif Jezus over christen zijn in de maatschappij

32 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

33 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

34 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

35 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

36 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

37 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

38 Schaap - slang - duif Matteüs 10:16

39 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

40 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 56: 1-4 Allen: 1Ontferm U, God, zij maken op mij jacht. Bestrijders jagen op mij dag en nacht, vertrappen mij met heel hun overmacht. Zie hoe zij mij benauwen. In 't bangste uur blijf ik toch op U bouwen. Ik vrees hen niet, want God is mijn betrouwen. Ik zal op Hem, wiens woord ik prijs, vertrouwen. Wat baat dan mensenkracht?

41 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 56: 1-4 Vrouwen: 2De hele dag verdraait men wat ik zeg. Zij spannen saam in duister overleg, bespieden zelfs mijn schreden op de weg, zij loeren op mijn leven. Zult U, o God, aan hen ontkoming geven? Stort in uw toorn terneer wie U weerstreven, de volkeren die zoveel kwaad bedreven, stoot hen voor altijd weg.

42 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 56: 1-4 Mannen: 3Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep, geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des HEREN wordt door mij geprezen. 'k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld!

43 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Psalm 56: 1-4 Allen: 4Ik heb, o God, geloften U gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in 't licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar 't licht mij hebt geleid.

44 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

45 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Collecte Kantoorkosten/Kerkblad & Rente en Aflossing

46 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

47 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 121: 5, 6, 8, 9 5Gij, die licht zendt en ons hoort, spreekt: 'Nabij u is het woord, in uw hart en in uw mond. Ga daarmee de wereld rond.' Verlos ons, Heer. 6Hij, de Heer gaat voor ons uit, als een vuur dat niemand stuit. Zing het lied dat Hij ons leert en het kwade wordt verteerd. Verlos ons, Heer.

48 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Gezang 121: 5, 6, 8, 9 8Door de wereld gaat Gods Woord, klinkt tot aan het einde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer. 9't Woord, gesproken in de tijd geldig voor de eeuwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer.

49 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9

50 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Amen A-men,a-men,a-men.

51 Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9


Download ppt "Liturgie Ps.96: 1 Ps.102: 13 Ps.19: 4, 6 Lz. Mat. 9: 35- 10: 23 Gz.166: 1-4 Ps.56: 1-4 Gz.121: 5,6,8,9 Welkom Voorganger:ds. T. Dijkema Organist:br. Beamist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google