De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UITGANGSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UITGANGSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1

2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

3 OVERZICHT Waarom een visiedag? Premissen Doelstelling van een toekomstig SO Wat is de finaliteit van SO? Getrapte studiekeuze Continuüm Plaats van Leren en werken Methodiek Ter afronding

4 VISIEDAG Resultaat van een 2-jarig traject Concept/principes/referentiekader –Nood aan concrete uitwerking in lessentabellen, studierichtingen … Draagvlak: geen 100 % consensus Bescheidenheid –Principes versus concrete invulling –Nieuwe structuren kunnen faciliteren –Nood aan mentaliteitswijziging –Scoop beperkt tot de structuur Katholiek onderwijs als een constructieve partner

5 PREMISSEN SO is niet in crisis: borgen wat goed is, verbeteren waar nodig

6

7 PREMISSEN LLn zijn niet gelijk –Gelijke behandeling is het doel –Oog voor het ontwikkelingsperspectief

8

9 PREMISSEN SO is niet in crisis: borgen wat goed is, verbeteren waar nodig LLn zijn niet gelijk –Gelijke behandeling is het doel –Oog voor het ontwikkelingsperspectief Katholiek onderwijs vraagt de nodige ruimte –Inhoud –Methode –Schoolstructuur/klassamenstelling Loskomen van de kwalificatiestructuur Bevestiging van de rol van de SG Implementatietraject

10 DOELSTELLING VAN EEN TOEKOMSTIG SO Transparant continuüm van studierichtingen Maximaal inspelen op talenten van leerlingen –Gedifferentieerde Algemene Vorming –Types van studierichtingen

11 Hiërarchische perceptie wegwerken

12 DOELSTELLING VAN EEN TOEKOMSTIG SO Transparant continuüm van studierichtingen Maximaal inspelen op talenten van leerlingen –Gedifferentieerde Algemene Vorming –Types van studierichtingen Hiërarchische perceptie wegwerken –Brede eerste graad –Continuüm –Diploma na 6 jaar SO Studieaanbod –Rationeel –Complementair –Gedifferentieerd

13 FINALITEIT VAN SO Onlosmakelijk verbonden met visie op vorming Drie aspecten Sociaal kapitaal Cultureel kapitaal Economisch kapitaal

14 FINALITEIT VAN SO Onlosmakelijk verbonden met visie op vorming Drie aspecten –Sociaal kapitaal –Cultureel kapitaal –Economisch kapitaal Katholiek onderwijs voegt aspect toe –Levensbeschouwelijke en zingevende

15 GETRAPTE STUDIEKEUZE Behoud van de gradenstructuur Keuze wordt steeds fijnmaziger

16 3de graad –Sterk geprofileerde studierichtingen 1ste graad –Zonder basisopties met klemtoon op algemene vorming –Einde 1ste graad: keuze voor studiedomein zonder voorafname situering op het continuüm 2de graad –Brede studierichtingen met overgangsmogelijkheden tijdens en na de 2de graad

17 Economie en maatschappij Kunst en creatie Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Wetenschappen en techniek transferabelgericht toepasbaar abstractconcreet algemeenspecifiek PRINCIPES

18 Alternatief voor de onderwijsvormen Doelstelling CONTINUÜM: PRINCIPES

19 Maximale transparantie

20 Alternatief voor de onderwijsvormen Doelstelling –Maximale transparantie Studiekeuze-instrument –Focus op alle talenten van alle jongeren Positionering van studierichtingen CONTINUÜM: PRINCIPES

21 Dimensie 1 –Niveau van abstractie en diepte –Gelinkt aan transfervaardigheid, decontextualisering –Breedte en hoeveelheid doelen –Brede versus smalle contexten –Contextloos: dégradé van kleuren Dimensie 2 –Inhoud: cfr. 5 studiedomeinen CONTINUÜM: DIMENSIES

22 Finaliteit op basis van de uitstroom 4 types van studierichtingen gelinkt aan leerlingenprofielen Einde van de derde graad voorbereiding op: –brede academische doorstroming –gerichte doorstroming (in hoofdzaak professionele bachelor) –arbeidsmarkt (= 1 of meer beroepskwalificaties) en/of beperkte professionele bachelor/HBO 5 en Se-n-Se. –arbeidsmarkt (1 of meer beroepskwalificaties) Diploma na 6 jaar Secundair Bijkomende beroepskwalificatie: certificaat via Se-n-Se CONTINUÜM: DIMENSIES

23 Binnen elk studiedomein –Invulling in de volle breedte: 4 types zijn aanwezig Sommige lln maken definitieve keuze na SO Toetsing huidig studieaanbod –Overlap –Lacunes CONTINUÜM: PRINCIPES

24 POSITIONERING VAN LEREN EN WERKEN Leerlingenprofiel –Jongeren die gebaat zijn met een individueel traject waarbij opleiding en vorming hand in hand gaan met een praktijkopleiding op de werkvloer –Jongeren in multiproblematische situaties Plaats op het continuüm: –Rechts i.f.v. het behalen van een beroepskwalificatie –Geen opname in studiedomeinen Trajecten –Individueel met begeleidingstraject –Looptijd is afhankelijk van de vordering van de jongere –Geen gradenstructuur

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 TER AFRONDING Signaal vanuit het katholiek onderwijs Stranden … of landen? Mogelijkheden binnen de huidige structuur

35


Download ppt "UITGANGSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google