De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: kand. H. Zeilstra Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: kand. H. Zeilstra Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: kand. H. Zeilstra Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Kerstfeest Beste gemeenteleden (jong en oud),
Wie wil ons helpen het kerstfeest dit jaar te organiseren? Heb je een leuk idee, of wil je iets doen? Laat het ons weten. (Kerstfeest: 2e kerstdag in de ochtend) Met vriendelijke groeten, namens de Oudercommissie Sieta en Foeke P.S. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor de Oudercomissie.

3 Advent Vandaag is het de eerste adventzondag.
We zien uit naar de komst van Christus. Het bloemstuk geeft symbolisch aan dat nieuw leven begint vanuit een donkere wereld. Een wereld die rood is gekleurd en waar een tronk wacht op nieuw leven. Dat leven zal komen door Jezus. Iedere week zal er meer leven te zien zijn in de vorm van bloemen.

4

5 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Psalm 50: 1 1 De HEER die leeft, de God der goden spreekt,
van waar de zon rijst als de dag aanbreekt, tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat, roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad. Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven, verschijnt de HEER, door blinkend licht omgeven.

8

9 Psalm 50: 11 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

10

11 Lezen Jona 3: 10-4: 11 10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet. 4 1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’

12 Lezen Jona 3: 10-4: 11 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde.

13 Lezen Jona 3: 10-4: 11 8 En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’

14 Lezen Jona 3: 10-4: 11 10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’

15

16 Psalm 49: 1 1 Gij volken, overal ter wereld, hoort!
Komt, stervelingen, luistert naar mijn woord, of u nu rijk bent en in weelde baadt, dan wel gering en niet in aanzien staat. 't Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, van louter inzicht is mijn hart vervuld. Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, u mijn geheim met zang en citer leren.

17

18 Preek

19

20 Gezang 118: 1-3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

21 Gezang 118: 1-3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

22 Gezang 118: 1-3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt,
doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

23

24 Eredienst & Energiekosten
Collecte Eredienst & Energiekosten

25

26 Lied 460: 1-5 1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

27 Lied 460: 1-5 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht. 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

28 Lied 460: 1-5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

29

30 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

31

32 Algemene pictogrammen

33 Speciale diensten

34 Speciale dagen

35 Overige pictogrammen


Download ppt "Welkom Voorganger: kand. H. Zeilstra Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"

Verwante presentaties


Ads door Google