De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO. 1. VAN EEN VERANDERENDE WERELD … 1.Een hoogtechnologische wereld 2.Een wereld van groeiende globalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO. 1. VAN EEN VERANDERENDE WERELD … 1.Een hoogtechnologische wereld 2.Een wereld van groeiende globalisering."— Transcript van de presentatie:

1 NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO

2 1. VAN EEN VERANDERENDE WERELD … 1.Een hoogtechnologische wereld 2.Een wereld van groeiende globalisering 3.Een wereld op zoek naar duurzaamheid 4.Een nieuwe wereld voor een nieuwe mens

3 2. …NAAR EEN VERANDEREND LEREN Teaching in the 21st century http://www.youtube.com/watch?v=bjgKzrkMetU &feature=related

4 3. KHLIM LERARENOPLEIDING: DEPARTEMENTALE OPLEIDINGSVISIE Zie departementale visietekst + twee volgende dia’s

5 Wat zijn voor ons excellente leerkrachten? MEESTERSCHAP erkennen complexe opdracht binnen veranderende wereld steeds zoekend en onderzoekend interesse opwekken voor onbekende wereld steeds zoekend en onderzoekend interesse opwekken voor onbekende wereldverbondenheid bezorgd om eigen gedrag morele en intellectuele inspiratiebron kritische dialoog om eigen deskundigheid te verdiepen

6 je bent zelf je eerste instrument AUTHENTICITEIT je bent zelf je eerste instrument AUTHENTICITEIT bewust zijn van eigen voelen, denken, willen perspectief nemen kritisch kijken naar eigen opvattingen en waarden in dialoog gaan met anderen in dialoog gaan met anderen FUNDAMENTEEL LEREN passie voor leren FUNDAMENTEEL LEREN passie voor leren zone van naaste ontwikkeling zone van naaste ontwikkeling betekenis geven aan onbekende wereld INHOUDELIJK EXPERT liefde voor je vakgrondigheid bewust van nog niet weten nieuwsgierig en onderzoekend bewust van nog niet weten nieuwsgierig en onderzoekend ZICH ENGAGEREN verantwoordelijkheid opnemen opkomen voor een betere wereld Jezus Christus als gids en inspiratiebron Jezus Christus als gids en inspiratiebron

7 4. CONSEQUENTIES VAN DE OPLEIDINGSVISIE 1.Curriculumherziening 2013-2014 2.Voorbereiding: meer departementale werking, rondetafelgesprekken met werkveld … 3.Nieuw concept praktijk instroomfase

8 5. PRAKTIJK INSTROOMFASE : VISIETEKST Leren vandaag Veranderende wereld → veranderend onderwijs → vernieuwde kijk op leraarschap → nieuw begrip van leren Leren: ondernemen vanuit eigen mogelijkheden en exploratiedrang → kiezen voor ervaringsgerichte leerkrachtstijl en herwaarderen van student in zijn ondernemingszin Ervaringsgerichtheid Bewustzijn van wat leerkracht en kind ervaren, gerichtheid op eigenheid, oog voor totale context.

9 Ondernemingszin = mogelijkheid om zichzelf uitdagende doelen te stellen en zich als lerende te sturen + creativiteit bij nastreven van die doelen De instroomfase Student bewust worden van: - denken, voelen, willen van zichzelf - denken, voelen, willen van de kleuter + afstemming doorheen ervaring Confrontatie op verschillende niveaus, werking in gehele basisschool. Gerichtheid op het kind, de anderen en het eigen leren.

10 6. PRAKTIJK INSTROOMFASE : KRINGMODEL Zie document ‘kringmodel’

11 7. PRAKTIJK INSTROOMFASE: CONCRETE INVULLING 1.Breed verkennen van de basisschool We willen dat de student in de instroomfase de vraag kan beantwoorden: pas ik in deze opleiding? Daarvoor zijn nodig: bewustzijn van eigen ervaringsstroom + breed beeld van het beroep.  Kennismaking met ruimere onderwijsgebeuren in gehele basisschool (zie ook kringmodel).

12 2. De student bepaalt zelf zijn initiatieven Visietekst: geloof in ondernemingszin.  Vanaf start opleiding studenten stimuleren om leerproces in handen te nemen, om eigen leren aan te sturen.  Niet een en dezelfde vooraf opgelegde lijst voor alle studenten.  Wel : elke student bepaalt eigen initiatieven, in overleg met mentor en docenten. Student formuleert leervragen, vult planning in en onderneemt acties (in overleg met).

13 3. Elke student is anders De beginsituatie van elke student is anders.  Student laten groeien op eigen tempo en talenten laten inzetten. Uitdagen tot grens van eigen kunnen.  Elke student stelt eigen leervragen en neemt eigen initiatieven.

14 4. Toch verwachten we van elke student dat … … hij stapjes vooruit zet op eigen initiatief, dat hij in een leerproces stapt, dat hij zich lerend opstelt. We verwachten de drie criteria: gerichtheid op het kind, op anderen en op het eigen leren.

15 5. Begeleiding door de hogeschool Sterke begeleiding in de leergroep. Leergoepbegeleider begeleidt in een kleine groep studenten: het stellen van leervragen, het in handen nemen van het leerproces. Studenten stimuleren ook elkaar in hun leerproces.

16 6. Participeren Actieve deelname: observeren, taken samen met mentor opnemen en taken alleen opnemen. Voordeel voor de school: studenten inzetten in het gewone schoolgebeuren. Voordeel voor de student: minder focus of activiteit en meer op hele schoolgebeuren en meer kans tot perspectief nemen.

17 7. Tweedaagsen Vijf tweedaagsen: maandag en dinsdag of woensdag en donderdag + 1 driedaagse (met woensdag). Om de twee weken ervaringen in de stageschool met tussen de praktijkervaringen coaching in leergroep.

18 8. Ankerklas - ankermentor Student gekoppeld aan ankermentor gedurende de hele instroomfase  veiligheid voor student + ankermentor volgt student op. Student start eerste twee participatiedagen in een kleuterklas. Indien ankermentor een eigen klas heeft, start de student in deze ankerklas.

19 9. Naar andere klassen Na de eerste twee participatiedagen: ervaringen verruimen volgens kringmodel. Organisatie gebeurt door de basisschool en de studenten.

20 10. Driehoeksgesprek Evaluatie niet door klasbezoek, maar wel door gesprek tussen student, ankermentor en docent hogeschool. Driehoeksgesprek: bespreking leervragen, initiatieven, gerichtheid op het kind, anderen en eigen leren.

21 8. RAAMOVEREENKOMST  Half mei: brief met raamovereenkomst + aanvraagformulier beschikbare stageplaatsen: instroomfase: stageschool bepaalt aantal studenten per school.  Nieuw aanvraagformulier in december/januari tweede semester: bij voorkeur student in dezelfde school als eerste semester.

22 9. INFO en VORMING MENTOREN Info mentoren 1BaKO : vrijdag 5 oktober Vormingen: 1BaKO oktober Wie zoekt die zingt 1BaKO februari Rugsparend werken in de kleuterklas 2BaKO februari Verdriet en verlies in de kleuterklas 3BaKO januari Taalvaardigheid 3BaKO maart Ervaringsgerichte dialoog

23 ONDERWIJS MAAK JE SAMEN !


Download ppt "NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO. 1. VAN EEN VERANDERENDE WERELD … 1.Een hoogtechnologische wereld 2.Een wereld van groeiende globalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google