De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief omgaan met MJA3: wat komt u tegen bij (voortgangsbewaking van) plan ‘ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil relatiebeheerders Wm bevoegd gezagSchakeldag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief omgaan met MJA3: wat komt u tegen bij (voortgangsbewaking van) plan ‘ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil relatiebeheerders Wm bevoegd gezagSchakeldag."— Transcript van de presentatie:

1 Actief omgaan met MJA3: wat komt u tegen bij (voortgangsbewaking van) plan ‘ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil relatiebeheerders Wm bevoegd gezagSchakeldag Annemie Loozen en Juliëtte Vandeweijer

2 2 Inhoudsopgave presentatie en Energie Efficiency Plan (EEP) 1.Energieverbruik 2.Situatieschets en EnergieVerbruiksAnalyse (EVA) 3.Energiegerelateerde grootheid / product / prestatiemaat OEFENING 4.Besparingscategorieën MJA3 en relatie met Wm 5.Inventarisatie en selectie van maatregelen OEFENING 6.Geplande maatregelen en doelstelling efficiencyverbetering OEFENING 7.Voortgangsbewaking plan (monitoring) 8.Ontwikkelingen en wetenswaardigheden

3 3 1. Energieverbruik, totaal en per energiedrager Eenheid Energiedrager Nm 3, GJpkWh, GJpkg, GJp…, GJpTotaal Aardgas## Elektriciteit## Gas/dieselolie## Overig## Totaal#####

4 4 2.1 Situatieschets productieproces

5 5 2.2 EnergieVerbruiksAnalyse (inhoudelijk) Utiliteiten –In welke vormen wordt ingekochte energie omgezet alvorens deze binnen de Onderneming te gebruiken? –Benoem en kwantificeer deze energieomzetting Productieproces –Welke proces- en/of productie-eenheid is het meest energie gerelateerd? –Benoem en kwantificeer het energieverbruik van deze eenheid / eenheden Faciliteiten –Welke energie en hoeveel wordt in kantoren verbruikt? –Benoem en kwantificeer het energieverbruik van deze faciliteiten Resterend energieverbruik –Hoeveel energieverbruik kon niet worden toegerekend? –Hoeveel energieverbruik betreft verliezen?  Vergelijken met beschrijving in (aanvraag) Wm

6 6 2.3 EnergieVerbruiksAnalyse (schematisch)

7 7 3. Energie gerelateerde grootheid / Product / Prestatiemaat Prestatiemaat EenheidSpecifiek energiegebruik in 1998 [GJ / m³] Bijbehorende energie gerelateerde grootheid te weten productievolume / prestatiemaat productie blokkenm³ productie elementenm³

8 8 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 1) Energiedragers Inkoop aardgas Inkoop elektriciteit Inkoop gas/dieselolie Energiecentrale Afname aardgas voor stoom Afname elektriciteit voor luchtcompressie Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij Afname gas/dieselolie voor transport Kantoren Afname aardgas voor verwarming Afname elektriciteit voor verlichting Niet vermeld Restant aardgas Restant elektriciteit Restant olie

9 9 Energiedragers Inkoop aardgas ( Nm 3 ) Inkoop elektriciteit ( kWh) Inkoop gas/dieselolie ( kg) Energiecentrale Afname aardgas voor stoom ( Nm3) Afname elektriciteit voor luchtcompressie ( kWh) Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij ( kWh) Afname gas/dieselolie voor transport ( kg) Kantoren Afname aardgas voor verwarming ( Nm3) Afname elektriciteit voor verlichting ( kWh) Niet vermeld Restant aardgas (0 Nm3) Restant elektriciteit ( kWh) Restant olie (0 kg) OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 2)

10 10 Inkoop aardgas: 4 mln Nm 3 ; 31,65 MJ/Nm 3 Inkoop elektriciteit: 8 mln kWh; 3,6 MJ/kWh; 40% rendement elektriciteitscentrale Inkoop gas/dieselolie: kg; 42,7 MJ/kg OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 3)

11 11 Inkoop aardgas: 4 mln Nm 3 ; 31,65 MJ/Nm 3 Formule: 4 mln * 0,03165 = GJp Inkoop elektriciteit: 8 mln kWh; 3,6 MJ/kWh; 40% rendement elektriciteitscentrale Formule: (8 mln kWh * 0,0036 GJ/kWh ) / 0,40 = GJp Inkoop gas/dieselolie: kg; 42,7 MJ/kg Formule: kg * 42,7 MJ/kg = GJp Totaal = = GJp = ca GJp = ca. 210 TJp OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 4)

12 12 Energiedragers Inkoop aardgas ( Nm 3, GJp) Inkoop elektriciteit ( kWh, GJp) Inkoop gas/dieselolie ( kg, GJp) Tot GJp = ca. 210 TJp Energiecentrale Afname aardgas voor stoom ( Nm 3, GJp) Afname elektriciteit voor luchtcompressie ( kWh, GJp) Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij ( kWh, GJp) Afname gas/dieselolie voor transport ( kg, GJp) Kantoren Afname aardgas voor verwarming ( Nm 3, 380 GJp) Afname elektriciteit voor verlichting ( kWh, 216 GJp) Niet vermeld Restant aardgas (0 Nm 3 ) Restant elektriciteit ( kWh, GJp) Restant olie (0 kg) OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 5)

13 MJA kijkt verder dan de inrichting Energie-efficiency via: Proces inclusief energiezorg Keten Duurzame energie

14 MJA3 versus Wet milieubeheer Wet milieubeheer (Wm) wet dus afdwingbaar maatregelen met tvt < 5 jaar bevoegd gezag: handhavende rol MJA3 convenant Ondergeschikt aan Wm niet vrijblijvend Wm+: - maatregelen met tvt > 5 jaar - maatregelen in de keten - voorstudies - routekaart MJA adviseur pro-actieve en dienstverlenende rol

15 Inventarisatiemethodiek Vrij om methodiek te kiezen Bijv. Sectorspecifieke maatregellijsten SenterNovem - proces, keten en duurzame energie - met de sector besproken - worden momenteel geactualiseerd

16 Overzicht besparingsopties MaatregelAardgas Nm3 Elektra kWh Kosten € NCWBesparing GJ/jr Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 (kg/jr) Energiezorg en goodhousekeeping: Implementatie e-monitoring Energiebesparingsproject in processen: Hergebruik reinigingswater , , Alternatief afblazen perslucht ,12700, Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen: Reductie luchttemp. Compr ,87560, Frequentiereg. branders ,22790, Frequentiereg. Koelw.pomp , ,

17 17 OEFENING: rekenvoorbeeld maatregel (1) Frequentieregelaar koelwaterpomp Bijdrage energie-efficiency verbetering = beoogde besparing / rendement = 756/0,4 = 890 GJ/jaar - beoogde besparing: KWh = 756 GJ ( 3,6 MJ/KWh) - rekening houden met rendement elektr.centrale: 40%

18 18 OEFENING: rekenvoorbeeld maatregel (2) EEI = bijdrage energie efficiency/totaal verbruik per jaar = 1890/ * 100% = 1,2 Vermeden CO 2 -emissie = zie onderaan blz 22 EEP.

19 Selectiemethodiek Bijv. terugverdientijd van 5 jaar of minder Maatregelen die al zijn getroffen Maatregelen die alleen voor nieuwbouwsituaties toepasbaar zijn Meeste absolute energiebesparing of Meeste energie- efficiency ………

20 Geplande maatregelen MaatregelAardgas Nm3 Elektra kWh Kosten € NCWBesparing GJ/jr Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 (kg/jr) Energiezorg en goodhousekeeping: Implementatie e-monitoring Energiebesparingsproject in processen: Hergebruik reinigingswater Alternatief afblazen perslucht Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen: Reductie luchtemp. Compr. Frequentiereg. branders Frequentiereg. Koelw.pomp

21 Zekere, voorwaardelijke, onzekere maatregelen Zeker: alle rendabele maatregelen Voorwaardelijk: rendabele maatregelen maar technische, organisatorische of economische belemmeringen Onzeker: wel interessante maatregelen maar besparing nog onzeker/onduidelijk Aanvullend: maatregelen die zijn getroffen bovenop in EEP aangegeven maatregelen

22 Doelstelling EEP Kwalificatie Categorie ZekerVoorwaardelijkOnzekerTotaal Procesefficiëntie -Energiezorgsysteem -Procesmaatregelen (incl. good housekeeping) 0 % … % 0 % … % 0 % … % Duurzame Energie… % 0 %… % Ketenefficiëntie… % 0 %… % Totaal… % 0 %2 %

23 23 OEFENING: Drie EEP’s, … Energieverbruik GJEnergiebesparing (in GJ)Efficiencyverbetering (in %)Totaaloordeel (schaal 1-10) EEP ,7 Good housekeeping3000,3 Productieproces1.0001,0 Utilities en gebouwen4000,4 EEP ,5 Good housekeeping2000,2 Productieproces00,0 Utilities en gebouwen2000,2 Duurzame energie2.1002,1 EEP ,0 Good housekeeping2000,2 Productieproces00,0 Utilities en gebouwen00,0 Duurzame energie3000,3 Ketenprojecten2.5002,5

24 24 PRO EEP 1 –maatregelen gepland, op alle onderdelen EEP 2 –> 2% –tevens duurzame energie EEP 3 –> 2% –forse besparing in keten CONTRA EEP 1 –< 2% EEP 2 –geen maatregelen productieproces, maar geoorloofd volgens MJA3 EEP 3 –weinig besparing in inrichting, maar geoorloofd volgens MJA3 OEFENING: …, drie adviezen

25 Voortgangsbewaking EEP: signaalfunctie OnderwerpDoelstelling Realisatie Signaal Besparende maatregelen (in TJ) Procesefficiëntie Duurzame energie Ketenefficiëntie Groen Oranje Rood Efficiencyverbetering t.o.v. vorig jaar (in %) Procesefficiëntie Duurzame energie Ketenefficiëntie Groen Oranje Rood Efficiencyverbetering t.o.v (%) Procesefficiëntie Duurzame energie Ketenefficiëntie Groen Oranje Rood Niveau van energiezorgGroen Oranje Rood

26 Bedrijfsrapport Belangrijkste resultatenEenheid Indices en vermeden CO2 EEI (Energie Efficiency Index) Onderbouwing verandering EEI Vermeden CO2 gerelateerd aan verandering EEI Correcties DEI (Duurzame Energie Index) Vermeden CO2 gerelateerd aan verandering DEI EPI (Energiezuinige Product Index) Vermeden CO2 gerelateerd aan verandering EPI TEEI (Totale Energie Efficiency Index) Vermeden CO2 gerelateerd aan verandering TEEI TEEI gecorrigeerd - % Ton GJ - Ton - Ton - Ton - 100,0 67,3 96, ,0 0,0 100,0 67, ,0 100,0 64,6 81, ,4 0,0 100,0 64, ,4 64,6 Energiezorg aantal 2j elementen behaald (max. 19) aantal 3j elementen behaald (max. 7) aantal facultatieve elementen behaald (max. 14) ISO 14001

27 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (1) Jaar 2006 –Productievolume: producten –Energieverbruik: GigaJoules (GJ), 210 TeraJoules (TJ) –Specifiek energieverbruik: 0,70 GJ Jaar 2007 –Productievolume: producten –Energieverbruik: GJ –Specifiek energieverbruik: 0,65 GJ De energie-efficiency verbetert in 2007 –De energie-efficiency-index in 2006 = ( GJ / ( * 0,70 GJ) * 100 = 100 –Het energieverbruik in 2007 zou zijn geweest * 0,7 = GJ, het werkelijk energieverbruik in 2007 is GJ –De energie-efficiency-index in 2007 = ( GJ / ( * 0,7 GJ) * 100 = 92,8 de energie-efficiencyverbetering in 2007 = 100 – 92,8 = 7,2

28 28 De energie-efficiencyverbetering of 7,2% betekent minder energieverbruik van GJ * (( 100 / 92,8 ) -1 ) = GJ, onder meer veroorzaakt door (bij voorbeeld): –Energiebesparende maatregelen ad GJ, bijv. 1.Good housekeeping: 500 GJ 2.Installatie van efficiëntere apparatuur: GJ 3.Optimalisatie utilities / isolatie gebouw: GJ –Andere procesinvloeden: GJ, bijv. Betere bezettingsgraad: GJ Verbeterde grondstoffen (e.g. cement): 500 GJ Andere productspecificaties: GJ Dit houdt in dat van GJ energie-efficiencyverbetering GJ (85%) wel en GJ (15%) niet kan worden onderbouwd 7.3 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (2)

29 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (3) Productievolume Productievolume Werkelijk Energieverbruik EEI 2006: 100: / ( * 0,70) EEV Overige Procesinvloeden Niet verklaaard EPV TEEV Werkelijk Energieverbruik Energiemanagement Energiebesparende maatregelen in productieproces Ketenprojecten Referentie energieverbruik en specifiek energieverbruik: * 0,65 = ; / = 0,65 Referentie energieverbruik en specifiek energieverbruik: * 0,70 = ; / = 0,70 EEI 2007: 92,8: / ( * 0,70) 100 – 92,8 = 7,2 % * ((100 / 92,8) - 1) = GJ

30 Toetsen aan doelstelling MJA3 2% EEP opstellen Monitoring Rendabele maatregelen treffen Ontbreekt er essentiële informatie voor het bevoegd gezag?

31 Ontwikkelingen MJA3 - nieuwe tekst - nieuwe handreiking EEP; - nieuw format EEP www. Senternovem.nl/mja ESD-richtlijn Benchmark/Emissiehandel

32 Wetenswaardigheden SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven voert Programma MJA-facilitering uit Informatiepunt SenterNovem: (030) MJA-relatiebeheerder ‘Wet milieubeheer bevoegd gezag’: Annemie Loozen, 046 – , Juliëtte Vandeweijer, 046 – ,


Download ppt "Actief omgaan met MJA3: wat komt u tegen bij (voortgangsbewaking van) plan ‘ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil relatiebeheerders Wm bevoegd gezagSchakeldag."

Verwante presentaties


Ads door Google