De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. Beamiste:zr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. Beamiste:zr."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. Beamiste:zr. S. Spriensma Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

3 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Agenda aanstaande week 1/2

4 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Agenda aanstaande week 2/2

5 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Bedankt voor de bloemen April 2013 Gemeente, Waar komen de door u geschonken bloemen terecht? Welnu – u ziet het en zo kan het ook: ze zijn op het graf van mijn vrouw geplaatst. - Ps. 103:6 (ber.) – Gemeente en Johanna: HARTELIJK DANK Lieuwe de Jong

6 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

7 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 1Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171:1, 2

8 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 2Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Gezang 171:1, 2

9 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

10 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

12 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 3Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Gezang 171: 3

13 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

14 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 De 10 geboden Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien. Al die woorden zijn er ook voor jou en mij. Leven zoals God wil, dat maakt je vrij.

15 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 1 e en 2 e gebod Eén dat is de Heer, niemand is als God. In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot. Twee: maak dan geen beelden; Hij is altijd méér. Dien geen and’re goden dan God, de Heer.

16 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 3 e en 4 e gebod Drie, dat is de naam van de hoge God. Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot. Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer. Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

17 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 5 e en 6 e gebod Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

18 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 7 e en 8 e gebod Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar: dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is. Als je toch iets meepikt dan gaat het mis.

19 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 9 e en 10 e gebod Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. Zeg alleen de waarheid; houd een zuiver hart. Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft.

20 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

21 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 2Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89: 2, 3

22 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 3Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89: 2, 3

23 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

24 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 1 Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Joël, de zoon van Petuel. 2 Hoor mij aan, oudsten, leen mij allen het oor, inwoners van het land! Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? 3 Vertel het aan je kinderen, en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen aan het volgende geslacht. 4 Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd, wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid en wat na de derde overbleef, heeft de vierde kaalgevreten. Lezen: Joël 1:1-2:11

25 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 5 Word wakker, dronkaards, en ween, barst uit in gejammer, drinkers van wijn, om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is. 6 Mijn land is ten prooi aan een volk, een machtig volk zonder tal, met tanden als van een leeuw, geweldige kaken als van een leeuwin. 7 Het maakte dode takken van mijn wijnstok en brandhout van mijn vijgenboom: naakt en kaal zijn ze, omvergehaald, de wijnranken zijn verbleekt. Lezen: Joël 1:1-2:11

26 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 8 Weeklaag – als een jonge bruid die zich hult in het zwart, rouwend om de man van haar jeugd. 9 Waar is nog graan of wijn voor offers in de tempel van de HEER? De priesters, zijn dienaren, treuren. 10 Het veld is verwoest, de dorre grond treurt, want het koren is vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren. 11 Toon je verslagenheid, boeren, barst uit in gejammer, wijnbouwers, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. Lezen: Joël 1:1-2:11

27 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 12 De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen. 13 Priesters, hul je in rouw, schreeuw het uit, dienaren van het altaar, breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God, want offers van graan en wijn zijn Gods tempel ontzegd. 14 Kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de HEER, jullie God, en roep luid tot de HEER! Lezen: Joël 1:1-2:11

28 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 15 O angstwekkende dag! Nabij is de dag van de HEER, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! 16 Is het voedsel niet voor onze ogen vernietigd? Is de vreugdezang niet verstomd in de tempel van onze God? 17 Het zaad rust vergeefs in de verdroogde aarde, de voorraden zijn verwoest, de graanschuren zijn vernield: verloren is het graan. 18 Hoor hoe het vee loeit: runderen dolen maar rond want nergens kunnen ze grazen, zelfs schapen en geiten worden gestraft. Lezen: Joël 1:1-2:11

29 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 19 Tot u, HEER, roep ik, nu het groen voor het vee door vuur is verteerd en een vlam de bomen heeft verzengd. 20 Zelfs de dieren van het veld roepen om u, nu elke waterstroom is opgedroogd en het laatste groen door vuur is verteerd. 1 Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven van ontzetting: de dag van de HEER komt! Hij is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken. Lezen: Joël 1:1-2:11

30 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals er nooit tevoren is geweest of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht. 3 Hun voorhoede is een verterend vuur, hun achterhoede een verzengende vlam; als de tuin van Eden ligt het land voor hen, achter hen blijft een kale woestijn. Niets en niemand kan ontkomen. 4 Het is alsof het paarden zijn, als strijdrossen draven ze voort; Lezen: Joël 1:1-2:11

31 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 5 als het ratelen van strijdwagens klinkt hun opmars over de bergtoppen, als het knetteren van stro dat in het vuur verteert, als een machtig volk dat zich opmaakt voor de strijd. 6 Bij die aanblik krimpen allen ineen, alle gezichten verbleken. 7 Onverschrokken komen zij aanstormen, als strijders beklimmen zij de muren. Ieder houdt vast aan zijn eigen weg, niet één wijkt ervan af; 8 niemand van hen duwt een ander opzij, iedereen houdt zijn eigen plaats. Ook als er sneuvelen door tegenstand, verbreken zij hun gelederen niet. Lezen: Joël 1:1-2:11

32 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 9 Ze bestormen de stad, ze klimmen over de muren heen, ze dringen de huizen binnen, ze komen als dieven door de vensters. 10 Bij die aanblik beeft de aarde, siddert de hemel; zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans. 11 Want het is de HEER – zijn stem schalt voor zijn leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die dag doorstaan? Lezen: Joël 1:1-2:11

33 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

34 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 1De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van 's Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten. De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven. Psalm 68:1

35 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

36

37

38

39

40

41

42 De dag van de HEER

43

44

45

46 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 3Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig. Psalm 19: 3

47 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

48 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Eredienst & Rente en Aflossing Collecte

49 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

50 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 1U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer meer. Gezang 99: 1-3

51 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 2Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint!" U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Gezang 99: 1-3

52 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 3Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Gezang 99: 1-3

53 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99

54 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Amen A-men, a-men, a-men.

55 Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99


Download ppt "Liturgie Gz.171: 1, 2 Gz.171: 3 De 10 geboden Gz.89 : 2, 3 Lz.Joël 1:1 - 2:11 Ps.68 : 1 Ps.19 : 3 Gz.99 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. Beamiste:zr."

Verwante presentaties


Ads door Google