De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om energie en klimaat

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om energie en klimaat"— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om energie en klimaat

2 Klimaat & duurzame mobiliteit
7 juni 2011 Martien Das Agentschap NL Coördinator Themateam Duurzame Mobiliteit gemeenten >> Als het gaat om energie en klimaat

3 Het probleem/de uitdaging
Mobiliteit zorgt voor ca % van totale CO2-emissie; lokaal/regionaal kan percentage verschillen Duurzame mobiliteit is dus belangrijk thema binnen lokaal klimaatbeleid én: CO2-reductie is óók doel van mobiliteitsbeleid Vooral nodig: uitrollen van (mix van) bekende maatregelen: er is meer dan techniek en innovatie Effect maatregelen integraal bekijken: klimaat, lucht, geluid, ruimte, economie, bereikbaarheid, etc >> Als het gaat om energie en klimaat

4 Klimaatbeleid en CO2-reductie
Aandeel van verkeer in totale CO2-uitstoot groeit omdat in andere sectoren meer resultaat wordt bereikt (gebouwde omgeving, energie-efficiency industrie) Effecten schone/zuinige techniek vallen (na 2020) weg tegen volumegroei en toenemend voertuiggewicht >> Als het gaat om energie en klimaat

5 Beleidskader klimaatbeleid (CO2-reductie)
Doelen: -20% CO2 in 2020 (-16% t.o.v. 2005) Klimaatakkoord gemeenten en provincies: decentrale inspanningen dragen bij aan Rijksdoelen CO2-reductie Veel gemeenten met ambitie ‘klimaatneutraal’, nu ruim 300 met klimaatbeleid Duurzaam Inkopen = o.a. voertuigen, vervoersdiensten Techniek: Europese normen auto’s en vracht zijn effectief Veel effect: fiscale vergroening (BPM, RMB, bijtelling) en subsidies NB: uitstoot NOx en CO2 valt in praktijk dikwijls hoger uit >> Als het gaat om energie en klimaat

6 Doelen CO2 - verkeer Rijksoverheid
Doel voor 2020: 13 tot 17 Mton CO2-reductie t.o.v. ongewijzigd beleid (35 ipv 47 Mt/jr) (PM effect 130 km/u). 2009: 38 Mton Door: Stimuleren alternatieve (bio)brandstoffen Energie-efficiency voertuigen • Europese normering CO2 personenauto’s (130 gr/km in 2015), norm bestelauto’s • Innovatie: Duurzaam inkopen, Demonstratie en marktintroductie (proeftuinen diverse transitiebrandstoffen) Fiscale vergroening Gedrag: mobiliteitsmanagement, modal split personen en goederen NSL: breed scala maatregelen, CO2-reductie als ‘neveneffect’ >> Als het gaat om energie en klimaat

7 Themateam Duurzame Mobiliteit gemeenten
Aanleiding: Klimaatakkoord gemeenten In opdracht van ministerie Infrastructuur en Milieu Wie: koplopergemeenten, dg Infra, dg Milieu, VNG, KpVV en AgNL Inspireren & Versnellen koplopers en peloton ‘Trias Mobilica’ als onderliggende visie ‘Tien maatregelen voor Duurzame Mobiliteit’ als kapstok Knelpunten gemeenten  Rijksoverheid Agenderen van mobiliteit als klimaatthema bij ‘afdeling milieu’ Agenderen CO2-reductie als thema bij ‘afdeling verkeer’ >> Als het gaat om energie en klimaat

8 Activiteiten Handboek duurzame mobiliteit gemeenten
Kennis en voorbeeldprojecten actief delen (Viadesk klimaat) Ambassadeur (wethouder Helms Eindhoven): agenderen, lobby Themabijeenkomsten Benchmark/monitoring Duurzame Mobiliteit-prestaties >> Als het gaat om energie en klimaat

9 Modellen en monitoring
(dashboard duurzame mobiliteit) Combinatie van landelijke data (bijv. MON) en lokale project-output Veel kwalitatieve deel-monitoring, bijv. modal-shift, brandstoffen, deelauto’s, niet of beperkt op CO2 Ook DM/V&V-monitors bij andere organisaties: Bovag/IvdM GFK (consumentenvoorkeuren duurzame mobiliteit) Motivaction/Goudappel (leefstijlen & mobiliteitsvoorkeuren) PBL (luchtkwaliteit, ontkoppeling omvang/uitstoot verkeer) >> Als het gaat om energie en klimaat

10 CO2 v&v inw/gem bron: bereikbaarheidskaart.nl
>> Als het gaat om energie en klimaat

11 Visie: Trias Mobilica 1) Verminder de vraag (volumebeleid)
2) Verander (modal split) 3) Verbeter (voertuigen, brandstoffen, gedrag) In de praktijk ligt de focus vaak op stap 3, terwijl ook veel CO2-reductiepotentieel in stap 1 en 2 zit. Juist vanuit rollen gemeenten/regio’s/provincies veel aangrijpingspunten op 1 en 2. >> Als het gaat om energie en klimaat

12 ‘Tien maatregelen’ Duurzame Mobiliteit
Niveau: gemeenten, regio’s, provincies * Verbind klimaatbeleid en verkeersbeleid * Ruimtelijk:preventie mobiliteit, kortere afstanden * Mobiliteitsmanagement, groene arbeidsvoorwaarden * Fietsbeleid (infra, fietsparkeren) * Stimuleren deelauto’s (meer gemeenten, hogere dichtheid) * Het Nieuwe Rijden * Duurzame logistiek en stadsdistributie * Zuinige voertuigen en brandstoffen (DI) * Duurzaamheid in concessies OV en contractvervoer * Vulpunten alternatieve brandstoffen/oplaadpunten elektrisch Communicatie! >> Als het gaat om energie en klimaat

13 Planvorming Ruim 300 gemeenten hebben klimaatbeleid; deel van de gemeenten wil klimaatneutraal worden Gemeenten/provincies zijn niet verplicht om klimaatbeleid te hebben/uit te voeren; CO2-reductie mobiliteit niet verplicht Veel gekozen door gemeenten/provincies: stimuleren groen gas/biobrandstoffen/elektrisch, maatregelen eigen wagenpark Nog relatief weinig gemeenten die verkeer & klimaatdoelen koppelen; goede voorbeelden zijn: Rotterdam, Zaanstad, Amsterdam, Den Bosch en Breda >> Als het gaat om energie en klimaat

14 Rollen gemeente Reguleren
Parkeertarieven/parkeervergunningen, Milieuzone, Wm Stimuleren/communiceren Campagnes, prijsvraag, voorbeeldfunctie, Europese mobiliteitsweek, bijeenkomsten Faciliteren Oplaadpunten, vulpunt/tankstation, fietsparkeren, deelauto’s Financieren, eigen inkoop Sloopregeling, subsidieregeling, duurzaam inkopen (wagenpark, vervoer, woon-werkverkeer personeel) >> Als het gaat om energie en klimaat

15 Actuele ontwikkelingen
Klimaatneutraal-gemeenten: mobiliteit onderbelicht thema Rijk: Proeftuinen elektrisch rijden, Truck v.d. toekomst, aanschafsubsidie zware voertuigen (1 juli), >60 vulpunten alternatieve brandstoffen Duurzaam Inkopen (update criteria mbt voertuigen/vervoer) Verhoging naar 130 km/u – CO2-effect? Veel activiteit/publiciteit rond elektrisch rijden/oplaadpunten en groen gas/vulpunten >> Als het gaat om energie en klimaat

16 Slotopmerkingen: Duurzaam mobiliteitsbeleid kan (ook) inzetten op CO2-reductie Kies maatregelen die luchtkwaliteit, geluid, bereikbaarheid én klimaatbeleid dienen – kijk dus verder dan wegvakken & knelpunten bij het bepalen van effectiviteit maatregelen Focus niet alléén op voertuigen & brandstoffen, aangrijpingspunten gemeenten zitten juist op volume/modaliteit Draag voorbeeldfunctie actief uit naar burgers en bedrijven: be good and tell it CO2-reductie = extra argument voor duurzaam mobiliteitsbeleid >> Als het gaat om energie en klimaat

17 Tot ziens! Martien.das@agentschapnl.nl Meer informatie:
‘Handreiking duurzame mobiliteit gemeenten’ te downloaden via >> Als het gaat om energie en klimaat


Download ppt ">> Als het gaat om energie en klimaat"

Verwante presentaties


Ads door Google