De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaterdagavond 03 November wordt het 13e JCH zaalvoetbal toernooi gehouden. Deelname is vanaf 14 jaar en de kosten zijn €5,- per persoon. De eerste wedstrijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaterdagavond 03 November wordt het 13e JCH zaalvoetbal toernooi gehouden. Deelname is vanaf 14 jaar en de kosten zijn €5,- per persoon. De eerste wedstrijden."— Transcript van de presentatie:

1 Zaterdagavond 03 November wordt het 13e JCH zaalvoetbal toernooi gehouden. Deelname is vanaf 14 jaar en de kosten zijn €5,- per persoon. De eerste wedstrijden beginnen om 19:00 Opgave lijst hangt op het prikbord, Opgave voor 29 Oktober! Ook supporters zijn van harte welkom om iedereen die avond aan te moedigen! De JCH

2 Welkom Voorganger: ds. G. Timmermans Organist: br. R. Janssen Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

3

4 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

5

6 Lied 426: 1, 3 en 5 1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

7 Lied 426: 1, 3 en 5 3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest, want God gaf mij ten geleide op mijn wegen woord en Geest. Ja, de Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht van het innerlijk gezicht, dat zal dood noch duivel doven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

8 Lied 426: 1, 3 en 5 5 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

9

10 Gezang 23 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet

11

12 Prediker 5: 9- 6: 12 Rijkdom is leegte
9 Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. 10 Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. 11 Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten.

13 Prediker 5: 9- 6: 12 12 Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt rampzalig af, 13 want één tegenslag vaagt al die rijkdom weg. De zoon die hij verwekt heeft, blijft met lege handen achter. 14 Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.

14 Prediker 5: 9- 6: 12 15 Het is, ook dit, triest en ellendig, maar zoals hij is gekomen, zo keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens dat hij zwoegt voor wind? 16 Alle dagen van zijn leven brengt hij door in duisternis, heel zijn bestaan is vol ellende en verdriet, en vol ontevredenheid.

15 Prediker 5: 9- 6: 12 17 Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.

16 Prediker 5: 9- 6: 12 18 Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 19 Dan piekert hij tenminste niet zo veel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt.

17 Prediker 5: 9- 6: 12 1 Het is, dat heb ik ingezien, een trieste zaak onder de zon en voor de mens een zware last: 2 God geeft iemand rijkdom, bezittingen en aanzien; er ontbreekt hem in zijn leven niets van wat hij zich gewenst heeft, maar God staat niet toe dat hij ervan geniet. Dat laat hij een vreemde doen. Leegte is het, een ellendige en trieste zaak.

18 Prediker 5: 9- 6: 12 3 Zo iemand zou wel honderd kinderen kunnen krijgen en wel jaren kunnen leven, vele jaren lang, maar als zijn dorst naar rijkdom nooit gelest wordt en hem nog niet eens een graf rest, dan – zeg ik – is een doodgeboren kind beter af. 4 Het wordt in leegte geboren en verdwijnt in het duister, even naamloos als het is gekomen. 5 Het heeft nooit de zon gezien en geen weet gehad van het bestaan. Het heeft rust, veel meer dan die ander

19 Prediker 5: 9- 6: 12 6 die, ook al leeft hij duizend jaar en nog eens duizend jaar, niet genieten kan van al het goede dat hij heeft. Zijn zij niet beiden op weg naar dezelfde plaats? 7 Al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld. 8 Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas, wat is het voordeel voor de arme dat hij inzicht in het leven heeft?

20 Prediker 5: 9- 6: 12 8 Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas, wat is het voordeel voor de arme dat hij inzicht in het leven heeft? 9 Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. 10 Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is Mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen hem die meer macht bezit dan hij.

21 Prediker 5: 9- 6: 12 11 Alles wat er meer over gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens? 12 Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon?

22

23 Psalm 49: 2, 3 en 4 2 Wat zou ik vrezen in een kwade tijd,
als mij omringt de ongerechtigheid van rijken die vertrouwen op hun geld en sterk op eer en aanzien zijn gesteld. Geen mens redt ooit een broeder van de dood, geen losprijs die aan God voldoening bood. Er is niet één die altijd voort zal leven, als ware hij van dood en graf ontheven.

24 Psalm 49: 2, 3 en 4 3 Want zie, hoe zelfs de wijze sterven moet.
De dwazen zwelgen wel in overvloed, maar zij vergaan, 't graf blijft hun niet bespaard, hun rijkdom is voor anderen vergaard. Zij denken: onze huizen houden stand, naar onze namen noemen wij ons land. De mens, hoe trots en praalziek in zijn streven, hij eindigt als het stomme vee zijn leven.

25 Psalm 49: 2, 3 en 4 4 Zo gaat het elk die op zichzelf vertrouwt,
zijn eigen woord voor diepe wijsheid houdt. Het is de dood die hen als schapen weidt en als een kudde naar de groeve leidt. Terwijl hun glans, hun glorie snel vergaat, komt voor oprechten straks de dageraad waarin zij over bozen triomferen, die dan ontheemd tot stof en as verteren.

26

27 Prediker 7: 1-14 Wijsheden 1 Beter een goede naam dan een kostbare geur, de dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. 2 Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. 3 Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed.

28 Prediker 7: 1-14 4 De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. 5 Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen, 6 want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Ook dat is enkel leegte. 7 Afpersing maakt de wijze dwaas, steekpenningen richten het hart te gronde.

29 Prediker 7: 1-14 8 Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld. 9 Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. 10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. 11 Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon. 12 Ze bieden beide schaduw, maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens meer schaduw in het leven biedt.

30 Prediker 7: 1-14 13 Bezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt? 14 Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

31

32 Preek

33 Preek In alle dingen van het leven richt Prediker onze aandacht op de Here! Daarom roept hij op: tot bezinning (verzen 1 t/m 6) tot bezonnenheid (verzen 7 t/m 14)

34 Preek Prediker roept op tot bezinning:

35 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?

36 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?
Hoofdstuk 3 en 11 laten anders zien

37 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?
Hoofdstuk 3 en 11 laten anders zien Maar plezier brengt geen wijsheid

38 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?
Hoofdstuk 3 en 11 laten anders zien Maar plezier brengt geen wijsheid Huis van rouw doet je nadenken/ bezinnen

39 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?
Hoofdstuk 3 en 11 laten anders zien Maar plezier brengt geen wijsheid Huis van rouw doet je nadenken/ bezinnen Vooral over het gebroken leven

40 Preek Prediker roept op tot bezinning: Geen ruimte voor plezier?
Hoofdstuk 3 en 11 laten anders zien Maar plezier brengt geen wijsheid Huis van rouw doet je nadenken/ bezinnen Vooral over het gebroken leven Jezus Christus tilt daarboven uit!

41 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid:

42 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding

43 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding
Pas op voor wat geld met je doet (7)

44 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding
Pas op voor wat geld met je doet (7) Wees voorzichtig in je meningsvorming (8-10)

45 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding
Pas op voor wat geld met je doet (7) Wees voorzichtig in je meningsvorming (8-10) Maak je niet los van vandaag, en daarmee van God!

46 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding
Pas op voor wat geld met je doet (7) Wees voorzichtig in je meningsvorming (8-10) Maak je niet los van vandaag, en daarmee van God! Ook de kromme dagen gaan niet buiten God om (13-14)

47 Preek Prediker roept op tot bezonnenheid: Gaat nu om levenshouding
Pas op voor wat geld met je doet (7) Wees voorzichtig in je meningsvorming (8-10) Maak je niet los van vandaag, en daarmee van God! Ook de kromme dagen gaan niet buiten God om (13-14) Christus is Heer over de toekomst!

48

49 Psalm 73 : 10 en 11 10 Wie heb ik in de hemel hoog
behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid.

50 Psalm 73 : 10 en 11 11 Wie ver van U geweken is,
komt eenmaal om in duisternis. Hun zal in 't oordeel niets meer baten, die trouweloos uw dienst verlaten. Maar dit is mijn gelukkig lot: te mogen schuilen bij mijn God. Ik bouw op Hem geheel en al, de HEER, wiens werk ik roemen zal.

51

52 Evangelisatie & Gastpredikanten
Collecte Evangelisatie & Gastpredikanten

53

54 Lied 432: 1-3 1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

55 Lied 432: 1-3 2 Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

56 Lied 432: 1-3 3 Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

57

58 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

59


Download ppt "Zaterdagavond 03 November wordt het 13e JCH zaalvoetbal toernooi gehouden. Deelname is vanaf 14 jaar en de kosten zijn €5,- per persoon. De eerste wedstrijden."

Verwante presentaties


Ads door Google