De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij Riemkje Reinders of Annewil de Boer. Zie poster op het prikbord voor meer informatie.

2 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Welkom Voorganger:ds. L.G. van der Heide Organist:br. De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com. Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer.

3 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

4 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

5 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

6 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Psalm 29: 1, 2, 4 1Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer, geeft de HERE heerlijkheid, looft zijn naam en majesteit. Looft Hem om zijn grote daden, dient Hem in uw feestgewaden. Komt u voor de HERE buigen, hulde aan uw God betuigen.

7 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Psalm 29: 1, 2, 4 2Machtig is des HEREN stem, wateren weerkaatsen hem. Door de God der heerlijkheid klinkt de donder wereldwijd. Boven het geweld der meren klinkt de sterke stem des HEREN, want des HEREN stem is krachtig, vol van luister, groots en machtig.

8 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Psalm 29: 1, 2, 4 4Door de kracht van 's HEREN woord brengen hinden jongen voort. 't Woud wordt van zijn schors ontdaan, niets kan Gods geweld weerstaan. Maar in zijn verheven woning zal een ieder aan de Koning lof en heerlijkheid bewijzen en Hem om zijn grootheid prijzen.

9 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

10 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Lezen Jeremia 15: 15-21 15 ‘O HEER, u kent mij. Denk aan mij, bekommer u om mij, wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zo veel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik omwille van u belasterd word. 16 Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

11 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Lezen Jeremia 15: 15-21 17 Nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik, door uw toedoen, u had mij immers volgegoten met uw woede. 18 Waarom blijft mijn lijden duren, is mijn wond niet te genezen, waarom wil hij maar niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is.’

12 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Lezen Jeremia 15: 15-21 19 ‘Dit zegt de HEER: Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen.

13 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Lezen Jeremia 15: 15-21 20 Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden – spreekt de HEER. 21 Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’

14 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

15 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Gezang 33: 1, 2 1Jona heeft God wel verstaan, maar hij stoort er zich niet aan. Jona gaat heel eigenwijs met een grote boot op reis. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé!

16 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Gezang 33: 1, 2 2Midden op de oceaan komt zijn schip in een orkaan, Jona wordt van boord gezet, maar een vis heeft hem gered. Refrein: Want de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Want de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé!

17 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

18 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Tekst Jona 1 1 Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3 En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER. 4 Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken.

19 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Tekst Jona 1 5 De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. 6 De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7 Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’

20 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Tekst Jona 1 Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 8 Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ 9 Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.’ 10 De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’

21 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Tekst Jona 1 11 En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ 13 Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer.

22 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Tekst Jona 1 14 Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ 15 Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. 16 De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften.

23 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

24 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Lied 468: 1 1Heer, mijn hert is boos en schuldig, maar Gij zijt barmhartig, en duizend malen meer verduldig als dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heer, ik vrage 't geef mij hulp en sta mij bij; 'k heb gezondigd, ik beklage 't, help mij God, vergeef het mij!

25 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

26 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Psalm 106: 22 22Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg' al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid.

27 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

28 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Collecte Eredienst & VSE

29 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

30 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Psalm 134: 1-3 1Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof. 3Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

31 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134

32 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

33 Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134


Download ppt "Liturgie Ps.29: 1, 2, 4 Lz.Jer. 15: 15-21 Gz.33: 1, 2 T.Jona 1 Ld.468 Ps.106: 22 Ps.134 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag."

Verwante presentaties


Ads door Google