De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Pillen moet je maar willen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Pillen moet je maar willen’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Pillen moet je maar willen’
Farmacotherapie bij jeugdigen met ADHD en gedragstoornissen JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

2 Inhoud presentatie Positie en rol verpleegkundig specialist binnen Altrecht Jeugd Toelichting doelgroep Literatuur Farmacotherapie Best Practice Toekomstverwachtingen Overwegingen JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

3 Altrecht Altrecht: Divisie Kind, Jeugd en Gezin Zorgdomeinen:
Stemming, angst en trauma Autisme (incl psychose) Multiproblem gezinnen jUvoorjou JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

4 Verpleegkundig specialist
Stafmedewerker projecten (voordeur, effectmeting behandeling) Aanmeldcoordinator triage / screening / consultatie aansturen aanmeldteam jUvoorjou (Expertisecentrum Gedragsstoornissen) intakes, ouderbegeleiding farmacotherapie supervisie op termijn mentor NP io JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

5 Doelgroep jUvoorjou Jeugdigen tot 18/23 jaar
met ADHD en gedragsstoornissen Polikliniek (samenwerkingsverband met Zonnehuizen LVG) Psychiatrie Ortho-/Forensische psychiatrie LVG Ruim behandelaanbod Ambulante behandeling (psychoeducatie, farmacotherapie, OB, gedragstherapie (ind./groep), GT, FFT, VHT, IPG Deeltijdbehandeling JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

6 Positie en rol verpleegkundig specialist
Positie binnen de staf (actief betrokken bij beleid en uitvoering) Rol van senior bij de behandeling Zorginnovator zorglogistiek met name aanmelding- en intakefase (groeps)medicatie-spreekuur Projectontwikkeling voordeur effectmeting behandeling voorlichting huisartsen consultatie jeugdhulpverlening JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

7 Literatuur Effects Of Nurse Prescribing Of Medication:
A Systematic Review Van Ruth L.M. e.a. 2008, The Intern. Journal of Health. Admin. Voorschrijven door NP ≦ GP Klinische parameters behandeling door NP ≧ GP Zorgkwaliteit, zorg in tijd en patiënttevredenheid bij NP ≧ GP Onderzoeken NP ≧ GP Geen uitkomsten in tijdsbesparing of positieve effecten op het gezondheidszorgsysteem Mogelijk betere toegankelijkheid Geen bevestiging voor vrees mbt patiëntenveiligheid Beperking door de verwevenheid met andere activiteiten waardoor vergelijking lastig is Mogelijk grotere patiëntentevredenheid (consultatie(technieken), patiëntenverwachting) Uitkomsten slechts indicaties; meer gericht onderzoek noodzakelijk JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

8 Farmacotherapie ADHD: medicatie behandelvorm van de eerste keus
Ritalin (Concerta, Medikinet, Equasym) Dexamfetamine Atomoxetine Veel medicatiecontacten tekort kjpsychiaters → problemen in de uitvoering Inzet NP medicatiecontroles individuele patiënten groepsmedicatiespreekuur benadering vanuit werkdrukprobleem, minder vanuit kwaliteit van zorg JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

9 Farmacotherapie Medicatiecontrole volgens protocol Protocol
Individuele contacten met kind en ouders Supervisie via EPD Receptuur via fax Contacten ouders via mail JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

10 Protocol medicatiecontrole
Uitvragen stand van zaken algemeen Uitvragen stand van zaken mbt medicatie Compliance School afname druk gedrag verbetering aandacht en concentratie afname gedragsproblemen contact leerkracht contact klasgenoten Thuis afname druk gedrag verbetering aandacht en concentratie afname gedragsproblemen contact met ouders contact met broers/zussen rebound? Vrije tijd sociale contacten vrije tijdsbesteding dosering adequaat mbt activiteiten in de namiddag? Bijwerkingen Comorbiditeit JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

11 Protocol medicatiecontrole
Lichamelijke controles tensie pols gewicht Noodzaak bijstellen medicatiebeleid verminderd effect gewichtstoename gebruik langer dan twee jaar ander en/of langerwerkend middel? Termijn retourafspraak vaststellen adres ouders  Nabespreking met de psychiater verloop patiëntencontact wordt doorgegeven via EPD bijzonderheden dosering aanpassen of continueren; fiat psychiater via mail/EPD arts schrijft recept recept doorfaxen naar apotheek ouders in kennis stellen via de mail JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

12 Effecten Daadwerkelijke taakverschuiving Verbeteren patiëntenzorg
Ontlasten van de druk op de kj-psychiater Verbeteren patiëntenzorg Een en dezelfde behandelaar Combinatie verschillende behandelvormen Veel meer zicht op de combinatie van effecten van de verschillende behandelvormen JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

13 Farmacotherapie Groepsmedicatie-spreekuur
instellen op medicatie in groepsverband combi van psycho-educatie en farmacotherapie vooraf inventarisatie contra-indicaties medicatie schriftelijke aankondiging met uitleg aan ouders/jeugdige directe samenwerking met psychiater individueel vervolgen medicatiecontrole psychiater: atomoxetine / bijzonderheden NP: relatief ongestoord verloop JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

14 Wat gaan we vanmiddag doen?
Praatje over de medicijnen Wegen en meten Naar de dokter voor het voorschrijven Langs de leestafel! Praten met andere kinderen en ouders Vragen wat je nog weten wil jm boven-ebskamp/jUvoorjou/dec 2008

15 Effecten Patiënten kunnen sneller worden ingesteld
Grotere effectiviteit door groepsgewijze aanpak Bredere informatievoorziening Prettige sfeer Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten Ouders en kinderen vullen elkaar aan in hun vragen en doen zo meer informatie op Thema medicatie minder beladen door een ander referentiekader JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

16 Best Practice Onderzoek naar bepalende factoren tav medicatietrouw
Kwaliteit van het behandelcontact Patiëntgericht Focus op autonomie van de patiënt Zelfmanagement Psycho-educatie Sociale steun Effectieve copingstrategieën JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

17 Best Practice Combinatie farmacotherapie met ouderbegeleiding
Verbeteren compliance waaronder medicatietrouw Inventarisatie medicatietrouw (afname vragenlijst) Care-as-usual / High risk High risk Actievere houding behandelaar mbt medicatietrouw Tipkaart; vraagkaart contact NP-patiënt Extra inzet in combinatie met school, ouders en overige hulpverlening JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

18 Toekomstverwachtingen
Verpleegkundig specialist zorgdomein uitbouwen van medicatiecontrole-traject (best practice) praktijkgericht onderzoek mbt medicatie (ism faculteit sociale wetenschappen utrecht) publiceren Stafmedewerker: projectontwikkeling kwaliteitszorg JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

19 Overwegingen Onduidelijkheid mogelijkheden; bij directe collega’s maar ook bij de NP zelf; wat kan je allemaal? Van veel markten thuis, dus vaak ook veel taken; vraagt om prioritering en begrenzing Afbakening van verantwoordelijkheden; wat kan/wil jij, wat wil de arts? Podiumangst? Is het voor de NP zelf ook moeilijk los te komen van oude rolpatronen? Uitdaging om al die verworven vaardigheden als NP daadwerkelijk te gaan inzetten JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

20 ‘Pillen moet je maar willen’
Farmacotherapie bij jeugdigen met ADHD en gedragstoornissen JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009


Download ppt "‘Pillen moet je maar willen’"

Verwante presentaties


Ads door Google