De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 23 maart 09:15 Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. Folkerts 14:00 Leesdienst - br. W. Schaaij 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 24 maart 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Het watermerk v/d doop (koek: Kidane) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Kerkenraad (smal)

2 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Agenda aanstaande week 2/2 dinsdag 25 maart 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Avondmaal en tucht zondag 3 maart 09:15 Oppas (Wietse & Geertruida) 09:30 Kerkdienst - ds J.H. Soepenberg (Assen-Zuid) 14:00 Kerkdienst - ds R. Prins (Buitenpost)

3 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Naar aanleiding van overleg ‘Informatievoorziening’

4 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Jarigen aanstaande week 25 mrt zr. M. Boersma-Jilderda 29 mrt Lars Hoekstra zr. M. van der Vaart De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Naar aanleiding van overleg ‘Informatievoorziening’

6 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

7 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Welkom en Mededelingen Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com. Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. M. van de Bos Pianist:br. H. Baron Beamiste:zr. S. Spriensma

8 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

9 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

11 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 1Wil, als ik roep, mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. U, die voor mij, in 't nauw gedreven, ruim baan gemaakt hebt in mijn leven, toon mij uw trouw, waarop ik pleit. Komt, mannen, wilt u toch bezinnen! Hoe lang nog wordt mijn eer gesmaad? Blijft u de ijdelheid beminnen en zult u steeds op leugen zinnen? Hoe lang nog duurt uw boos beraad? Psalm 4: 1, 2, 3

12 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 2Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust, uw geest aan banden. Brengt, naar de eis, uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed. Psalm 4: 1, 2, 3

13 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 3Ik hoor hoe velen angstig vragen: "Wie zal het goede ons doen zien?" Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk U dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven, zal, HEER, bij U geborgen zijn. Psalm 4: 1, 2, 3

14 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

15 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 3U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. Psalm 119: 3, 5, 7

16 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 5Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen. Psalm 119: 3, 5, 7

17 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 7Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O HEER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Psalm 119: 3, 5, 7

18 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

19 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Matteüs 5:17-20 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.

20 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Matteüs 5:17-20 Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

21 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

22 Some glad morning when this life is over Eens op een morgen als dit leven eindigt

23 I'll fly away Dan vlieg ik weg

24 To a home on God's celestial shore Naar een huis op Gods hemelse stranden

25 I'll fly away Dan vlieg ik weg

26 I'll fly away o Glory I’ll fly away Dan vlieg ik weg wat een vreugde

27 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

28 I'll fly away En ik vlieg weg

29 When the shadows of this life are gone Als de moeiten van dit leven voorbij zijn

30 I'll fly away Dan vlieg ik weg

31 Like a bird from prison bars has flown Zoals een vogel ontsnapt uit haar kooi

32 I'll fly away Dan vlieg ik weg

33 I'll fly away o Glory I’ll fly away Dan vlieg ik weg wat een vreugde

34 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

35 I'll fly away En ik vlieg weg

36 Just a few more weary days and then Nog een paar vermoeiende dagen en dan

37 I'll fly away Vlieg ik weg

38 To a land where joy shall never end Naar een land waar vreugde eeuwig zal zijn

39 I'll fly away Dan vlieg ik weg

40 I'll fly away o Glory I’ll fly away Dan vlieg ik weg wat een vreugde

41 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

42 I'll fly away En ik vlieg weg

43 I'll fly away o Glory I’ll fly away Dan vlieg ik weg wat een vreugde

44 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

45 I'll fly away En ik vlieg weg

46 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

47 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Preek

48 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 3 ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,”…’ Matteüs 15

49

50 Ik word gek van christelijke regeltjes

51 Heb God lief en doe wat je wilt

52 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: Elke jota, elke tittel in de wet blijft van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

53 Want ik zeg jullie: Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

54 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

55 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen, Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Opwekking 244

56 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

57 ?

58 ? Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

59

60 Ik ben gekomen om de Wet te vervullen.

61

62 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar u realiseert zich niet dat de geschriften getuigen van Mij en dat Ik hier vlak voor u sta.

63 In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

64 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

65

66 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

67 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 1Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Opwekking 488: 1, 2

68 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opwekking 488: 1, 2

69 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 2Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Opwekking 488: 1, 2

70 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opwekking 488: 1, 2

71 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde, Slot: dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opwekking 488: 1, 2

72 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

73 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Collecte Beheer en Administratie & Rente en aflossing

74 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

75 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 1Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt. In zijn zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen. Opwekking 347: 1, 2

76 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 2Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen. Opwekking 347: 1, 2

77 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2

78 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Amen A-men, a-men, a-men.

79 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2


Download ppt "Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Ps.119: 3, 5, 7 Lz.Matteüs 5:17-20 I’ll Fly Away door T. Barelds Opw.244 Opw.488: 1, 2 Opw.347: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2."

Verwante presentaties


Ads door Google