De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van mobiliteit op individueel en maatschappelijk vlak Shifting from margin to mainstream Inge Piryns 12/11/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van mobiliteit op individueel en maatschappelijk vlak Shifting from margin to mainstream Inge Piryns 12/11/2012."— Transcript van de presentatie:

1 Impact van mobiliteit op individueel en maatschappelijk vlak Shifting from margin to mainstream Inge Piryns 12/11/2012

2 1.Hoe organiseert AHS internationale ervaringen? 2.Wat is impact op staf en stafmobiliteit? 3.Wat is impact op beleid rond stafmobiliteit? 4.Wat is meerwaarde voor de organisatie? Kernvragen Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/20112

3  AHS °2000  enkel opleidingen, geen deptm.  4 ≠ culturen  1 cultuur  Onderwijsontwikkeling & Internationalisering  Centraal (dienst O&I) versus decentraal (opdrachthouders internationalisering) 1. Hoe organiseert AHS internationale ervaringen? Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/20113

4  Studentenmobiliteit (binnen/buiten Europa)  Stafmobiliteit (binnen/buiten Europa)  Erasmus Intensieve Programma’s (= mobiliteit)  Europese onderwijsprojecten (Erasmus CD, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci) Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/20114 Internationalisering < 2010

5  Studentenmobiliteit (↗ Q en kwantiteit)  Stafmobiliteit (↗ Q en kwantiteit)  Erasmus IP’s  inbedding in curricula  Eng. semesterprogramma’s  I@Home  internationalisering curricula  Europese onderwijsprojecten (Erasmus CD, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci)  Benchmarkingsinitiatieven (opleiding/organisatie) Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/20115 Internationalisering > 2010

6  Meer inkomende mobiliteit en bepalen van beleid  Meer mogelijkheden voor internat./intercult. competentieverwerving door eigen studenten/staf  Belang van professionalisering van staf  Belang van I@Home en internationalisering van curricula  Belang van prioritaire partnerschappen/netwerken & benchmarking Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/20116 Beleidsprioriteiten onderwijsontwikkeling & internationalisering

7  I@Home ≠ onderwijs in het Engels  Gebruik van Engels ≠ internationalisering = stimulans voor internationalisering  I@Home  internationalisering van het curriculum ≠ doel op zich  Doelen van internationalisering van het curriculum  Q van het leren verhogen van alle studenten, ‘global citizens’  Q van de curricula verbeteren  integratie van inkomende studenten bevorderen Alle pijlen gericht op I@Home 7Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/2011

8  Noodzakelijk in professionele loopbaan en maatschappij (intrinsieke motivatie)  I@Home zet zich wereldwijd door, ofwel doe je mee, ofwel zet je jezelf buiten de competitie… (extrinsieke motivatie) Waarom internationalisering van curriculum? 8Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/2011

9  Begint bij de leerresultaten => belang/rol van curriculumontwikkeling  Verwoorden int. leerresultaten  Belang van staftraining, niet alleen door hen Engels aan te leren! ‘Internationalize your staff before you can internationalize your curriculum’.  Mobiliteit, uitgaand en inkomend  Integratie van projectresultaten Hoe internationaliseren van curriculum? 9Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/2011

10 1.Hoe organiseert AHS internationale ervaringen? 2.Wat is impact op staf en stafmobiliteit? 3.Wat is impact op beleid rond stafmobiliteit? 4.Wat is meerwaarde voor de organisatie? Kernvragen Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201110

11  Internat. ervaring van staf is motor voor internat. v. hogesch.  Eigen onderwijspraktijk toetsen aan andere realiteit  Eigen competentieverwerving (professioneel, persoonlijk, talenkennis…) generiek versus beroepsspecifiek  Mogelijkheden creëren voor internat. competentieprofiel van studenten  Concurrentievermogen van de AHS mee realiseren 2. Wat is impact op staf en stafmobiliteit? Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201111

12  Doel AHS: Q onderwijs/onderzoek/MDV  Waarom?  Intern: studenten voorbereiden op steeds internationaler wordende arbeidsmarkt (educatieve redenen, ‘employability skills’)  Extern: profilering (sterktes/zwaktes), benchmarking, competitief/attractief blijven in globale markt, kwaliteitskenmerk (strategische redenen, ‘waarom in godsnaam AHS?’) => I@Home/internat. v.h. curr. ondersteunt missie en doelstellingen van AHS, zij is geen doel op zich Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201112 Internalisering van internationalisering

13  Toename stafmobiliteit (fysiek en ‘mobility of the mind’) en verbreding stafmobiliteit  Terugkoppeling naar eigen opleiding via opdrachthouder, OMT  Interculturele competenties verwerven is meer dan Engels studeren  impact op professionaliseringsbeleid  Link naar benchmarking initiatieven, curriculumontwikkeling en I@Home  Engelstalige (semester)programma’s  Stimuleren van interdisciplinaire aanpak via strategische partnerschappen/allianties  Stimuleren van initiatieven rond ‘blended learning’ 3. Wat is impact op beleid rond stafmobiliteit? Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201113

14  Verruiming van internationaliseringbereik binnen AHS  Internationalisering = meer en meer logische reflex  Toename van interdisciplinaire en vergelijkende initiatieven  Inbedding van resultaten van int.activiteiten als hefboom voor kernactiviteiten  Internationale studenten en staf worden eigen studenten en staf  Concurrentievermogen van de AHS verstevigen 4. Wat is meerwaarde voor de organisatie? Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201114

15 Grensverleggers 2012 (EPOS) - 12/11/201115 ‘A strategy is only as good as its execution’


Download ppt "Impact van mobiliteit op individueel en maatschappelijk vlak Shifting from margin to mainstream Inge Piryns 12/11/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google