De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Vlaamse Bologna-expertenteam 13 en 19 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Vlaamse Bologna-expertenteam 13 en 19 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Vlaamse Bologna-expertenteam 13 en 19 maart 2009

2 2 Kwaliteitscultuur Naar een reflectie-instrument over kwaliteitscultuur Dries Berings

3 3 “Hard” en “soft” (7S -McKinsey)

4 4 IKZ: principes n centraal stellen van de klant n engagement van de top n betrokkenheid van het personeel n collectieve visie n stroomlijnen van processen n systeembenadering n continu verbeteren n werken aan een kwaliteitscultuur n werken op basis van feiten en cijfers

5 5 IKZ: tools n Bevraging/evaluatie door stakeholders n Functioneringsgesprekken n Kwaliteitsstuurgroep n Kwaliteitsverbeteringsteams n Interne en externe evaluatie n PDCA-cirkel n Kwaliteitshandboek n Kwaliteitsindicatoren n Sensibilisering en vorming

6 6 IKZ: core values n AInnovatie n BCollectieve gerichtheid n CSystematiek

7 7 Kwaliteitscultuur “Kwaliteitscultuur is een organisatiecultuur bijdraagt tot de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte zorg voor kwaliteit”

8 8 Kwaliteitscultuur Organisatie- cultuur Intern- en extern kwaliteitssysteem Zorg voor kwaliteit effectiviteit Performantie efficiëntie

9 9 n Effectiviteit = doeltreffendheid De mate waarin de organisatie haar vooropgestelde doelen bereikt. n Efficiëntie = doelmatigheid Een maatstaf voor de kosten van de resources die zijn gekoppeld aan het bereiken van een doel (Daft, 2007; Schermerhorn, 2002) Performantie

10 10 n Competentieontwikkeling n Studierendement n Tewerkstellingskansen n Didactische kwaliteit n Tevredenheid stakeholders n Wetenschappelijke output n Maatschappelijke bijdrage n … Meervoudige doelbepaling

11 11 n IKZ (EFQM, Proza, Tris) n Procesbenadering (ISO) n CIPO-model n Output-gerichte kwaliteitbewaking n Individueel professionalisme n De Lerende Organisatie n … Visies op zorg voor kwaliteit

12 12 n Productgericht n Ontwerpgericht n Klantgericht n Waardegericht n Transcendente benadering Visies op kwaliteit

13 13 Organisatiecultuur Organisatiecultuur is het niet steeds bewuste en beperkt communiceerbaar geheel van waarden en normen over het werk in ruime zin, zoals dat door de organisatieleden gedeeld wordt en waardoor hun gedrag gekleurd wordt (Houtveen et al., 1996).

14 14 Organisatiecultuur n Gelaagd n Onderscheidend n Gedeeld n Gefragmenteerd n Sociaal-geconstrueerd

15 15 n Keuze-afhankelijk n Reflectie nodig n Referentiekader nodig Kwaliteitscultuur: inhoud?

16 16 Waarden die tegelijk belangrijk zijn maar moeilijk tegelijk te realiseren vallen. Concurrerende waarden

17 17 Concurrende waarden in het HO

18 18 Cultuurbeelden VERANDERING innovatie BESTENDIGING traditie COLLECTIVISME collectief INDIVIDUALISME specialisatie ZELF-BEPALING mens PLANMATIGHEID systeem

19 19 Innovatie - Traditie

20 20 Mens - Systeem

21 21 Specialisatie - Collectief

22 22 DE TRADITIONELE ORGANISATIE

23 23 DE IKZ-ORGANISATIE

24 24 DE ORGANISATIE ALS TEAM

25 25 DE ONBESTEMDE ORGANISATIE

26 26 Perceptie – Wens

27 27 n Klemtoon in eigen profiel n Breedte van het profiel n Evenwicht in het profiel n Toetsing aan eigen doelstellingen n Veranderingsdynamiek n Niveaus in de organisatie Profielanalyse

28 28 Cultuurbeelden en performantie Zorg voor kwaliteit Studenten- tevredenheid Personeels- tevredenheid Collectief+++++ Mens++++++ Innovatie+++ Systeem+++ Traditie-++ Specialisati e --0

29 29 Cultuurclusters en performantie

30 30 Plannen n Hogescholen en universiteiten uitnodigen om aan reflectie over de kwaliteitscultuur deel te nemen –Zelfreflectie op twee niveaus –Evaluatie van de reflectiemethode –Validering van meetinstrument –Mogelijkheden voor breedschaliger onderzoek verkennen.


Download ppt "1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Vlaamse Bologna-expertenteam 13 en 19 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google