De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 augustus 2014 Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 augustus 2014 Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online."— Transcript van de presentatie:

1 1 augustus 2014 Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online

2 2 1 augustus 2014 Doel Doel: Beter inzicht in de verschillende opties waarop vergunningaanvragen digitaal behandeld kunnen worden met behulp van de dossiermodule van Omgevingsloket online Handvatten geven om klaar te zijn op 1 juli Wat behandelen we niet: De behandeling in uw eigen systeem De behandeling van een papieren aanvraag

3 3 Programma 09.00 Ontvangst 09.30 Opening, doel en programma 09.45 Omgevingsloket online, keuzes 10.45 Pauze 11.00Hybride model: gedeeltelijk gebruik Omgevingsloket online 12.00 Release 2.3: wat zit daar in? 12.30Slot 1 augustus 2014

4 4 Programma 13.00 Ontvangst 13.30 Opening, doel en programma 13.45 Omgevingsloket online, keuzes 14.45 Pauze 15.00Hybride model: gedeeltelijk gebruik Omgevingsloket online 16.00 Release 2.3: wat zit daar in? 16.30Slot 1 augustus 2014

5 5 1. Omgevingsloket online Vergunningcheck Aanvraagformulier Dossiermodule

6 6 Doelen Omgevingsloket online 1 augustus 2014 Aanvraagmodule (vergunningcheck en aanvraagformulier) Aanvrager informeren Door uniformeren administratieve lasten terugbrengen Met digitaal indienen aansluiten op werkproces professionele aanvrager Dossiermodule (tijdelijk digitaal dossier) Alle betrokkenen bij behandeling beschikken over dezelfde informatie en dezelfde versie Uitwisseling kennis en informatie via Omgevingsloket online

7 7 Gevolgen uit Wabo Bevoegd Gezag is verplicht aanvraag digitaal te kunnen ontvangen (art 7.6 lid 2 Wabo)  100% van de gemeenten + provincies + rijk is nu aangesloten!  100% van de adviesorganisaties is per 1 juli aangesloten Bevoegd gezag is niet verplicht aanvraag digitaal te behandelen Bevoegd gezag moet wel adviseurs in de gelegenheid stellen advies uit te brengen – dossier delen! 11-11-09

8 8 Focus vandaag Handvatten geven om op tijd klaar te zijn! Op tijd klaar is: per 1 juli aanstaande kan Bevoegd Gezag aanvragen ontvangen een keus hebben gemaakt hoe aanvragen te gaan behandelen afspraken gemaakt met adviseurs hoe samen te werken Dit doen we door: bespreken verschillende keuzes bespreken drie scenario’s voor behandelen inzicht te geven in release 2.3 – de release van 1 juli 1 augustus 2014

9 9 Aansluiten op Omgevingsloket online 1.Volledig gebruik dossiermodule Omgevingsloket online (scenario 1) 2.Volledig gebruik eigen mid- of backoffice (webservices) (scenario 5) 3.Behandeling in eigen mid- of backoffice, bijlagen op Omgevingsloket online (scenario 2) 11-11-09

10 10 Inregelen Omgevingsloket online Inregelen Omgevingsloket online moet altijd! Onafhankelijk van het gebruik van behandelmodule. Inregelen van lokale vragen (in vergunning check én in aanvraagformulier) Nieuwe lokale vragen inregelen (alarminstallatie, roerende zaken opslaan, werk- of werkzaamheden uitvoeren Inregelen werken met behandeldienst Aanpassen 1 e emailbericht Aanmaken rol coördinator met oog op: Werken volgens hybride model Overhalen gegevens naar archief 1 augustus 2014

11 11 Inregelen Omgevingsloket online (2) En…aangeven op welke manier je Omgevingsloket online gebruikt (behandelmodule ja/nee) Gegevensuitwisseling tussen Omgevingsloket online en backoffice Communicatie met de aanvrager 1 augustus 2014

12 12 Keuzes (1) Hoe ga ik aanvragen behandelen? papieren aanvragen op papier behandelen en digitale aanvragen digitaal behandelen alles digitaal behandelen, dus papieren aanvragen inscannen alles op papier behandelen, dus digitale aanvragen uitprinten Hoe werk ik samen met adviseurs delen van tekeningen en andere benodigde documenten communicatie (e-mail, notificaties, telefoon) delen van beschikking 1 augustus 2014

13 13 Keuzes (2) Waar ga ik aanvragen behandelen? eigen vergunningensysteem dossiermodule in Omgevingsloket online Hoe deel ik informatie met aanvrager statuswijzigingen aanvullingen in dossier communicatie beschikking 1 augustus 2014

14 14 Gebruik behandeldossier: geheel of gedeeltelijk Geen eigen vergunningbehandelsysteem: Gebruik dossiermodule volledig! Dat geldt bv voor kleinere gemeenten, wettelijke adviseurs Wel eigen vergunningbehandelsysteem: Behandel de vergunning in eigen systeem Gebruik behandeldossier om informatie te delen Bv delen met adviseurs (provincie, waterschap etc) 1 augustus 2014

15 15 Volledig gebruik dossiermodule 11-11-09

16 16 1 augustus 2014 Omgevingsloket online D Eigen systeem I: interactie met systeem U: documenten uploaden M: e-mailbericht Volledig gebruik dossiermodule I U M I U M I M U

17 17 Volledig gebruik dossiermodule: rollen  Zodra aanvraag is ingediend, wordt een e-mailbericht naar bevoegd gezag gestuurd; bevoegd gezag heeft toegang tot dossier Rollen in dossiermodule: Lokaal beheerder Baliemedewerker Coördinator Behandelaar 1 augustus 2014

18 18 Lokaal beheerder Regelt de “achterkant” van het systeem Organisatie gegevens en werkwijze van de gemeente: vooroverleg, communicatie aanvrager, dossiermodule, e-mail/soap XML en account voor ftp Beheer gebruikers Lokale regelgeving in vergunningcheck en aanvraagformulier Relatiebeheer Rapportages 11-11-09

19 19 1 augustus 2014

20 20 Baliemedewerker Met name hulp aan aanvrager: Samen met aanvrager door vergunningcheck Samen met aanvrager aanvraag opstellen (bsn of kvk nummer) Aanvraag overnemen van of overdragen aan aanvrager Aanvullingen indienen namens aanvrager Papieren aanvraag digitaliseren Bijlagen toevoegen Aanvraag indienen namens gemeente Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker Informatie over voortgang van aanvraag 11-11-09

21 21 11-11-09

22 22 Coördinator Voert de regie over de behandeling van de aanvraag: Faciliteert eventueel vooroverleg Bepaalt juiste procedure en bevoegd gezag Beoordeelt volledigheid  vraagt aanvulling Onderhoudt contact met de aanvrager Vraagt beoordeling aan behandelaar (volledig / inhoudelijk) Vraagt advies aan adviesorganisatie (volledig / inhoudelijk) Voegt alle adviezen en beoordelingen samen Registreert ontwerpbesluit / beschikking Regelt archivering 11-11-09

23 23 11-11-09

24 24 11-11-09

25 25 11-11-09

26 26 Behandelaar / adviseur Beoordeelt de aanvraag: Krijgt toegang tot dossier via verzoek om beoordeling of advies Heeft inzage in alle onderdelen van de aanvraag Kan alle bijlagen bekijken Kan opmerkingen plaatsen op tekeningen Voegt beoordeling/advies via documenten en notities toe Kan advies aanvragen aan (andere) adviesorganisatie 11-11-09

27 27 Volledig gebruik dossiermodule: behandelstappen Wijzigen bevoegd gezag Wijzigen soort procedure Verzenden bericht in behandeling Inhoudelijke beoordeling aanvragen (intern) Advies aanvragen Aanhouden beslissing Aanvragen aanvulling Registreren beschikking Verlengen beslistermijn Documenten en/of notities toevoegen 1 augustus 2014

28 28 Volledig gebruik dossiermodule: beslissingen (1) Overhalen naar eigen systeem: Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online? Samenwerken: Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings- overeenkomst? Communicatie met aanvrager en adviseur: Hoe communiceren met aanvrager en adviseur? Omgevingsloket online verstuurt e-mails aan de aanvrager en adviseur: Inhoud akkoord? Aanvullende communicatie nodig, zo ja in welke vorm? 1 augustus 2014

29 29 Volledig gebruik dossiermodule: beslissingen (2) Openbaar maken / publicatie: Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen? Hoe ga je om met de ter inzage legging? Hoe / waar organiseer je de zienswijzen? Behandeling vergunning: Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd? 1 augustus 2014

30 30 1 augustus 2014 Omgevingsloket online D Eigen systeem I: interactie met systeem U: documenten uploaden M: e-mailbericht ?: zelf nog te beslissen I U M I U M I M U I U ?M Volledig gebruik eigen vergunningsysteem ?

31 31 Volledig gebruik eigen vergunningsysteem: beslissingen (1) Overhalen naar eigen systeem: Hoe gegevens naar eigen systeem? Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online? Samenwerken: Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings- overeenkomst? Hoe aanvraag en juiste versies van bijlagen (tekeningen) delen? Hoe beveiliging van toegang van adviseurs? Hoe samenwerken (met name mark-ups)? Let op: adviseurs moeten verschillende werkwijzen ondersteunen! 1 augustus 2014

32 32 Volledig gebruik eigen vergunningsysteem: beslissingen (2) Communicatie met aanvrager en adviseur: Hoe communiceren met aanvrager en adviseur? Openbaar maken / publicatie: Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen? Hoe ga je om met de ter inzage legging? Hoe / waar organiseer je de zienswijzen? Behandeling vergunning: Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd? 1 augustus 2014

33 33 Eigen vergunningsysteem én behandeldossier 11-11-09

34 34 1 augustus 2014 Omgevingsloket online D Eigen systeem I: interactie met systeem U: documenten uploaden M: e-mailbericht I U M I U M I M U I U MM Eigen vergunningsysteem én behandeldossier

35 35 Eigen vergunningsysteem én behandeldossier Eigen vergunningsysteem wordt gebruikt voor: Bewaken termijnen Uitzetten behandelverzoek binnen eigen organisatie Opstellen standaardbrieven (o.a. beschikking) Communicatie met aanvrager (eigenlijk alle handelingen die u nu ook met dit systeem doet!) etc Behandeldossier wordt gebruikt voor: Beschikbaar stellen van aanvraag en tekeningen aan adviseurs Ontvangen van advies op tekeningen (mark-ups) en advies in de vorm van documenten in het dossier 1 augustus 2014

36 36 Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (1) Overhalen naar eigen systeem: Hoe gegevens naar eigen systeem? Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online? Samenwerken: Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings- overeenkomst? 1 augustus 2014

37 37 Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (2) Communicatie met aanvrager en adviseur: Hoe communiceren met aanvrager en adviseur? Omgevingsloket online verstuurt e-mails aan de aanvrager en adviseur: Inhoud akkoord? Aanvullende communicatie nodig, zo ja in welke vorm? Openbaar maken / publicatie: Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen? Hoe ga je om met de ter inzage legging? Hoe / waar organiseer je de zienswijzen? 1 augustus 2014

38 38 Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (3) Behandeling vergunning: Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd? 1 augustus 2014

39 39 Acties (1) 1 augustus 2014

40 40 Acties (2)

41 41 Acties (3) 1 augustus 2014

42 42 Acties (4) 1 augustus 2014

43 43 Webservices (1) Wat te doen om webservices te kunnen gebruiken? DIGI koppeling(OSB) tot stand brengen Midoffice of backoffice leverancier verbinding laten maken met DIGI koppeling Acceptatietest uitvoeren samen met AgentschapNL Soap/XML aanzetten in beheergedeelte 1 augustus 2014

44 44 Webservices (2) Status: Pilot uitgevoerd met Rotterdam, Amsterdam en enkele leveranciers. Geconstateerde problemen zijn opgelost Op 1 juli kan gewerkt worden met webservices Mogelijkheden in release 2.3: Alle berichten in 2.2 (zie bijlage H functioneel ontwerp) Nieuw bericht: adviesaanvraag 1 augustus 2014

45 45 5. Features 2.3 release Behandeling uitbesteden aan behandeldiensten, milieu maar ook andere werkzaamheden; soorten behandeldiensten uitgebreid Uitbreiden beheermodule met rapportage mogelijkheden Bijlagen - 2 soorten verplichte bijlagen en achtergrond Verbetering in toevoegen van bijlagen (versiebeheer) Aanpassen eerste berichtje naar de aanvrager mogelijk Ondersteuning geheimhouding m.b.t. milieuwerkzaamheden Archiveren: tussentijds overhalen mogelijk Audittrail wordt als pdf aangeleverd t.b.v. archivering Hergebruik van ingediende aanvragen en meldingen Aanscherping van autorisatie regels

46 46 Rapportage mogelijkheden 1 augustus 2014

47 47 Twee soorten bijlagen 1 augustus 2014

48 48 Versiebeheer elke bijlage heeft versie(s) versiehistorie te raadplegen

49 49 Geheimhouding Op initiatief van de aanvrager Mogelijkheid om verzoek tot geheimhouding via Omgevingsloket online te doen (bijlage) 1 augustus 2014

50 50 Geheimhouding Registratie besluit door bevoegd gezag Bijlagen krijgen kenmerk Extra taak BG Optie tbv aanvrager

51 51 Hergebruik Zoek de betreffende aanvraag in de tabel en klik op het icoon van twee blaadjes. Geef aan of je de bijlagen wilt hergebruiken en vul de gegevens van de nieuwe aanvraag of melding in en klik op 'Aanvraag starten'. 1 augustus 2014

52 52 Overdracht naar archief Wat: aanvraag gegevens (PDF), bijlagen inclusief metadata (in Overzicht PDF opgenomen), aanvullingen en markup, documenten van bevoegd gezag waaronder adviezen en eventuele VVGB’s, beschikking en eventueel ontwerpbesluit, audittrail (PDF), notities Wanneer: na sluiten dossier, tussentijds na indiening, ook ten behoeve van download bijlagen in bulk Wie: coordinator, lokaal beheerder of baliemedewerker Hoe: via taken BG gestart, transport via ftp/s – zie volgende sheet, email notificatie inclusief Overzicht PDF

53 53 Uitwisseling via FTP/s Centrale opslag van bestanden (FTP directory) Centrale opslag van bestanden (FTP directory) Bestand upload 3. Behandeling / archiveringvan de aanvraag Aanvrager 1. Indienen vergunningaanvraag Aanvraag Bijlage Bevoegd gezag Lokale opslag van bestanden Bestand download 2. Bijlagen ophalen (FTP client) 2. Bijlagen ophalen (FTP client) Elk Bevoegd Gezag heeft een eigen “postbus” 1.FTP-client downloaden en installeren (eenmalig) 2.Connectie met ftp.omgevingsloket.nl (productie) maken ftp.omgevingsloket.nl Omgevingsloket online


Download ppt "1 augustus 2014 Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online."

Verwante presentaties


Ads door Google