De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. W. Schaaij Organist: br. <naam organist> Beamiste: zr. S. Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Opbrengst deurcollecte voor de Filipijnen : €1114,75
Iedereen bedankt Opbrengst deurcollecte voor de Filipijnen : €1114,75

3 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 8 december 09:15 Oppas (Rieneke & Elise) 09:30 Kerkdienst: ds. J.M.A. Groeneveld (Bedum) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Leesdienst: br. W. Schaaij 15:00 KP-1 - Praten met Vader (koek: Egge) maandag 9 december 18:30 KP-2 - Koninkrijk bidden (ouder: Oebele) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Diaconie

4 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 10 december 19:00 KP-3 (17-19jr.) – Gebedsblokkades donderdag 12 december 19:30 Gebedskring vrijdag 13 december 19:30 KP "Ik belijd" 21:00 Soos – Hamburgeravond zondag 15 december 09:15 Oppas (Geertruida & Renske) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: kand. J. Jongsma

5 12+ SOOS !!! I.V.M. Sinterklaas is de soosavond een week opgeschoven!
Op 13 December is de soos weer open! WIE? IEDEREEN VANAF 12 JAAR WAT? GEZELLIGHEID IN DE SOOS WAAR? ONZE KRUISKERK WANNEER? VRIJDAG 13 DEC. VANAF 21 UUR! DEZE SOOS ZIJN ER BROODJES HAMBURGER ! MET MOGELIJKHEID OM EEN GRATIS BROODJE HAMBURGER TE SCOREN!!!

6 Jarigen aanstaande week
8 december zr. W. van der Vaart 10 december Riekje Baron 13 december Irma Haarsma 14 december br. B. Gorter, br. L. van der Meulen & zr. T. Smid-Teakema De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

7 BOWLING Het is alweer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond
komt er weer aan ! Jij gaat toch ook ?! Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna Soos Waar? Op de bowlingbaan te Eelde Wanneer? Vrijdag 27 December Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? Eur 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

8 Thema bloemstuk: “Uitzicht”
We kijken naar Hem uit, We verwachten de Messias, maar Hij is er nog niet. Verwachting en uitzicht naar nieuw leven. De kleur rood staat voor levenskracht en warmte. De betekenis van de amaryllis is: Ontzag en bewondering. Zo hebben wij ontzag en bewondering voor Maria en Elisabeth. Zij zijn beiden zwanger op een heel bijzondere manier. Beiden kijken ze uit naar de komst van hun kind. Hun kind waar ook de wereld naar uitgekeken heeft, waar de profetieën vol van staan.

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 145: 1, 5 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

13 Psalm 145: 1, 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

14

15 Psalm 139 139 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

16 Psalm 139 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

17 Psalm 139 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

18 Psalm 139 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

19 Psalm 139 19 God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. 21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

20

21 Lied 7: 1, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

22 Lied 7: 1, 4 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak vóór u ligt de weg ten leven.

23

24 Niet langer vluchten voor God

25 wat is kennen?

26

27 Jezus is jouw identiteit

28

29 Je mag vluchten naar het kruis

30

31 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent.

32 Opwekking 518 Heer U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, en om mij heen, elke dag.

33 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven+ U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

34

35 Geloofsbelijdenis

36

37 Diaconie & Rente en aflossing
Collecte Diaconie & Rente en aflossing

38 Thema bloemstuk: “Uitzicht”
We kijken naar Hem uit, We verwachten de Messias, maar Hij is er nog niet. Verwachting en uitzicht naar nieuw leven. De kleur rood staat voor levenskracht en warmte. De betekenis van de amaryllis is: Ontzag en bewondering. Zo hebben wij ontzag en bewondering voor Maria en Elisabeth. Zij zijn beiden zwanger op een heel bijzondere manier. Beiden kijken ze uit naar de komst van hun kind. Hun kind waar ook de wereld naar uitgekeken heeft, waar de profetieën vol van staan.

39

40 Opwekking 687: 1-4 1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

41 Opwekking 687: 1-4 2 Heer leer mij uw weg die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, Het donker is; leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

42 Opwekking 687: 1-4 3 Heer leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

43 Opwekking 687: 1-4 4 Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Toon mij dat Christus

44

45 Amen A - men, a - men, a - men.

46


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google