De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+. GRUNDTVIG ERASMUS + ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ Formeel & non-formeel & informeel leren Een Leven Lang Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+. GRUNDTVIG ERASMUS + ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ Formeel & non-formeel & informeel leren Een Leven Lang Leren."— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+

2 GRUNDTVIG ERASMUS +

3 ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ Formeel & non-formeel & informeel leren Een Leven Lang Leren

4 Sterke link met het beleid ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ * PRIORITEITEN 2014 *Transversale vaardigheden, ondernemerschap, Digitale competenties, meertaligheid – assessment! * ICT / OER (! Personeel ! )

5 ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ * PRIORITEITEN 2014 * Validation of non-formal & informal learning *Aansluiting bij /relevantie voor de arbeidsmarkt *Ontwikkeling van vaardigheden via duurzame investering in onderwijs en opleiding * Impact vd programma-resultaten vergroten

6 * Mobiliteit > 1 maand: Assessment of Language Competences Online language courses - Linguistic support ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ *PROJECT-resultaten: toegankelijk voor iedereen digitaal & via internet !

7 * EPALE European Platform for Adult Learning ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ * National Coordin for the implementation of the European Agenda for Adult Learning

8 WIE ? *Volwassen lerenden in adult education (KA2) ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ * Leraren / opleiders / vormingswerkers = personeel uit organisaties uit de volw edu (KA1 & KA2)

9 WIE ? *Organisaties uit de Programma-Landen ERASMUS+ : ‘Adult Learning’

10 Deelnemende landen: 28 EU- Lidstaten NO, IS en Liechtenstein Turkije FYROM Zwitserland ERASMUS+ : ‘Adult Learning’

11 DOELSTELLINGEN: Sleutelcompetenties en vaardigheden Link met arbeidsmarkt en bijdrage aan een sociale maatschappij bevorderen van kwaliteit en transparantie ‘modernisation’ Meertaligheid en intercultureel bewustzijn ERASMUS+ : ‘Adult Learning’

12 De hoofdlijnen van Erasmus+ DRIE kernacties: 1.Leermobiliteit voor individuen 2.Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 3.Steun voor beleidshervorming

13 GRUNDTVIG en KA1: Leermobiliteit voor individuen

14 KA1: doelstellingen Professionele ontwikkeling Beter begrip van - praktijk, beleid, systemen - links tussen n-f, f, inf leren, beroepslopleiding en de arbeidsmarkt Modernisering Talenkennis Motivatie en tevredenheid in het werk

15 Stafmobiliteit (KA1) in GRUNDTVIG Professionele ontwikkeling –Deelname aan gestructureerde cursus of ‘training event’ –Job shadowing / observatie in een relevante organisatie Onderwijs- of opleidingsopdracht in een partnerorganisatie Van 2 dagen tot 2 maanden

16 Stafmobiliteit (KA1) in GRUNDTVIG Zendende organisatie Ontvangende organisatie (indien gekend) Coördinator (kan zendende org zijn)

17 Stafmobiliteit (KA1) in GRUNDTVIG European Development Plan ! modernisering noden van het personeel Selectie, voorbereiding en opvolging Erkenning van de leerresultaten en de disseminatie ervan

18 Stafmobiliteit (KA1) in GRUNDTVIG Duur: 1 of 2 jaar Voor PERSONEELSLEDEN (hoeven nog niet gekend te zijn !) Aantal: onbeperkt Deadline: 17/03/2014 om 12u ‘s middags

19 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken

20 1.Strategische partnerschappen: onderwijs, jeugd en andere relevante actoren 2.Kennisallianties (hoger onderwijs) en Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden tussen onderwijs en bedrijfsleven 3.IT ondersteuning, inclusief EPALE

21 Strategische partnerschappen (KA2) Institutioneel, structureel en duurzaam School, Regio HE, VET, AE, Jeugd, Cross- sectoraal 2 tot 3 jaar Min 3 org van 3 verschillende progr landen Deadline: 30/04/2014 ’s middags

22 Strategische partnerschappen (KA2) Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden

23 KA2: doelstellingen Kwaliteit Innovatieve praktijken (ICT / OER) Assessment v sleutelvaardigheden ( vnl ondernemerschap, talenkennis en digitale geletterdheid) Interregionale samenw ism lokale, regionale overheden Strategische ontwikkeling (aanbod, management, leiderschap, bijz groepen) Drop out; minder bevoordeelde groepen

24 KA2: doelstellingen Ondernemerschap ; incl social business Participatie in leren bevorderen; begeleiding Erkenning, validering v competenties en certificaten => overgang v n-f, f & inf leren bevorderen * In 1 specifiek veld * cross-sectoraal

25 KA2: activiteiten Uitwisseling van praktijken Nieuwe praktijken validering v competenties (ERK voor talen, Europass…) Wie ? Lokale overh, kamers v koophandel, culturele org. … Actief burgerschap, nieuwe sociale ondernemeningen

26 KA2: activiteiten ‘Blended mobility’ – ook voor adult learners ! < 2 maanden fysieke mob in combin v virtuele mob * langdurige onderwijs-/opleidingstaken (2 – 12 maanden) Wie ? Leraren, opleiders, personeel van AE org * joint staff training (5 dagen tot 2 maanden)

27 Strategische partnerschappen (KA2) Land v Co selecteert Financiering in modules –Projectmanagement en implementatie –Transnationale vergaderingen –Intellectuele producten –Multiplicator-effecten –Transnationale leeractiviteiten –Uitzonderlijke kosten * Co ontvangt contract en budget van NA

28 Gecentraliseerde acties (KA2) Kennisallianties (hoger onderwijs) tussen onderwijs, opleiding, de brede socio- economische sector en bedrijfsleven Innovatie Ondernemerschap Uitwisseling tussen H.O. en ondernemingen Publicaties, handboeken, gidsen…: OER

29 Gecentraliseerde acties (KA2) Sector Skills Alliances voor specifieke sectoren tussen onderwijs, opleiding en bedrijfsleven Textiel/Kleding/Leder/Handel ICT / ECO-Innovatie / Culturele & Creatieve Industries Gezamenlijke curricula / work-based learning 9 organisaties, min 3 progr-landen v wie 2 MS Deadline: 3/04/2014 - middag

30 SPORT Integriteit (doping, geweld, intolerantie, discriminatie) Vrijwilligerswerk, sociale inclusie, gelijke Kansen, gezonde sport Professionalisering van de sector * Collaborative pa-ships – 1 à 3 jaar - Deadline: 15/05/2014 - middag

31 DISSEMINATION in KA1 & KA2 Communicatieplan Publiciteit: * officiële logo !!! (anders: onontvanke- lijke kost !) * In tekst verwijzen nr EU subsidie * Project DB & ‘showroom’ ** EXPLOITATION

32 KA 3: Steun voor beleidshervormingen

33 KA3: Steun voor beleidshervorming 1.Steun voor Open Coördinatiemethode (indicatoren, studies) 2.EU tools: valorisatie en implementatie (transparantie: Europass, EQF, ECTS, ECVET) 3.Beleidsdialoog (partners, derde landen, internationale organisaties)

34


Download ppt "ERASMUS+. GRUNDTVIG ERASMUS + ERASMUS+ : ‘Adult Learning’ Formeel & non-formeel & informeel leren Een Leven Lang Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google